Views
6 years ago

2011-02

 • Text
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Twee
 • Werkendam

TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING D E B I N N E N VA A RT K R A N ING: Nu overleven om vanaf Groothandel François Keine Subventionen für 2015 de vruchten te plukken in nieuwe handen schweizerische Rheinhäfen 5 11 T27 www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | fax 010 414 02 12 Editie 2 - 18 januari 2011 Hoog water en tanker blokkeren scheepvaart KS wil rustpauze en onderzoek vrij eroderende oevers Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 I.: www.bar thaggregaten.nl 24-uur s stor ingsdienst AGGREGATEN De scheepvaart op de Rijn is sinds afgelopen donderdag gestremd omdat bij de Lorelei het 2.426 ton metende mts Waldhof kapseisde, geladen met zwavelzuur. Twee opvarenden van de Waldhof worden nog steeds vermist. Schepen mogen er niet passeren omdat men vreest voor de stabiliteit van het schip, dat zou kunnen breken door de sterke stroming. Vrijdag was het water op de Rijn voor de tweede maal dit jaar zo hoog dat kort na de vorige hoogwaterstremming de scheepvaart op de Midden-Rijn opnieuw werd gestremd wegens hoog water. Inmiddels zakt het water op de Rijn en kan de hoogwaterstremming ieder moment worden opgeheven. Schultz wil snel een transitiecomité Als het aan minister Melanie Schultz van Infrastructuur & Milieu ligt, start op korte termijn een transitiecomité om de samenwerking van de binnenvaartorganisaties te verbeteren en zo mogelijk te komen tot één grote binnenvaartorganisatie. Het comité zou moeten bestaan uit de voorzitters van de drie binnenvaartorganisaties Kantoor Binnenvaart, CBRB en Koninklijke Schuttevaer. De minister verwacht van hen voor de zomer een plan van aanpak om in drie jaar tijd de structuur van de belangenbehartiging te versterken. CBRB en Schuttevaer vinden dat dit transitiecomité een zaak van de branche zelf is, terwijl KB liever een onafhankelijke begeleiding van de samenwerking zou zien, concludeert Schultz in een brief die zij vrijdag 14 januari aan de Tweede Kamer zond. Tijdens een werkbezoek aan Rotterdam heeft de minister vorige week maandag met de voorzitters van belangenverenigingen voor de binnenvaart gesproken. In de brief, verzonden voor het Algemeen Overleg dat Schultz morgen (19 januari) met de Vaste Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft, kondigt ze aan in grote lijnen de adviezen van binnenvaartambassadeur Arie Verberk te zullen volgen. Voor de korte termijn betekent het dat er voor de binnenvaart geen crisismaatregelen komen. Schultz is zich ervan bewust dat de binnenvaart daar niet blij mee is. “Ondanks hun teleurstelling constateer ik echter dat ook de meeste binnenvaartorganisaties De berging van het schip zal nog langere tijd in beslag nemen. Daarvoor zijn drie drijvende bokken van Mammoet onderweg naar St. Goarshausen. Die ondervinden hinder van het hoge water bij brugpassages. Vandaag mogen opvarende schepen mogelijk wel – onder begeleiding en alleen overdag – al langs het gekapseisde schip varen. Op de foto rechts ligt het mts Waldhof op zijn kant in de rivier. Links de Zollhafen van Mainz is vol met wachtende schepen. Op pagina 3 van deze Binnenvaartkrant: Pas vandaag eerste schepen langs gekapseisde Waldhof. (foto’s Leo Meeusen) momenteel een oplossing en daaraan gekoppelde maatregelen voor de korte termijn als onhaalbaar beschouwen. Tevens constateer ik dat vanuit de binnenvaartorganisaties ook geen voor de korte termijn effectieve en juridisch houdbare voorstellen aan de ambassadeur zijn gedaan.” Lange termijn Voor de langere termijn wil Schultz de binnenvaart wel helpen. Ze zal zich sterk maken bij de andere deelstaten van de CCR voor een internationaal instrument om de markt beter te voorspellen. “Wel maak ik daarbij de kanttekening dat het niet eenvoudig zal zijn een dergelijk instrument met voldoende betrouwbaarheid en voorspellende waarde te ontwerpen.” Ze zal het Havenbedrijf Rotterdam Koninklijke Schuttevaer wil dat Rijkswaterstaat een jaar stopt met het verwijderen van de oeverbescherming op de Maas en de Geldersche IJssel. De vereniging heeft de Tweede Kamer verzocht dat te bewerkstelligen. Die rustpauze kan dan worden benut om goed te onderzoeken wat de gevolgen zijn van ‘vrij eroderende oevers’. Rijkswaterstaat haalt over honderden kilometers lengte oeverbestorting weg om de natuur zijn gang te laten gaan. Leden van Koninklijke Schuttevaer uitten de afgelopen weken tijdens de afdelingsvergaderingen hun grote bezorgdheid over de gevolgen: er zouden ondieptes en versmallingen kunnen ontstaan. Gasolie gestolen Op het Kanaal van Gent naar Terneuzen is donderdag 13 januari een kapitein (52) op heterdaad betrapt bij het overpompen van ladingrestanten naar de bunkers van zijn duwboot. Douanebeambten hadden bij een controle gezien dat een slang van de tankduwbak naar de duwboot liep en seinden de Waterpolitie in. Die ging op onderzoek uit en constateerde dat aan boord van het duwstel ongeveer 3500 liter restlading van de tankduwbak was overgepompt naar de bunkers van de duwboot. Het ging om witte diesel. Tegen de kapitein is proces-verbaal opgemaakt wegens ladingdiefstal. De eigenaar van de lading heeft aangifte gedaan van de diefstal. De Douane is van plan een naheffing te vorderen voor de niet gemelde witte gasolie. helpen een regiefunctie te ontwikkelen voor verbetering van de afwikkeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Ook dat was een punt van Verberk. Dat er geen geld uit het Europese Reservefonds beschikbaar komt voor maatregelen, wijt Schultz aan het feit dat de binnenvaartorganisaties het zelf niet eens kunnen worden. Lees verder op pagina 3 >> CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN www.olthof.eu TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM

Binnenvaartkrant