Views
4 years ago

2010-13

 • Text
 • Schip
 • Juni
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Meter
 • Twee
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 10

De Binnenvaartkrant 10 22 juni 2010 Het Gemeentelijk Havenbedrijf beheert en onderhoudt de volledige infrastructuur van de haven: van dokken en sluizen tot kranen, sleepboten en baggerschepen. Medewerkers kunnen dus heel wat richtingen uit in deze boeiende, internationale werkomgeving. In ruil garanderen we straffe extralegale voordelen en een mooi evenwicht tussen werk en privé. Het resultaat? Een hecht team dat trots is om de haven mee uit te bouwen. Met volle overtuiging en volle kracht vooruit, als (m/v): Nautisch coördinator Jouw uitdaging: Je staat in voor de ondersteuning van de havenkapiteins bij de uitvoering van hun juridische taken en geeft nautische adviezen aan interne afdelingen. Je bent het centraal aanspreekpunt en de coördinator ter plaatse bij calamiteiten, en neemt in samenwerking met de havenkapitein de eerste maatregelen om de schade voor het havenbedrijf en externe partners te beperken. Je ondersteunt de havenkapiteins bij het uitvoeren van hun politionele functie, fungeert als contactpersoon bij het parket en zorgt voor de administratieve afwikkeling van dagvaardingen en processen. Jouw profiel: Je behaalde een universitair diploma (master of lic.) of een diploma HOLT (bij voorkeur in een nautische richting) of bent gelijkwaardig door relevante ervaring. Je hebt een gedegen kennis van juridische bevoegdheden van havenkapiteins en weet hierbij om te gaan met de behandeling van averijen. Door je ervaring als coach kan je mensen motiveren en aanzetten tot actie. Je kan vlot communiceren in Nederlands, Engels en Frans. Schrijf je in voor 28 augustus 2010 met ref. NC-BV. Coördinator sluis- en dokbeheer Jouw uitdaging: Je ondersteunt de hoofdverkeersleider sluis- en dokbeheer bij de dagelijkse taken om de organisatiestrategie uit te dragen en te vertalen naar de praktijk. Zo zorg je ervoor dat de operationele eenheden maximaal bijdragen aan de doelstellingen van de ketenbenadering. Hierbij zorg je voor een vlot verloop van de onderhouds- en herstellingswerken aan sluizen en dokken zodat de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze uitgevoerd kunnen worden. In samenspraak met interne en externe diensten coördineer je de geplande werkzaamheden aan de sluizen en dit steeds met het oog op een vlotte verkeersafwikkeling. Met je overste bespreek je de ligplaatsaanvragen en wijs je deze toe in samenspraak met stouwerijen, rederijen, concessiehouders en interne diensten. Bij afwezigheid van de hoofdverkeersleider volg je vergaderingen op en stem je af met de technische dienst, de werven en gebouwenbeheerders. Je beschrijft hierbij nautisch technische problemen (zoals vaarwegbeperkingen, sluizen of delen ervan buiten gebruik, ...) en communiceert dit naar de nodige interne en externe diensten. Je assisteert bij het uitstippelen en uitvoeren van het personeelsbeleid (opleidingen, ...). Jouw profiel: Je behaalde een universitair diploma (master of lic.) of een diploma HOLT (bij voorkeur in een nautische richting) of bent gelijkwaardig door relevante ervaring. Je hebt een grondige kennis van de haven van Antwerpen en het ligplaatsenbeheer. De dokken en de verschillende sluizen en hun werking hebben geen geheimen voor jou. Je gaat vlot om met de verschillende kantoortoepassingen, bent een echte motivator en kan vlot een team aansturen. Je communiceert vlot in het Nederlands, Engels en Frans. Schrijf je in voor 28 augustus 2010 met ref. CSD-BV. Organisator goederen en milieu Jouw uitdaging: Je staat in voor de effi ciënte en effectieve organisatie, uitvoering en opvolging van controles in het havengebied binnen de havenkapiteinsdienst. Op die manier hou je toezicht op het vervoer, behandeling en opslag van gevaarlijke goederen. Je bent verantwoordelijk voor het opmaken van een globale planning van een groep controleurs. Je werkt hierbij de dagelijkse planning van de controleurs uit en volgt hun taken op. Je voert continue controles uit op de veiligheid en op het veiligheidsmateriaal, en rapporteert hierbij steeds aan de scheikundige en adjunct-scheikundige. Samen met een team administratieve medewerkers zorg je voor de administratieve afhandeling van de controleopdrachten (rapportages, technische documentatie, ...). Jouw profiel: Je behaalde een diploma hoger secundair onderwijs (ASO/TSO/BSO) of bent gelijkwaardig door relevante ervaring. Je hebt kennis van gevaarlijke goederen en de daarbij horende reglementering. Je bent op de hoogte van de verschillende veiligheidsvoorschriften die gelden in havengebieden, hebt kennis van planningsen opvolgingstechnieken en kan vlot omgaan met de gangbare kantoortoepassingen. Daarnaast ben je een goed motivator, leider en teamcoach. Schrijf je in voor 4 september 2010 met ref. OGM-BV. Je hebt er alleboot bij om naar onze site tesurfen. www.havenvanantwerpen.be/jobs - sleepbootkapitein - verkeersleider - consulent strategie en ontwikkeling (havenoperaties) - consulent scheepvaartmanagement (weldra openverklaard) Ons aanbod voor alle functies: Je kan rekenen op een gevarieerde job met stimulerende verantwoordelijkheden en plaats voor nieuwe initiatieven. Verder bieden we een aantrekkelijk loonpakket met onder andere maaltijd cheques, extralegaal pensioen, hospitalisatie verzekering, fi etsvergoeding, mobiliteitsvergoeding en verzekering arbeidsongeschiktheid. Het Havenbedrijf beschikt ook over een strijkdienst en onze werk omgeving is rookvrij. Interesse?: Inschrijvingsformulier en documentatiemappen zijn verkrijgbaar bij de personeelsdienst van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en op onze vacaturewebsite www.havenvanantwerpen.be/jobs. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Personeelsdienst, Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen, België. Tel. + 32 3 205 22 79, + 32 3 205 20 95 of +32 3 205 20 76. E-mail: talent@haven.antwerpen.be www.havenvanantwerpen.be/jobs

De Binnenvaartkrant 11 22 juni 2010 53e Nationaal Kamp: Eén groot – waardevol – feest DOOR COR SPEK “Supergave week, leuk verhaal, gezellige liedjes (bedankt muzikanten en zangers), heerlijke maaltijden, gezellige sfeer, goed georganiseerde activiteiten, op welk gebied ook. Ook voor de goede zorg enzovoorts, bedankt!” De 53e editie van het Nationaal Kamp Hattem viel in Dordrecht in ieder geval de smaak. Leerkracht Maria Slaakweg is vol lof en twijfelt er geen moment aan dat de Dr. H. Bavinckschool ook volgend jaar weer van de partij is. Na al die jaren is er nog geen spoortje van sleet te ontdekken. Sterker nog: de school won het Ornament, de eerste prijs voor de aankleding van de groep en het Kampement in de sfeer van Afrika. Sleet viel ook niet te ontdekken bij De Oude Vaart uit Terneuzen, de school die dit jaar voor de 25e keer meedeed. Mentor Gerie Romijn genoot met volle teugen. Hoewel hij zelf niet alle 25 edities heeft meegemaakt, wist hij wel te melden dat in Terneuzen het enthousiasme voor de Nationaal Kampweek onverminderd hoog is. Met 84 kinderen en 21 mentoren injecteren de Zeeuwen dan ook een flinke portie geestdrift in het Nationaal Kamp. Dat viel zeker te bespeuren bij The Hot Mango’s, die giebelend onder hun oranje keukenzeil feestelijk bijeen zaten. Gabriëlle (ms Dordogne) vond vooral het liedjes zingen “heel gezellig”. Ook de sportdag – en dan vooral slagbal – gooide bij haar hoge ogen. Groepsgenootje Appie vond het hele kamp “leuk”. Hij is vooral idolaat van voetbal; dus de sportdag op donderdag viel bij hem in de prijzen. Quintie avontuurde vooral tijdens de nachtelijke momenten. Zeg nou zelf! Wat is er spannender dan je tentje uitsluipen en gaan buurten bij de andere groepen en een “feestje bouwen”. Uiteindelijk zette de groep een feestkers op het 25-jarige jubileum door zich met de hoogste eer te tooien in de Cyberquestwedstrijd. Ook de kinderen van de Ds. De Vosserschool (Terschelling) gingen The Hot Mangos uit Terneuzen met scheidend Algemeen Kampleider Chris de Vries bij door de groep geknoopte keukenrek. Links op de voorgrond zoon Jelle. Zijn school ging voor de 25e keer mee. (Foto’s TekstAtelier) Tijdens de opening wordt door alle kinderen enthousiast meegedaan. Hier de groep uit Rotterdam (Sportlaan). heel erg mee in dat feestgevoel. Tijdens de terugreis op het veerplein bij Harlingen trommelden zij er nog steeds lustig op los: het resultaat van de workshop djembé (een West-Afrikaanse trommel) eerder in de Kampweek. De roffelende geluiden brachten ook de, op een oversteek wachtende, Oerol Festival-gangers in beweging. Kampwaarden De Kampweek werd geopend door “landgoednaamgever” (Kroondomein) Joop Kroon, de initiator en bedenker van deze avontuurlijke schoolwerkweek, die als uitgangspunt heeft: kinderen leren door spelen in de natuur. Na het hijsen van de Kampvlag gaf hij de kleine kampeerders aanwijzingen voor de speurtocht in het ‘donkere’ Afrika diezelfde avond. Inzet tijdens de Kampweek was het bijeenbrengen van twee verdwenen Medaillons die samengevoegd rijkdom zouden opleveren voor de vinder. Uiteraard bleek dit hebzuchtig voer voor twee bozeriken, de broers Piet-Joris en Korneel die de rust in het jungledorp Sandkreeck eerder al hadden verstoord. Via listen, trucs, slim zijn, handen uit de mouwen (attributen maken, pamfletten schrijven) en doorzetten (sportdag) bereikten de kinderen hun doel. Maar niet voordat zij op woensdag, midden in de jungle, een heuse circusact opvoerden in een oranje circustent. Professionele artiesten lieten alle 335 kinderen meewerken in vijftien acts. Een schitterend schouwspel. De Kampwaarden ‘ontmoeten’ en ‘samenwerken’ kwamen bij dit onderdeel prima uit de verf, iets wat vooral mentoren zeer waardeerden. De circusact in de Grote Leemcûle bleek uiteindelijk de val te zijn waar de beide bozeriken in trapten waarna ze overmeesterd werden.Voor zijn caravan keek Algemeen Kampleider Chris de Vries terug op een geslaagde week. Er was geen “narigheid”, de stemming was goed en de samenwerking met de scholen verliep naar tevredenheid. De Vries draait zijn laatste Nationaal Kampweek. Sinds 2005 bekleedde hij de functie van Algemeen Kampleider. Perpetuum Mobile “Het Kamp is een fantastische leerschool. Zeker voor de kinderen, maar ook voor jezelf. Je groeit als persoon. Het werken met vrijwilligers is bijzonder, gedreven persoonlijkheden die veel van zichzelf vragen. Voor het leidinggeven aan zo’n club heb je commitment nodig. Besluiten worden onvoorwaardelijk overgenomen. Er worden knopen gehakt. Waar vind je dat nog”, sluit hij retorisch af. De scheidend Kampleider (in het najaar vertrekt hij officieel) ziet het Nationaal Kamp als een perpetuum mobile: een systeem dat zichzelf in beweging houdt. “Zolang dat doorgaat, heeft het Kamp een goede toekomst.” Zelf zal hij daar geen deel meer van uit maken. Zijn kinderen zitten niet meer op de basisschool en De Vries vindt het na zoveel jaren genoeg. Wie zijn functie gaat overnemen is “nog niet helemaal” duidelijk. Daarover beslist het bestuur in september als de voorbereidingen voor “alweer een Nationaal Kamp” van start gaan. Winnaars 53e Nationaal Kampweek Wisselschild: De Margriet, Rotterdam (groep 15 De Afrikaanse Gangsters) Ornament: Bavinckschool, Dordrecht (groep 33 Pandynes) VEILIG VAST | een bijdrage van Klaas den Braven, oud-lid van de CCR-werkgroep Gevaarlijke Stoffen De Controlelijst: is discussiepunt écht opgelost? In het ADN(R) wordt op verschillende plaatsen verwezen naar een ‘Controlelijst’. Deze lijst is terug te vinden in deel 8 onder nummer 8.6.3. In de vorige aflevering besprak ik het doel ervan en de vragen die ingevuld moeten worden. Een belangrijk discussiepunt is jarenlang de aansluiting van de gasverzamelleiding en de overvulbeveiliging geweest. Dit lijkt nu voor een groot deel opgelost te zijn. De vraag onder punt 12.3 of de wal in de eigen gasterugvoer- of gaspendelleiding een detonatiebeveiliging heeft, levert nog wel steeds discussies op. Vaak zijn deze alleen bedoeld om een detonatie vanuit het schip tegen te houden terwijl hij ook de andere kant uit werkzaam moet zijn; dus het schip beschermen tegen een detonatie vanaf de wal. Nu is er echter in 2009 een nieuwe vraag bijgekomen. Dit betreft de vraag of het mogelijk is om de kabel voor het uitschakelen van de lospomp aan boord vanuit de wal aan te sluiten. Het blijkt dat dit op veel plaatsen niet kan, terwijl het schip er wél voor is uitgerust. Voor de schepen geldt een overgangsregeling waarin wordt gesteld dat deze voorziening bij vernieuwing van de geldigheidsduur van het Certificaat van Goedkeuring na 1 januari 2007 moet zijn gerealiseerd. Voor de walinstallatie is er geen overgangsregeling in het ADN(R) opgenomen omdat deze voorschriften niet van toepassing zijn op de wal. De bepaling voor de mogelijkheid tot het uitschakelen van de lospomp aan boord van het schip zou eigenlijk in de vergunning van de walinstallatie moeten staan. Nu weet men aan de wal niet waar ze aan toe zijn. Of de wal de voorziening nu via een eigen vergunning moet hebben of niet, het is duidelijk dat in de Controlelijst geen ‘ja’ kan worden ingevuld als niet kan worden aangesloten. In dat geval moet er toestemming worden gevraagd bij IVW. Het handigst zou zijn als de walinstallatie in het geval dat zij niet beschikt over de aansluiting een ontheffing aanvraagt om te voorkomen dat bij elk afzonderlijk schip toestemming van IVW moet worden gevraagd. Maar pas op: als u deze vraag met ‘ja’ beantwoordt terwijl er geen aansluitmogelijkheid is, kunt u bij controle een proces-verbaal verwachten en dat is niet de bedoeling. Mijn advies is dan ook: is er geen aansluitmogelijkheid, dan altijd open laten en alleen gaan lossen als er een ontheffing van IVW is. Dit is de verantwoordelijkheid van de walinstallatie. Alle Scania en Sisu motoren, voor elke toepassing voldoen 100% aan de norm Professionals in TOP performance

Binnenvaartkrant