Views
4 years ago

2010-05

 • Text
 • Jaar
 • Maart
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Behouden
 • Wensen
 • Schepen
 • Schip
 • Twee
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 50 2

De Binnenvaartkrant 50 2 maart 2010 Wij feliciteren familie Reinert van harte met het ms Mark Hardi I.

De Binnenvaartkrant 51 2 maart 2010 AGENDA KSCC AGENDA BAPTISTEN DELFZIJL AGENDA WITTE ZWAAN Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Maandag 10.30 uur Stafvergadering 14.00 uur repetitie KSCC toneelgroep Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek 18.00 uur repetitie KSCC koor 19.30 uur cursus vaarbewijs 1 Woensdag 10.30 uur repetitie Waalkanters koor 13.30 uur bridgen (oneven weken) Donderdag 15.30 uur verzorgen bulletin (oneven weken) Vrijdag 09.30 uur bloemschikken (kerk) Extra van en rondom KSCC Nijmegen Ma.08 mrt. 10.30 uur Vergadering Coördinatie Za.20 mrt. 11.00 uur Bijeenkomst grote ARGE Agenda Rotterdam Zondag 11.00 uur H. Mis, aansluitend koffiedrinken Maandag 14.00 uur Repetitie Zangkoor Ma.08 mrt. Palmzondag, begin Goede Week Do.01 apr. Witte Donderdag Vr.02 apr. Goede Vrijdag Ma.04 apr. Pasen Do.13 mei. Hemelvaart Ma.23 mei. Pinksteren Agenda KSCC Het Zuiden Zondag 10.30 uur H. Mis, aansluitend koffiedrinken. Na de H. Mis is de aalmoezenier en een bestuurslid aanwezig Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten, bibliotheek geopend. Donderdag 13.30 uur Pergamano Extra: Za.13 mrt. 18.00 uur Warm en koud buffet op het Centrum Zo.28 mrt. 10.30 uur Woord-en Communiedienst 07 mrt. 09.30 uur Ds. G. Bosveld uit Amersfoort, Doopdienst. 19.00 uur Br. F. Stalman Viering van het Heilig Avondmaal 14 mrt. 09.30 uur Ds. W. Sikkema uit Drachten 19.00 uur Deze avond wordt verzorgd door één van de kringen. Iedere donderdagavond, aanvang 19.30 uur Bijbelbespreking en Bidstond of Gemeentekring. www.baptisten-delfzijl.nl Maandag: ‘s middags vanaf 14.00 uur volksdansen o.l.v. mevr. Girbes Dinsdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur sjoelen en kaarten Woensdag: ‘s middags vanaf 13.30 uur sjoelen en kaarten Woensdag: ‘s avonds vanaf 19.30 - 21.00 uur Franse les, hiervoor dient u zich wel op te geven Donderdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur repetitie zangkoor Vrijdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur cursus stijldansen o.l.v. mevr Girbes (niet iedere vrijdag) De Witte Zwaan: Eemskanaal N.Z. t/o. Praxis, GRONINGEN, tel. 050-3116477 SUDOKU Sudoku winnaar krant nr 04: J. Romeynders - Plaats: Wessem HELPDESK KSCC oplossing sudoku krant 4 Vul de cijfers 1 tot en met 9 in op de enig mogelijke nieuwe sudoku krant 5 manier waarbij: 3 7 5 1 9 2 8 6 4 7 4 9 3 6 4 6 2 5 3 8 9 1 7 - elk cijfer op iedere horizontale rij slechts één keer voorkomt - elk cijfer in iedere verticale kolom slechts één keer 2 6 7 4 8 1 8 9 4 6 7 2 5 3 voorkomt - elk cijfer in ieder subrooster slechts één keer 9 8 2 6 1 7 9 2 5 4 3 8 voorkomt 3 5 9 Het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum (KSCC) en het RK Schipperspastoraat zetten zich in voor de schippersgezinnen en opvarenden van de Europese Rijn- en binnenvaartvloot. De alarmnummers van de sociale helpdesk zijn 24 uur per dag bereikbaar: 2 5 8 6 4 3 7 9 1 9 4 3 7 8 1 6 2 5 7 9 1 8 5 6 3 4 2 8 2 6 3 1 4 5 7 9 Met het oplossen van deze sudoku is een leuke prijs te winnen. Stuur de ingevulde puzzel met vermelding ‘Sudoku krant 5’ vóór 10 maart naar: Postbus 24202 3007 DE Rotterdam 4 6 5 8 7 5 4 1 4 9 7 2 1 6 5 (024) 377 75 75 0655 35 66 66 www.kscc.nl 5 3 4 2 7 9 1 8 6 Deze sudoku staat ook op onze website: www.binnenvaartkrant.nl (onder de menuknop ‘Prijsvragen’). Daar 6 3 9 1 7 kunt u de puzzel online invullen en insturen. PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 04: L.J. de Joode - Plaats: Nieuw-Lekkerland - Oplossing: Maasvlakte HORIZONTAAL 1 braaf, 3 lidwoord, 6 zuivelproduct, 9 gefantaseerd verhaal, 11 kleur, 13 afnemen, 15 ,maaltijd, 16 hert, 17 persoonlijk voornaamwoord, 18 watervlakte, 20 van het Romeinse Rijk, 22 jij, 23 ionum (scheik.), 24 ajuin, 26 aaneenschakeling, 28 ruiter, 29 zeer groot aantal, 30 duizend liter, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 gadolinium (scheik.), 33 Chinees in Indonesië, 34 uitroep van pijn, 35 onbepaald voornaamwoord, 38 bid, 40 Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland, 43 liefkozing, 45 majeur, 47 rivier in Frankrijk, 48 Zweeds eiland, 49 riviermonding, 52 hoeveelheid, 53 landtong, 54 hemellichaam. VERTICAAL 1 moeras, 2 oefening, 3 persoonlijk voornaamwoord, 4 deel van een flat, 5 onderwijsinstelling, 7 steltloper, 8 rand, 9 deel van een balans, 10 aanzien, 12 schuurmiddel, 14 oud vrouwtje, 17 zuster van Phrixus, 18 mits, 19 Grieks voorvoegsel, 21 westelijk Nieuw Guinea, 22 gereedschap om emmers te dragen, 12 7 26 18 46 9 2 29 23 woorduitgang, 25 eiland (Fr.), 27 persoonlijk voornaamwoord (Eng.), 32 noot, 33 zangvogel, 36 vangtouw, 37 Oosterse herberg, 39 cadans, 40 offervaardig, 41 dagblad, 42 werktuig, 44 tenger, 45 rivier in Rusland, 46 bloedvat, 50 niet buiten, 51 naaf. 14 43 41 Stuur uw oplossing van krant 5 op voor 10 maart a.s. en maak kans op een leuke verrassing! De Binnenvaartkrant Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven! 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Bestel het Binnenvaartspel via www.binnenvaartkrant.nl en betaal eenvoudig met iDEAL ! JA! Ik Vul in en stuur de bon zonder postzegel naar: Antwoordnr. 70133 3070 VB Rotterdam Uw abonnement dient 2 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden. wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven! Ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee. Verzendadres: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nummer: Faktuuradres zelfde als verzendadres Faktuuradres anders, nl.: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nummer: Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de verzendkosten van 22,75* (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven Bankrekeningnummer: Tenaamstelling rekeninghouder: Banknaam: ____________________________________________________________ Land + plaatsnaam van uw bank: ________________________________________ U ontvangt binnenkort een faktuur waarop staat genoteerd wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Datum: Handtekening: *Wanneer u gevestigd bent in Europa bedragen de kosten EUR 65,25 (incl. 6% btw) per jaar, tenzij u in België woont, dan kost het jaarabonnement EUR 22,75 (incl. 6% btw). Buiten Europa is op aanvraag. Automatische afschrijvingen zijn alleen mogelijk vanaf Nederlandse en Duitse bankrekeningen. Heeft u een andere buitenlandse rekening dan ontvangt u van ons binnenkort een faktuur.

Binnenvaartkrant