Views
2 years ago

2010-13

 • Text
 • Schip
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Meter
 • Twee
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 50

De Binnenvaartkrant 50 22 juni 2010 Als je gaat varen MINIMAAL 10 METER Hoogspanningslijnen zijn een onmisbaar element voor de stroomvoorziening in Nederland. Ze voldoen aan alle veiligheidseisen. Maar het is wel belangrijk altijd 10 meter afstand te houden van hoogspanningslijnen. Let daar dus op als je het water op gaat! Geef elektriciteit de ruimte. Houd veilig afstand van hoogspanningslijnen GEEF ELEKTRICITEIT DE RUIMTE www.tennet.org/veiligheid

De Binnenvaartkrant 51 22 juni 2010 Erik Ficken: 25 jaar arts in Maasbracht DOOR JO BINDELS 25 jaar geleden streek Erik Ficken neer in Maasbracht om zich er te vestigen als huisarts. Hij werd een bekende persoonlijkheid in het Maasdorp. Eigenlijk een open deur, want een huisarts is per definitie een bekende persoonlijkheid. Vooral in een ‘dorp’ als Maasbracht, dat destijds – vóór de gemeentelijke herindeling – slechts 8.000 inwoners telde en twee artsenpraktijken. Maar Erik Ficken voegde aan deze bekendheid nog een paar extra dimensies toe. Drie springen er uit: zijn inzet voor het Rode Kruis, zijn passie voor schrijven en zijn interesse in geschiedenis, specifiek in de historie van Maasbracht. Het indrukwekkende cv van Erik Ficken beslaat ruim vijf A4-tjes en geeft een uitputtend overzicht van zijn studie, diploma’s, beroepsgebonden en maatschappelijke nevenfuncties en publicaties. Enige humor is Erick Ficken niet vreemd want bij het onderdeel ‘functies’ vemeldt hij ook zijn eerste arbeidsactiviteit na zijn HBS-B studie: “Post-besteller PTT-postkantoor Valkenswaard te Valkenswaard.” Vakantiewerk natuurlijk. Zijn voornemen voor een loopbaan met de mens en het leven van de medische mens als centrale plaats stond toen al vast, getuige zijn voorzitterschap van de Biologieclub van het Hertog- Jan-College in Valkenswaard en het EHBO-diploma in 1971. Kostelijk dorp Na zijn studie Geneeskunde aan de Universtiteit van Amsterdam en aansluitend de opleiding tot basisarts vestigde hij zich in 1985 als huisarts in Maasbracht. Uit zijn cv blijkt dat hij direct zijn stek had gevonden in Midden-Limburg en Maasbracht. Hij zegt dat ook met zoveel woorden: “Ik ben één geworden met de Limburgse natuur, cultuur en geschiedenis, vooral die van Maasbracht. Ik vond Maasbracht al direct en vind het nog steeds een kostelijk dorp om te wonen.” Huisarts is een veel tijd en energieopslorpende baan. Je gaat als vanzelf op zoek naar compensatie voor de onvoorwaardelijke inzet om je schaarse vrije tijd zinvol te vullen en om te ontspannen. Erik Ficken vond die compensatie in zijn inzet voor het Rode Kruis, in de historie van Maasbracht, in een aantal maatschappelijke functies en ook (of: vooral) in het schrijven. Van zijn cv neemt het onderdeel ‘publicaties’ maar liefst vier A4-tjes in beslag. Veel publicaties over EHBO, over het Rode Kruis en over zowat Erik Ficken viert zijn jubileum als ‘Maasbrachter huisarts”. elk medisch probleem waarmee hij in zijn huisartsenpraktijk en zijn activiteiten voor het Rode Kruis wordt geconfronteerd en dat zijn interesse heeft. Maar ook over de heersers van Maasbracht, over standerdmolens en bovenkruiers, de parochie St. Gertrudis en de historie van de Maasbrachter veerponten. Veerponten Met veerponten zijn we bij de scheepvaart aangeland. De binnenvaart hoort bij Maasbracht als zout in de soep. Zonder de binnenvaart en het Julianakanaal was Maasbracht nu waarschijnlijk een onbetekenend dorp aan de Maas. De binnenvaart heeft ook een aanzienlijke invloed op het beroep van Erik Ficken want een groot deel van zijn clientèle is afkomstig uit de vaart. Hij was en is dus nog steeds een directe getuige van de snelle (en niet altijd positieve ontwikkelingen) die zich afgelopen decennia in de binnenvaart voltrokken en nog steeds voltrekken. Nu wordt hij in zijn praktijk geconfronteerd met de gevolgen van de kredietcrisis. “Ja, we krijgen veel schippers en schippersgezinnen met klachten gerelateerd aan de slechte economische situatie: hoge financiële lasten, minder vracht en minder vaarten, minder inkomsten. Sommigen moeten hun oudedagsvoorziening nu reeds gaan aanspreken. Soms erg trieste situaties.” Donderdag 1 juli viert Erik Ficken zijn zilveren jubileum met zijn gezin, familie, vrienden en collega’s. Een feestelijke avond. maar ook met een vleugje ernst want enkele collega’s houden een voordracht over het thema van de avond: 25 jaar gezondheidszorg. Een nuance op de uitnodiging, die tekenend is voor zijn verknochtheid aan het dorp: Erik Ficken viert zijn jubileum niet gewoon als huisarts maar als “Maasbrachter huisarts”. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. Geef elektriciteit de ruimte ADVERTORIAL TenneT, de elektriciteitstransporteur van hoogspanningsnetten in Nederland, werkt met de grootst mogelijke zorg aan het garanderen van een betrouwbaar elektriciteitsnetwerk. Om er voor te zorgen dat u altijd gebruik kunt maken van elektriciteit. Onze hoogspanningslijnen voldoen aan alle veiligheidseisen. Maar om risico’s te beperken is het wel belangrijk minmaal 10 meter afstand te houden van deze lijnen! Dit geldt ook voor de binnenvaart. Het is goed om te weten dat varen in de nabijheid van hoogspanningslijnen een eventueel risico met zich mee kan brengen. TenneT adviseert om hier alert op te zijn. Houd voldoende afstand Het kan namelijk goed mis gaan: in maart 2009 raakte een kraan die op een schip stond bijvoorbeeld een hoogspanningsverbinding nabij de stad Grongingen. Het leidde tot een stroomstoring, maar het liep gelukkig goed af voor de mensen op het schip. Het incident leert ons dat het belangrijk is een ruime afstand van hoogspanningslijnen te houden om veilig te varen. Als u te dicht (minder dan 10 meter*) in de buurt van de lijnen komt, kan namelijk de spanning op u overslaan. Dit is levensgevaarlijk! Zorg er daarom voor dat u altijd voldoende afstand houdt. Zo loopt u geen risico. Risicovolle activiteiten Ook activiteiten als vliegeren, kitesurfen, deltavliegen, parachute springen, vissen (lange werphengels van carbon geleiden), zeilen, vliegen met helikopters, zweefvliegtuigen, sportvliegtuigen, ULM’s en modelvliegtuigjes en werken met hoogwerkers, hijskranen, kiepwagens, hoge transporten, hooiwagens met hoge lading en sproei-installaties in de nabijheid van hoogspanningslijnen kunnen gevaarlijk zijn. Kortom, alles wat uitsteekt en de lijnen bijna kan raken en verbonden is met de aarde of de mens, geeft een veiligheidsrisico. Houd daarom voldoende afstand als u gaat varen! Meer weten? Meer weten of ontdekt u een storing aan een hoogspanningsmast of -lijn, bel dan met het Servicecentrum van TenneT: (026) 373 17 17. Meer informatie vindt u op: www.tennet.org/veiligheid. Of kijk op www.energieveilig.nl. * TenneT houdt zich aan alle wettelijke normen rondom hoogspanning. De afstand van 10 meter tot hoogspanningslijnen is gekozen als veilige marge voor het publiek. Voor hoogspanningslijnen van verschillende spanningsniveaus gelden ook verschillende afstanden tot hoogspanningslijnen die als veilig zijn te kwalificeren. De afstand van 10 meter tot hoogspanningslijnen is echter in alle gevallen een veilige marge. GEEF ELEKTRICITEIT DE RUIMTE MINIMAAL 10 METER www.tennet.org/veiligheid

Binnenvaartkrant