Views
6 years ago

2010-23

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • November
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Rotterdam
 • Behouden
 • Wensen
 • Vaart
 • Schepen

TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Editie 23 - 9 november 2010 Barge to Business Op 30 november en 1 december vindt in Brussel Barge to Business plaats. Dit evenement laat met een veelzijdig programma zien wat de Europese binnenvaart te bieden heeft. Het onderdeel Riverdating brengt vervoerders en verladers met elkaar in contact. Het doel is op die manier meer lading naar het water over te hevelen. www.binnenvaartkrant.nl tel. 010 414 00 60 fax 010 414 02 12 Vaker samenwerken De nautische onderwijsinstellingen in België willen in de toekomst vaker samenwerken. “Zo worden we beter gehoord”, luidt de verwachting. De noodzaak tot samenwerking werd duidelijk tijdens een ontmoetingsdag op de maritieme school Cenflumarin. Teleurstellend was de lage opkomst uit de binnenvaart. Wirbel um WSV-Reform Unions- und FDP-Abgeordnete haben das Bundesverkehrsministerium aufgefordert die Reform der Wasserund Schifffahrtsverwaltung nun endlich anzugehen. Die Opposition befürchtet eine drohende Zerschlagung der Behörde. Gewerkschaft ver.di warnt vor einem Umbau auf Kosten von Steuerzahlern und Beschäftigten. 7 13 35 Krokodillentranen van de binnenvaart Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 I.: www.bar thaggregaten.nl 24-uur s stor ingsdienst AGGREGATEN Het is voor de binnenvaart erop of eronder. Als er nu niet wordt samengewerkt tussen de individuele schippers en tussen de organisaties, dan moeten ze in de toekomst ook geen krokodillentranen meer huilen als het weer fout gaat bij een volgende crisis. Aldus prof. drs. Arie Verberk, de binnenvaartambassadeur, in zijn rapport dat afgelopen vrijdag 5 november naar de Tweede Kamer werd gezonden, waarbij de ministers van Infrastructuur & Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn aanbevelingen overnemen. In het rapport wordt zoals verwacht opgeroepen tot samenwerkingsverbanden. Dat is niet voor het eerst, erkent Verberk, maar hij zegt er wel meer uitgesproken dan voorheen bij dat als ‘de binnenvaart’ hier geen gehoor aan geeft, het een kwestie is van “eigen schuld, dikke bult”. “Je moet de schipper bewust maken waar hij mee bezig is. Schipper zijn is geen beroep, maar een way of living.” Volgens Arie Verberk komt de schipper daar in de 21e eeuw niet mee weg. Het is al vaker gezegd dat de binnenvaart minder versnipperd moet zijn en dat er moet worden samengewerkt door de schippers onderling en door de brancheorganisaties. Maar Verberk is wel erg onomwonden over de tien actiepunten die hij aanbeveelt. Arie Verberk was door V&W-minister Camiel Eurlings aangesteld als binnenvaartambassadeur. Hij heeft het rapport bij Eurlings’ opvolger minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu ingediend. De inhoud heeft de binnenvaartambassadeur uitgebreid doorgesproken met de organisaties. “Iedereen is bereid mee te werken aan de uitvoering van de actiepunten, de binnenvaartorganisaties, het Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie en de banken. Het initiatief is nu aan de brancheorganisaties.” Dat de organisaties (Kantoor Binnenvaart, CBRB en Koninklijke Schuttevaer) niet op korte termijn één organisatie kunnen vormen, beschouwt hij als realiteit. Daarom stelt hij een fasering voor waarbij dit wel het einddoel blijft. De eerste jaren zal een klein ‘transitie comité’ de voorbereiding van een nieuwe uitvoeringsorganisatie – een boven de partijen staande, maar wel gemandateerde adviescommissie – moeten begeleiden. Dat transitiecomité moet worden gefinancierd door externe partijen als banken, het Havenbedrijf Rotterdam en de ministeries van I&M en EZ. “Ook moeten de brancheorganisaties eraan bijdragen, vooral om te laten zien dat er commitment is.” Vuist maken Dat de brancheorganisaties in de binnenvaart nog geen 35 procent van de schippers vertegenwoordigen, mag geen rol spelen. “De vakbonden vertegenwoordigen ook maar twintig procent van de werknemers, maar ze kunnen wel een vuist maken. Het werk van de brancheorganisaties moet zo goed zijn, Prof. drs. Arie Verberk bij de presentatie van zijn rapport aan de pers, afgelopen vrijdag. (foto MGR) dat schippers het niet meer kunnen maken om geen lid te zijn. Er moet bijvoorbeeld een informatie systeem worden gebouwd, waarmee de binnenvaart het werk optimaal kan plannen. Zo’n databank kost 4 tot 8 ton. Ik zeg: die moet er komen.” Als de brancheorganisaties succesvol zijn, zullen de overige schippers zich er bij aansluiten, redeneert Verberk. “Kijk naar de containervaart. Als je veel minder tijd in de haven kwijt bent door een goede planning, dan wil je toch als schipper je daarbij aansluiten.” In zijn rapport eist hij min of meer commitment van de schippers, maar een verplichte contributie van de schippers acht hij niet haalbaar. “Een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie komt er niet. Het moet op vrijwillige basis. Het moet de schipper verteld worden. Desnoods wil ik het ze wel vertellen. Maar de brancheorganisaties krijgen ze niet bij elkaar door onderling ruzie te maken.” Hij verwijst daarbij naar de problemen tussen Kantoor Binnenvaart en CBRB over de verdeling van de gelden in het fonds van Nationale Nederlanden, een erfenis uit de tijd van Binnenvaart Nederland. Dat was in feite een poging tot een gezamenlijke brancheorganisatie, die al meer dan tien jaar geleden stukliep. “Ik ben benieuwd naar de reactie van de organisaties op dit rapport. Ze zijn positief, maar ze zullen toch af moeten stappen van al die kleinschalige vertegenwoordigingen. De binnenvaart heeft zo’n geweldige kans.” En die kans kan worden benut als er wordt samengewerkt. “Je moet die schipper uitleggen dat hij zijn vrijheid niet verliest door in een samenwerkingsverband te werken, maar dat die vrijheid eerder toeneemt. Als bijvoorbeeld een schipper met vakantie wil, verliest hij zijn werk niet omdat een ander het dan tijdelijk overneemt binnen een verband.” De verlader zou volgens Verberk ook best bereid zijn voor zijn vervoerszekerheid te betalen. Maar hij erkent dat de grote groep tussenpersonen in de binnenvaart dat niet zomaar laat gebeuren. Lees verder op pagina 5 >> Rabobank Shipping CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS Rabobank Shipping www.olthof.eu www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00 GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl

Binnenvaartkrant