Views
3 years ago

2010-10

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schip
 • Behouden
 • Wensen
 • Vaart
 • Schepen
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 44

De Binnenvaartkrant 44 11 mei 2010 Wij feliciteren familie Westra van harte met het mts Julia. GEBR. DE JONGE B.V.

De Binnenvaartkrant 45 11 mei 2010 Frank Galle tijdens MarFlex-seminar overe tankvaart: ‘Wat nou crisis?’ DOOR HANS HEILIGERS Als moment voor zijn indiensttreding als commercieel directeur van MarFlex was voor David Fastl een beter tijdstip denkbaar geweest dan augustus 2008. Enkele weken later brak de kredietcrisis uit. Diplomatiek samengevat heeft hij een enerverende tijd achter de rug. David Fastl heeft veel met de binnenvaart te maken en voelt zich er zeer bij betrokken. Vandaar dat hij het plan heeft opgevat om een aantal klinkende namen uit te nodigen voor een seminar tijdens Construction & Shipping Industry over de toekomst van de binnen- (tank)vaart. Het waren Ronald Versloot (OPTO), Frank Galle, Arjen van Klink (Rabobank) en Mike Blansjaar (EICB). Seminarvoorzitter Ronald Versloot had een dagje vrijaf gekregen van de Admiral en de Commander en was verheugd over de belangstelling tijdens het seminar in het restaurant van de Evenementenhal in Gorinchem. Als kleine commerciele tegenprestatie meldde Versloot dat zijn compagnons en hij zeer tevreden zijn over de MarFlex-pompen die ze aan boord hebben. De spreker die daarna door hem werd aangekondigd, behoeft geen introductie: Frank Galle. Versloot gaf wel een aardige typering: een man die een probleem analyseert nog voor het is ontstaan. Uitdagend Frank Galle begon zijn betoog met het eerste plaatje dat op een groot scherm achter hem verscheen. Daarop was voor iedereen in de zaal goed te lezen: ‘Wat nou crisis.‘ Gezien de tientallen gefronste wenkbrauwen verdiende die tekst op zijn minst het label ‘uitdagend’. Galle had meteen alle aandacht en gaf uitleg over de goede bedoelingen die hij had met de keuze van zijn gewaagde en bijna brutale eyecatcher. Hij ging terug naar de tweede helft van 2008. Vanaf dat moment is er een teruglopende vraag naar drogeladingschepen Dagvoorzitter Ronald Versloot. (foto’s Hans Heiligers) door een mager ladingaanbod. Door de recessie daalden vrachtprijzen dramatisch. Soms zelfs tot het niveau van de operationele kosten van de binnenvaartondernemer. “Die situatie heeft de tankvaart niet gekend. Noch in 2008, noch in 2009”, aldus Frank Galle. De situatie zal in 2010 niet al te veel wijzigen en daarom mag je volgens hem dus niet stellen dat de binnenvaart als geheel in een crisis verkeert. Galle stelde dat de recessie aan de tankvaart is voorbij gegaan. De schommelingen in vraag naar scheepsruimte en tarieven voor de tankvaart bleven binnen de bandbreedte van het langjarig gemiddelde: geen crisissituatie. Volgens de economen is de krimp in de economie al in het laatste kwartaal van 2009 gestopt. Daarom mag volgens Galle worden gesteld dat de tankvaart door de crisis geen schokkende terugval heeft gekend. Hij haalde cijfers aan die een ieder via internet kan terugvinden onder marktobservaties. Op de vraag van Frank wie die marktobservaties wel eens bekijkt kwam een teleurstellende reactie van de zaal: bijna niemand doet dat. Tweederde van de binnenvaarttankervloot wordt ingezet voor minerale producten, het restant is aan de chemie gelinkt. Tijdens de recessie kende het laatste segment een terugval, maar dat verlies is in het eerste kwartaal 2010 weer hersteld. Ook de verwachting voor de rest David Fastl van MarFlex, initiatiefnemer van het tankvaartseminar. van het jaar blijft positief. Voor minerale producten wordt voor de middellange termijn een licht dalend volume verwacht. Op lange termijn zal er een structurele daling van volumes optreden, door de opkomst van duurzame energie en het door fiscale maatregelen gesteunde terugdringen van gebruik WIJ KLEDEN HEEL UW SCHIP AAN! MET SCHEEPSSTOFFERING OP MAAT: BANKEN GORDIJNEN TAPIJT VINYL BEDDEN MATRASSEN www.degostofferingen.nl van gasolie en benzine. Volgens de informatie die Galle via marktobservaties verzamelde, waren eind 2008 in de Rijndelta 1.350 tankschepen actief, die goed waren voor een laadvermogen van 2.200.000 ton. De helft betreft dubbelwandige schepen. In de periode 2002 tot en met 2008 zijn 273 nieuwe tankschepen gebouwd. Het gezamenlijk tonnage daarvan bedraagt 720.000 . In 2009 zijn er 87 gebouwd met een capaciteit van 230.000 ton. Volgens een schatting zijn er op dit moment nog eens 150 tankschepen in aanbouw, die in totaal 500.000 ton tellen. Ook Galle memoreerde de overbekende wetmatigheid nog maar eens die voorspelt wat er gebeurt bij een gelijkblijvende vraag en toenemend aanbod. Frank Galle schetste met grafieken en tabellen de ontwikkeling van de tankvaart. Dijkje 1 Nieuwendijk T 0183 - 401 933 F 0183 - 403 837 info@degostofferingen.nl Euforie Galle toonde vervolgens een nieuw plaatje ter ondersteuning van zijn stelling dat de crisis in de droge lading en containers te wijten is aan de teruglopende vraag. In de tankvaart worden verslechterende omstandigheden bijgeschreven op het conto van uitbreiding van de vloot. Op het scherm stonden de afgelopen twintig jaar en de verwachting voor de eerstkomende acht jaar voor wat betreft de vervanging van enkel- naar dubbelwandig. In de eerste twaalf jaar was de vervanging gekoppeld aan de oud-voor-nieuwregeling. In 2003 liep de sloopregeling af en vervanging maakte plaats voor uitbreiding van de vloot. In 2003 bedroeg de benuttingsgraad nog zo’n 80 tot 95 procent. Tussen 2006 en 2008 heerste er euforie en werden veel ondernemers door de positieve economie zelfs een beetje (of meer) blind voor de risico’s in zo’n tijdperk met veel te hoog groeiende bomen. Twijfelende ondernemers voelden zelfs duwtjes in hun rug van hun opdrachtgevers en bestelden alsnog hun nieuwbouw. Toen het tij voor de droge lading keerde, werden veel bouwopdrachten omgezet in casco’s voor tankschepen. Dat heeft gezorgd voor een speculatieve voorraad casco’s. Er is een overcapaciteit ontstaan ter grootte van de enkelwandige vloot, die minimaal aanhoudt tot 2018 – wanneer die vloot wordt uitgefaseerd. Volgens Galle zou een totaal laadvermogen van 1.900.000 ton (niveau 2004/2005) een mooi visioen zijn van een optimaal marktevenwicht. Hij voegde er meteen aan toe zijn schatting disputabel is en dat die de omloopsnelheid buiten beschouwing laat. Bovendien zegt het totale laadvermogen van de vloot niets over de verdeling in scheepsgrootte. Het kan zelfs zijn dat er een tekort ontstaat aan kleine dubbelwandige schepen. Het volgende plaatje dat hij liet zien, hoorde bij het jaar 2011. In tegenstelling tot alle voorgaande plaatjes was hier voor het eerst een gedeelte ingekleurd met geel. Geel staat voor overcapaciteit.... Nieuwe bond Afsluitend stelde Galle dat een langdurige crisis uiteindelijk iedereen treft. Die pijn kan worden verzacht of uitgesteld met een liquiditeitsreserve. Ook aan de kostenkant kan gewerkt worden aan versteviging van de liquiditeit, zodat de reserve lang kan standhouden. Frank Galle gaf zijn gehoor ook een opdracht mee: “Organiseer u en communiceer. Ga het maar vertellen aan Arie Verberk die door minister Camiel Eurlings is benoemd tot ambassadeur van de binnenvaart.” Ronald Versloot deed ter afsluiting nog een vragenrondje waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Daarbij ging het vooral over het gemis aan sluitende en betrouwbare informatie over aantallen schepen en tonnage, zowel bestaand als nieuw. Hoe kan de markt nu over zaken oordelen en een strategie bouwen als de informatiebasis ontbreekt? Zowel Frank Galle als Arjen van Klink waren het daarmee roerend eens. Dat bracht Frank Galle er toe om nogmaals een pleidooi te houden voor de oprichting van een goede bond: “Trek er maar wat voor uit en richt een goed kantoor in met de juiste contacten en een overzichtelijke database. Vanuit die bond kunnen tankvaartondernemers zich goed profileren en de belangen van de leden verdedigen tegenover verladers.” Galle zei het vreemd te vinden dat één-en-dezelfde bond de belangen moet verdedigen van zowel eigenaren van enkelwandige als eigenaren van dubbelwandige schepen. In de editie van 26 mei een verslag van de presentatie van Arjen van Klink van Rabobank Rotterdam: Is de recessie voor de tankvaart een kans of een bedreiging?

Binnenvaartkrant