Views
3 years ago

2010-07

 • Text
 • Binnenvaart
 • Maart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Behouden
 • Schip
 • Wensen
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 34

De Binnenvaartkrant 34 30 maart 2010 Voor het mps VistaPrima leverden en installeerden wij: Complete elektrische installatie Wij wensen schip en bemanning een behouden vaart. Kantoor en werkplaats: Sterrekroos 11 4941 VZ Raamsdonksveer Telefoon (0162) 51 25 36 Telefax (0162) 51 76 25 DA-CAPO Wij feliciteren Reederei Scylla Tours AG van harte met het mps VistaPrima en wensen gasten en bemanning een plezierige en behouden vaart www.da-capobv.nl Rivierdijk 423 - 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel. 0184-613150 - Fax 0184-618601 Email: info@da-capobv.nl DA-CAPO SPECIALIST IN SCHEEPSTIMMERWERK Gebr. Sluyter koersbepalend in verzekeringen Lödige Benelux Lifttechniek Airport Logistiek Industrie Systemen Kasteleinenkampweg 14 NL-5222 AX ‘s-Hertogenbosch Postbus 3057 NL-5203 DB ‘s-Hertogenbosch Telefoon +31 (073) 624 93 00 Telefax +31 (073) 624 93 10 Internet http://www.lodige.nl E-mail Lodige@lodige.nl Wenst Reederei Scylla Tours AG een behouden vaart met het mps VistaPrima Wenst Reederei Scylla Tours AG veel succes en een behouden vaart met het mps VistaPrima. WERKINA 38 4251 HL Werkendam Werkplaats: Vierlinghstraat 12E Tel. 0183-678030 Fax. 0183-678090 BRANDBEVEILIGING 24 uur service Levering en keuring van brandblusapparatuur en veiligheidsmiddelen. Verbandtrommels en AED Defibrilatoren. Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 Postbus 30101, 3001 DC Rotterdam Receptie 17e verdieping Telefoon 010-405 20 00, Telefax 010-405 52 52 Officieel vertegenwoordiger van “The Standard P. & I. Association Ltd.” te Londen. Wij leverden alle brandblusapparatuur en veiligheidsmiddelen voor mps "VISTAPRIMA" Wij wensen familie Reitsma veel succes en een behouden vaart met het mps "VistaPrima"

De Binnenvaartkrant 35 30 maart 2010 “Wat goed is, moet je niet veranderen” >> Vervolg van pagina 33 Vanuit de hal komen we in een chique restaurant. Niets op tafel zonder keuken; dus even kijken wat John en Franca van Hest van Ahorn Keukens uit Den Bosch geleverd hebben. Sinds 1988 mochten zij elk schip van Scylla Tours van een keuken voorzien, wat meteen de opmerking van Robert onderschrijft: “Wat goed is, moet je niet veranderen.” “In overleg met de familie Reitsma hebben we destijds een routing bedacht met het accent op efficiency en gebruiksgemak, die we nog steeds toepassen.” Natuurlijk zijn de toegepaste materialen veranderd; ook computers verschuilen zich in deze keukenapparatuur. Keukens waar sterkoks zich thuis voelen. De mooie kleurstelling en inrichting geven een warme uitstraling aan de sfeervolle panoramasalon, de cabines, en de populaire Lido Bar met zijn teakvloer niet te vergeten. Cathy Schröder is hier met Martha Reitsma als mentor regelrecht verantwoordelijk voor. Hier geldt eveneens dat vernieuwen in het teken staat van verbeteren. Altijd kiezen tussen materiaal en design maar ook met het oude handwerk van smederij de Boer uit Giessenburg aan de slag. “Soms heel inspannend, maar als het klaar is geeft het je een kick.” Schilderijen Martha zorgt – gedreven door liefde voor kunst – nog altijd voor schilderijen aan de wand. (Even onder ons: een winters schaatstafereel had niet de kleur die de salon positief accentueerde, vond zij. Als niet onverdienstelijk schilderes, pimpte ze het stukje thuis op. Volgens welingelichte bronnen doet ze dat niet bij echte oude meesters.) Samen met kapitein Johan Bons op pad naar de machinekamer komen we aan de weet dat hij reeds in 2005 aan het roer van de Switzerland stond, vooraleer we het domein van Hans Janssen en Rob Dekkers van Dolderman betreden. Die moet je gewoon hun gang laten gaan. Samen installeren ze de voor- en achtermotorkamer met full equipement in een relatief korte tijd en kleine ruimte. Zodanig dat er voldoende loop- en serviceruimte overblijft. De installatiekwaliteit en werkwijze van dit duo is met het begrip ‘kunst’ onvolledig omschreven. De firma Slurink leverde hetgeen waarmee de VistaPrima naar Rotterdam kon varen, alwaar het schip op 31 maart ligt afgemeerd ter promotie van Rivers & Cruising. Op 1 april gaat het seizoen van start. Scylla Tours en Rubber Design tackelen decibels Scylla Tours heeft in samenwerking met Rubber Design een innovatieve oplossing geïmplementeerd op het mps VistaPrima om trillingsniveaus aan boord van het nieuwe passagiersschip te reduceren. De twee complete aandrijfunits zijn volledig flexibel opgehangen in het schip. Door deze constructie stelde de IVW tijdens de proefvaarten in vergelijking met een standaard installatie een spectaculaire vermindering van het geluidsniveau vast. Deze geconstrueerde units hebben een gewicht van 17 ton elk en zijn flexibel gescheiden van de overige fundatie en frames. Met name de trillingen veroorzaakt door de schroeven waren in het verleden zeer moeilijk te reduceren. Met deze nog niet eerder gebruikte constructie is dit evenwel mogelijk geworden. De technische verklaring hiervoor is dat er bij dit systeem sprake is van een compleet afgeveerde aandrijfunit met een grote massa, waarbij het kantelmoment ten gevolge van de stuwdruk opgeheven wordt door de lengte van de aandrijfunit en het tegenkoppel als gevolg van het gewicht van de hoofdmotor. Een ander groot voordeel is dat onder de hoofdmotor een dubbelmassa-veersysteem is gecreëerd dat een grote tweede massa heeft, wat trillingstechnisch grote voordelen biedt. Een derde niet onbelangrijk aspect is dat trillingen veroorzaakt door de tandwielkast ook tot een zeer laag niveau worden gereduceerd. Samenvattend leverden de oplosingen, volgens Rubber Design, de volgende resultaten: - reductie van de trillingen veroorzaakt door 1e, 2e en 3e harmonische schroefblad frequentie - reductie van trillingen van hoofdmotor door dubbel-massaveersysteem - reductie van de tandgrijpfrequentie tandwielkast van zowel het bovenste tandenpaar als het onderste paar Het een en ander heeft een vermindering van 6 decibels tot gevolg, wat in referentie tot eerdere standaardmetingen op uniforme punten in gelijksoortige schepen tot een significante geluidsreductie gerekend mag worden. De scheiding tussen fundatie en voortstuwingsunit is duidelijk zichtbaar. Wageningen vernieuwt en verbetert haven De Wageningse haven wordt de komende twee jaar vernieuwd. Dit is nodig om de haven ook in de toekomst geschikt te houden voor de binnenvaart. Er worden verschillende projecten uitgevoerd. De belangrijkste is de verbetering van de Rijnhaven. De Rijnhaven heeft een belangrijke regionale functie voor de Gelderse Vallei en het WERV-gebied (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal). De overslag is in de aflopen jaren toegenomen tot circa 1,5 miljoen ton. Jaarlijks doen circa 1800 schepen de Rijnhaven aan. Wageningen heeft het voornemen om in 2010 en 2011 vier projecten te realiseren: de aanleg van de wachtplaats aan de zuidoever, een lage damwand langs deze oever, een kade aan de noordoever en een kade aan de oostzijde van de havenkom. Op 22 maart is begonnen met de uitvoering van de wachtplaats en de lage damwand. De voorbereiding van de kades aan de noordoever van het Havenkanaal en aan de oostzijde van de Havenkom waren al gestart. Het voorstel is om na de zomer te beginnen aan de uitvoering van deze kades. Daarover besluit de gemeenteraad binnenkort. Nieuwe wachtplaats In 2009 is al gestart met de aanleg van de nieuwe ontsluitingweg van de haven, de ontsluiting van de Grebbedijk op het Nudepark. De nieuwe weg is dit voorjaar klaar. De wachtplaats aan de zuidoever van de Rijnhaven is bestemd voor schepen die niet direct kunnen laden of lossen. Over een lengte van 500 meter komen afmeergelegenheden met op vijf plaatsen een brug naar de vaste oever. Voorafgaand of aansluitend kunnen schippers ook overnachten op de wachtplaats. De zuidoever begrenst het havenkanaal aan de zuidzijde. De wachtplaats wordt via deze oever ontsloten voor personen en voertuigen. De zuidoever zal in de toekomst meer en door grotere schepen gebruikt gaan worden. Met de aanleg van een lage damwand wordt de stabiliteit van de oever gewaarborgd. Ter hoogte van de wachtplaatsen en de damwand zal gebaggerd worden. Naar schatting komt er zo’n 6200 m 3 baggerspecie vrij. De opdracht voor de werkzaamheden heeft de gemeente Wageningen verstrekt aan Van den Herik Kust en Oeverwerken uit Sliedrecht. De kosten bedragen € 1.297.700,-. Om de kosten te drukken is de uitvoering van de wachtplaats en de lage damwand gecombineerd. De wachtplaats wordt in twee fasen aangepakt, zodat er tijdens de uitvoering nog een deel beschikbaar blijft voor schepen. Subsidie Het project werd financieel haalbaar dankzij subsidies. Een daarvan is de subsidie uit de Quick Win Binnenvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook is subsidie verleend op grond van het Operationeel Programma Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013 voor de regio Oost-Nederland en van de subsidieregeling Vitaal Gelderland 2008, dat een speciaal uitvoeringsprogramma voor goederenvervoer heeft. De wachtplaats en de lage damwand zijn naar verwachting in juli klaar. De scheepvaart zal tijdens de werkzaamheden enige overlast ondervinden, meldt de gemeente.

Binnenvaartkrant