Views
5 years ago

2010-15

 • Text
 • Schip
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Meter
 • Schepen
 • Boord
 • Nieuwe
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 16

De Binnenvaartkrant 16 20 juli 2010 Wij feliciteren Langius Tankschiffahrt G.B.R. van harte met het mts Bauke.

De Binnenvaartkrant 17 20 juli 2010 Van klopbrief tot keuring door de markt DOOR HANS HEILIGERS Als je voor het eerst op kantoor komt bij Wim Snijders heb je in de eerste ogenblikken toch even een conflict. Niet met Wim maar met je concentratie. Het kantoor van Snijders Expertises ligt aan de Boelewerf in Ridderkerk en biedt een geweldig uitzicht op en over de rivier. Dat uitzicht vormt niet het doel van onze afspraak. We komen om te spreken over veiligheidskeuringen die geprivatiseerd worden naar experts op de particuliere markt. Ook met EFM, SON en Oranje zullen we een gesprek hebben door hun betrokkenheid met de experts die bij hen in dienst zijn. Wij krijgen tijdens het gesprek met Wim Snijders een ruime blik op de materie. Hij vertelt dat in het verleden de accenten van een wettelijke keuring altijd waren gericht op de technische staat van het schip, de motor en het roerwerk. Voor cascoassuradeuren vormde zo’n rapport eveneens een prima basis voor de acceptatie van risico’s. Voor de beoordeling van de belangen van ladingverzekeraars lag dat anders. Zij hadden geen instrument om naar vaste maatstaf inzicht te krijgen hoe het was gesteld met de ruimen, de afsluiting en de verzegeling daarvan. De klopbrief van de Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) die in 1874 werd bedacht, maakte een eind aan dat manco. Natuurlijk is er sinds die tijd veel veranderd in de wereld. Privatiseren “Op dit moment is niemand nog geïnteresseerd in de toestand van luiken op een schip waarmee bijvoorbeeld containers worden vervoerd”, geeft Snijders als willekeurig voorbeeld. Ook voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) veranderde de wereld. Ruim negen jaar terug nam de overheid het principebesluit om de veiligheidskeuringen te privatiseren. Het onderwerp heeft vanaf dat moment op veel agenda’s gestaan tijdens bijeenkomsten en vergaderingen van betrokkenen uit de branche die daar onvoorstelbaar veel tijd en kennis hebben ingestoken. Het heeft van hen veel rek in hun doorzettingsvermogen gevraagd. Een besluit over de uiteindelijke invoering is evenzovele malen onbesproken doorgeschoven door de wisselende kabinetten. Uiteindelijk nam de Tweede Kamer in 2008 het definitieve besluit tot uitbesteding van de veiligheidskeuringen aan geautoriseerde marktpartijen. Als antwoord op de vraag wie er namens de IVW kan en mag keuren is besloten dat – onder strikte voorwaarden – de toegang tot die markt is weggelegd voor de klassebureaus en de expertisebureaus. Zoals een deel van de collega’s van Snijders die als expert actief zijn en lid zijn de Vereniging voor Experts in de Kust, Rijn- en Binnenvaart (VE- KRB). En ook aan de experts van Dutch Certification Institute (DCI), EFM Onderlinge Schepenverzekering (EFM), Noord Nederland Een bekend tafereel na afloop van een proefvaart. (NN), Oranje, Register Holland en Schepen Onderlinge Nederland (SON). Wim Snijders. (foto’s Hans Heiligers) SON-bestuurder Mense Landlust. NBKB Voor de gelijkluidendheid van de procesgang en een soepele documentenstroom binnen alle fases van de scheepskeuring is ondertussen door EFM en de Stichting Nederlands Bureau voor Keuringen van Binnenvaartschepen (NBKB) een stevig IT-programma ontwikkeld dat voldoet aan de strenge criteria van de voorgeschreven eisen van NEN 17020. Bij het NBKB werd Henk Arntz benoemd tot hoofd afdeling inspecties. Hij vervult ook de rol van technisch secretaris bij het IVR. Hij is op eerste verzoek bereid ons alles te vertellen over de organisatie en de stand van zaken binnen het NBKB. Arntz memoreert een aantal zaken. Al tientallen jaren werden door de particuliere experts diktemetingen van het casco uitgevoerd. Sinds 1988 zijn door de IVW private experts aangewezen om cascokeuringen te doen. In titel en uitvoering kreeg die keuring een upgrade naar ‘veiligheidskeuring van het casco’. De reden is vrij eenvoudig: je kunt een huiddikte wel keuren maar daarmee weet je nog steeds niet of er soms spanten zijn gescheurd of dat waterdichte luiken ook inderdaad wel waterdicht zijn. Die oorspronkelijke huiddiktemeting is daarmee uitgegroeid tot een cascokeuring die niet alleen de plaatdikte beoordeelt maar ook de hiervoor genoemde veiligheidsaspecten. Die keuring noemen we nog steeds een cascokeuring. Om tot verlenging van het wettelijk vereiste certificaat te komen, dient echter niet alleen een cascokeuring te worden uitgevoerd, maar ook de zogeheten veiligheidskeuring. Zowel de cascokeuring als de veiligheidskeuring kunnen alleen worden uitgevoerd door IVW daartoe aangewezen experts die over de juiste ervaring en opleiding beschikken. In het kader van de door IVW voorgestane taakoverdracht van certificering moet een aanvraag tot aanwijzing als ‘Particuliere Instelling’ (PI) worden ingediend en uiteraard aan de hieraan door IVW gestelde worden voldaan. Een van deze eisen is accreditatie volgens de NEN 17020-norm. Accreditatie gebeurt door de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Die toetst het certificatieproces onder meer op onafhankelijkheid en deskundigheid. Het NBKB verwacht in de loop van dit jaar te worden geaccrediteerd. Het NBKB coördineert en organiseert de diensten van de bij het NBKB aangesloten experts, onder andere de experts van Oranje en SON alsmede de experts met een eigen kantoor zoals Wim Snijders. De experts kunnen ook in loondienst zijn van een groot bureau. Maar...iedere expert die een keuring uitvoert, werkt volledig onder strikte regie, toezicht en verantwoordelijkheid van het NBKB, dat het uiteindelijke certificaat afgeeft. Omdat er nog overleg is over de verdeling van welke organisaties welke type schepen gaan keuren, kan dit artikel nog niet worden beeindigd met een sluitende opgave. Zoals het er naar uit ziet zullen de klassebureaus Germanische Lloyd, Bureau Veritas en Lloyds de ADNRtankschepen en een deel van de passagiersschepen gaan certificeren en de PI’s de drogeladingschepen, duwboten, kleinere passagiersschepen, pleziervaart en dergelijke. SON Met de privatisering ziet bestuurder Mense Landlust het als taak van SON om de scheepskeuring voor haar leden zo goed en voordelig mogelijk te laten verlopen. Als vanzelfsprekend betekent dat voor SON een keuring op basis van kostprijs in eigen huis door de eigen experts. Voor de organisatie vraagt dat wel meer werk, zowel administratief als organisatorisch. Ook zijn er inmiddels al veel voorbereidende opleidingsinspanningen afgerond. Verder is SON doende het team van experts uit te breiden. De voorbereiding en de samenwerking met de betrokken branchegenoten gedurende vele jaren verliep prima en was altijd zinvol. Waar hij minder prettige herinneringen aan bewaart, is de besluiteloosheid van de IVW tijdens het traject. Het was daar vaak hollen of stilstaan en uitstellen. Toch is Landlust voor zijn deelnemers en tegenover het bestuur tevreden met het bereikte resultaat en de ingeslagen weg. De experts van SON leveren hun stukken voor verwerking aan bij het NBKB en zijn daarnaast continu bezig hun kennis voor de keuringen verder uit te breiden. EFM We zitten aan tafel met Tom Boerema en Jeroen Mooij. Jeroen is pensionado Theo Ruijtenberg opgevolgd als hoofd expertise bij EFM onderlinge schepenverzekering. Ook in Meppel komt het belang van de deelgenoten bij een goede en vlot verlopende keuring op de eerste plaats. Reeds in de tachtiger jaren begon EFM met cascokeuringen voor hun deelgenoten. Vorig jaar verzorgden hun tien experts binnen de bestaande IVW-erkenning meer dan 350 veiligheidskeuringen. In uitbreiding op de bestaande ISO-certificering heeft EFM een aanvraag gedaan bij de Nederlandse Raad voor Accreditatie voor de verkrijging van accreditatie volgens de NEN 17020-norm. Die accreditatie staat garant voor onafhankelijkheid en een stevig fundament van organisatorische en administratieve processen. Daarnaast krijgen alle bij het project betrokken medewerkers een solide, non-stopopleiding zodat ze door deze permanente educatie hun kennis op peil houden. Boerema heeft zijn organisatie verantwoord uitgebreid voor de toename van service die hij de deelgenoten voor de keuringen gaat bieden. Oranje René Tempelaars is als technisch directeur van Oranje Verzekeringen van meet af aan betrokken geweest bij alle gesprekken die moesten leiden tot oprichting van een gezamenlijk keuringsapparaat. >> Lees verder op pagina 21

Binnenvaartkrant