Views
3 years ago

2010-07

 • Text
 • Binnenvaart
 • Maart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Behouden
 • Schip
 • Wensen
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 38

De Binnenvaartkrant 38 30 maart 2010 Schipper, let op uw zaak Het is één en al crisis wat de klok slaat. De onvoorziene gevolgen van de crisis in de binnenvaart zijn dermate groot dat dit onderwerp alle aandacht opvordert. Een bijkomend gevaar hiervan is dat de aandacht voor andere ingrijpende maatregelen en zaken die in de toekomst van groot belang zullen zijn te kort schiet: 1 de ROSR-eisen Hiep, hoi: Als aanpassingen duurder zijn dan 2500 euro ben je er van af. Let wel, het is voorlopig alleen maar uitstel van executie vanwege de crisis. Daar zijn we nog lang niet vanaf. Binnenkort is er weer een bespreking van de nautisch-technische commissie waar ook de EBU, de reders, hun inbreng hebben. Waar worden onze afvaardigingen dan weer mee geconfronteerd? Het Duitse onderzoeksrapport waar alle ROSR-ellende mee begon is daar De Falcon Lijn groeit... ook schijnbaar ongemerkt gepasseerd. Er zal toch niet echt iets waar zijn van het gerucht dat de nieuwbouw werd gestimuleerd met een suggestie dat die oudere schepen toch eerdaags wel zouden verdwijnen? De unieke Falcon serie binnenvaartproducten vormt een multifunctioneel concept, waarmee een enorme stap - de knop een andere functionaliteit weergeven. De Falcon lijn breidt uit met: Econometer, Hoogtemeter, Beladingsmeter, Stuurwacht alarm, GPS, Satkompas, Camera/Zoeklicht bediening Bezoek de gecombineerde Radio Holland / Radio Zeeland stand (no. 422) op Construction & Shipping Industry 27, 28 en 29 april in Gorinchem, voor meer informatie over de gegroeide Falcon lijn. 2 de 10.000 controles dit jaar Het werd in bijna juichende bewoordingen bekend gemaakt. Het lijkt er op dat ons landje toch een overmaat aan ambtenaren heeft. We worden als binnenvaart op deze manier weggezet als een stel criminelen die goed in de gaten gehouden moeten worden. Er zijn legio voorbeelden te noemen van omstandigheden aan boord en tijdens de vaart dat dergelijke, dikwijls ook nog overbodige, controles niets positiefs toevoegen maar eerder een gevaar opleveren omdat gedacht wordt dat controles te allen tijde ondergaan kunnen worden. Zelfs afvarend op een drukke rivier in de potdikke mist mogen ze de schipper uit zijn concentratie halen met een van de 10.000 controles. En dan het gezeur over de taalproblemen. Er varen nog heel veel oudere schippers van verschillende nationaliteiten rond die nooit onderwijs hebben gehad in een vreemde taal. Doe een beetje rustig aan met bekeuren en stilleggen. Veel schippers varen al jaren over de grens zonder grote problemen. Dat schippers kunnen varen is belangrijker dan dat ze Duits of Engels of Frans spreken; binnenkort ook nog Russisch. De goeden niet te na gesproken, maar overheid bespaar ons de ergernissen van controleurs die van toeten nog blazen weten over ons vak en onze vakkennis. 3 de Westerschelde De derde uitdieping van de Schelde is nog niet eens van start en Antwerpen wil al weer een vierde. Ze doen daar of ze van niets weten, maar zelfs deze derde uitdieping kan binnenkort wel eens een hoogwaterkering ter hoogte van Lillo onafwendbaar maken. Bij een springtij en een stevige bries uit het westen of noordwesten moeten nu al hoogwaterkeringen op de kaaien van Antwerpen worden geplaatst. Onze bewering dat de vaarweg van Vlissingen naar Antwerpen door de uitdieping en de daardoor onafwendbaar hogere snelheden van de zeevaart steeds maar gevaarlijker wordt, doen ze af als onzin en wordt van tafel geveegd. Pas nog was er een incident omdat een zogeheten Super met een diepgang van 18 meter geen snelheid kon minderen omdat ze anders onbestuurbaar zou zijn. Centrale Hansweert deed weer eens moeilijk toen het verzoek werd gedaan het incident te melden. Zijn ze daar de ooit uitgereikte bel als beste post nog wel waard? De nieuwe OVV ( onderzoeksraad voor veiligheid) heeft duidelijk aangegeven dat incidenten altijd eerst aan de desbetreffende verkeerscentrale moeten worden gemeld wil zij er iets mee kunnen en dat was toch duidelijk genoeg. Ik blijf bij mijn stellingen dat wij als binnenvaart dezelfde rechten hebben om de Schelde te bevaren als onze grote broer de zeevaart, dat het goed zeemanschap in acht behoort te worden genomen en de verkeerscentrales daar op behoren toe te zien. Ze behoren niet ons maar de zeevaart te waarschuwen voor het mogelijk ontstaan van gevaarlijke situaties. Worden de posten wellicht door mensen bevolkt met niet helemaal de juiste mentaliteit als het om veiligheid gaat? Veiligheid was de enige reden voor het inrichten van de posten en niet het economisch belang van zeevaart of de haven van Antwerpen. Schipper, laat je niet wegjagen van het hoofdvaarwater naar de onbetrouwbare en gevaarlijke scharen en nevengeulen, zoals Antwerpen en de Permanente Scheldecommissie graag zouden zien. De Schelde is nog altijd een rivier en geen zeearm. Bij de les blijven buren: ook al lijkt de crisis de grootste bedreiging, het is niet de enige. Niek Deen Deze brief is ingekort. De volledige tekst is te lezen op www. binnenvaartkrant.nl.

De Binnenvaartkrant 39 30 maart 2010 REDAKTION SARAH DE PRETER | MOBIL +31 (0)6 22 70 18 93 | E-MAIL SPRETER@CHELLO.NL Plädoyer für eine permanente europäische Binnenschifffahrtspolitik Eine sogenannte ‘Reflection Group on Inland Navigation’ (REGINA) hat die Zusammenarbeit in der europäischen Binnenschifffahrt untersucht. Die Ergebnisse wurden am 18. März auf dem EBU-Kongress in Brüssel präsentiert. Von allen Transportzweigen ist die Binnenschifffahrt am meisten liberalisiert und international ausgerichtet. Die Zuständigkeiten im Gewerbe sind jedoch zersplittert. REGINA empfiehlt eine engere Zusammenarbeit zwischen der EU- Kommission, den Mitgliedstaaten und den Stromkommissionen. Darüber hinaus sollte eine permanente europäische Binnenschifffahrtspolitik entwickelt werden. Da das europäische Binnenschifffahrtsprogramm Naiades im Jahr 2013 ausläuft, sollte bereits jetzt über ein Nachfolgeprogramm nachgedacht werden - inklusive Finanzierung. Wegen Geldmangel können einige Naiades-Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Das Gewerbe sollte sich aber auch damit auseinandersetzen, wer das künftige Binnenschifffahrtsprogramm koordinieren wird. In den letzten Jahren haben mehr Personen die Binnenschifffahrt verlassen als neue hinzukamen. Zeit zum Handeln Manfred Seitz der Plattform zur Implementierung von Naiades (PLATINA) rief alle Akteure der Binnenschifffahrt auf aktiv zu werden. „Die Wirtschaftskrise erhöht die Dringlichkeit für eine neue, nachhaltige Transportpolitik. Die Binnenschifffahrt kann darin eine bedeutsame Rolle spielen. Es ist Bald Saisonstart für alten Raddampfer Sie befindet sich nicht mehr im Winterquartier, weil die Wappen von Minden ab April wieder mit Volldampf voraus fährt auf Weser und Mittellandkanal. Der 54 Meter lange Raddampfer ist das einzige dampfbetriebene Passagierschiff auf der Weser und westlich der Elbe im Binnenland. Fahrten werden ab dem 1. April 2010 angeboten. Die Ausflüge an den Sonntagen steuern Ziele in allen vier Himmelsrichtungen an. Das Schiff ist zugelassen für 200 Personen, 125 finden unter Deck in den drei Salons Platz und 75 außen auf dem Sonnendeck. (Foto Stadt Minden) aber höchste Zeit zum Handeln. Wir reden über Probleme die wir bereits seit Jahren kennen. Wir sollten sie aber auch lösen. REGINA ist ein erster Schritt in Richtung einer strukturierten Zusammenarbeit die zu besseren Rahmenbedingungen für die europäische Binnenschifffahrt führen wird. Lasst uns gemeinsam konkrete und messbare Ziele für eine künftige Binnenschifffahrtsstrategie stecken.“ Der EBU-Kongress stand im Zeichen der zukünftigen europäischen Transportpolitik. Ende 2010 wird die EU-Kommission ein neues Weißbuch präsentieren in dem die Verkehrspolitik für die kommenden zehn Jahre festgelegt ist. Auch die Binnenschifffahrt wird darin eine wichtige Rolle spielen, wie der EU-Transportkommissar Siim Kallas betonte. Laut Kallas sollten Verlader noch besser vertraut gemacht werden mit den Vorteilen der Binnenschifffahrt. Die wichtigste Voraussetzung zur weiteren Entwicklung der Binnenschifffahrt sei jedoch der Ausbau der Infrastruktur. Dies sei primär Ländersache. „Wir werden in Zukunft alle Verkehrsträger brauchen“, sagte Mathieu Grosch, Berichterstatter über die zukünftige Verkehrspolitik im EU-Parlament. Grosch sprach sich für eine engere Zusammenarbeit zwischen EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat aus. Er unterstrich das primäre Ziel des TEN-T- Programms: Die Schaffung eines multimodalen, transeuropäischen Netzwerkes, an dem alle Regionen angeschlossen sind. Über die Finanzierung von Infrastrukturprojekten sollte nachgedacht werden. „Solange Brüssel den Mitgliedstaaten nur sagt was getan werden muss, ohne finanzielle Unterstützung anzubieten, bleibt es eine theoretische Diskussion. Wir brauchen ein neues europäisches Finanzierungsinstrument um gemeinsam EBU-Kongress in Brüssel Vlnr: Der europäische Transportkommissar Siim Kallas, der belgische Staatssekretär für Transport Etienne Schouppe, EBU- Präsident Philippe Groulois und Resi Hacksteiner, Generalsekretärin der EBU. (Foto EBU/Alexander Louvet) mit den Mitgliedstaaten Infrastruktur- und Forschungsprojekte zu finanzieren.“ Laut Mathias Ruete, Generaldirektor für Mobilität und Verkehr (MOVE), kann das Gewerbe mit den Ergebnisse von Naiades in den letzten Jahren relativ zufrieden sein. Er sicherte zu dass die Binnenschifffahrt auf vielerlei Weisen in die Diskussionen über die künftige Transportpolitik eingebracht wird. Derzeit arbeite die EU-Kommission an neuen Wegen, um Entwicklungen und Forschung im Transportgewerbe zu stimulieren. „Wir schauen wie wir die vorhandenen Finanzmittel intelligenter als bisher einsetzen können. Zum Beispiel indem wir verschiedene europäische Fonds miteinander kombinieren und die Synergie mit der europäischen Investierungsbank erhöhen.“ Der Vizevorsitzende der Transportkommission im europäischen Parlament Peter van Dalen forderte den zügigen Ausbau der Donau in Bayern. „Wir reden bereits seit 25 Jahren darüber. Das sollte aufhören, denn es ist eine Zeit- und Geldverschwendung.“ Die deutschen Binnenschifffahrtsvertreter im Saal spornte er an, ihre Bundesregierung davon zu überzeugen, dass Deutschland nicht nur ein Schienenland sei. BDB-Präsident Gunther Jaegers nuancierte die Aussage Van Dalens, die Bundesregierung habe die Binnenschifffahrt zu wenig im Blick. „Ich kann Ihnen versichern dass unsere Bundesregierung ihre Einstellung zur Binnenschifffahrt in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. Unser größtes Problem ist derzeit dass im Haushalt die Mittel fehlen um die notwendigen Projekte umzusetzen.“ Im Dezember wird die EU- Kommission ein Konzept für eine Donaustrategie vorlegen, über das die Mitgliedstaaten Anfang 2011 entscheiden werden. Ziel ist es die Regionen und Länder entlang der Donau wirtschaftlich und kulturell stärker zu vernetzen. Die Donauländer erwarten viel von der Donaustrategie. Krise anpacken Laut Otto Schwetz, Manager des pan-europäischen Korridors VII, lassen sich Rhein- und Donauschifffahrt nur schwer miteinander vergleichen. „40 Jahre Trennung durch den Eisernen Vorhang und der Krieg in Jugoslawien haben dazu geführt, dass sich die Donauschifffahrt nur mühsam entwickeln konnte. Mit 14 Donaustaaten ist es schwierig, eine Harmonisierung der technischen und juridischen Standards herbeizuführen.“ Wie Schwetz betonte, werden auf der Donau neue Prototypen von umwelteffizienten Schiffen gebraucht. Jedoch habe keine einzige Werft derzeit Geld für solche Projekte. „Wir sollten auf Gemeinschaftsebene Maßnahmen treffen, damit die Entwicklung neuer Schiffstechnologie unterstützt werden kann.“ Auch Gunther Jaegers gab an dass wohl die wenigsten Binnenschifffahrtsunternehmer derzeit in der Lage sind, in umweltfreundliche Technik investieren zu können. „Das Gewerbe befindet sich in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Förderung innovativer Schiffstechnik ist wichtig, aber wir müssen auch Lösungen suchen für die wirtschaftliche Situation, in der sich die Binnenschifffahrt befindet.“

Binnenvaartkrant