Views
3 years ago

2010-07

 • Text
 • Binnenvaart
 • Maart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Behouden
 • Schip
 • Wensen
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 28

De Binnenvaartkrant 28 30 maart 2010 Tijdelijk 2.100 subsidie! U heeft, net als wij, een radar voor de toekomst? Maak dan een afspraak met Werkina Werkendam om het AIS systeem van uw keuze te laten installeren. Wij bieden meerdere systemen (o.a. ACR Nauticast, Furuno, CNS, Saab, OceanSat), kennen de weg naar subsidie, bouwen vakkundig in en geven 24 uurs service. Niet voor niets is Werkina door IVW gecertificeerd als hét elektrotechnische installatiebedrijf voor zee- en binnenvaart. Belt u gerust even voor meer informatie. Wij zijn graag zichtbaar en bereikbaar. www.werkina.nl - 0183 502688

De Binnenvaartkrant 29 30 maart 2010 Pepijn Krikke is met aankoop Verwondering jongste schipper-eigenaar in chartervaart DOOR EVERT BRUINEKOOL Pepijn Krikke is met zijn 22 jaar vrijwel zeker de jongste schipper-eigenaar in de Nederlandse chartervloot. De eigenaar en initiatiefnemer van boekingskantoor Zeilvloot Holland kocht in januari het charterschip Verwondering. Krikke startte in 2007, op 19-jarige leeftijd, het boekingskantoor Zeilvloot Holland. De ervaring die hij daarmee opdeed, kwam hem bij de koop van de Verwondering goed van pas. “Ik kon de bank laten zien dat het boekingskantoor prima loopt, dat er vraag is naar schepen als de Verwondering en dat ik beschik over ondernemerskwaliteiten. Op basis van de cijfers van Zeilvloot Holland heb ik het krediet gekregen dat nodig was voor de aanschaf van de Verwondering.” Pepijn Krikke is niet alleen de jongste schipper-eigenaar van de Nederlandse chartervloot, hij was ook een van de jongste maten. “Van mijn 16e tot mijn 19e heb ik gemaat op diverse schepen. Daarna heb ik drie jaar gewerkt als schipper.” Verbouwen Dat leven beviel hem zo goed dat hij al op zijn 19e besloot dat hij op korte termijn een eigen schip wilde hebben. “Ik heb de jaren daarna gebruikt om ervaring op te doen. Niet alleen als schipper maar ook met het verbouwen van schepen. Zo heb ik onder meer meegekeken en meegeholpen bij de verbouwing van de Hoge Wier.” “Die kennis komt mij goed van pas nu het huttengedeelte van de Verwondering moet worden verbouwd. Over twee jaar moet ook de Verwondering aan de nieuwe eisen voldoen.” Die verbouwing wil Krikke zelf Klipper Verwondering Gebouwd: in 1909 Werf: Beveren in Zoeterwoude Lengte: 24,42 Breedte: 4,69 Motor: Daf 575, 120 pk Vaargebied: Markermeer/IJselmeer Bijzonderheden: het schip werd voor 210.000 euro aangeboden bij diverse makelaars Pepijn Krikke aan boord van zijn aankoop, de Verwondering. (foto E.J. Bruinekool Fotografie) doen, met hulp van een aantal vrienden. ‘Het is allemaal niet zo moeilijk als je maar weet wat je moet doen en gestructureerd kunt werken. Eigenlijk heb je vooral ervaring en inzicht nodig. En dat leer je al doende.” Met De Verwondering gaat Krikke geen exclusieve contracten aan. “Ik vaar natuurlijk voor mijn eigen kantoor maar ook voor Muiden Maritiem en voor Zeilschepenverhuur Muiden. In feite kan iedereen die dat wil mij boeken.” De Verwondering beschikt over slaapgelegenheid voor 18 personen en kan op dagtochten 35 personen meenemen. VEILIG VAST | een bijdrage van Klaas den Braven, oud-lid van de CCR-werkgroep Gevaarlijke Stoffen Mag ik mijn tankschip nu wel of niet ombouwen? In de laatste maanden zijn we overvallen door berichten als zou het verboden worden om tankschepen nog om te bouwen. Ook deze krant heeft over dit onderwerp gepubliceerd. Eerst kwam het bericht dat het voortaan verboden was om nog langer bestaande tankschepen om te bouwen naar een dubbelwandig tankschip. Het laatste nieuws is weer dat dit nog wel mag, maar dan tot 2018 en dat een ombouw naar een type C in het geheel niet meer mag. Ik zal proberen een klein beetje licht te brengen. Allereerst de vraag of dit nu te maken heeft met de komst van het ADN. Mijn antwoord op deze vraag kan zijn: ja en nee. De misverstanden zijn gekomen doordat in het ADN een deel van de overgangsvoorschriften die expliciet te maken hebben met de ombouw van bestaande schepen niet zijn overgenomen in de tekst van het ADN 2009. In een wijziging voor 2011 komt hier een deel van terug. Maar met of zonder deze tekst, waarin bij een ombouw van het ladingtankgedeelte een deel van de overgangsvoorschriften mag worden meegenomen, moet toch aan veel voorschriften, waarvoor het schip een overgangsvoorschrift toepast, worden voldaan. Om er één te noemen: de vaste brandblusinstallatie. Deze moet altijd worden aangebracht. In de wijziging in het ADN 2011 wordt gesproken over ombouw naar een type N dubbelwandig. Hierbij zou dan het overgangsvoorschrift voor het materiaal in de woning mogen worden meegenomen. Daarnaast moet, als er producten worden vervoerd waarvoor in de Tabel C explosiebescherming wordt geëist, de woning worden voorzien van een brandmeldinstallatie. Het jaartal 2018 is er in opgenomen omdat vanaf dan veel overgangsvoorschriften vervallen. Alhoewel het overgangsvoorschrift tot 2035 van kracht blijft, is hier dus een verzwaring. Voor mij geen verzwaring maar een soort koude sanering. Nu de volgende vraag: welke schepen maken gebruik van de overgangsvoorschriften? Dit zijn vooral de schepen gebouwd vóór 1995. Zelfs een groot deel van de schepen gebouwd tussen 1990 en 1995 heeft reeds vooruitkijkend naar de wijzigingen van de voorschriften in 1995 daarop geanticipeerd en is al aan die eisen aangepast. We praten dus over het deel van de vloot met een leeftijd van 20 jaar of ouder. Volgens mij is daar niets mis mee en kunnen dergelijke schepen zonder gevaar nog jaren mee. Maar dan komt de leeftijdsgrens die gesteld wordt door de verladers om de hoek kijken. Hier kan een ADN, ook al staat het vol met overgangsvoorschriften, niets aan doen. Dan is sprake van marktwerking en moet men zich dus daar naar voegen. Aangezien alle overgangsvoorschriften, in tegenstelling tot wat er tot nu toe in het ADN staat, in de toekomst aan een einddatum gebonden zijn, moeten we kijken welke consequenties dit heeft. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de maatregelen die binnen of buiten de ladingzone vallen. Bij de ombouw binnen de ladingzone – dus ook het dubbelwandig maken – moet aan alle voorschriften voor nieuwbouw worden voldaan. Dit is ongeacht of het schip andere stoffen gaat vervoeren of niet. De overgangsvoorschriften buiten de ladingzone zijn bijvoorbeeld het materiaal in de woning, de drempelhoogte van de toegangen tot de woning en machinekamer, de afstand van de ventilatieopeningen tot de ladingzone, vaste brandkleppen, de afstand van openingen van de machinekamer tot de ladingzone, de temperatuur in de machinekamer en de vaste brandblusinstallatie in de machinekamer. Een aantal hiervan is alleen van toepassing op schepen gebouwd vóór 1977 en dus al meer dan dertig jaar oud. In dergelijke gevallen zal er dus een goede berekening moeten worden gemaakt of de ombouw wel rendabel is, zeker met de leeftijdsgrens in het achterhoofd die verladers hanteren. Terug naar de vraag waarmee ik ben begonnen: mag ik mijn tankschip nu wel of niet ombouwen? Ik kan daar volmondig ja op zeggen. Niemand kan u verbieden uw tankschip om te bouwen. Alleen… is het in bepaalde gevallen wel verstandig? Stel, ik heb een enkelwandig tankschip van het type N gesloten en ik wil dit ombouwen naar een dubbelwandig schip. Dan moet ik het ladingdeel volledig aan de eisen van het ADN laten voldoen, maar als het een schip betreft dat gebouwd is na 1995 en dus reeds voldoet aan de eisen van het ADNR 1995 ga ik er van uit dat er buiten de ladingzone niet zo veel of totaal niets aangepast zal moeten worden. Zelfs als ik er een type C van wil maken, geldt hetzelfde. De eisen voor een type N of C zijn buiten de ladingzone namelijk dezelfde. Is het echter een schip dat nu gebruik maakt van veel overgangsvoorschriften voor buiten de ladingzone, dan zal een goede afweging gemaakt moeten worden. Ik hoop met deze column de angst een beetje te hebben weggenomen, vooral bij de eigenaren van de jongere schepen. Ik eindig dan ook met een variatie op zeer bekende spreuk van een internationaal politicus: “Ja, u kunt het.”

Binnenvaartkrant