Views
4 years ago

2010-26

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Nieuwe
 • Wensen
 • Waar
 • Schepen
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 28

De Binnenvaartkrant 28 21 december 2010 FEMM zet ‘nieuwe voering in oude jas’ “Zoeken doen we niet meer; alles heeft hier zijn plek.” (foto’s Johan de Witte) DOOR JOHAN DE WITTE FEMM Rotterdam, groothandel in scheepsuitrusting aan de Maaskade 132, bestaat in januari vijf jaar. Hiertoe stuurde FEMM een uitnodiging naar klanten uit de maritieme branche om dit op hotelschip Horizon te vieren. Omwille van een eigentijds moderne aanpak en presentatie naar de scheepvaart gaf FEMM aan Meubelmakerij Arnold Valkema de opdracht om een ‘nieuwe voering in hun oude jas’ te realiseren. Door vernieuwing en een slimme indeling is het interieur van een spitsbreedte optisch in Europabreed veranderd. Het is er ruimtelijk en overzichtelijk, met als ludiek kantoor een echte ‘Okko Noë’ stuurhut, die is vervaardigd in een technisch aluminium atelierschip, dat ligt afgemeerd aan het Noordereiland, onder de Hef. Ofschoon radar bij deze stuurhut ontbreekt, ligt administratief medewerkster Remonda de Graaf zuiver op koers en heeft ze vanachter haar bureau overzicht op de werkvloer. Medewerker en alleskunner Wim Dekker voelt zich met rondom faciliteiten als een vis in het water. “Zoeken doen we niet meer; alles heeft hier zijn plek.” Leon van Leeuwen behoort eveneens tot de ‘stiksels’ in de FEMM-jas, en heeft als specialisatie allround service. ‘Wereldberoemd’ Waarom FEMM bellen wanneer er scheepsuitrusting nodig is?, vragen we aan de man achter het roer, Alex Hamstra. Hij zegt: “We hebben een compleet programma voor een betaalbare prijs. Compleet, benadrukken we onder andere met de samenwerking met Langius Maritiem in Tholen, waarmee alle soorten smeerolie geleverd worden. Hiernaast op nummer 132 beschikken we over een magazijn waar we elke ‘uitrustingsvraag’ uit de scheepvaart in voorraad hebben.” “We mopperen niet in de huidige malaise, ook als we in de achteruitkijkspiegel kijken was het hard werken. Soms risicovol maar de moeite waard. Hiervoor zeggen we na vijf jaar als team dank aan onze klanten, in de vorm van aanbieding en service.” De zinkfosfaatprimer om de roest te tackelen en bijvoorbeeld glansgrafiet maken FEMM in scheepvaartkringen ‘wereldberoemd’. Een deel van de bekendheid komt ook doordat ze op hulpvraag van zomaar een mevrouw twee stroppen op het voordek staan te splitsen, waarna zij zich weer veilig aan land verbonden weet. Daar verdien je niets aan. Een betere vertaling voor dienstverlening is er niet. Ofwel: een pizza die je krijgt aangereikt aan de kaai bij FEMM is service met een ster. Het is even bellen tegen de tijd dat je de stad verlaat; je reis heeft dan in elk geval een goed begin! Naast business staan ze ook klaar voor dat soort service. CCR: nieuwbouwpauze droge lading Dit jaar zijn aanzienlijk minder drogeladingschepen opgeleverd dan in 2009. Dat bevestigen de jongste cijfers van de Centrale Rijnvaartcommissie. Tot en met eind oktober was 71.500 ton nieuwe capaciteit aan de markt toegevoegd. Dat is nog geen derde van het volume dat er een jaar eerder bij kwam. “Dit bevestigt een afname van de golf nieuwbouw die sinds een aantal jaar waarneembaar is”, aldus de CCR in een verslag van de op najaarsvergadering die 8 en 9 december plaatsvond. “In de sector van de tankvaart is het tempo indienststellingen vergelijkbaar met dat van het voorgaande jaar.” In de eerste tien maanden van 2010 zijn negentien nieuwe motorvrachtschepen met een capaciteit van Schelpenzuiger zinkt: 3 slachtoffers Dinsdag 14 december kapseisde en zonk de schelpenzuiger Frisia HA- 38 ten noorden van Terschelling. Alle drie de opvarenden kwamen daarbij om het leven. De 46-jarige eerste kapitein kon kort na het zinken uit het water worden gered, maar hij overleed twee dagen later in het ziekenhuis. Op woensdag werd het lichaam van de tweede kapitein gevonden op een strand op Terschelling. Twee dagen later werd de derde opvarende aangetroffen in de schelpenzuiger die naar de haven van Harlingen was gesleept. Tankvaart bouwt nog door Bij een aanvaring op de Schelde bij Antwerpen zijn op 8 december vrijwel zeker drie opvarenden van het werkschip DN31 van baggerbedrijf Jan de Nul verdronken. bijna 53.000 ton en negen nieuwe duwschepen met een capaciteit van 18.500 ton in de vaart genomen. “Qua tonnage is dit ongeveer drie keer minder dan wat er in de eerste tien maanden van 2008 en 2009 te water werd gelaten”, aldus de CCR. “De meeste nieuwe eenheden werden in de eerste vier maanden van het jaar in gebruik genomen. Het lijkt er dus op dat er in de drogeladingvaart bij de uitrusting van schepen een pauze komt. Daarbij mag men niet uit het oog verliezen dat er voor de crisis een aantal scheepsrompen gebouwd zijn, die in afwachting van een uitrusting vooralsnog ergens gestald zijn.” De passagiersvaart nam ook gas terug: in dat segment zijn in de eerste tien maanden drie nieuwe hotelschepen op de markt gekomen en één dagtochtschip. In de afgelopen jaren lag het gemiddelde op tien nieuwe eenheden per jaar. “Op deze markt, die van de crisis verschoond gebleven is, zal de toevoer van nieuwe schepen vermoedelijk min of meer hetzelfde blijven.” 52 nieuwe tankers In de tankvaart ging de nieuwbouw nog wel door. Er werden tot en met oktober 52 nieuwe tankschepen in bedrijf genomen, samen goed voor Dodelijke aanvaring in Antwerpen Het lichaam van één van hen werd in het vaartuig gevonden. Twee opvarenden worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze door de sterke getijdestroming richting zee meegevoerd. De aanvaring met de onder Luxemburgse vlag varende Crystal Topaz vond woensdagavond 8 december rond 22.00 uur plaats ter hoogte van de Europa-containerterminal. De Antwerpse brandweer en politie zetten direct een zoekactie op touw, waarbij ook de hulp van sleepboten van onder meer URS en Multraship werd ingeroepen. De scheepvaart op de Schelder werd ter plekke tijdelijk gestremd voor de reddingsactie. Havenbedrijf Rotterdam richt een tijdelijk stimuleringsfonds op: ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’. Het fonds verstrekt financiële bijdragen aan de sector om brandstofverbruik en emissies in de regio Rotterdam te verminderen. ongeveer 148.000 ton. “Het ritme waarmee nieuwe schepen worden toegevoegd, is dus vergelijkbaar met dat in 2009. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat in de tankvaart de herstructurering van de vloot ondanks de crisis doorgaat”, stelt de CCR. “Op dit moment is ongeveer 50 % van de varende schepen dubbelwandig.” Rotterdam: stimuleringsfonds voor schonere binnenvaart Het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) gaat de regeling namens het Havenbedrijf uitvoeren. Aanvragen kunnen worden gedaan door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. Projecten die op het moment van aanvraag al af zijn, komen niet in aanmerking voor ondersteuning. Onderzoeken zullen ten hoogste worden vergoed voor 25 procent. Voor concrete uitvoering en tastbare demonstratieprojecten bedraagt de ondersteuning maximaal 75 procent. De Innovatieraad van het EICB beoordeelt de aanvragen. Het gaat hier om onafhankelijke experts uit binnenvaart, maakindustrie en wetenschap. Zij zullen de ingediende aanvragen vergelijken aan de hand van het verwachte milieurendement (vermindering van brandstofverbruik en emissies) per geïnvesteerde euro. Aanvragen Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 juli tot en met 15 oktober. In 2011 is 250.000 euro beschikbaar.

De Binnenvaartkrant 29 21 december 2010 Scheepswerf L.J. Boer wint van RWS Het huidige terrein van Scheepswerf L.J. Boer in Sliedrecht. (foto SWB) DOOR JOHAN DE WITTE Het kostte tien jaar juridisch knokken tegen de ambtenarij die economisch onvriendelijke wetgeving wilde invoeren. De RWSzienswijze op veiligheid op de rivier was een papieren veiligheid die voorbij ging aan het bedrijfsleven te land en te water. “De rivier is een snelweg”, zei voormalig minister Netelenbos. “Daar horen geen ‘frietkramen’ langs de oever.” Tien jaar heeft Scheepswerf L.J. Boer uit Sliedrecht zin en onzin aangetoond aan ambtenaren die theorie de voorkeur gaven boven praktijk. Uiteindelijk zegevierden het verstand en recht op ondernemen. Een vergunning voor 23 meter uit de oever betekent voor Scheepswerf L.J. Boer (SWB) een dok met 1200 ton hefvermogen tegen de wal, waarin de 135 meter-categorie gerepareerd en onderhouden kan worden. Dat SWB al dertig jaar de maritieme EHBO doet in de regio en mag bogen op een respectabel aantal klanten in de branche, betekent dat er in tien jaar tijd veel grote schepen c.q. omzet noodgedwongen aan de werf voorbij zijn gevaren. “We kregen in de grote schepen-markt een reputatie van onvermogen”, zeggen de Sliedrechters. In rapporten van Rijkswaterstaat stuitten we anno 2002 op het argument “dat zeevaart op de rivier minder goed bestuurbaar is dan binnenvaart. Om calamiteiten te voorkomen is het aan te bevelen om te streven naar de groots mogelijke rivierbreedte.” Dit RWS-beleid viel onder de noemer ‘schoon schip op de rivier’ om minder goed bestuurbare en onvolledig verzekerde coasters de ruimte te geven. RWS ging met een scheermes langs de oever, waarmee faciliteiten van maritieme inbouw- en reparatiebedrijven om zeep werden gebracht. Dat zeevaart met haar diepgang evenwel niet binnen 23 meter langs Scheepswerf Boer kán varen doordat er op deze ‘parkeerplaats langs de oever’ simpelweg niet voldoende water staat, is door de ambtelijke molen en zijn raadslieden gevoeglijk onder de mat geschoven. Wat hierover wel en niet is gezegd, vult een boekwerk. Door gerechtelijke hoorzittingen, waarin varenslieden en andere deskundigen werden gehoord, kwam de ‘drammerij’ van bovenaf ook al niet in beter vaarwater. Men luisterde niet naar argumenten. Opnieuw in de markt Overigens niet verwonderlijk wanneer je op internet 20.000 RWSitems ontdekt die geassocieerd zijn met verbreding, busbanen, nog meer asfalt en tracés. Behoudens de Betuwelijn komt de scheepvaart, evenals reparatiefaciliteit, daar nauwelijks in voor. Politici, die voorzien van zwemvest, praktijk opdoen en een dag bij de kapitein over de schouder kijken, verkondigen in Den Haag dat de binnenvaart vervoersvriendelijk is en nota bene kansen biedt. Een vaststelling, die ergernis oproept. Immers, binnenvaart is sinds de vroegste geschiedenis onlosmakelijk verbonden met het economisch welzijn van Nederland, havensteden en bevolking. Hoe durf je, of hoe onnozel moet je zijn om het nut van de binnenvaart te ontdekken? Maar vooruit, omkijken heeft geen zin. Het is inmiddels bijna 2011 en de onzekerheid waarmee SWB zijn faciliteit voor schaalvergroting in de binnenvaart niet kon realiseren, is voorbij. Het heeft niettemin veel klanten en omzet gekost. SWB kan in de nabije toekomst weer allround service bieden. Het is de kurk waarop Scheepswerf L.J Boer al tachtig jaar drijft. Brug naar Zuid-Afrika Wegens het gestrande en nadien, door explosieven vernietigde ponton met duwbakken en droogdok erop heeft Leo Boer er aardig wat kilometers tussen Sliedrecht en Kaapstad op zitten. Het waren moeilijke gesprekken met hakken in het zand van geclaimde partijen en schuldigen die zich aanvankelijk niet voelden aangesproken. Niettemin heeft Leo Boer zijn investering voor pakweg 95 procent terug. De wereld keek mee naar het debacle en velen gingen ervan uit dat de scheepswerf hierdoor een zwaar verlies zou lijden. Echter, een paar jaar geleden verhuurde hij zijn werf aan drie medewerkers en ging via een andere BV met de Chinezen in zee om een droogdok in Sliedrecht te realiseren. Het project liep letterlijk op de klippen. Wanneer Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden de definitieve ligplaatsvergunning voor een 151 x 33 meter groot droogdok verstrekt, geeft Leo Boer de werf in China opdracht om een nieuwe te bouwen. Het kleine 160 kilometer noordelijk van Kaapstad gelegen Jacobs Bay is door de stranding van de barge Margaret – met het pensioen van Leo Boer op zijn rug – op de wereldkaart gezet. Toerisme kwam er van de grond, maar er zit daar ook zo veel in de grond aan bodemschatten dat het gebied schreeuwt om ontwikkeling. De plaatselijke overheid heeft Leo Boer gevraagd daarbij te helpen. Waarschijnlijk gaat hij het gezonken droogdok lichten, met behulp van de Kamer van Koophandel en leerscholen uit de regio. Educatie voor jongeren en scheepsreparatie, daar ‘vliegt’ hij voor. Daarover later meer. Eurostar heeft volledige uitvoering >> Vervolg van pagina 25 Kamerbrede lessenaar van witte kunststof. We nemen de bakboordtrap, komen langs een Heatmaster-ketel en passeren joekels van aggregaten. De Asto-elektriciteit manifesteert zich hier controlekamerbreed. Een paar trappen later staan we door energie omgeven, voor een Verhaar kanaalen een stuurroosterboegschroef. Terug aan dek loopt meertouw langs en door rvs waar het niet uit kan springen. Tussen de kluizen ontdekken we een spudpaal. Het trunkdek telt zes Bornemannpompen van EPS die worden aangestuurd door het gebruiksvriendelijke en efficiënte EPC-systeem (intelligent, met onbegrensde mogelijkheden, simpel bedienbaar en veilig). Met zijn Scheldehuidconstructie is de Eurostar qua veiligheid een troef. Twijfels Via een ‘roestvrije’ trap staan we op fundatiehoogte oog in oog met twee flexibel opgestelde 6-cilinders van ABC, die volgens de proefvaartgegevens in geluid gekleineerd worden door allround isolatie en 45 db-dempers. Het algemene dienstpompsysteem is uitgevoerd met op afstand bedienbare afsluiters. Het zogeheten olie-eiland met vulpistolen die uit de respectievelijke tanks koelvloeistof en smeerolie voor motor en koppeling aanvoeren, ligt midden in de vloer. Een Van Wijk-spudpaal staat hier nota bene prominent met zijn kop door de schacht op roefdekhoogte. De vloer, elektrisch equipement en installatie dragen het label van Asto, waarmee deze enorme ruimte (helemaal in de lak) eveneens geschikt is als expositiehal. Verspreid over het achterschip zien we rvs performance, die twijfels oproept of dit wel een tanker is. Dit schip draagt 85 meter rvs halfrond op zijn schouders. Sommige profielen komen van een Astodraaibank, omdat ze niet te koop waren. State of the art! Een autokraan van 19 meter en een 18 meter tweemaal uitschuifbaar garanderen mobiliteit. In de 10,30 meter brede Kampersstuurhut (13,30 inclusief bordes) hebben de Hoogendoorn Interieurmedewerkers met een symfonie van witte kunststof een kamerbrede lessenaar gecreëerd waarin de Falcon Line-apparatuur van Radio Holland schittert. Video, die permanent alles vastlegt aan dek, heeft natuurlijk een eigen beeldscherm. Met de zon mee: over stuurboord een zitje met een bank geschikt voor een tukkie, een bescheiden keuken, de trap naar de verblijven. Discreet verschuilt zich hiernaast het toilet, dan volgt een corner met tafel en aan BB het bureau, voorzien van inzakbaar pc-scherm voor het laad- en lossysteem. Ach ja, met je ‘kont’ tegen de helmstok is nog niet eens zo lang geleden. De verblijven van de kapitein, stuurman en matrozen laten we met rust en we beperken ons tot de familiewoonst. Vanessa heeft die ingericht; met veel plezier. Het is warm en er heerst sfeer. Mooie materialen zijn gebruikt. Pheadra en Evert hebben een eigen plek en de rest houden we privé. Dave Van den Meerssche is fier en precies op zijn materiaal en heeft de reputatie niet gemakkelijk te zijn om mee te werken, Vanessa is nadenkend. Samen kunnen ze een buitengewoon mooi schip realiseren. De woorden zijn op, verbazing blijft – evenals het genoegen even gast te zijn bij familie Van den Meerssche.

Binnenvaartkrant