Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2010-13

 • Text
 • Schip
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Meter
 • Twee
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 56

De Binnenvaartkrant 56 26 mei 2010 AGENDA KSCC AGENDA BAPTISTEN DELFZIJL AGENDA WITTE ZWAAN Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak Agenda Nijmegen Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Maandag 10.30 uur Stafvergadering 14.00 uur repetitie KSCC toneelgroep Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek 18.00 uur repetitie KSCC koor 19.30 uur cursus vaarbewijs 1 Woensdag 10.30 uur repetitie Waalkanters koor Donderdag 15.30 uur verzorgen bulletin (oneven weken) Vrijdag 09.30 uur bloemschikken (kerk) Extra van en rondom KSCC Nijmegen Dinsdag 22 jun. 10.00 uur laatste KSCC gymnastiek, zomerstop Dinsdag 22 jun. 13.30 uur Slotmiddag Dienstencentrum Donderdag 24 jun. 10.30 uur Vergadering LKSCC en L. Parochie Maandag 28 jun. 20.00 uur Bestuursvergadering KSCC / KSW regio Woensdag 07 jul. 19.30 uur Vergadering Schuttevaer Zondag 18 jul. 11.00 uur 4-Daagse H. Mis Dinsdag 20 jul. Start Nijmeegse 4-Daagse Vrijdag 23 jul. Einde Nijmeegse 4-Daagse Agenda Rotterdam Zondag 11.00 uur H. Mis, aansluitend koffiedrinken Maandag 14.00 uur Repetitie Zangkoor Extra: 19-26 juni Zomervakantie Agenda KSCC “Het Zuiden” Zondag 10.30 uur H.Mis, aansluitend koffiedrinken. Na de H. Mis is de aalmoezenier en een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend. Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten, bibliotheek geopend. Donderdag 13.30 uur Pergamano Extra: Di. 27 juli Rondleiding Amercentrale 27 juni 09.30 uur Ds. W. Pflaum uit Nieuw Weerdinge 19.00 uur Zangdienst m.m.v. Dubbel Mannenkwartet “ICHTUS” 04 juli 09.30 uur Br. Berkemeier uit Muntendam 19.00 uur Geen dienst Iedere donderdagavond, aanvang 19.30 uur Bijbelbespreking en Bidstond of Gemeentekring. www.baptisten-delfzijl.nl Maandag: ‘s middags vanaf 14.00 uur volksdansen o.l.v. mevr. Girbes Dinsdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur sjoelen en kaarten Woensdag: ‘s middags vanaf 13.30 uur sjoelen en kaarten Woensdag: ‘s avonds vanaf 19.30 - 21.00 uur Franse les, hiervoor dient u zich wel op te geven Donderdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur repetitie zangkoor Vrijdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur cursus stijldansen o.l.v. mevr Girbes (niet iedere vrijdag) De Witte Zwaan: Eemskanaal N.Z. t/o. Praxis, GRONINGEN, tel. 050-3116477 SUDOKU Sudoku winnaar krant nr 12: G.S. Bouius - Plaats: Noordbergum - Scheepsnaam: Binger STEUNPUNT AMVV oplossing sudoku krant 9 Vul de cijfers 1 tot en met 9 in op de enig mogelijke nieuwe sudoku krant 13 manier waarbij: 5 3 1 7 4 6 9 2 8 1 2 8 6 5 2 9 7 3 8 1 5 4 6 - elk cijfer op iedere horizontale rij slechts één keer voorkomt - elk cijfer in iedere verticale kolom slechts één keer 5 3 1 6 7 8 6 4 9 5 2 7 1 3 voorkomt - elk cijfer in ieder subrooster slechts één keer 9 2 1 3 2 6 8 7 5 1 9 4 voorkomt 8 9 4 1 Steunpunt Binnenvaart biedt als “bruggetje naar de wal” hulp bij ongevallen en sociaal-maatschappelijke vragen en problemen. Het AMVV-steunpunt zoekt zaken uit en helpt problemen op te lossen. Het steunpunt is bereikbaar via: 7 4 5 1 3 9 6 8 2 1 8 9 6 2 4 3 5 7 4 7 8 5 1 3 2 6 9 9 1 2 4 6 7 8 3 5 Met het oplossen van deze sudoku is een leuke prijs te winnen. Stuur de ingevulde puzzel met vermelding ‘Sudoku krant 13’ vóór 30 juni naar: Postbus 24202 3007 DE Rotterdam 2 1 1 9 4 5 6 4 1 9 5 3 2 6 0620 11 23 19 (010) 206 06 05 steunpuntamvv@hetnet.nl 6 5 3 2 9 8 4 7 1 Deze sudoku staat ook op onze website: www.binnenvaartkrant.nl (onder de menuknop ‘Prijsvragen’). Daar 8 7 3 5 9 kunt u de puzzel online invullen en insturen. PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 12: J. van Mullem - Plaats: Rotterdam - Oplossing: Maakt Oranje Het Nu Waar ? HORIZONTAAL 1. tak van sport; 7. vertier (ontspanning); 12. streling; 13. positieve elektrode; 14. nachtroofvogel; 15. na christus (afk.); 17. betaalmiddel; 19. Duitse ontkenning; 21. dierengeluid; 22. toiletartikel; 24. tak van sport; 27. hoofddeksel; 28. samenstellen van een huis; 30. sprekende vogel; 31. plechtige belofte; 32. dans in 3/4 maat; 33. bierkraan; 35. iemand die steelt; 37. duw (stoot); 38. ingewikkeld; 41. prettig; 42. boerderijdier; 44. tafelgast; 46. te eniger tijd; 47. binnenwater; 48. tak van sport; 49. kans- en gokspel; 50. oorvijg; 52. ver (in samenstelling); 54. couplet van een gedicht; 56. groot dansfeest; 58. verhaal (verslag); 61. oud (Engels); 62. krachtig van groei; 64. dierenmond; 65. houten blaasinstrument; 67. aanwijzend voornaamwoord; 68. Sociaal Economische Raad (afk.); 70. bladader; 72. Engels bier; 73. tak van sport; 76. vochtig; 77. lengtemaat (afk.); 78. ploegsnede; 79. hooivork; 81. koninklijk besluit (afk.); 82. alstublieft (afk.); 83. monopolystraat; 84. water (Frans); 86. biljartterm; 87. tak van sport. VERTICAAL 1. tak van sport; 2. natrium (scheik. afk.); 3. deel van week; 4. bibliotheek (afk.); 5. schuiftrap; 6. worp; 7. straatverkoper; 8. gecastreerd paard; 9. eraf-teken; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. tak van sport; 16. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 18. laboratorium (afk.); 20. explosieven opruimingsdienst (afk.); 21. teer (tenger); 23. hoofddeksel; 25. schijf vis; 26. familielid; 27. wandelplaats; 29. tak van sport; 32. tak van sport; 34. katoentje voor een lamp; 36. tak van sport; 37. kookgerei; 39. attent; 40. (goed) gebaar; 42. schoonmaakgerei; 43. boven het gewone; JA! Ik Vul in en stuur de bon zonder postzegel naar: Antwoordnr. 70133 3070 VB Rotterdam Uw abonnement dient 2 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden. 45. rijkskweekschool (afk.); 46. loot (stek); 51. afdeling (afk.); 53. koeienmaag; 54. denksport; 55. ambtsgewaad; 56. klein stromend water; 57. sluwe streek; 59. plaats in Duitsland; 60. tak van sport; 62. Europese bizon; 63. schaarste; 66. boomsoort; 67. mannetjesbij; 69. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 71. recht stuk van een vaart; 73. sportofficial; 74. foedraal; 75. gelooide huid; 78. vervroegde uittreding (afk.); 80. graanafval; 82. verbrandingsrest; 85. universiteitsbibliotheek (afk.). Stuur uw oplossing van krant 13 op voor 30 juni 2010 a.s. en maak kans op een leuke verrassing! De Binnenvaartkrant Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven! wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven! Ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee. Verzendadres: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nummer: Faktuuradres zelfde als verzendadres Faktuuradres anders, nl.: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nummer: Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de verzendkosten van 22,75* (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven Bankrekeningnummer: Tenaamstelling rekeninghouder: Banknaam: ____________________________________________________________ Land + plaatsnaam van uw bank: ________________________________________ U ontvangt binnenkort een faktuur waarop staat genoteerd wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Datum: Handtekening: *Wanneer u gevestigd bent in Europa bedragen de kosten EUR 65,25 (incl. 6% btw) per jaar, tenzij u in België woont, dan kost het jaarabonnement EUR 22,75 (incl. 6% btw). Buiten Europa is op aanvraag. Automatische afschrijvingen zijn alleen mogelijk vanaf Nederlandse en Duitse bankrekeningen. Heeft u een andere buitenlandse rekening dan ontvangt u van ons binnenkort een faktuur.

De Binnenvaartkrant 57 22 juni 2010 Johan de Leeuw: “Op elk schip hoort een Rafa-raam” DOOR JAN HOEK Werkendammer Johan de Leeuw van het gelijknamige scheepsbetimmeringsbedrijf doet al sinds 1981 zaken met Rafa. “Rafa is een begrip en ik ben van mening dat op elk schip ramen van de fabrikant uit Leusden horen”, zegt hij. En dan laat hij er lachend op volgen: “Ik vind eigenlijk ook dat elk schip betimmerd moet worden door De Leeuw Scheepsinterieurbouw.” Ik heb een afspraak met Johan de Leeuw omdat hij ervaring heeft met de nieuwe geluidwerende ramenserie van Rafa. Deze ramen werden geïntroduceerd tijdens de laatstgehouden beurs Europort in Ahoy. De ramenserie zou ten opzichte van standaard geïsoleerde beglazing het waargenomen buitengeluid met meer dan de helft reduceren. Dat komt doordat de beglazing een bijzonder gelaagde opbouw heeft die voorzien is van een geluidwerende specialfolie. Er is bovendien sprake van een extra isolerende De beglazing heeft een gelaagde opbouw die voorzien is van een geluidwerende folie. werking ten opzichte van een standaard beglazing en er is een verhoogde veiligheidswerking. Bij breuk van de buiten- of binnenruit blijft het glaspakket in stand door de toegepaste folie. Daarnaast heeft de folie een verhoogde inbraakwerende werking omdat de folie het inslaan van de ramen bemoeilijkt. Weer ligt een partij geluidwerende ramen klaar voor levering. Duidelijk verschil De Leeuw Scheepsinterieurbouw heeft de geluidwerende ramen achtereenvolgens geïnstalleerd aan boord van de Concentus, de Naduah en de Evidence. “Tijdens de proefvaart met de Concentus heb ik Rafa gebeld met de opmerking dat ik een duidelijk verschil hoorde. Ik vind Rafa een prettig bedrijf om mee samen te werken en ze leveren al decennialang solide ramen.” “Ik ben zeer content met deze uitbreiding van hun leveringsprogramma en dat wilde ik ze tijdens de proefvaart laten weten. De ramen in een schip zijn qua geluid altijd de zwakste plek geweest omdat ze in de ijzeren roefwand zitten. Op een gegeven moment kwamen er voorzetramen en dat hielp wel iets. Maar met deze ramen is het geluidsprobleem een heel eind verlicht, ik denk gemiddeld zo’n 4 tot 5 decibel.” Samenspel Geluidwering moet een samenspel van aannemers zijn, vindt Johan de Leeuw. “Of het nu gaat om de motorinbouw of het leidingwerk. Hoezeer echter iedereen ook zijn best doet, de ramen blijven de zwakste schakel. Deze geluidwerende ramen van Rafa zijn geen stap, maar een grote sprong vooruit”, stelt hij. Zijn bedrijf staat van oudsher bekend om de geleverde kwaliteit en de service. In 2009 zijn door De Leeuw Scheepsinterieurbouw dertien schepen betimmerd. Dit jaar zijn dat er al zeven. Duidelijk is dat De Leeuw in alle gevallen kiest voor Rafa-ramen. Op naar tweede fase verruiming Twentekanalen Op vrijdag 11 juni heeft Rijkswaterstaat de eerste fase afgerond van het project om de Twentekanalen te verbreden en verruimen. Aan dit project, dat ongeveer 70 miljoen euro heeft gekost, is meerdere jaren gewerkt. Om het Twentekanaal geschikt te maken voor de steeds groter wordende schepen is het kanaal verbreed en verdiept. Het eerste deel van dat karwei is nu gereed. Tussen sluis Eefde en Goor, bij Lochem en tussen Goor en Delden is de vaarweg 10 meter breder en met 1 meter dieper. Hierdoor voldoet het Twentekanaal nu aan de criteria voor vaarwegklasse Va. De laatste jaren is de scheepvaart, en dan vooral het containervervoer, op het kanaal fors gegroeid. De havens van Almelo, Hengelo en Enschede worden verder uitgebreid en hebben nieuwe loskades gekregen. Dit past in de milieudoelstelling om het transport over water in Nederland verder te ontwikkelen. Inmiddels is ook een planstudie voor het vervolg klaar: de verruiming van de Twentekanalen 2e fase. Hierbij gaat het naast een tweede sluiskolk bij Eefde om de verdere verruiming van het kanaal van Delden naar Hengelo/Enschede en de zijtak naar Almelo. Na 15 jaar weer hermotorisering bij De Waal Voor De Waal was de laatste hermotorisering in 1995. Daarna begon de nieuwbouwopmars in de binnenvaart. Het Werkendamse bedrijf is nu, voor het eerst sinds vijftien jaar, bezig met het mts Voluntas van A.M. Bruinsma (firma Bamalite). Twee SKL’s worden vervangen door twee Mitsubishi’s (type S8U- MPTK). Het project moet voor de zomervakantie klaar zijn. “Vooraf werd een strakke planning Met een bok werd de roef eraf getild. (foto De Waal) gemaakt, zijn het schip en de motoren in een tekening geplaatst en is stap voor stap beoordeeld of aan de gewenste volgorde en route kon worden voldaan”, vertelt directeur Rolf Maliepaard. Het is een hele operatie, want de 53 ton zware roef moest van het schip worden gehesen met een bok. De Voluntas heeft namelijk een dubbel dek onder de accommodatie, waar via luiken toegang is tot de machinekamer. Ook moest de roef volledig intact blijven om de bemanning drie weken te kunnen huisvesten. Zo werd de woning voorzien van gas, licht, water, afvoer en een toegang. Zelfs de bloemenvaasjes die in de raamlijst stonden bleven staan bij het hijsen. De roef moet aan de onderkant een behandeling ondergaan en daarom werd hij op een meter boven de kade geplaatst. Zodoende kan de bemanning de schoonmaak- en verfwerkzaamheden uitvoeren. Met het vervangen van de motoren wordt ook de gehele machinekamer gereed gemaakt en alle vitale worden delen gecheckt, aangepast en indien nodig gerepareerd. Om een juiste uitlijning tussen motor, keerkoppeling en schroefas te krijgen wordt de roef eerst teruggeplaatst, zodat de gewichtsverdeling weer correct is. De uitlijning van keerkoppeling en motoren gebeurt met behulp van de nieuwste laserapparatuur, die de grootst mogelijke nauwkeurigheid oplevert. Reparatiewerk De Waal is bekend als leverancier van stuurmachines, roeren, schroefasinstallaties en seals voor alle soorten maritieme vaartuigen. Het bedrijf heeft zich na de nieuwbouwdrukte in de binnenvaart gericht op service, ombouw en reparatiewerk voor alle schepen; in de eigen scheepsliften en voor collegareparatiebedrijven in het land. “Dat is een goede stap geweest”, constateert Rolf Maliepaard. “Veel klanten weten ons weer te vinden. Op een sleepboot afgemeerd aan de Havenweg bij Dinteloord werd onlangs een hennepkwekerij met 153 planten ontdekt. Volgens de politie Midden- en West-Brabant is een cannabisteelt op een boot “zeer zeldzaam”. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het machinepark. Eind dit jaar komt in de machinefabriek een grote kotterbank naast de vele CNC-gestuurde draai- en kotterbanken. Hierdoor worden de mogelijkheden voor groot kotterwerk ruimer.” Meer informatie: www.dewaalbv.nl Sleepboot met een zware pijp De politie kwam de drijvende kwekerij op het spoor na een tip over een sterke lucht nabij de Prinslandse brug over de Mark en Dintel. Uit het daarop ingestelde onderzoek bleek dat er met de elektriciteit was gesjoemeld. Het illegale spoor leidde naar de bewuste sleepboot, waar aan boord twee kweekruimtes werden gevonden. Alle apparatuur is in beslag genomen, de planten zijn vernietigd. Voor zover bekend zijn er nog geen arrestaties verricht. Wel zijn de huurders van de sleepboot aangehouden voor een nadere verklaring. Ook in een loods aan de Van Heemskerckstraat werden hennepplanten aangetroffen; maar liefst 1.900 stuks. Deze cannabisplanten werden eveneens vernietigd. Of er verband bestaat tussen beide vondsten is nog onduidelijk.

Copied successfully!

Binnenvaartkrant