Views
4 years ago

2010-05

 • Text
 • Jaar
 • Maart
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Behouden
 • Wensen
 • Schepen
 • Schip
 • Twee
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 24 2

De Binnenvaartkrant 24 2 maart 2010 Wij feliciteren River Dance B.V. van harte met het ms River Side. GEBR. DE JONGE B.V. TEGELZETTERSBEDRIJF v. NOORLOOS KRAAIJVELD

De Binnenvaartkrant 25 2 maart 2010 Oostkolk Born maand lang uit roulatie DOOR JO BINDELS De oostkolk van sluis Born wordt op vrijdag 19 maart weer in gebruik genomen. Rijkswaterstaat en de aannemer hebben na inspectie van de defecte deuren een strakkere planning kunnen opstellen. De reparatie zou aanvankelijk twee tot drie maanden duren. De oostkolk heeft er dan precies een maand uit gelegen. Rijkswaterstaat liet de deuren vrijdag 19 februari de twee deuren verwijderen. De 63 ton wegende deuren werden met een ponton naar St Antonius Vesselheads in Maasbracht vervoerd om daar gerepareerd te worden. Om de direct belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren hield en houdt Rijkswaterstaat contact met schippers, bedrijven en belangenvertegenwoordigers. Dinsdagavond 23 februari informeerden Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Besix-Mourik onder andere vertegenwoordigers van de EVO, Koninklijke Schuttevaer en watersportverenigingen geïnformeerd. Wachttijden tot 15 uur Sluisdeuren zijn gemiddeld na 50 jaar aan het einde van hun levensduur. De renovatie van de westsluis in Born gebeurde al in 2009. Bij inspectie van de deuren van de oost- en middenkolk, vooruitlopend op de geplande vervanging, bleek dat hun conditie sterk achteruit was gegaan. Ze vertoonden scheurvorming in de metalen constructie. Daarop besloot Rijkswaterstaat vanwege de veiligheid de sluisdeuren per direct te repareren. De reparatie kwam op een ongelukkig tijdstip, omdat ook de middenkolk is gestremd door de verlenging van die kolk. Voor de scheepvaart is zodoende alleen de westkolk beschikbaar. Het scheepvaartverkeer moet afhankelijk van het verkeersaanbod rekening houden met een aanzienlijke wachttijd. Die loopt, volgens voorzitter Nico Evens van Koninklijke Schuttevaer afdeling Limburg/ Oost-Brabant, in noordelijke richting soms op tot vijftien uur en in zuidelijke richting tot vijf uur. Inmiddels is de westkolk door technische storingen ook enkele malen gestremd geweest. De wachttijden liepen daardoor incidenteel op tot twintig uur. Schepen dienen de westsluis langzaam in- en uit te varen in verband met de waterdiepte. Deze is tijdelijk van 2,80 meter naar 3,00 meter gebracht. De maximale toegelaten scheepsafmetingen zijn 135 x 13,50 x 3,00 meter. Ultrasoon onderzoek door medewerkers van St. Antonius Vesselheads heeft uitgewezen dat in één Na de ontdekking van de scheurtjes besloot Rijkswaterstaat de deuren meteen te laten repareren. (foto Peter Wijnands Photography) deur 33, merendeels kleinere, scheuren zitten. De deuren worden weer in een zodanige technische Het bestuursvacuüm bij het Maasen Scheepvaartmuseum in Maasbracht is voorbij. Woensdagavond 24 februari heeft het nieuwe bestuur voor de eerste maal vergaderd. Voorafgaand kregen alle bestuursleden van Adri van Gulik en Theo Nout uitleg en informatie over de collectie. Het bestuur bestaat nu uit Roelf Fransbergen (voorzitter), Wilmer Fransbergen (secretaris), Geert staat gebracht dat zij een aantal jaren betrouwbaar kunnen functioneren. In elk geval tot het tijdstip Tinnemans, Clemens Dabekaussen (penningmeester), Jo Houtermans en Noud van der Zee. Adri van Gulik is benoemd tot adviseur van het museum en Theo Nout en Karel Welters hebben zich bereid verklaard als vrijwilliger aan te blijven. Verder hebben zich nog zeven vrijwilligers aangemeld. Het nieuwe bestuur gaat zich inspannen om de huidige collectie waarop ze definitief worden vervangen door nieuwe deuren. Maasbrachts museum heeft nieuw bestuur voor Maasbracht te behouden en op de huidige locatie. De gemeente Maasgouw heeft via de subsidie een belangrijk aandeel in de toekomst van het museum. Het bestuur treedt daarom na de verkiezingen met de gemeente in overleg over de toekomst van het museum. Ook komt er een plan van aanpak om het museum binnen drie jaar selfsupporting te laten zijn. DCS International B.V. Uw specialist in reparatie & installatie van Electronische en Mechanische motor bedieningen. Een onafhankelijk tussenpersoon tevens levering en reparatie van diverse andere merken zoals Morse bedieningen. wij leveren trek- duwkabels van Felsted (Morse) binnen 24 uur op lengte gemaakt. Wij wensen het ms River Side een behouden vaart Oudeland 61 - 3335 VH Zwijndrecht In collegiale samenwerking met Rabobank Merwestroom verzorgen wij de verzekering van het m.s. "River Side" Wij wensen hen een behouden vaart, en gaat er toch iets mis, dan kunt u op ONS rekenen River Dance B.V., van harte proficiat ! SAA Overvliet Assurantie Makelaars Twentestraat 88, 3083 BD Rotterdam Postbus 9000, 3007 AA Rotterdam Tel.: 010-4119595, Fax: 010-4139774 E-mail: mail@overvliet.nl www.overvliet.nl

Binnenvaartkrant