Views
3 years ago

2010-05

 • Text
 • Jaar
 • Maart
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Behouden
 • Wensen
 • Schepen
 • Schip
 • Twee
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 46 2

De Binnenvaartkrant 46 2 maart 2010 Wij feliciteren familie Somers van harte met het ms Acali.

De Binnenvaartkrant 47 2 maart 2010 Grote publiek kan met boek havenkennis bijtimmeren Krijgt Nijmegen eindelijk haven voor historische schepen? Rotterdammers weten te weinig van de haven en de scheepvaart. Om daar iets aan te veranderen schreven journalist Hans Roodenburg en Cees de Keijzer (voorzitter van de Rotterdamse afdeling van de World Ship Society en voormalig medewerker van Havenbedrijf Rotterdam) een boek: ‘Mooie schepen en banen, in de haven van Rotterdam’. Hans Roodenburg bracht bij de presentatie in herinnering dat Rotterdam aan het begin van zijn carrière (in de jaren ’60) nog zeven dagbladen had met een regionale focus op Rotterdam. “Ze hadden allemaal minimaal één journalist die gespecialiseerd was in de haven. Nu is er nog maar één krant, het ‘AD Rotterdams Dagblad’.” De media hebben nu andere prioriteiten, aldus Roodenburg: “Stadsproblemen, criminaliteit en voetbal.” Dus is het niet zo vreemd dat het grote publiek de haven en de scheepvaart niet meer kent en ook niet goed op waarde weet te schatten. Terwijl die haven zo belangrijk is voor de Nederlandse economie. Alleen al de directe werkgelegenheid in het havengebied bedraagt 86.000 banen. ‘Mooie schepen en banen, in de haven van Rotterdam’ doet recht aan dat belang. Het is interessant voor zowel mensen die de haven en scheepvaart nog moeten (her-) ontdekken als degenen die er in werken. Het 112 pagina’s tellende boek is uitgegeven door Coolegem Media Rotterdam en kost € 17,50 (inclusief verzendkosten). Bestellen kan via www.mooieschepenenbanen.nl. Cees de Keijzer (links) en Hans Roodenbrug (rechts) overhandigden het eerste exemplaar aan scheidend havenmeester Jaap Lems. (foto MGR) DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN Wordt de Lindenberghaven, de Nijmeegse passantenhaven, ingericht als haven voor historische schepen? Als het aan Leon Berkers ligt, eigenaar van evenementenschip de Orca, wel. En hij heeft inmiddels de nodige medestanders. Al langer pleit Berkers voor een dergelijke bestemming. De schipper van de zeehagenaar Orca, die in de Lindenberghaven ligt, gebruikt zijn vaartuig ook als slaapaccommodatie voor toeristen. Berkers is bezorgd over de leefbaarheid rond de passantenhaven. En daar staat hij niet alleen in. “De Lindenberghaven en de ruimte onder de Waalbrug hebben nu een beetje een troosteloze uitstraling. Veel mensen laten deze plek links Rabobank Merwestroom heeft 25.000 euro te verdelen DOOR COR SPEK Door de fusie tussen Rabobank Sliedrecht-Graafstroom en Rabobank Hardinxveld-Giessendam ontstond Rabobank Merwestroom. Om dat samengaan een feestelijk tintje te geven heeft de bank een bijzondere actie op poten gezet: stemmen op coöperatieve projecten. De Stichting Nationaal Kamp voor Schipperskinderen is één van liggen in verband met gevoelens van onveiligheid”, oordeelde de VVD Nijmegen recentelijk. de genomineerden. Zeven projecten komen in aanmerking komen voor een donatie uit het Coöperatief Dividendfonds. Klanten kunnen hun stem uitbrengen op een van de goede doelen. Er is een totaalbedrag van 25.000 euro beschikbaar, dat verdeeld wordt naar rato van het aantal stemmen. Naast het Nationaal Kamp Hattem zijn er nog zes genomineerden, Toerisme Leon Berkers denkt dat met de komst van historische vaartuigen en woonschepen de sfeer en karakter van het gebied beduidend veraangenaamd worden. Ook de VVDfractie gaat daar van uit: “Een mogelijkheid om deze plaats te verbeteren is het toestaan van permanente woonboten in de Lindenberghaven. Immers, als er meer mensen wonen, zal dat de aantrekkingskracht voor drugsdealers en hangjongeren verminderen.” Eigenaren van de al aanwezige (woon)schepen, en ook de overnachtende pleziervaart, zijn bij een dergelijk plan gediend. Deze oplossing kan bovendien goed uitpakken voor de toeristische aantrekkelijkheid van dat deel van de Waalstad. Denk daarbij aan de nabijgelegen Stratemakerstoren, met daarnaast fietsmuseum Velorama en museum Het Valkhof. Met een historische haven zal voor schipper Berkers een lang gekoesterde droom uitkomen. Ooit zag hij soortgelijke plannen voor de Nijmeegse Waalhaven in het water vallen. Wethouder Hannie Kunst is gevoelig voor de Lindenberghaven-variant en gaf opdracht het gesprek met Rijkswaterstaat aan te gaan. Ook vindt de Nijmeegse PvdA-wethouder dat een historische haven met oude schepen goed past bij andere toeristische attracties in de Karelstad en omgeving. waaronder Natuurgebied de Oeverlanden, Zorgboerderij de Alblashoeve en Stichting Voedselbank Sliedrecht – Hardinxveld-Giessendam. Stemmen kan met een code die te vinden is in het midden van het Rabobank Merwestroom Magazine. De uitslag van de stemming en de verdeling van het geld worden op 8 mei bekend gemaakt. Bijzonder optreden Het shantykoor van Watersportvereniging IJsselmonde trad dinsdag 16 februari op tijdens de receptie van de Rotterdamsche Waterklerken Vereniging. Een bijzondere gebeurtenis op een bijzondere locatie. De RWV vierde namelijk haar 80-jarige bestaan aan boord van De Rotterdam, de dag na de opening van het voormalige schip van de Holland Amerika Lijn. De zangers en muzikanten van WY Shanty voelden zich al snel thuis aan boord. Ze hebben immers allemaal zeebenen. Onder hen zijn ook diverse oud-binnenvaartschippers. Ze luisterden de receptie op met bekende zeemansliederen. Liedjes die de bemanning van de ss Rotterdam vroeger vermoedelijk ook heeft gezongen op de lange reizen. (foto MGR) Zeeuws Statenlid Johan Robesin vreest onveiligheid op Westerschelde “Verplichte ‘escort tug’ voor groot zeeschip” Johan Robesin, Statenlid voor de Partij voor Zeeland, pleit ervoor dat schepen langer dan 360 meter op de Westerschelde voortaan vanaf Vlissingen verplicht door een sleepboot geëscorteerd moeten worden. Dat stelde hij 23 februari voor in een open brief aan de Zeeuwse Commissaris van de Koningin Karla Peijs. De sleepboot zou moeten vastmaken “op het achterschip om bij eventueel ‘uit het roer lopen’ onmiddellijk te kunnen optreden. Dit wordt in Noorwegen al vele jaren gedaan in de fjorden met de zogeheten ‘‘escort tugs’.” Aanleiding voor zijn brief is dat het containerschip Hanjin Bilbao op zondag 21 februari in dichte mist genoodzaakt was bij Breskens/ Groede (Wielingen-Zuid) voor anker te gaan. Robesin gunt de Belgen een vrije doorvaart via de Westerschelde naar Antwerpen. “Echter niet tegen elke prijs!” Schepen worden steeds groter, stelt het Statenlid. Met name in de breedte. “Het nadeel is echter dat de schepen een grotere snelheid zullen moeten hebben om naar het roer te luisteren. Op zee geen probleem, maar in een bijzonder smalle rivier (zeearm) als de Westerschelde is die snelheid juist het grootste gevaar!” Hij wijst ook op de verraderlijke dwarsstromingen, die volgens hem door de verdiepingen nog zullen toenemen. Op 12 februari had Robesin ook al een open brief aan Peijs gestuurd. Toen over de eventuele komst van een vierde verdieping van de Westerschelde, terwijl de derde maar pas is gestart. Hij had zich geërgerd aan uitlatingen van de Vlaamse minister-president Kris Peeters. “Het charmeoffensief van onze zuiderburen, dat vrijwel onmiddellijk na de uitspraak van de Raad van State over de derde verdieping werd ingezet en nieuwe hoop gaf voor een intensieve samenwerking in het veiliger maken van de scheepvaart op de rivier, komt nu toch wel in een bedenkelijk licht te staan.” “Met een vierde verdiepingsoperatie ‘moet in de toekomst rekening worden gehouden, al is die op dit moment niet aan de orde’”, zou Peeters gezegd hebben. “Een merkwaardige uitspraak van de Vlaamse bewindsman. Bepaald niet tactisch, nu de sporen van het geruzie tussen Nederland en België over het schorsingsbesluit van de RvS, nog redelijk vers zijn.” Het Statenlid maakt Peijs erop attent dat zij “meerdere keren de overtuiging [heeft] uitgesproken dat van een vierde verdieping nooit sprake zal zijn”. Robesin vindt het de hoogste tijd dat de afspraken over de Westerschelde tussen Vlaanderen en Nederland “eens grondig juridisch worden ontleed en bijgesteld”. “Dit volstrekt ongewenste ‘perpetuum mobile’ moet dringend gestopt worden. Op deze manier zullen de ‘België-Nederland twisten’ nooit ophouden.” SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.

Binnenvaartkrant