Views
2 years ago

2010-04

 • Text
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Februari
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Behouden
 • Wensen
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 16

De Binnenvaartkrant 16 16 februari 2010 Wij feliciteren VOF Bjornoya van harte met het kvb Ursa Montana. Maritieme betimmeringen en interieurbouw Argos Verschuren Leiding systemen en constructie’s in de scheepbouw Rabobank Merwestroom

De Binnenvaartkrant 17 16 februari 2010 Provincie en Rijk investeren in vijf Brabantse binnenhavens DOOR JAN HOEK Het Rijk en de Provincie Noord- Brabant geven een forse financiele injectie voor de aanpak van binnenhavens in de gemeenten Eindhoven, Cuijk, Waalwijk, Oosterhout en Tilburg. Staatssecretaris Huizinga stelt in totaal 7,8 miljoen euro beschikbaar. Gedeputeerde Cora van Nieuwenhuizen van Noord-Brabant had bij de ingebruikname van de nieuwe laad- en loswal van de Oosterhoutse Container Terminal (OCT) al gezegd dat investeren in de infrastructuur juist in een tijd van economische crisis belangrijk is. “Elke vrachtwagen die wij van de weg kunnen halen, is er weer één. Brabant moet bereikbaar blijven en de kansen om goederen over het water te vervoeren moeten optimaal benut worden. Voor de gemeenten liggen er subsidiekansen”, vertelde zij vorig jaar. Een bijdrage van in totaal 2 miljoen euro is het bewijs dat Van Nieuwenhuizen deze woorden serieus meent. De provincie heeft ervoor gezorgd dat de subsidieaanvragen gezamenlijk bij het Rijk zijn ingediend. De Oosterhoutse wethouder Yves Waalwijk wil de Waspikse Kerkevaart verbreden en herprofileren. (foto Jan Hoek) de Boer is het volledig met de gedeputeerde eens. Hij zegt in een reactie: “Op dit moment worden veel containers die per binnenvaartschip aankomen, gelost bij de OCT. Vervolgens wordt een deel van die containers op vrachtwagen geladen om daarna bij het nabijgelegen industrieterrein Vijf Eiken gelost te worden. Een openbare overslagkade aan het Wilhelminakanaal bij Vijf Eiken is derhalve een grote wens van de gemeente.” Bedrijven verwachten bij de start in 2012 circa 100.000 ton over water te vervoeren. Volgens de gemeente Oosterhout betekent dat hierdoor ongeveer 7.000 vervoerbewegingen minder over de weg gaan. Eindhoven Bovendien wordt door de afname van het wegtransport de CO2-uitstoot aanmerkelijk gereduceerd. De totale kosten voor de overslagkade in Oosterhout zouden 1.820.000 euro bedragen, waarvan het Rijk 910.000 euro en de provincie 227.000 euro bijdragen. Hierdoor is bijna tweederde van het benodigde bedrag inmiddels binnen. Voor het resterende deel komt het Oosterhoutse college binnenkort met een raadsvoorstel. De gemeente Eindhoven heeft een subsidieaanvraag ingediend om de Beatrixhaven uit te diepen en een stalen damwand aan te brengen. Het gaat om een investering van 2,7 miljoen euro, waarvan het Rijk 1.354.000 euro bijdraagt en de provincie 338.500 euro. In Cuijk wil de gemeente een kade met een lengte van 150 meter realiseren. De totale kosten bedragen ruim 2 miljoen euro, waarvan het Rijk met 1.040.600 euro ruim de helft bijdraagt en de provincie met 260.100 euro eveneens een aardige duit in het gemeentelijke zakje doet. Terminal in Tilburg De ruim 1,1 miljoen euro kostende verbreding en herprofilering van de Kerkevaart in Waspik, waar onder andere Scheepswerf De Toekomst is gevestigd, is de wens van de gemeente Waalwijk. Het Rijk draagt daar 588.000 euro aan bij en de provincie 147.000 euro. Tilburg heeft serieuze plannen om een langshaven te realiseren met een openbare containerterminal bij industrieterrein Vossenberg West- II. De totale kosten van dit ingrijpende project bedragen 7,9 miljoen euro. Ook deze gemeente diende met succes een subsidieaanvraag in, want het Rijk wil 3.955.700 euro en de provincie zal 988.900 euro bijdragen. Met de aanpak van de vijf Brabantse binnenhavens en de financiële injecties gaan het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de betrokken gemeenten steeds meer inzien dat vervoer over water inderdaad de beste weg is. Doctor Plesmanstraat 26 3331 KH Zwijndrecht T. 06 20832523 KVB URSA MONTANA Wij wensen VOF Bjornoya veel succes en een behouden vaart met het kvb Ursa Montana. Wij verzorgden de machinekamervloerplaten voor het kvb Ursa Montana. wenst de bemanning van het kvb Ursa Montana veel succes en een behouden vaart. tel: (+31) 0321 - 382315 DRONTEN HOLLAND Straathof Controls weet wat scheepvaart beweegt. Leverancier van ZF motorbedieningsapparatuur

Binnenvaartkrant