Views
2 years ago

2011-04

 • Text
 • Binnenvaartkrant
 • Februari
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Waar
 • Nederland
 • Schip
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 15 februari 2011 KB: nieuw mantelcontract Kantoor Binnenvaart heeft nieuwe collectieve contracten afgesloten met Nationale-Nederlanden. Het verzekeringspakket, dat speciaal voor de binnenvaartbranche is ontwikkeld, is ingegaan op 1 januari. Het behelst naast een WIA-verzekering, een collectieve ongevallen- en een arbeidsongeschiktheidverzekering voor ondernemers met een looptijd van drie jaren. Verder is de al bestaande collectieve ziekengeldverzekering voor binnenvaartondernemers met drie jaar verlengd. Daarmee kunnen werkgevers de loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers verzekeren. Nationale-Nederlanden heeft ondanks het stijgende verzuim in de branche de premie voor deze verzekering niet verhoogd. De WIA-verzekering voor schippers bestaat uit een verzekering voor het eigen risicodragerschap van de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Hierbij worden de binnenvaartwerkgever en de zieke werknemer vanaf de eerste ziektedag ondersteund bij verzuim. Volgens Henk van der Velde van Kantoor Binnenvaart biedt het contract “in de huidige economische situatie in de binnenvaart veel voordeel voor de ondernemer. Nationale-Nederlanden deed ons wederom een goed aanbod voor alle inkomensverzekeringen. Uitbreiding naar de andere inkomensproducten lag dan ook voor de hand.” BINNENVAARTNIEUWS OP UW MOBIEL WWW.BINNENVAARTKRANT.NL/MOBIEL Internationale politietraining voor stabiliteitscontroles Politieagenten van de Zeehavenpolitie, de Waterpolitie en medewerkers van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) hebben vorige week drie dagen training gegeven aan politieagenten uit Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Roemenie, Slowakije en Tsjechië. Dat gebeurde op verzoek van Aquapol, een samenwerkingsverband van zestien landen in de EU. Het doel was “de kennis over stabiliteitscontroles op binnenvaartschepen te vergroten en de veiligheid op de nationale en internationale binnenwateren verder te verbeteren”. De training werd afgesloten met een controle in de Rotterdamse haven. Daarbij werden in totaal twintig schepen gecontroleerd. Bij veertien daarvan waren de berekeningen en documenten met betrekking tot de stabiliteit in orde. Vijf schepen kregen een waarschuwing, één schip een vaarbod. Dat schip was te zwaar beladen, waardoor het zijn maximale stabiliteitsnorm had overschreden. Nadat drie containers uit de bovenlaag waren verwijderd, was de stabiliteit weer in orde en mocht het schip alsnog gaan varen. “Geen goede naleving van de stabiliteitsregelgeving aan boord van containerschepen is een risicofactor wegens de kans van kapseizen en het verlies van lading. In Nederland is in 2010 daarom door IVW, Havenbedrijf Rotterdam, de Waterpolitie (KLPD) en de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond extra aandacht besteed aan de stabiliteit van containerschepen in de binnenvaart. Met de training kan er nu internationaal op een uniforme wijze worden opgetreden tegen schippers, die de stabiliteitsberekening niet kunnen laten zien, maar wel verplicht zijn om de stabiliteit voor het begin van de reis te controleren.” Voor al uw sloopwerkzaamheden SCHEEPSSLOPERIJ NEDERLAND B.V. Havenweg 1. Postbus 5234 3295 ZJ ‘s-Gravendeel Telefoon: 078-6736055 Autotel. 06-53199616 TE KOOP WOONBOOT RELAX Voormalige passagiersboot omgebouwd tot luxe woonboot! Onmiddellijk beschikbaar! Gebouwd in 1966 in Gdansk (Polen), het vaartuig werd in ‘08 aangekocht door huidige eigenaar. Afm.: L 33,42m/B 5,90m/D 1,10m. Een geheel gelast stalen casco, verhoogd voor-/achterdek, oplopend voordek. Vaargebied: Zone 3 & 4 + Zone 2 binnen NL. Max. laadvermogen 49.848 ton. U kan ten allen tijde na afspraak het recent taxatierapport, meetbrief, vlakterapport, classificatie e.a. relevante documenten inkijken bij Moyersoen NV. Bezichtiging op afspraak! Contact: matt.lafere@moyersoen.be Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht . Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 . Fax (078) 619 53 42 Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 . 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 . Fax (078) 681 50 56 BINNENVAARTSCHIP M/S LA LUNA De M/S La Luna is in topconditie en wordt dagelijks onderhouden. Het schip werd gebouwd in 1989 op de scheepswerf Welgelegen BV HARLINGEN. Afm.: L 135 m/B 11,40m. Diepgang bij grootste inzinking: 3,15 m. Max. laadvermogen: 3350 ton. Aandrijving: ABC 1800 PK bj. 2005 met onderhoudsboek. Het schip beschikt over 3 woningen (1 voor, 2 achter) voorzien van alle modern comfort, incl. ingebouwde keukens. U kan ten allen tijde na afspraak de meetbrief, vlakterapport, classificatie e.a. relevante documenten inkijken bij Moyersoen NV. Bezichtiging op afspraak! Contact: matt.lafere@moyersoen.be UITGEBREIDE INFO EN FOTO’S OP ONZE WEBSITE WWW.MOYERSOEN.BE Moyersoen nv - Kernenergiestraat 57 2610 Antwerpen - Wilrijk - België info@moyersoen.be Antwerpen • Tel: +32 3 827 21 31 Brussel • Tel: +32 2 252 48 39 Hasselt • Tel: +32 11 37 72 62 7024133 • Voor kleine tot ingrijpende reparaties en compleet onderhoud • Helling 120 meter • Groot schroevendok • Scheepsluiken • Havenservice • Stalen vloeren • Alle reparaties boven de waterlijn

De Binnenvaartkrant 13 15 februari 2011 Antwerpse haven maakt werk van binnenvaartcoördinatie In de Antwerpse haven vinden ieder jaar zo’n 130.000 binnenvaartschuttingen plaats. De verwachting is dat dit eerder zal toenemen dan afnemen. De haven werkt dan ook aan een betere binnenvaartcoördinatie. Eind vorig jaar ging de nieuwe afdeling scheepvaartmanagement van start. Alain Pels lichtte de taken van zijn afdeling toe tijdens de VBR-jaarvergadering. (foto Sarah De Preter) Kapitein-ter-lange-omvaart Alain Pels was de afgelopen jaren nautisch diensthoofd bij het Loodswezen in Gent. Sinds december 2010 is hij de nieuwe scheepvaartmanager binnen het Havenbedrijf Antwerpen. De afdeling scheepvaartmanagement is de interne vertaling van een deel van de Scheldeverdragen, namelijk dat deel dat handelt over het gemeenschappelijk nautisch beheer. Ze moet eraan bijdragen dat het vaarcomfort voor zowel de zeevaart als de binnenvaart in de Antwerpse haven verbetert. “Vaarcomfort reikt verder dan alleen het aanpassen van de rivier”, vertelt Pels. “Het gaat ook om een optimale samenwerking tussen alle partijen die aan technisch-nautische dienstverlening, verkeersordening- en planning doen. Vlotheid en veiligheid van de scheepvaart zijn voor het Havenbedrijf Antwerpen complementair aan elkaar. Hier geeft mijn afdeling gestalte aan.” Havenkapiteinsdienst De kerntaak van de afdeling scheepvaartmanagement luidt officieel ‘een vlotte, veilige, kostenefficiënte en klantgerichte planning en opvolging van alle verkeren van, naar en binnen de haven’. Deze bevoegdheden ressorteerden vroeger onder de havenkapiteinsdienst, die grotendeels ontmanteld werd. De nieuwe afdeling wordt aangestuurd door de operationele havendirecteur, Christiaan De Block, en door havencommandant kapitein Jan Verbist. Daarbij behandelt de havenkapiteinsdienst de politionele taken, averijen, het transport van gevaarlijke goederen en havenbeveiliging. Deze diensten zijn gehuisvest op kaai 170. Alain Pels leidt zijn team vanuit gebouw A in het Antwerp Coordination Centre aan de Potpolderweg, ter hoogte van de Zandvlieten de Berendrechtsluis. Het gebouw waarin de afdeling nu gehuisvest is, wordt op termijn vervangen door een moderne, in het oog springende nieuwbouw. Hierin zullen alle operationele diensten die nu nog versnipperd in de haven zitten worden gebundeld. Er komt ook een groot luik voor binnenvaartcoördinatie. “We hebben 130.000 binnenvaartschuttingen per jaar, een aantal dat niet zal afnemen”, aldus Pels. “We moeten dan ook dringend werk maken van binnenvaartcoördinatie.” De afdeling scheepvaartmanagement is te bereiken op telefoonnummer 03-2297100 rn per e-mail: centraal-meldpunt-ketenwerking@ haven.antwerpen.be. “Keuze voor één coating-systeem voorkomt problemen achteraf” Bezemer Coatings is hoofdverdeler van Sigma marine en decoratieve verven in België. In het pakket van Sigma zitten ook veel coatings voor de binnenvaart. Dirk Mathys nam het pakket Sigma-coatings in oktober 2002 over van de firma Bezemer & Co. Tot zijn afnemers behoren de groothandelaren in scheepsmateriaal in Antwerpen, Luik en Gent. In zijn eigen winkel op Kaai 140 staan alleen Sigma-coatings in de schappen. Bezemer Coatings is gespecialiseerd in de scheepvaart, maar daarnaast zijn ook de industrie en de bouwsector afnemers van de Sigmaproducten. Voor de binnenvaart zijn er de laatste jaren veel nieuwe coatings bijgekomen. “In de jaren ‘70 en ‘80 boden we vooral zeevaartverven en zware industriecoatings aan”, vertelt Mathys. “Esthetisch stelde het niet veel voor, maar het was wel proper. Maar binnenvaartondernemers behandelen hun schip als een jacht. Het moet er ook mooi uitzien. Sigma heeft daar op ingespeeld met nieuwe producten. Zo hebben we ook heel fijne aflaksystemen in het pakket.” Mathys geeft klanten altijd het advies om toe te werken naar één systeem, bestaande uit een primer, Verf kopen en aanbrengen met advies tussenlagen, afdeklagen et cetera van hetzelfde merk. “De diverse verf- en coatingmerken zijn niet altijd compatibel met elkaar. Als je onvoldoende informatie inwint wordt de kans op afbladeren of doorroesten groter, met alle financiële gevolgen van dien. Daarom geef ik klanten altijd advies bij schilderwerken. Welke coating zit er al op? Welke brengen we daar op aan?” Sigma is sterk in tankcoatings en coatings onder water en heeft hiervoor een streng controlebeleid. Het coaten van ladingtanks moet grondig worden voorbereid. “Een goede voorbereiding is in ons vak het halve werk. Daarmee voorkom je dat producten niet goed hechten. Omdat we er zoveel aandacht aan besteden, zitten we al in een heel vroeg stadium mee om de tafel. Vóór het aanbrengen van de coating controleren we of de tanks goed ontvet en gewassen zijn en of bij het stralen de juiste groftegraad behaald is. Tijdens het coaten meten we constant de laagdikte, de temperatuur en vochtigheidsgraad van de ondergrond en de omgevingstemperatuur. Dit alles komt de kwaliteit ten goede.” Dirk Mathys: “Een goede voorbereiding is in ons vak het halve werk.“ Milieuvriendelijk Sigma werkt constant aan het verbeteren van zijn producten, onder meer met het oog op een schoon milieu. Zo komen er steeds meer watergedragen systemen en verven met een hoger gehalte vaste stof op de markt. Daarnaast wordt rekening gehouden met de veranderende behoefte van klanten. “Mensen willen tegenwoordig zelfs in de winter kunnen verven. Daar stemmen we onze producten op af. Ik volg zes tot zeven keer per jaar cursussen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en ervaring uit te wisselen met collega’s en gebruikers.” Dirk Mathys had vroeger een winkel in scheepsmaterialen en is afkomstig uit de binnenvaart. Hij runt Bezemer Coatings samen met zijn echtgenote Rosita Kerkhof, die eveneens uit de binnenvaart komt. Ze worden geholpen door twee fulltime-magazijnmedewerkers en een student met een leercontract. Eén van de fabrieken van Sigma staat in het naburige Deurne. De centrale stockage bevindt zich in de haven van Antwerpen. Daardoor kunnen zowel 1-componentsystemen als epoxy-systemen (welke kleur ook) snel geleverd worden. Bezemer Coatings is in het bezit van mengmachines voor binnenhuis- en scheepsverven. Er zijn ook allerhande borstels en rollen verkrijgbaar. Kortom, alles om de schilderwerken perfect uit te voeren. Groen licht voor baggerwerk in Antwerpen Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits heeft groen licht gegeven voor verdiepingsbaggerwerken en het verwijderen van slib uit het Leopolddok en het Hansadok op rechteroever. Het baggeren is nodig om de geplande trafiektoename naar de haven op te kunnen vangen. De komende tijd worden in Antwerpen enkele grote tankterminalprojecten gerealiseerd. Zo gaat Sea- Invest een ecologische zinkterminal aan het Leopolddok bouwen. Van deze investeringen kan de haven volgens minister Crevits pas ten volle profiteren als ook de haveninfrastructuur wordt aangepast. De Zuidkaai van het Leopolddok zal daarom over een lengte van 450 meter worden verdiept. Het gaat om een investering van 7,7 miljoen euro, waarvoor het Havenbedrijf Antwerpen 20 procent subsidie krijgt van de Vlaamse overheid. Daarnaast wordt voor de kaaimuur het bodempeil verlaagd. De totale werken kosten zo’n 20 miljoen euro en worden nog dit jaar voltooid.

Binnenvaartkrant