Views
3 years ago

2010-07

 • Text
 • Binnenvaart
 • Maart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Behouden
 • Schip
 • Wensen
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 4 30

De Binnenvaartkrant 4 30 maart 2010 [ Familieberichten ] Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost 0,78 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Fax: 010-4140212 Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot maandagmorgen 10:00 uur, in de oneven weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden familieberichten alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze medewerker Sjaak Kornet Vanaf onze oprichting heeft hij in alle getrouwheid de werkzaamheden mogen verrichten. De HEERE sterke zijn vrouw, kinderen en verdere familie en heilige deze roepstem aan ons aller hart. Directie en personeel Eensgezindheid B.V. Venray, 18 maart 2010 Na een periode van intense strijd tegen een slopende ziekte hebben wij met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van de heer Teunis Oomen Wij zullen hem herinneren als een ras-ondernemer met enthousiasme en grote betrokkenheid. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen, verdere familie en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Zwijndrecht, 19 maart 2010 Het voltallige team van de Mercurius Shipping Group Wir suchen.. Wir sind eine international operierende mittelständische Vertriebsgesellschaft von Sand-, Kies- und Splittwerken mit Sitz in Baden-Württemberg. Unsere Produkte versenden wir ausschließlich per Binnenschiff. Wir suchen ab sofort eine/n kaufmännische/n Mitarbeiter/in für den Bereich Disposition und Vertrieb in Iffezheim. Sie sollten nach Möglichkeit eine Berufsausbildung abgeschlossen haben (Schifffahrts- oder Speditionskaufmann/-frau wäre von Vorteil) und beherrschen idealerweise die deutsche Sprache in Wort und Schrift. Sicheren Umgang mit dem PC setzen wir voraus. Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere: - die Entgegennahme von Aufträgen und deren Disposition, - die Beschaffung von Schiffsraum, - den konsequenten Ausbau und die Intensivierung der bestehenden Kontakte, insbesondere auch zu unseren belgischen und niederländischen Kunden, - das Kalkulieren und Erstellen von Angeboten. Wir erwarten von Ihnen Teamgeist, Engagement, Flexibilität und den Willen zum Erfolg. Dafür bieten wir einen krisensicheren Arbeitsplatz und eine leistungsgerechte Vergütung. H.I. AMBACHT – NIBBELINKSTRAAT 10 Meubelcheque t.w.v. Vraagprijs € 269.000,-- k.k. € 2.500,-- Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben Ihrer Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte an SW Kies GmbH & Co. KG, Postfach 53, 76471 Iffezheim, www.swk-iffezheim.de Al het actuele nieuws vindt u op www. .nl Tolhuis Shipping BV Zoekt voor haar nieuwe motortankschip “Bolero” Kapiteins in bezit van groot vaarbewijs en ADNR Matrozen in bezit van geldig dienstboekje en tankervaring Werkgebied: ARA, mineralie olïen 14/14, kost en reizen vrij Contact: S. de Velde 0651 392 061 10 nieuwe overalls € 99,00 Werkkleding vlamvertragend, Veiligheidsschoeisel Regenkleding Werkjassen Prijzen excl. btw www.terwijn-zwolle.nl tel. 038 4651728 GEVRAAGD VOOR KOPPELVERBAND KAPITEIN I.B.V. RIJNPATENT, RADARPATENT, A.D.N.R. VAARTRAJECT VICE VERSA 10 DAGEN OP / 14 DAGEN AF NEDERLANDSE CONDITIES SALARIS N.O.T.K. VOOR INLICHTING: T. MULLER 06-22510439 Mieke BV Frans Halsweg 11 7004 AA Doetinchem GEVRAAGD VOOR SEIZOEN 2010 KAPITEIN/STUURMAN met patent tot Mannheim MATROOS OF MACHINIST op Rijnpassagiersschip “SALVINIA” Feenstra Rijn Lijn. Voor inlichtingen: Dhr. B. Koudenburg tel: 06-53439030 Mw. R. Koudenburg tel: 06-51544526 Rosmolenweg 9f, 3356 LK Papendrecht Compleet in veiligheid Verkoop | Verhuur | Diensten | Opleidingen | Advies T +31 (0)10 - 288 02 28 | rbc-nederland.nl www.huizinga-snijder.nl

De Binnenvaartkrant 5 30 maart 2010 “Omlegging Zuid-Willemsvaart mag” De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 24 maart aangegeven dat het kabinet kan doorgaan met de omlegging van de Zuid- Willemsvaart om ‘s-Hertogenbosch heen. Dit betekent dat eindelijk met de aanleg van het 9 kilometer lange kanaal kan worden gestart. De discussie over de vraag of het kanaal om ’s-Hertogenbosch aangelegd zou mogen worden liep al tientallen jaren. De positieve uitspraak van de Raad van State beschouwt Rijkswaterstaat dan ook als een doorbraak. Zuidoost-Brabant is een Europese topregio waar veel multinationals een vestiging hebben. Zij maken voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten steeds vaker gebruik van het Brabantse kanalenstelsel. De nieuwe Zuid-Willemsvaart moet straks een belangrijke schakel in hun logistiek worden. Vanaf 2015 hoeven grote schepen niet meer door de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch te varen. Dat komt ook de leefbaarheid van de stad ten goede. Aanleg start in 2011 Rijkswaterstaat is volop bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe kanaal. Dit voorjaar start het explosievenonderzoek. Daarnaast worden er boringen gedaan op aangemerkte archeologische vindplaatsen. Vergunningen voor het kappen van bomen en het verleggen van kabels zijn inmiddels aangevraagd. Met ProRail is afgestemd hoe de verhoging van spoor wordt aangepakt. 2010 staat in het teken van het bouwrijp maken van het terrein en de werkvoorbereiding. Nog deze zomer gunt Rijkswaterstaat het project aan een aannemerscombinatie. Die heeft dan een jaar nodig om het ontwerp van het waterbouwkundige project met onder andere acht bruggen en twee sluizen verder uit te werken. De schop gaat in het eerste kwartaal van 2011 de grond in. Vanaf 2015 kunnen klasse IV-schepen met drie lagen containers van de Maas richting Limburg varen. Voor omwonenden en andere belangstellenden worden op 12 en 13 april informatiebijeenkomsten georganiseerd in de Kentering in Rosmalen. Evenement op komst? Mail het ons: service@binnenvaartkrant.nl .nl Efficiënt en betrokken Voelt u zich thuis op het water, dan voelt u zich thuis bij ons Amsterdam: weer vrouw als havenmeester Op 1 april wordt Janine van Oosten (59) de nieuwe havenmeester van Amsterdam. Zij is sinds december 2008 hoofd verkeersleiding bij Haven Amsterdam. Daarvóór werkte ze als (interim-)manager, adviseur en trainer op het gebied van personeels- en verandermanagement. Janine van Oosten volgt Astrid Kee op als hoofd Nautische Sector van Haven Amsterdam, havenmeester en directeur van het Centraal Nautisch Beheer. “De Nautische Sector is naar mijn idee de facilitator van de scheepvaart en goederenstromen”, zegt Janine van Oosten in een reactie. “De interne en externe samenwerking wil ik verder uitbouwen en versterken. Ik zie vakmanschap en passie om me heen en kijk ernaar uit om verder vorm te geven aan wat mijn voorganger heeft opgebouwd.” Heerenveen T. 0513 - 623 078 www.noordnederland.com Zuid-Brazilië geschikt voor binnenvaart De zuidelijkst gelegen deelstaat van Brazilië (Rio Grande do Sul met ruim 10 miljoen inwoners) heeft veel binnenwateren en biedt daarmee voldoende mogelijkheden voor de binnenvaart. De deelstaatregering heeft daarom het vaste voornemen hier volop aandacht aan te besteden en heeft Nederlandse partijen gevraagd daarbij behulpzaam te zijn. Tijdens een bezoek van de gouverneur van Rio Grande do Sul aan Nederland zegde minister Eurlings toe onze kennisoverdracht financieel te steunen vanuit een EVD-subsidie, genaamd 2g@there Brazilië zeehavens, intermodale achterlandlogistiek en scheepsbouw. Harrie de Leijer van NEA en Wim Ruijgh van Amports steunen de minister, daar secretaris geheten, van Infrastructuur en Transport in zijn ambitieuze streven het aandeel van de binnenvaart in het binnenlands vervoer binnen tien jaar te verhogen van 7 naar 15 procent. Op basis van een inventarisatie van de huidige binnenlandse goederenstromen werden mogelijk haalbare projecten geïdentificeerd. Deze worden nu verder uitgewerkt. Op korte termijn kan naar verwachting een containerservice tussen de i Wat van hoofdstad, de vroegere zeehaven Porto Alegre, en de zeehaven Rio Grande starten. De afstand van meer dan 300 kilometer wordt grotendeels over het Lagoa dos Patos (Eendenmeer) afgelegd. Nu vinden er al vele bulkverschepingen plaats. Harrie de Leijer: “Er is voldoende gecontaineriseerde lading aanwezig. Waar het om gaat is dat de verlader zich nu committeert een deel van die lading per binnenvaart te laten vervoeren. Dat betekent dan wel een geregelde dienst tegen concurrerende tarieven.” Voor de binnenvaart is er een potentiële lading van 20.000 containers, circa 30.000 TEU. Gezien de groei die Brazilië laat zien, mag verwacht worden dat dit aantal nog zal toenemen. Columbus doet het EICB? De waterwegen in Brazilië. Succes De overheid wil als initiator, overigens krachtig gesteund door het gezamenlijk bedrijfsleven, op korte termijn een succes boeken. De lading (veel reefer containers) is er dus in potentie. In de zeehaven Rio Grande is een moderne containerterminal die rederijen als MSC, Hamburg Süd, CMA-CGM en CSAV bedienen en een doorzet van 700.000 containers kent. In de binnenhaven Porto Alegre kan een provisorische terminal worden verzorgd met uitzicht op een definitieve plek. Ook zijn er enkele binnenvaartrederijen die interesse tonen. Toch ligt hier het belangrijkste knelpunt. De bulkverschepingen die zij doen, zijn vaak seizoengebonden: veel granen zoals soja en maïs. Dat betekent gebrek aan scheepscapaciteit in de oogsttijden en dat kan natuurlijk niet voor een geregelde containerdienst. Op korte termijn is niet te verwachten dat er schepen bijkomen gezien de volgeboekte scheepswerven. Van Braziliaanse zijde is de vraag gesteld of er geen mogelijkheden zijn capaciteit vanuit Nederland naar Rio Grande do Sul te brengen. Daar zitten, weet Wim Ruijgh, de nodige haken en ogen aan, “maar het is interessant genoeg dit eens na te gaan. Lukt een eerste ‘pilot’ dan is dit een goede basis voor meer samenwerking tussen Brazilië en Nederland op bedrijfsniveau. Nederland wordt beschouwd als de expert bij uitstek op het gebied van de binnenvaart. Dat moeten we natuurlijk uitbuiten.” Om die reden was afgelopen vrijdag (26 maart) een bijeenkomst bij de EVD in Den Haag met betrokkenen bij de binnenvaart, waaronder het EICB. Op iets langere termijn liggen er ook kansen in de bulksector. Nu al wordt er veel over het water vervoerd, maar ook nog steeds heel veel over de weg en per spoor. Dat heeft verschillende oorzaken. De infrastructuur is nog vaak gebrekkig: te weinig waterdiepte, gebrekkige beboeiing of onvoldoende geëquipeerde terminals. Tevens zijn de startkosten meestal niet concurrerend en men is zich nog minder bewust van de positieve kanten van de binnenvaart. Door de actieve houding van de overheid in Rio Grande do Sul en met steun van Amports en NEA, en niet te vergeten de Nederlandse overheid, ontstaat er een sterker bewustzijn van de mogelijkheden die de vele waterwegen daar bieden.

Binnenvaartkrant