Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2010-13

 • Text
 • Schip
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Meter
 • Twee
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 54

De Binnenvaartkrant 54 22 juni 2010 Wij feliciteren Votus Shipping International SA van harte met het mts Amelie 2. Rabobank Shipping Shipyard Maritieme betimmeringen en interieurbouw

De Binnenvaartkrant 55 22 juni 2010 Ouders vragen LOVK om uitbreiding onderwijs DOOR COR SPEK De meerderheid van ouders met kinderen aan boord vindt het belangrijk dat de LOVK ook onderwijs op het niveau van groep 3 van de basisschool aanbiedt. Een kwart van de ouders denkt daar ook daadwerkelijk gebruik van te gaan maken. Wel is het zo dat meer toekomstige dan huidige ouders voorstander zijn van uitbreiding van het onderwijs. Deze en andere wensen van ouders zijn te vinden in het recente LOVK-onderzoek ‘Varende kinderen beter in beeld.’ Een groot deel van de ouders geeft aan ligplaatsscholen belangrijker te vinden dan reguliere basisscholen en peuterspeelzalen. Reden daarvoor is de (grotere) bekendheid met de achtergrond van schippers en hun kinderen. Met die kennis wordt daadwerkelijk iets gedaan, meent de ondervraagde groep, die tevens pleit voor aansluiting bij de speel- en onderwijsleerpakketten van de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters (LOVK). Uit het onderzoek blijkt ook het sociale aspect – het leren spelen met andere kinderen – een belangrijk punt. Hier spelen naast schippersinternaten ook ligplaatsscholen een grote rol. Die laatste als ontmoetingspunt voor jonge kinderen. Naast wensen konden ouders ook aangeven wat ze binnen het onderwijsaanbod graag anders zouden zien. Over het opvoedingaspect binnen het onderwijs zijn de meningen verdeeld. ‘Meekijken bij de opvoeding’ wordt door 50 procent van de respondenten belangrijk gevonden. De andere helft vindt dat scholen er niet zijn voor het geven van opvoedingsadviezen: ouders moeten dat zelf uitzoeken of bijvoorbeeld via een consultatiebureau hulp zoeken. Aan uitbreiding van het onderwijsaanbod ‘naar beneden’ (bijvoorbeeld begeleiding vanaf twee jaar) bestaat geen behoefte, net zo min als aan (vormen van) buitenschoolse opvang. De meeste ouders vinden dit voor schippers niet van toepassing. Bovendien willen ouders hun kinderen, voordat zij naar het internaat gaan, zo lang mogelijk aan boord houden. Op de vraag naar mogelijke nieuwe faciliteiten staan de digitale voorzieningen op de eerste plaats. Vooral aanstaande ouders vinden die belangrijk. Driekwart van alle ouders vindt het (zeer) nodig dat de LOVK een leerlingvolgsysteem heeft dat zij kunnen inzien. Op de tweede plaats staat school@home. Bijna 50 procent denkt hiervan gebruik te gaan maken. Ook hoog scoren de digitale lesvoorbeelden op de website van de LOVK. Zeker 60 procent van de ouders geeft aan hiervoor de site te gaan bezoeken. Een ouderforum blijkt geen prioriteit te hebben. Slechts 28 procent is voorstander daarvan. De LOVK-website daarentegen doet het goed. Men acht die belangrijk en 83 procent van de nieuwe ouders blijkt het webadres te kennen: www.lovk.nl. De Prins Bernhardsluizen in Tiel zijn klaar. Op zaterdag 12 juni sloot secretaris-generaal Siebe Riedstra van Verkeer en Waterstaat de renovatie van de sluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal feestelijk af. Hij deed dat door een van de nieuwe hefdeuren met een waterspektakel in werking te zetten. Daarna was er een opensluizendag, met festiviteiten en rondleidingen. De Prins Bernhardsluis is onder andere van nieuwe deuren voorzien en de bedieningsruimte van de sluismeesters is geheel vernieuwd. (foto Rijkswaterstaat) Kijk voor een uitgebreider artikel op www.binnenvaartkrant.nl. Op koers De LOVK is tevreden met het inzicht dat het onderzoek geeft in de doelgroep (zoals belangrijke kenmerken van bedrijf en gezin aan boord). Het onderzoek laat ook zien dat het onderwijs aan varende kinderen belangrijk gevonden wordt door schippers met kleuters. Vergelijking met de onderzoeken ‘Varende kleuters blijven tellen’ (2000) en ‘Varende kleuters tellen mee’ (2005) maakt het mogelijk om ontwikkelingen te signaleren. “Dit alles toont aan dat de LOVK goed op koers ligt”, aldus directeur Coby Visser. “Dat blijkt ook uit de prognoses. Wij mogen de komende jaren circa 275 leerlingen verwachten. Daarmee zijn wij terug op het hoge niveau van 2001.” “Tevens blijkt ons onderwijs in toenemende mate ook voor andere doelgroepen aantrekkelijk te zijn”, zegt ze tot besluit. “Deze ontwikkeling biedt perspectief voor verdere groei van de LOVK.” Het volledige onderzoek is te lezen en te downloaden op www.lovk.nl (onder de knop ‘Nieuws’). Gerenoveerde sluis opengespoten Wij wensen Votus Shipping International SA veel succes met het mts Amelie 2! Wereldrecordpoging In Rotterdam maken de stadshavens ruimte voor wonen, waarmee de nautische activiteiten vertrekken naar meer afgelegen plaatsen. De Stichting Sint Jobshaven probeert dat tij te keren en streeft naar een levendiger havenmilieu in stadse woonomgeving. Tijdens de Wereldhavendagen viert de stichting op zaterdag 4 september het 100-jarig bestaan van de Sint Jobshaven. In samenwerking met de gemeente Rotterdam, de Stichting Wereldhavendagen en het Havenbedrijf organiseert de stichting een feestelijke samenzijn van de grootste vloot sleep- en duwboten ter wereld. De bedoeling is daarmee het wereldrecord Grootste vloot sleepboten te overtreffen. Dat is in handen van Vereniging De Binnenvaart en werd in 2007 tijdens Vaart in Dordt gevestigd. De organisatoren roepen eigenaren van sleep- en duwboten op mee te doen. Op www.st-jobshaven.nl staat alle informatie en kan men zich aanmelden.. Philipp Ebert & Sohne GmbH Schiffswerft Schiffbau in Tradition seit über 200 Jahren Hirschhornerstraße 63 D-69239 Neckarsteinach Telefoon.: +49(0)6229-92090 TeleFax: +49(0)6229-920930 Email: philebert@aol.com • Nieuwbouw • Afbouw nieuwbouw schepen • • Verbouw en reparatie • Hydrauliekservice • 010 448 75 94 Wir lieferten das Kasko und wünschen Votus Shipping International SA mit dem MTS ”Amelie 2” allzeit eine gute Fahrt und viel Erfolg. Wij en onze partners hebben tijd en plaats INTERESSE ? Informeer vrijblijvend Helling 110 x 11.45 meter

Copied successfully!

Binnenvaartkrant