Views
2 years ago

2010-04

 • Text
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Behouden
 • Wensen
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 22

De Binnenvaartkrant 22 16 februari 2010 Wij feliciteren de Waardt Morgenster BV van harte met het mbs Morgenster.

De Binnenvaartkrant 23 16 februari 2010 (Rijks)havenmeester Jaap Lems neemt afscheid “Ik laat de divisie achter zoals ik het wil” Het zal wennen zijn voor de bijna 64-jarige Jaap Lems, als hij op 1 maart als Havenmeester van Rotterdam en als Rijkshavenmeester met pensioen gaat. “Ik ben tot de laatste dag 100 procent verantwoordelijk voor alles en dan ineens niet meer. De volgende dag zit ik thuis, na 46 jaar werken.” Zijn werk kent vele aspecten. Alle zee- en binnenschepen moeten tussen de Van Brienenoordbrug en het einde van de Eurogeul (60 kilometer uit de kust) 24 uur per dag vlot en veilig kunnen varen. Als toezichthouder heeft de havenmeester een publieke taak en daarom een speciale positie binnen de zelfstandige NV Havenbedrijf Rotterdam. Hij legt verantwoording af aan zowel de minister van V&W, de burgemeester van Rotterdam als de directie van het Havenbedrijf. “Ik heb er geen moeite mee iemand boven me te accepteren. Ik ben volledig zelfstandig als het om de beveiliging en de veiligheid van de haven gaat. Bedrijfsvoeringtechnisch moet ik hier aan de statutaire directie verantwoording af te leggen. Dat doe ik graag, maar dat valt niet altijd mee. Want al die lieden voor wie je dat doet, die hebben eigenlijk verdomde weinig tijd.” Maar sinds de verzelfstandiging van Jaap Lems ‘op de werkvloer’. (foto MGR) het Havenbedrijf in 2004 is dat strak geregeld. “Het is nooit zo helder geweest als nu.” Honderd man minder Jaap Lems heeft een goed gevoel bij zijn vertrek. “Ik laat de divisie achter zoals ik het wil. Flexibeler en efficiënter. Met een dikke honderd man minder in vier jaar tijd. Niet dat het een doel was om mensen weg te krijgen. Het doel was de taken slagvaardiger uitvoeren.” De technische ontwikkelingen boden die mogelijkheid. Maar het was ook ‘in hoge mate een cultuurverhaal’. Jaap Lems voelt de praktijk nog steeds goed aan. “Heel simpel: mensen van een hoger niveau moeten bereid zijn een wacht extra te draaien. Zo ver zijn we. De scheepvaartmeester kan inspringen als de assistenten ziek zijn of met verlof. Een kwestie van goede afspraken maken.” In 2012 telt de divisie nog 512 medewerkers. “Dan is alles bezet, maar flexibeler. Ons streven is de beste toezichtorganisatie te zijn van heel Rotterdam-Rijnmond.” Een competitieve toezichthouder. “Je moet jezelf bewijzen. Bedrijfsonderdelen worden op de huid gezeten om tegen lagere operationele kosten te werken. Die druk staat ook op overheidstaken. Bovendien moet alles veiliger, vlotter en schoner. Uiteindelijk is het voor de gebruiker van de haven het beste als er één flexibele en slagvaardige, maritieme en nautische autoriteit is.” Opvolger René de Vries neemt vanaf 1 maart een gecompliceerde functie over. “De kern is havenmeester van Rotterdam.” De functies veiligheidsofficier, Port Health Authority, Rijkshavenmeester, havenmeester van Schiedam en voor de helft van Vlaardingen zijn ondergebracht bij de havenmeester van Rotterdam. “En we doen natuurlijk taken voor Verkeer & Waterstaat.” In Nederland zijn vijf Rijkshavenmeesters, maar Jaap Lems is de enige die tegelijk havenmeester is. Zeeuw Voor hij havenmeester werd, voer Jaap Lems van 1963 tot 1977 op zee, was hij leraar op de binnenvaartavondschool in Vlissingen, inspecteur van de havenarbeidsinspectie in Rotterdam en studeerde hij ’s avonds Rechten. “Ik heb veel plezier gehad van de vooropleiding en ervaring. Ook handig als je begrijpt waar juristen het over hebben en door het werk als inspecteur tevens in de haven elke bolder en elke klinker kent.” Hij was tevens ruim vijf jaar hoofd nautische beleidszaken, scheepvaartreglementering en vervoer van gevaarlijke stoffen bij de directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat. “Dat kun je allemaal gebruiken in dit vak.” Het klinkt een beetje spijtig dat hij dit straks allemaal niet meer nodig heeft. Dat vindt hij ook, maar hij maakt een verre van neerslachtige indruk. “Ik kan met mijn ervaring bijdragen aan nieuwe ideeën. Ik zie wel, ik plan dat niet. Het is wel afkicken, maar ik zit daar niet zo mee. Anders ga ik wel gewoon vissen. Ik maak me er niet druk om.”

Binnenvaartkrant