Views
3 years ago

2011-02

 • Text
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Twee
 • Werkendam

De Binnenvaartkrant 16

De Binnenvaartkrant 16 18 januari 2011 Wij feliciteren Marine Projects Rotterdam van harte met de M.P.R 1 en M.P.R 2 Forward Engeneering Papendrecht B.V.

De Binnenvaartkrant 17 18 januari 2011 Droge bulk en natte chemicaliën Ze hebben niets met elkaar te maken, zijn zelfs gescheiden door de splitsingsdam tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg, en vervoeren totaal verschillende soorten lading. De enige overeenkomst is dat ‘Mark’ in hun naam voorkomt. Bij de Markborg wordt verwezen naar het Brabantse riviertje de Mark, terwijl bij de tanker Stolt Markland een gebied aan de noordoostkust van Noord-Amerika wordt bedoeld. De Viking-ontdekkingsreiziger Leif Eriksson heeft het vlakke, beboste gebied die naam gegeven. Het woord markland zou oud-Noors zijn voor houtland. Dat brengt de twee schepen toch iets dichter bij elkaar, omdat rederij Wagenborg van oudsher een toonaangevende vervoerder is van hout en houtproducten. Op de wat donkere dag begin januari vertrekt de Markborg met een lading nikkelconcentraat vanuit Rotterdam naar Pori in Finland, terwijl de Stolt Markland met chemicaliën onderweg is naar Lyondell Chemie in de Europahaven. De Markborg is in januari 1997 opgeleverd als eerste schip uit een (foto Piet van Dijk / www.worldshipsocietyrotterdam.nl) serie van dertien van het type Bijlsma Trader 9000, gebouwd door scheepswerf Bijlsma in Lemmer met een draagvermogen van 9400 ton. Het schip is eerst in eigendom van Wagenborg geweest en werd in 2002, toen het in charter voer voor MSC, verkocht aan W. Waller KG uit Hamburg, dat het schip onder Antilliaanse vlag bracht met thuishaven Willemstad. Nog altijd is Wagenborg de bevrachter van het schip. De Stolt Markland is al bijna twintig jaar oud en vaart onder de vlag van de Cayman Islands voor Stolt Tankers BV uit Rotterdam. De tanker met een dwt van 30.000 is 175 meter lang en heeft in totaal 41 ladingtanks. Hiervan zijn de 23 centertanks van roestvrijstaal, waarin speciale maar ook agressieve ladingsoorten zoals logen en zuren vervoerd kunnen worden. Het aantal wingtanks bedraagt zestien. Aan dek staan nog eens twee tankcompartimenten. Wereldschepen Deze rubriek wordt verzorgd door leden van de Rotterdam Branch, een afdeling van de World Ship Society. Dat is een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart. De Rotterdam Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten. Hoe? Zie www.worldshipsocietyrotterdam.nl World Ship Society Rotterdam Branch Op zoek naar nieuwe voorzitter DOOR JO BINDELS Nico Evens viel gelijk met de deur in huis. Omdat hij het drukke voorzitterschap niet meer kan combineren met zijn werk als schipper (en door de economische crisis), besloot hij af te treden. Koninklijke Schuttevaer-afdeling Limburg/Oost-Brabant moet dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Evens blijft nog even operationeel, bijgestaan door vicevoorzitter Van Dijk, totdat zijn opvolger is bekend. Dan legt hij definitief de voorzittershamer neer. Tijdens de opening van zijn laatste jaarvergadering als voorzitter memoreerde Evens dat 2010 zich kenmerkte door intensieve contacten met Rijkswaterstaat en de gemeente Maasgouw. Oorzaken zijn de omvangrijke werkzaamheden aan onder andere de sluizen van Born en Maasbracht, die voor de scheepvaart de nodige vertragingen betekenden. In Maasbracht staan ingrijpende werkzaamheden in en aan de haven op de planning. Vooral de zonering in de haven zal de schippers raken. Wethouder Twan Huyskens van Maasgouw gaf een overzicht van het Masterplan en wat de schippers te wachten staat. Zoals nieuwe ligplaatsen voor de lange schepen. Er ontstond enige verwarring over de toekomstige ligplaatsen van duwboten, waarover de gemeente blijkbaar niet had nagedacht. Dat zal alsnog moeten gebeuren. Eind 2012 moet het wateronderdeel van het Masterplan gereed zijn. IVS-gegevens Het bestuur had twee medewerkers van Rijkswaterstaat uitgenodigd: Angelie Wildschut en Chris Nieuwpoort. Wildschut sprak over nautische handhaving. Haar opmerking dat Rijkswaterstaat IVS-gegevens niet aan derden verstrekt, riep onmiddellijk reacties uit de zaal op. Enkele schippers beweerden dat die gegevens wel bij Justitie terechtkomen en tegen schippers worden gebruikt. Als het KLPD een vermoeden heeft van een mogelijk misdrijf en dat meldt aan Justitie kan de officier deze informatie opvragen bij Rijkswaterstaat, die verplicht is de gegevens te verstrekken. Ook de verhandeling van Chris Nieuwpoort over het afvalstoffenbeleid riep vragen op bij de aanwezigen. In de praktijk blijkt dat Nieuwe cursus voor Rijn Sport Patent start in februari schippers vaak fungeren als einde van het afschuifsysteem. Zij mogen niet wegvaren zonder losverklaring. Maar het valt niet altijd mee om zo’n losverklaring te verkrijgen. Liggen blijven om een losverklaring af te dwingen betekent problemen met de verlader en te laat komen voor een volgende vracht. Dan maar zelf een verklaring invullen met alle gegevens waarom er geen verklaring is afgegeven en dat doorgeven aan het Meld- en Informatiepunt van het Havenbedrijf Rotterdam. Als er iets niet klopt wordt de schipper aangeklaagd. Waarom worden de losbedrijven niet aangeklaagd en waarom handhaven gemeenten en provincies niet, zo vroegen aanwezigen zich af. DOOR HARRIE VAN EEUWIJK Om op de Rijn buiten Nederland te mogen varen met recreatieschepen van 15 tot 25 meter is naast het Klein Vaarbewijs deel 2 ook een Rijn Sport Patent vereist. In februari start weer een cursus voor dit patent. Tot 2003 was het alleen mogelijk om in Duitsland een cursus te volgen voor het Rijn Sport Patent. Toen werd op initiatief van de Stichting Actieve Watersport, de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club en het Scheepvaart en Transport College een Nederlandse opleiding ontwikkeld. Die wordt door SAW verzorgd. De cursus bestaat naast de vereiste theoretische kennis ook uit vier verplichte Rijnreizen. Deze Rijnreizen worden zowel in op- als afvaart gemaakt op het traject vanaf de Nederlands-Duitse grens tot aan Ober-Lahnstein (Koblenz). Aan boord wordt het theoretische gedeelte behandeld. De reizen worden dit jaar gehouden tijdens de weekends van 4 februari, 18 februari, 11 maart en 25 maart. Het embarkeren vindt steeds in Nijmegen plaats. Wanneer men in het bezit is van het Klein Vaarbewijs deel 2 kan men daarna bij de examencommissie van het CCV van het CBR examen afleggen voor het Rijn Sport Patent. Recreatievaarders die gezien de grootte van hun vaartuig dit patent niet nodig hebben, kunnen ook een of meer weekends meevaren, om zo praktische kennis op te doen over het varen op de Rijn. Informatie en aanmelden: secretariaat SAW De Karn 2 6581 WJ Malden telefoon: (024) 358 18 36 of 0622 62 59 98 Nieuwbouw eN reparatie ! ( 0527-681788 * info@hoekmanshipbuilding.nl www.hoekmanshipbuilding.nl

Binnenvaartkrant