Views
3 years ago

2010-22

 • Text
 • Oktober
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Jaar
 • Schepen
 • Haven
 • Wensen
 • Binnenvaart
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 4 26

De Binnenvaartkrant 4 26 oktober 2010 [ Familieberichten ] Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost 0,78 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) . Fax: 010-4140212 E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot maandagmorgen 10:00 uur, in de oneven weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden familieberichten alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Mededeling van de waterschappen Algemene bekendmaking In verband met de eisen die de milieuwetgeving stelt, is het vanaf 1 november 2010 niet meer toegestaan om los-, laad-, en overslagactiviteiten te verrichten op het openbaar gedeelte van de loswal Kaai 85, gelegen aan de Westelijke Kanaalweg in Hansweert aan het kanaal door Zuid-Beveland. Aan- en afmeren van vaartuigen is wel toegestaan. Voor informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische Zaken en Handhaving van het waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg, op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088-2461000. Wij zijn zeer aangeslagen door het overlijden van onze schipper Henk Plomp, die op 22 oktober 2010 tijdens zijn werkzaamheden door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Henk Plomp werkte sinds 2 jaar voor onze organisatie waar hij zich volledig voor inzette. Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde collega. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en nabestaanden veel sterkte met het dragen van dit grote verlies. Directie en medewerkers SwetsODV Groep BV Achter elke traan schuilt een glimlach aan herinneringen. Met ongeloof en grote verslagenheid geven wij kennis van het geheel onverwachte overlijden van mijn man, onze vader, mijn schoonzoon, broer, onze zwager en oom Elektrotechniek Nautische apparatuur Service & Onderhoud Alewijnse Marine Systems Telefoon (024) 371 63 11 ams@alewijnse.nl www.alewijnse.nl Hindrik Plomp Henk ex “Stemar” * Amsterdam, 7 april 1954 † Nieuwer ter Aa, 22 oktober 2010 Anne-Marie Plomp – van de Schraaf Mark Patrick Oma Sien Ria in herinnering Jan en Karin Theo en Renée Johan en Anneke Richard en Theda Erik Neven en nichten Lingestraat 10 3433 BH Nieuwegein Henk is opgebaard in de rouwkamer van Noorderveld, Structuurbaan 1 te Nieuwegein. Aldaar gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren woensdag van 20.30 tot 21.30 uur. Donderdag 28 oktober zal om 14.00 uur een dankdienst voor zijn leven worden gehouden in de Ned. Herv. Dorpskerk, Molenstraat 11 te Nieuwegein (Vreeswijk). Aansluitend zal omstreeks 15.15 uur de begrafenis plaatsvinden op de Ned. Herv. Begraafplaats, Gildenborglaan te Nieuwegein (Vreeswijk). Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in “De Voorhof”, Wiersdijk 8b te Nieuwegein. Geen bezoek aan huis. BIETET SICH AN SCHIFFSFÜHRER mit Rheinpatent bis Rheinfelden, Elbe Patent, Radar Patent, ADNR- Basis, UKW. ab 1.1.2011 Angebote bitte unter Telnr. 0049-171-8614626 Kanaalweg 1 • Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg Telefoon 088 - 246 1000 (lokaal tarief) • Fax 088 - 246 1990 De Zeeuwse waterschappen fuseren (bestuurlijk) per 1 januari 2011 tot het nieuwe waterschap Scheldestromen. De verkiezingen voor het nieuwe bestuur vinden plaats vanaf 11 tot en met 23 november. Sinds januari 2010 werken de medewerkers al samen. 10 nieuwe overalls € 99,00 Werkkleding vlamvertragend, Veiligheidsschoeisel Regenkleding Werkjassen Prijzen excl. btw www.terwijn-zwolle.nl tel. 038 4651728 Zeeën heb je bevaren, vele landen heb je bezocht. Deze reis wou je ons besparen, om de goede herinnering te bewaren. Intens verdrietig, maar dankbaar voor de vele jaren waarin wij van hem mochten genieten, delen wij u mee dat van ons is heengegaan mijn lieve vriend, onze lieve vader, schoonvader en opa Gijs Koedood weduwnaar van Nees de Gelder in de leeftijd van 80 jaar. Op 10 september 2010 hebben we onder grote belangstelling afscheid moeten nemen van mijn geliefde man Frans Buijks. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het medeleven tijdens zijn ziekte en voor alle lieve woorden en prachtige bloemen. Het is een heerlijk gevoel op zijn leeftijd nog zoveel waardering te krijgen, dat is voor mij een hele grote troost. Hartelijk dank, Miep Buijks – Ludewigs. Gonny Arie en Ans Bert en Marianne Tom Sam Diane Franny en Jeroen Hendrik-Ido-Ambacht, 23 oktober 2010 Correspondentieadres: Puntweg 9 2961 AV Kinderdijk Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 29 oktober van 19.00 tot 19.45 uur in het rouwcentrum “Vredehof”, Lagendijk 114 te Ridderkerk. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. OCEANRIVER ZOEKT: i.o.v. ms Panta Rhei lichtmatroos of matroos met dienstboekje functie lichtmatroos of matroos. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 0041.4350.16455 Email:sales@ oceanrivercontractors.com Kennedylaan 1 • 4538 AE Terneuzen info@scheldestromen.nl • www.scheldestromen.nl Midden uit het volle leven vanuit een druk bestaan is plotseling van ons heengegaan onze vriend HENK PLOMP We wensen Anne-marie, Mark en Patrick sterkte met dit verlies. Mw. Rijksen - v. Diepen m/s Noordster Wout Rijksen m/s Noordster Arie en Petra v. Egmond m/s Petronella Cees en Harmke v. Egmond ex. m/s Acasia Maarten en Hanny Koenen m/s Susanna Renee en Ellie Schot m/s Essai Ginus en Anneke Steenbergen m/s Welvaren Bert en Margriet Lenten Harrie en Alie Hoogenhout m/s Vigilia Luc en Ria Westerbeek m/s Dankbaarheid Jan en Hennie de Haan m/s Henja Gerard en Ria Koekman Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van G.C. (Gijs) Koedood In hem verliezen wij een gerespecteerd sociëteitslid Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies Binnenvaartsociëteit "De Wandelgang" Ad Kriesels Ad Kraai Ruud de Jong Gelegenheid tot condoleren vrijdag 29 oktober a.s. vanaf 19.00 uur in rouwcentrum Vredehof te Ridderkerk. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. Compleet in veiligheid Verkoop | Verhuur | Diensten | Opleidingen | Advies T +31 (0)10 - 288 02 28 | rbc-nederland.nl

De Binnenvaartkrant 5 26 oktober 2010 Gekoppeld varen met big bags en pallets Nadat Waterslag succesvol aantoonde dat het vervoer van bulk en containers met twee gekoppelde schepen rendabel en veilig mogelijk is op kleine vaarwegen, komt er een vervolg. INLANAV (Innovative Inland Navigation) is bedoeld om aan te tonen dat het concept van gekoppelde schepen ook haalbaar is voor het (grensoverschrijdende) vervoer van geünitiseerde lading, zoals big bags en pallets. Alblasserdam knarsetandend akkoord met Transferium De gemeente Alblasserdam geeft met tegenzin toe aan de druk van het Rotterdams Havenbedrijf en het ministerie van Infrastructuur & Milieu (voorheen V&W) om toe te staan dat er in de gemeente een containertransferium wordt gevestigd. Bij de stemming in de gemeenteraad van Alblasserdam vorige week wilde alleen de fractie van D66 dat de gemeente de poot zou stijfhouden. De andere partijen kozen voor een pragmatisch instemmen, al ging dat niet van harte. Met name de activiteiten aan de waterzijde op zondag stuitten de meeste raadsleden tegen de borst. Raadslid Eric Boersma (SGP): “Aan de andere kant zijn we blij dat wij het voor elkaar hebben gekregen de landzijde gesloten te houden op zondag.” Projectmanager Willy Robijns. (foto MGR) Fractievoorzitter Rinus van Lavieren van de PvdA: “We blijven een beetje chagrijnig als het om dit dossier gaat en hebben het gevoel dat het transferium ons opgelegd is door de grote partijen zoals het Rotterdamse havenbedrijf. “ Hij zegt echter realistisch te willen zijn. “Zolang de leefbaarheid en veiligheid niet in het geding komen, zijn wij voor.” Toch is het nog steeds niet helemaal zeker dat het containertransferium er komt. Het Havenbedrijf Rotterdam is nog in onderhandeling over de pacht van de grond waar het transferium moet komen. Het is sowieso een kostbare terminal. De schepen mogen niet aan de nog vrijwel nieuwe kade liggen, omdat dat ten koste gaat van de veiligheid op de vaarweg (de Noord). Daarom moet er in plaats van de bestaande kade een insteekhaven komen. Een extra doelstelling deze keer is dat het project zou moeten leiden tot de ontwikkeling van een tweede generatie van gekoppelde schepen of bakken door het gebruik van nieuwe technologieën en dito logistieke concepten. Ook is het de opzet dat de bemanningsregels in België, Nederland en Frankrijk worden bestudeerd met als doel die te harmoniseren (lees: dat met minder personeel gevaren mag worden) zodat de kans op een rendabele exploitatie van de gekoppelde schepen groter is. Waterslag (formeel heette het project ‘ECSWA’) toonde de voordelen van het koppelen van bestaande schepen aan met verschillende proefvaarten in Vlaanderen en Nederland. De markt heeft het concept opgepakt en gekoppelde binnenschepen worden hoe langer hoe meer ingezet. Het INLANAV-project werd vorige week in Rotterdam gepresenteerd. Het loopt tot juni 2012. Projectleider is Willy Robijns (van de Belgische vaarwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV). Hij gaf eerder ook leiding aan Waterslag. De deelnemende partners (zie het kader) willen aantonen dat gekoppelde schepen ook nieuwe marktsegmenten, met name pallets en big bags, kunnen bedienen. Dat zou rendabel kunnen door binnenschepen of bakken te koppelen en ze eventueel met een kleine hijskraan uit te rusten, zodat ze zelfstandig kunnen laden en lossen. INLANAV is bedoeld voor de kleinere vaarwegen (Klasse II) in Noordwest-Europa. De gekoppelde eenheden op deze waterwegen kunnen een gemiddelde capaciteit bereiken van circa 400 big bags of meer dan 340 europallets (indien ze twee hoog geladen worden), wat overeenstemt met ongeveer 44 vrachtwagens. Nu hebben kleine schepen doorgaans onvoldoende schaalvoordelen ten opzichte van vrachtwagens om de concurrentie goed aan te kunnen. Q-barge Binnen INLANAV is ruimte voor verschillende innovatieve projecten die zich toespitsen op gekoppelde binnenschepen. Drie van dergelijke initiatieven zijn opgenomen in de plannen. Universiteit Antwerpen werkt aan een concept met duwbakken van de grootte van een kempenaar worden gekoppeld en geduwd door een Oprichter Koedood Dieselservice overleden Afgelopen zaterdag is Gijs Koedood op 80-jarige leeftijd overleden. De oprichter van Koedood Dieselservice in Hendrik-Ido- Ambacht was al vier maanden ernstig ziek. Tot die tijd was Gijs Koedood kerngezond en actief. Tot ongeveer een jaar geleden maakte hij zich bij Koedood Dieselservice nog dagelijks verdienstelijk. Hij bracht en haalde allerlei goederen en pakketjes en toonde zo ‘Innovative Inland Navigation’ wordt uitgevoerd onder het Interreg IVB North-West Europe-programma. Het is een vervolg op het ECSWA-project (bekender als ‘Waterslag’), dat dankzij subsidieprogramma Interreg III mogelijk werd. INLANAV is een samenwerking tussen publieke en private partners uit Nederland, België en Frankrijk. De publieke partners zijn Waterwegen en Zeekanaal en NV De Scheepvaart uit België en Voies Navigables de France uit Frankrijk. De private partners zijn de Universiteit Antwerpen (Departement Transport en Ruimtelijke Economie) en de Nederlandse bedrijven Research Small Barges en Schipco. Buck Consultants International verzorgt de coördinatie van het project. Er is 960.000 euro beschikbaar. De helft daarvan is afkomstig uit het Interreg-programma van de Europese Unie. duwboot. De duwbakken kunnen autonoom varen met behulp van een elektrische motor. Research Small Barges stelt de Q- barge voor, een nieuw type standaardschip zonder woonruimte en met 20 tot 25 procent meer laadruimte. Op grotere vaarwegen kunnen twee tot vier schepen gekoppeld worden. Schipco heeft plannen voor kleine schepen die volledig gemaakt worden uit composiet en gekoppeld varen op de grote waterwegen en nadien autonoom ingezet kunnen worden op kleine kanalen. zijn betrokkenheid bij het familiebedrijf. Gijs Koedood startte de motorenleverancier en -inbouwer, die later ook actief werd in de afbouw van binnenschepen, in 1963. Zijn zoons Arie en Bert kwamen in de zaak en werden via een geruisloze overname (met geleidelijke overdracht van de aandelen) zo’n tien jaar terug volledig eigenaar. De begrafenis is zaterdag 30 oktober in Ridderkerk. Neem alleen genoegen met het beste: sta op Speedheat! • onze ervaring • ons systeem • onze organisatie meer dan 500 binnenvaartschepen 100% veilig, zelfregulerend, iso 9002 gecertificeerd 21 jaar beproefde kwaliteit, landelijk werkend netwerk Meer weten? Bel + 31 (0)117 40 15 00 of +31 (0)6 202 507 29 of kijk op internet: www.speedheat.nl Innoveren met TNO-kennis TNO heeft een programma om kleinere ondernemingen te helpen bij innovatie. Het onderzoeksinstituut krijgt daarbij steun van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, omdat kleinere ondernemingen innovatie vaak niet op eigen kracht kunnen financieren. van In dit zogeheten MKB-programma van TNO wordt kennis van TNO overdragen op een groep van klei- i Wat nere bedrijven. Eén van de belangrijke onderdelen van het programma van TNO is het Branche Innovatie Contract (BIC). Om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde kennisoverdracht moet het om kennis gaan die niet op een andere manier verkregen kan worden. Ook moet het duidelijk zijn dat met de beoogde vorm van kennisoverdracht concrete resultaten kunnen worden behaald voor een groot deel van de branche, en Columbus doet het EICB? dat deze resultaten de branche als geheel innovatiever maken. Werkwijze Wanneer u contact opneemt met TNO, wordt eerst samen gekeken of de vraag als Branche Innovatie Contract opgepakt kan worden. Vervolgens schrijven de brancheorganisatie en TNO samen een projectvoorstel. Dit voorstel wordt aan een beoordelingscommissie voorgelegd, die nagaat of aan de subsidievoorwaarden van Economische Zaken voldaan is. Afhankelijk van het moment van indienen en het voorstel duurt de beoordeling twee weken tot maximaal twee maanden. De doorlooptijd van een ingediend project mag maximaal 24 maanden zijn. Is het voorstel goedgekeurd, dan wordt een contract opgesteld voor het project. Hierin staat vastgelegd dat de branchevereniging een rekening krijgt van 10 procent van de totale projectkosten. De kosten voor de branche zijn dus afhankelijk van de grootte van het project. De omvang van een Branche Innovatie Contract kan tussen de 20.000 en de 500.000 euro liggen. BIC-voorbeelden zijn: - TNO en TLN werken samen om het logistiek kennisniveau binnen bedrijven te vergroten - KNGF en TNO gaan samenwerken aan fysiotherapie van de toekomst - NPN en TNO starten samenwerking voor voedingssupplementen - TNO en Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie werken samen bij natriumreductie en functionele ingrediënten. Hebt u als binnenvaartondernemer een idee, een vraag, een project dat binnen deze regeling zou kunnen passen, dan vernemen wij dat graag. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij K. Tachi via +31 (0)10 798 98 30 of via het algemeen e-mailadres: eicb@binnenvaart.nl.

Binnenvaartkrant