Views
6 years ago

2010-25

 • Text
 • Binnenvaart
 • December
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Twee
 • Behouden
 • Onze
 • Rotterdam

TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Steeds meer biomassa per schip naar Amercentrale 5 Kluizendok is extra troef voor Gent www.binnenvaartkrant.nl | www.vlootschouw.nl | tel. 010 414 00 60 | fax 010 414 02 12 Editie 25 - 7 december 2010 11 Vertane Chance für die Binnenschifffahrt 31 “Meer geld TEN-T moet naar vaarwegen” Europort valt in de prijzen Er gaat maar 1 procent van de TEN-Tgelden voor Europese infrastructuurprojecten naar de binnenvaart en dat is veel te weinig. Voor de volgende ronde is daarom een andere opzet gewenst. Daarover waren de drie Europarlementa riërs Corien Wortmann, Peter van Dalen en Silvia-Adriana Ticau (Roemenië) het op Barge to Business wel eens. Maar hoe ervoor gezorgd kan worden dat de vaarwegen beter bedeeld worden, daarover verschillen de meningen. Alle drie de politici zeiden vorige week op de conferentie in Brussel dat ze een hoger aandeel voor de binnenvaart steunen, maar een vast percentage – de binnenvaart vraagt om 20 procent – is niet wenselijk, aldus Wortmann. “We kunnen beter zoeken naar effectieve oplossingen. Bijvoorbeeld door ook regionale fondsen erbij te betrekken.” PBV-voorzitter Philip Martens (uiterst rechts) besprak met Corien Wortmann, Peter van Dalen, Silvia Adriana Ticau (vlnr) de positie van de binnenvaart in het Europese beleid. (foto MGR) Lees meer over Barge To Business op pagina 9 >> Ahoy Rotterdam heeft met Europort 2009 de Nationale ExpoJaarprijs gewonnen in de categorie ‘Beste business-to-business beurs of event 2010’. De maritieme beurs werd geroemd om het getoonde lef in veranderingen, het introduceren van een branchebreed beursconcept en het centraal stellen van de doelgroep. Het juryrapport onderschreef dat: “Er is door Ahoy een knappe en gedurfde prestatie geleverd door twee verschillende vakbeurzen met ieder een eigen kerndoelgroep bezoekers in elkaar over te laten vloeien tot één vakbeurs.” In 2005 gingen Rotterdam Maritime van Ahoy en Europort van Amsterdam RAI samen. “Ondanks de economische tegenwind is de organisatie erin geslaagd om een sterke vakbeurs te realiseren die een groot internationaal aanzien geniet. Het combineren van nationale doelstellingen met internationale doelstellingen is succesvol gebleken." Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl Bevrachter klaagt EUBO aan victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst AGGREGATEN De Nederlandse Mededingingsautoriteit onderzoekt of de EUBO met de samenwerkingsverbanden Rent-a-Ship en Barge- 4Rent de mededingingsregels overtreedt. Dat onderzoek wordt gedaan na een brief op 1 november van een bevrachter, waarin hij bij de NMa melding maakt van overtreding van die regels. De brief is in het bezit van de redactie van De Binnenvaartkrant. De bevrachter wil niet bij name worden genoemd en maakt bezwaar tegen publicatie van de brief. Hij zegt wel nog volledig achter de inhoud van de brief te staan en stelt zich ernstig zorgen te maken over de ontstane situatie in de bedrijfstak binnenvaart, die door de nieuwbouwhausse ‘jaren achterop is geraakt’. Duidelijk is dat hij de EUBO-initiatieven niet als mogelijke oplossing ziet voor de economische problemen van de binnenvaart. In de brief is zijn belangrijkste bezwaar tegen de EUBO dat banken schippers die in de problemen zijn gekomen door te weinig inkomsten zouden dwingen om zich bij de samenwerkingsverbanden van de EUBO aan te sluiten. Hij vraagt de NMa om een onderzoek of de banken wel genoeg ‘zorgplicht’ hebben getoond bij binnenvaartfinancieringen. Tevens zou de NMa volgens hem moeten onderzoeken of de banken de EUBO financieel steunen. Aanklacht Anton van Megen, initiatiefnemer van EUBO en de samenwerkingsverbanden, zegt op de hoogte te zijn van de aanklacht en heeft op verzoek van de NMa een reactie geschreven. “Ik heb persoonlijk de NMa geschreven en dertien bijlagen meegestuurd. Het is een antwoord op de vraag: heeft de EUBO invloed op de markt? Het antwoord luidt: Nee, maar dat hebben wel de mensen die ons hebben genegeerd. Zij hebben gezamenlijk de komst van een nieuwkomer op de markt geblokkeerd.” Op 1 november ging het samenwerkingsverband Rent-a-Ship onverwacht toch van start. Van de honderd aangesloten schepen had het verband er 25 varen. In de plannen van Rent-a-Ship waren de leden overeengekomen dat in de aanloopfase 50 procent van de schepen had moeten varen. Na twee weken is vervolgens gestopt met de verhuur van schepen en konden de leden weer hun eigen werk gaan doen. Aanvankelijk heeft Rent-a-Ship nog wel geprobeerd ook op de spotmarkt te opereren met vrachtprijzen per ton in plaats van de verhuur van schepen, maar dat sloeg niet aan. Volgens Van Megen in zijn verweer naar de NMa doordat de bestaande marktpartijen deze nieuwe partij wilden weren van de markt. “We werden genegeerd, zelfs al lag onze prijs onder die van de vrije markt op dat ogenblik.” Inmiddels liggen de plannen voor de samenwerkingsverbanden weer terug op de plank, in afwachting van een grotere groep schippers die zich aansluiten. Anton van Meegen en zijn mensen zijn al wel in direct gesprek met verladers. Onder andere was hij vorige week op het grote, door de Europese Commissie gefinancierde binnenvaartevenement Barge to Business/River dating in Brussel om kennis te maken met individuele verladers. Rabobank Shipping CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN www.olthof.eu Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00 TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM

Binnenvaartkrant