Views
6 years ago

2010-19

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • September
 • Schepen
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Behouden
 • Shipping
 • Twee
 • Wensen

TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Editie 19 - 14 september 2010 Nieuwe sluizen De sluis in Oudenaarde lag vorige maand stil voor preventief onderhoud. Na deze opknapbeurt moet de sluis er weer flink wat jaren tegenaan kunnen. Er zijn plannen om in 2013 met de bouw van drie nieuwe sluizen op de Boven-Schelde te kunnen beginnen: naast Oudenaarde gaat het om Asper en Kerkhove. www.binnenvaartkrant.nl tel. 010 414 00 60 fax 010 414 02 12 Verrassende vondsten In Leidsche Rijn zijn twee bijzondere vroegmiddeleeuwse schepen gevonden. Een ervan, een opgeboeide boomstamkano, stamt uit circa 750 na Christus. Het andere schip, een 'rivieraak', is naar schatting 200 jaar later in de vaart gekomen. De verrassende vondsten kwamen tevoorschijn bij het uitgraven van de Vikingrijn. 11 21 28 Waar water is, is een weg Maßnahmen CDNI Bei der Umsetzung des Übereinkommens über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI) in Deutschland gibt es noch ergänzende Maßnahmen zu nehmen. Das wurde deutlich bei einer vom BDB und BöB organisierten Informationsveranstaltung. Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl Statenlid Lies van Aelst (SP Zuid-Holland) ontving voor haar werk voor de binnenvaart zaterdagmiddag van ASV-voorzitter Willem Stam een poster van een SP-boei. Van Aelst overhandigde enkele weken geleden namens de SP de notitie ‘Waar water is, is een weg’ aan gedeputeerde Asje van Dijk van Zuid- Holland. Het onderzoek is een spin-off van het onderzoek dat SP-Kamerlid – en inmiddels fractievoorzitter – Emile Roemer vorig jaar deed naar de crisis in de binnenvaart. Lies van Aelst: “De mogelijke oplossingen die je hoort voor de files zijn altijd ‘meer wegen’ en ‘meer OV’. De binnenvaart hoor je nooit noemen als oplossing, terwijl het zo logisch is. Als je de binnenvaart niet kunt stimuleren, maak het dan de schepen tenminste niet onmogelijk om te varen. Denk bij de planning van huizen aan het water goed na of het wel handig is ze op die plek te bouwen.” Farshad Bashir, Emile Roemers opvolger in het binnenvaartdossier in de Tweede Kamer, was zaterdag ook aanwezig bij de ASV-vergadering, waar hij opmerkte dat er volgens hem slechts 40 treinen per week over de Betuwelijn gaan en niet de door de exploitant beweerde 300. (foto MGR) Lees het verslag van de ASV-vergadering op pagina 5. victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 T.: 078-673 3799 • F.: 078-673 2726 E.: info@barthaggregaten.nl I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst AGGREGATEN Binnenvaart buitenspel in spoordiscussie Opnieuw worden bij een discussie over miljardeninvesteringen in het spoorvervoer volgens het CBRB de mogelijkheden van vervoer over water zo veel mogelijk geminimaliseerd. In de aanloop naar de vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat die vandaag (14 september) wordt gehouden over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) roepen de argumenten over nut en noodzaak van het spoor herinneringen op aan de Betuwelijndiscussie. De binnenvaart was vorige week woensdag (8 september) niet uitgenodigd bij de hoorzitting ofwel rondetafelgesprek over PHS. Robert Tieman, beoogd directeur van het CBRB, schreef direct daarna aan de commissieleden dat jammer te vinden, zeker nadat hij kennis had genomen van de opmerkingen die secretaris Rink Jan Slotema van de EVO-adviesraden voor spoor- en binnenvaart had gemaakt over de binnenvaart als alternatief voor het spoorvervoer. Slotema verwees naar een Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse uit 2007, waarin staat dat alles wat met de binnenvaart kan, al met de binnenvaart gaat. Er zouden dus geen groeimogelijkheden zijn. Tieman vindt het onterecht dat de binnenvaart op voorhand wordt buitengesloten en noemt de groeikansen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip met 700 tot 1000 procent, zonder dat het tot gevaarlijke knelpunten leidt. Hij haalt een onderzoek van het bureau Planco aan. Opmerkingen van Slotema over de gevolgen van de klimaatveranderingen voor de binnenvaart vielen slecht bij het CBRB. >> Lees verder op pagina 3 HDM REVISIE VERKOOP REPARATIE ONDERDELEN HERMOTORISERING HOLLAND DIESEL MAASSLUIS Tel.: 010-5912611 Rabobank Shipping CUSTOM MADE UITLAATDEMPERS GELUIDDEMPERS VONKENVANGERS OPHANGSYSTEMEN www.olthof.eu Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl TEL: 0166-603285 WWW.AXCES.COM www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00

Binnenvaartkrant