Views
3 years ago

2010-07

 • Text
 • Binnenvaart
 • Maart
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Behouden
 • Schip
 • Wensen
 • Nieuwe
 • Moeten
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 20

De Binnenvaartkrant 20 30 maart 2010 • Havenservice • Grijperreparaties • Aluminium / R.V.S. • Knippen / Zetten • AZOBE reparaties • Reparaties alle soorten scheepsluiken lid Openingstijden: Ma t/m Vrijdag 9 tot 5. Daarbuiten in overleg. In overleg levering aan boord. Al onze prijzen ex. btw geldig t/m 30 april 2010 of zolang de voorraad strekt. Nijmegenstraat 29 • 3087 CD Rotterdam • Haven nr. 2184 • Telefoon 010-4850134 • Fax 010-4854772 Technisch Bureau MOUS bv Scheepselektrotechniek Voor alle installaties en reparaties op elektrotechnisch gebied • Scheepsinstallaties voor Zee- • Navigatie & en Binnenvaart Communicatie • Yachting • Reparatie Plankstraat 48, 3316 GS Dordrecht Telefoon: 078 - 6515150 Postbus 642, 3300 AP Dordrecht Telefax: 078 - 6177944 Internet: http:/www.mousbv.com E-mail: contact@mousbv.com VAN ANDEL, ALS U EVEN ZONDER ENERGIE ZIT Bel voor het bewijs: 010 429 33 16 • Topkwaliteit accu’s • Gratis montage aan boord • Startmotoren en dynamo’s, revisie en nieuw • • MASTERVOLT en VICTRON acculaders en omvormers uit voorraad leverbaar • Van Andel Anthony Fokkerweg 59-63, 3088 GE Rotterdam, Havennummer 2290, tel.: 010 4293316, fax: 010 4280835, e-mail: info@vanandel-rotterdam.nl, www.vanandel-rotterdam.nl

De Binnenvaartkrant 21 30 maart 2010 Behoefte aan Europees binnenvaartbeleid “Het is tijd om in actie te komen” DOOR SARAH DE PRETER Het EBU-congres in Brussel stond dit jaar in het teken van het toekomstige Europese vervoersbeleid en de rol die de binnenvaart daarin speelt. EBUvoorzitter Philippe Grulois overhandigde de eerste exemplaren van het REGINA-rapport. Een groep deskundigen onderzocht de samenwerking in de Europese binnenvaart en heeft naar aanleiding daarvan een aantal aanbevelingen geformuleerd. De Europese Commissie presenteert eind dit jaar haar nieuwe Witboek Vervoer, waarin het Europese transportbeleid voor de komende tien jaar is vastgelegd. Ook de EBU wil een bijdrage leveren aan de discussie hierover. De organisatie werkte mee aan het REGINArapport, waarvan Philippe Grulois de eerste exemplaren overhandigde aan Europees Transportcommissaris Siim Kallas, de Belgische staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe en Mathieu Grosch, rapporteur van ‘toekomst van het vervoersbeleid’ in het Europees parlement. “Een sterke binnenvaart maakt deel uit van een duurzaam Europees vervoersbeleid”, aldus Grulois bij de overhandiging. Meer samenwerken De afgelopen maanden heeft de zogenoemde Reflection Group on Inland Navigation (REGINA) onderzoek gedaan naar de samenwerking in de Europese binnenvaart. Ze komt tot de conclusie dat de Europese Commissie, de lidstaten, de rivierencommissies en de sector nauwer moeten samenwerken. RE- GINA pleit ook voor een permanent Europees binnenvaartbeleid. Er moet een vervolg komen op het Naiades-programma, dat in 2013 afloopt. Manfred Seitz, voorzitter van het Platform voor de Implementatie van Naiades (PLATINA), noemde Naiades slechts een ‘ijsbreker’. “Dit programma is succesvol en verdient voortzetting na 2013.” In het vervolgprogramma moeten meetbare doelen worden gesteld. Ook moet er een passende financiering worden gezocht, want bij gebrek aan geld kunnen niet alle Naiadesacties uitgevoerd worden. Nieuw Witboek Bovendien dreigt een tekort aan menselijke capaciteit. “De binnenvaart is een kleine gemeenschap”, zei Seitz. “De laatste tien jaar is de uitstroom groter dan de instroom. Wie gaat in de toekomst de coördinatie van dit programma verzorgen?” PLATINA loopt in 2012 af, maar tegen die tijd zal de implementatie van Naiades volgens Seitz nog niet voltooid zijn. “PLATINA is de motor achter Naiades. Het is belangrijk dat die ook na 2012 blijft draaien.” In een efficiënt en duurzaam vervoersbeleid is volgens Seitz een belangrijke rol weggelegd voor de binnenvaart. Maar het is tijd om te handelen. “Als we onze geloofwaardigheid niet willen verspelen bij de mensen die in de sector werken, moeten we in actie komen. We praten over problemen die we al tientallen jaren kennen. REGINA is een eerste, belangrijke stap naar een meer gestructureerde en gezamenlijke oefening die leidt tot een beter raamwerk voor de Europese binnenvaart. Laten we in een vervolgstap de doelstellingen van een nieuw actieprogramma vastleggen. Met als uiteindelijk streven meer goederen naar het water te verschuiven.” De nieuwe Europese Transportcommissaris Siim Kallas schetste de grote lijnen van het nieuwe Witboek Vervoer, waarin de focus onder meer zal liggen op duurzaamheid, het verwijderen van bottlenecks en het verkleinen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. In de toekomst moeten de verschillende vervoersmodi nog beter verbonden worden. Hiervoor is een multimodaal netwerk noodzakelijk met multimodale platforms. “We moeten ook nadenken over een effectievere financieringsinfrastructuur”, zei Kallas, die verder aangaf dat de arbeidsomstandigheden in de hele transportsector beter moeten. Hij vindt ook dat de voordelen van de binnenvaart beter onder de aandacht van verladers moeten worden gebracht. “Door het internaliseren van de externe kosten zullen meer verladers kiezen EBU-voorzitter Philippe Grulois: “Een sterke binnenvaart maakt deel uit van een duurzaam Europees vervoersbeleid.” (foto Sarah De Preter) voor een modal shift. Maar de binnenvaart kan zich alleen ontplooien als de infrastructuur is uitgebouwd. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten.” Mix van oplossingen In het Europees parlement blijkt de belangstelling voor transport groot. Als rapporteur ‘toekomstig vervoersbeleid’ ontving Europarlementariër Mathieu Grosch de afgelopen weken zo’n 300 voorstellen van collega’s. “We zullen nog veel te bespreken hebben”, zei Grosch tegen Kallas. Hij pleitte ook voor een goede samenwerking met de Europese Raad Europees transportcommissaris Siim Kalls. (foto EBU/Alexander Louvet) van de regeringsleiders van de 27 lidstaten. “Als we de mobiliteit in Europa een echte duw willen geven, moeten we ervoor zorgen dat de regelgeving in de lidstaten niet haaks staat op wat we in Brussel besproken hebben.” Daarnaast onderstreepte Grosch de primaire doelstelling van het TEN T-programma: een transeuropees netwerk creëren waarop alle regio’s aangesloten zijn. Hij wil ook de discussie over de financiering van de transportinfrastructuur aanzwengelen. “Zolang je als Europese Commissie tegen de lidstaten zegt wat ze moeten doen zonder financiële ondersteuning aan te bieden, blijft het een theoretische discussie. We hebben een Europees financieringsinstrument nodig om samen met de lidstaten infrastructuurprojecten, onderzoek en ontwikkeling te financieren.” Het transportbeleid van de toekomst is volgens Grosch een mix van oplossingen: een uitgebalanceerd beprijzingssysteem, nieuwe infrastructuur en slimme logistieke concepten. “De binnenvaart zal hier een belangrijke rol in spelen. Niet alleen op internationaal maar ook op regionaal vlak.” Sociale agenda Mathias Ruete, directeur-generaal Mobiliteit en Verkeer (MOVE), trok een podiumdiscussie op gang met vertegenwoordigers uit de transportsector, havens, verladers en de politiek. Volgens Ruete kan de sector relatief trots zijn op wat er de afgelopen jaren via Naiades is bereikt. Hij gaf aan dat de binnenvaart op tal van manieren zal worden meegenomen in het Witboek. Ook zoekt de Commissie momenteel nieuwe wegen om onderzoek en ontwikkeling in de transportsector te stimuleren. “Het budget hiervoor zal de komende jaren niet stijgen. Daarom onderzoeken we hoe we bestaande budgetten intelligenter kunnen benutten. Door de combinatie van diverse Europese fondsen, het zoeken naar meer synergie met de Europese Investeringsbank et cetera.” “Een goed voorbeeld van hoe we Europese fondsen slim gebruikt hebben is RIS. We zijn gestart met een onderzoeksprogramma maar hebben vervolgens ook TEN-budget gebruikt om het te implementeren op de Europese vaarwegen.” Ruete spoorde de sector aan mee te denken over een sociale agenda. “Voor de maritieme sector brengen we momenteel de levenslange carrièreperspectieven in kaart. We moeten dit ook voor de binnenvaart doen.” Verder pleitte hij voor een goede samenwerking met de rivierencommissies. “We hebben hun expertise nodig.” Duitse binnenvaart Peter van Dalen, vice-voorzitter van de transportcommissie van het Europees parlement, vindt het hoog tijd dat de Donau in Beieren wordt verruimd. “We praten hier al 25 jaar over. Daar moeten we mee ophouden; het kost alleen maar tijd en geld.” Hij riep groenen en milieuverenigingen – vooral in Duitsland – op hun weerstand tegen de scheepvaart te laten varen. De Duitse binnenvaartvertegenwoordigers spoorde hij aan hun regering te overtuigen dat Duitsland meer is dan alleen een spoorland. BDB-president Gunther Jaegers relativeerde dat de Duitse overheid te weinig aandacht voor de binnenvaart zou hebben. “De afgelopen jaren is de houding van onze overheid ten aanzien van de binnenvaart aanzienlijk verbeterd. Ons grootste probleem is op dit moment een gebrek aan geld om alle noodzakelijke infrastructuurprojecten te realiseren.” Als vertegenwoordigster van de Europese Verladersorganisatie (ESC) pleitte Nicolette van der Jagt voor de verdere ontwikkeling van multimodale terminals. Niet alle verladers zijn immers aan het water gevestigd. Van der Jagt onderstreepte ook de noodzaak van kostenverlaging bij de intermodale overslag. Donaustrategie Ondertussen verwachten de Donaulanden veel van de Donaustrategie die de Europese Commissie aan het ontwikkelen is. “Veertig jaar scheiding door het IJzeren Gordijn en de oorlog in Joegoslavië hebben de ontwikkeling van de scheepvaart op de Donau aanzienlijk vertraagd”, zei Otto Schwetz, voorzitter van de pan-europese corridor VII. “Onze situatie is complexer dan die op de Rijn. Met veertien landen is het in de Donauregio moeilijk om technische en juridische standaarden te harmoniseren.” De Donauregio heeft behoefte aan moderne, schonere binnenschepen met energiezuinige motoren. “In de huidige economische situatie kan echter geen enkele scheepswerf de ontwikkeling van dergelijke prototypes financieren. We moeten op gemeenschapsniveau maatregelen nemen om innovatie en ontwikkeling in de binnenvaart te stimuleren.” Crisis aanpakken Ook Gunther Jaegers gaf aan dat veel binnenvaartondernemingen momenteel niet in staat zijn om te investeren in milieuvriendelijke technologie. “De sector zit in de diepste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Aandacht voor innovatie is nodig, maar we moeten ook oplossingen zoeken voor de economische situatie waar de binnenvaart zich in bevindt.” CBRB-directeur en EBU-coördinator voor milieu Robert Tieman sloot zich daarbij aan. “De crisis is enorm. De komende jaren zullen we een hoop faillissementen meemaken. Je kan de meest moderne vloot met de meest moderne motoren willen, maar iemand zal het moeten betalen. Op dit moment kunnen sommige schippers niet eens hun gasolie betalen. De binnenvaart heeft in deze moeilijke tijd steun nodig.”

Binnenvaartkrant