Views
2 years ago

2010-02

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Behouden
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Meter

De Binnenvaartkrant 19

De Binnenvaartkrant 19 januari 2010 Bestel nu uw gratis* AIS bij Alewijnse! Alewijnse levert 1000 complete AIS systemen tegen het subsidiebedrag van 2100 euro. Schrijf u nu in voor uw gratis* binnenvaart AIS. * Kijk voor de voorwaarden op de website. Kijk snel op www.gratisAIS.nl of www.gratisAIS.be Alewijnse Navigatie Postbus 16, 2920AA Krimpen aan den IJssel Nederland Telefoon 0180 460 555 Fax 0180 511 871 amr@alewijnse.nl www.alewijnsenavigatie.nl Voor 2012 zullen binnenvaartschepen in Nederland worden voorzien van een inland AIS (automatic identifi cation system). Daaraan is een subsidieregeling gekoppeld voor binnenvaartondernemers in Nederland en België voor aanschaf van een inland AIS transponder. Alewijnse Navigatie levert navigatie- en communicatiesystemen voor de gehele commerciële sector. Alewijnse is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat als een van de eerste bedrijven erkend als deskundige voor het leveren en keuren van radar, bochtaanwijzers en inland AIS op schepen bestemd voor de Rijn- en binnenvaart. Alewijnse zal de AIS systemen leveren vanaf april 2010, op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. www.alewijnsenavigatie.nl Alewijnse: Navigating on experience

De Binnenvaartkrant 19 januari 2010 Potentieel vervoer van gescheiden afval Waar varen we langs? Het BVB zet zich in om een flink ladingpakket naar de binnenvaart te halen. BVB-projectleider Wilco Volker is in overleg met Darwin Business Partners om Het gaat om een nieuwe stroom tussen het Ruhrgebied en Rotterdam van 30.000 ton met een volume van 230.000 kubieke meter RDF-Fluff. Darwin Business Partners (“Wij maken bedrijven fit for survival”) verzocht het BVB om een logistiek advies. Wat is RDF-Fluff? RDF staat voor Refuse Derived Fuel, brandstof die wordt gewonnen uit diverse soorten afval. Bestanddelen van afval – zowel huishoudelijk als bedrijfs afval– met een hoogcalorische waarde zijn zeer geschikt als brandstof. Dit RDF wordt in de industrie en in elektriciteitscentrales gebruikt als toevoeging aan bestaande brandstoffen. Daarmee wordt dus het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd en bovendien verdwijnt Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die willen is dat de lezer van De Binnenvaartkrant Hendrikkade 12e op het Rotterdamse Noor- varen of in het verleden veelvuldig op de Eu- ons vertelt waar deze foto gemaakt is. dereiland. Oplossing krant nr.02 opsturen ropese vaarwegen te vinden waren. Bij Land Dit inzicht van het land dat u als opvarende voor 28 januari 2010. In Zicht gaat het er namelijk om de plek op van een binnenschip passeert kan u een vlag bovenstaande foto te herkennen. De foto is van De Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een De winnaar van krant nr. 01 is: gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefo- kaartje met de juiste locatie (vaarweg ... ter Naam: G. Jansen tografeerde object staat op, maakt deel uit hoogte van ...) op aan de redactie van deze Plaatsnaam: Maasbracht van of is de oever van deze vaarweg. Wat wij krant: Oplossing: 544 KM aan de Rijn Fluff kan compact gemaakt worden tot RDF-brandstofpellets. Brandstofpellets zijn verdicht, stevig en hebben een constante grootte, hierdoor wordt het economisch haalbaar het RDF materiaal over grotere afstanden te transporteren. Bij verbranding blijven RDF-pellets lang intact waardoor ze geschikt zijn voor fluidised bed vergassing en als co-brandstof in bepaalde energiecentrales. LAND IN ZICHT De Binnenvaartkrant Betr. Land In Zicht Postbus 24202 3007 DE Rotterdam Of stop de oplossing in de bus op de Prins (Zie ook onze internetsite: www.binnenvaartkrant.nl voor Land In Zicht prijsvraag) het afval zelf. Een zeer milieuvriendelijke techniek dus. Het RDF dat is gedroogd, heet Fluff. Een zeer droog, brandbaar en luchtig materiaal van 50 tot 80 kg/m³. Om het in de praktijk handiger te kunnen vervoeren en op te slaan wordt het in balen geperst. En voor dat vervoer wordt nu gekeken naar de binnenvaart op het traject Keulen/Spijck naar Rotterdam. Er zijn al energiecentrales die RDF-Fluff gebruiken als vast bestanddeel van de brandstof voor de ovens. Het BVB bedankt alle marktpartijen die hebben bijgedragen aan het overleg met Darwin Business Partners. TV-Rijnmond Vorige week woensdag werd op TV-Rijnmond een aflevering van de tv-serie Aanpakken gewijd aan het werk van het containerschip Da-Capo in de Rotterdamse haven. Schipper-ondernemer Bas Goudriaan van dat schip verleende zijn medewerking aan het programma. Het onderwerp was ‘Vergrijzing in de haven’. Met die vergrijzing dreigt immers veel kennis en ervaring weg te vloeien uit de haven- en transportsector. Het programma kan alsnog worden bekeken op www.mediarotterdam.nl/aanpakken. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB DE ECONOMIE HERSTELT ZICH LANGZAAM Vlaanderen blij met groen licht voor verdieping Westerschelde door sarah de preter De Vlamingen zijn opgelucht nu de Nederlandse Raad van State de laatste bezwaren tegen de verdieping van de Westerschelde op Nederlands grondgebied heeft verworpen. Minister-president Kris Peeters en minister van Openbare Werken Hilde Crevits noemen het arrest een cruciale stap in de uitvoering van de Scheldeverdragen. Scheepsbouw wil ook nog deeltijd-WW De Nederlandse scheepsbouw heeft bij minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangedrongen op toegankelijkheid van de deeltijd-WW voor de sector. “Wij gaan vanaf medio 2010 door een tijdelijk dal, veroorzaakt door een plotselinge vraaguitval in het afgelopen jaar. De regeling stopt echter per 1 april. Daardoor vissen wij achter het net. Onze situatie verschilt echter niet van andere sectoren. Alleen manifesteren de effecten zich later vanwege de lange doorlooptijd van orders.” Vlaanderen vraagt al jaren om de verdieping, waardoor schepen met een diepgang tot 13,10 meter getijonafhankelijk de haven van Antwerpen kunnen bereiken. De Vlamingen waren eind 2007 begonnen met het baggeren van de vaargeul op Vlaams grondgebied. In Nederland werden de baggerwerken afgelopen zomer stilgelegd na een voorlopige uitspraak van de Raad van State. Dat leidde tot spanningen met Vlaanderen, dat met schadeclaims dreigde als Nederland zijn afspraken niet zou nakomen. “Nederland is tot nu in gebreke gebleven, want het had volgens de afspraken in de Scheldeverdragen eind 2009 klaar moeten zijn”, aldus de Antwerpse havengemeenschap, die verheugd gereageerd heeft op het arrest van de Nederlandse Raad van State. De havengemeenschap hoopt dat het goed nabuurschap en wederzijds vertrouwen nu weer op een positieve manier kan worden ingevuld. De Antwerpenaren willen in de eerste plaats de relatie met de Aldus ir. Sjef van Dooremalen, de nieuwe voorzitter van Scheepsbouw Nederland vorige week tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brancheorganisatie. Ir. J.J.C.M. Van Dooremalen (65) was 35 jaar werkzaam bij IHC Merwede BV en trad in maart 2006 af als CEO. Hij is bij het bedrijf nog wel actief als president-commissaris. Vertrekkend voorzitter ir. M.J. van der Wal neemt op 25 maart officieel afscheid van Scheepsbouw Nederland. provincie Zeeland en de gemeenten van de veiligheidsregio Zeeland herstellen. De Vlaamse minister-president Kris Peeters noemde de uitspraak van de Raad van State goed nieuws voor de concurrentiepositie van de Antwerpse haven. “Voor de groei van de haven en de werkgelegenheid is een verdere verdieping noodzakelijk”, aldus Peeters. De verdieping van de Westerschelde is ook een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het totaalplan van de Antwerpse haven, vulde Hilde Crevits aan. In Nederland hoopt men dat de schadeclaims waarmee de Vlamingen hadden gedreigd van de baan zijn, nu het licht voor de verdieping op groen is gezet. OFFICIEEL DEALER BINNENVAART MWM DEUTZ WÄRTSILÄ STORK BOLNES WERKSPOOR www.hoogendijksliedrecht.nl +31(0)184 49 30 30

Binnenvaartkrant