Views
2 years ago

2010-02

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Behouden
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Meter

De Binnenvaartkrant 48

De Binnenvaartkrant 48 19 januari 2010 Wij feliciteren Quadrans Shipping B.V. van harte met het mts Quadrans II. www.cornetgroep.nl Piping & Industry Maritieme betimmeringen en interieurbouw

De Binnenvaartkrant 49 19 januari 2010 Gerard Valk, coördinator Zuidoost-Nederland: “Schuttevaer is een soort virus” “Het ligt in de bedoeling dat de regiocoördinator een centrale rol speelt in de afstemming van de werkzaamheden en het beleid tussen het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen en de externe partijen”, vertelt Gerard Valk. (foto Harrie van Eeuwijk) Al heel lang is Gerard Valk lid van de Koninklijke Schuttevaer. Het begon voor hem in 1972 als varend lid van de afdeling Nijmegen. Ongeveer vijftien jaar geleden nam hij zitting in het bestuur van die afdeling en sinds 1 juni van dit jaar is hij coördinator voor de drie zuidelijke afdelingen van Schuttevaer: Gelderland, Limburg/Oost-Brabant en De Amer. Al heel wat jaren voeren en varen generaties Valk in de binnenvaart. Van oudsher hadden zij hun domicilie in Hank en Raamsdonksveer. “Mijn grootvader voer eerst als zetschipper en kocht later een kempenaar”, vertelt Gerard, “en mijn ouders voeren lang op de Aquarius, een motorschip van 80 meter.” Zijn lagere schooltijd bracht Valk gedeeltelijk door op internaten in Oud-Gastel en Amstelveen. Later woonde hij bij een tante in Hank en daar volgde hij ook nog de mulo. Na zijn eindexamen ging hij bij zijn ouders aan boord varen. Venus Ex Devota “Door zelfstudie haalde ik, in de periode dat ik bij mijn ouders voer, mijn Rijnpatent tot Basel”, vertelt Valk. “Dat had ik al op mijn 18e.” “Toen we trouwden, voeren we eerst een poosje met het schip van mijn vader en in 1976 kochten we zelf een schip. Dat heette Venus Ex Devota. Later hebben we nog diverse andere schepen gekocht en alle hadden steeds dezelfde naam. In die jaren heb ik ook veel containers gevaren, want wij waren wat die vaart betreft eigenlijk pioniers tussen Rotterdam en Antwerpen. En in Born waren we ook een van de eerste schepen die daarmee begonnen.” Gerard Valk woont al diverse jaren aan de wal, maar soms valt hij nog in. Hij heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. “Onze zoon werkt aan de wal en onze dochter is met een schipper getrouwd.” Koninklijke Schuttevaer In 1972 werd Gerard Valk lid van afdeling Gelderland van Koninklijke Schuttevaer. “Ik zit nu dik vijftien jaar in het bestuur. Nadat hij aan de wal was gaan wonen, kreeg hij meer tijd voor Schuttevaer en daardoor werd ook steeds meer een beroep op hem gedaan. “Doordat ik meer tijd kreeg, ontstond ook het plan om mij voor te dragen als regiocoördinator. Ja, voor mij is Schuttevaer een soort virus.” Als lid van het afdelingsbestuur heeft Valk diverse taken. “Een daarvan is als afgevaardigde de vergaderingen bezoeken van Rijkswaterstaat en de daar vernomen gegevens weer terugkoppelen naar de afdeling. Een hot item in de afdeling voor mij waren de overnachtinghavens. Daar zijn we al heel ver mee voor Weurt en Lobith.” Ook de ligplaatsen aan de Waalkade, binnen Weurt vormen een onderwerp waar hij veel aandacht aan besteedde. “Op een gegeven moment werden schepen die daar allang gelegen hadden, ineens weggestuurd door een paar woonarken die er lagen”, geeft Valk aan. “Nieuwe bewoners daarvan zeiden dat men hen beloofd had dat er nooit een schip voor hun deur zou liggen. Er gold voor de beroepsvaart echter een gedoogbeleid, hoofdzakelijk met de feestdagen. Maar die nieuwe bewoners gingen protesteren en kregen rond dat men daar niet langer dan drie keer 24 uur zou mogen liggen. Die woonarken liggen achter de palen en men had er problemen mee als vrachtschepen buiten de palen gingen liggen. Uiteindelijk hebben wij daar als Schuttevaer in bemiddeld. Het goede compromis is dat de vrachtschepen daar toch wel mogen liggen. Normaal drie keer 24 uur, maar met de Kerst bijvoorbeeld langer.” De bijeenkomsten van de beroepsvaart met de pleziervaart zijn voor Valk een punt van voortdurende aandacht. “Voor de goede communicatie tussen de recreatievaart en de beroepsvaart”, licht hij dit onderwerp toe. “Want daar bestaan nog wel eens wat misverstanden.” Sinds 1 juni van dit jaar is Gerard Valk regiocoördinator voor de drie zuidelijke Schuttevaer-afdelingen: Gelderland, Limburg/Oost-Brabant en De Amer. De functie van coördinator is eigenlijk nieuw. Voorheen kende men al wel regiovertegenwoordigers, maar voor de functie van coördinator heeft het hoofdbestuur een nieuwe opzet gemaakt en er een andere, doeltreffender, inhoud aan gegeven. “Ik werk nu in opdracht van de drie afdelingen en van het hoofdbestuur”, legt Valk uit. “Het ligt in de bedoeling dat de regiocoördinator een centrale rol speelt in de afstemming tussen het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen en de externe partijen. Ik ben daarbij vrij in mijn werkzaamheden en ik moet deze zelf naar eigen inzicht uitvoeren. Ik heb dus een centrale rol.” Om zijn taken goed te kunnen vervullen woont de coördinator van alle drie de afdelingen de bestuursvergaderingen bij. Zo heeft hij een goed beeld van alles wat er in het gebied speelt. Vervolgens onderhoudt de coördinator contacten met externe partijen, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. “Het blijkt dat er behoefte bestaat aan iemand met de functie van coördinator. Bij gemeenten en provincies willen ze toch wel graag een vast aanspreekpunt hebben.” “Het is de bedoeling dat ik daar een dag in de week werk aan heb”, aldus Valk. “Maar soms worden het meer dagen. Ik krijg daar een kleine vergoeding en een onkostenvergoeding voor. Ik ben dus eigenlijk een soort ZZP-er.” “Ik heb vooral contacten met Arnhem, Wageningen, Doesburg, Doetinchem en Nijmegen. Echter dit soort werkzaamheden moet ik ook gaan doen in de andere twee afdelingen. Maar daar moet ik de nodige contacten nog leggen, want hier in onze eigen afdeling was ik uiteraard beter thuis. Maar al dat werk moet groeien. In eerste instantie is deze nieuwe functie bedoeld om met iedereen in contact te treden, zodat je overal bekend wordt en dat er, indien nodig, een beroep op je gedaan kan worden.” Grindgaten Het is een functie die Gerard Valk ligt en die hij ambieert. “Ik ben nu 59 jaar. Ik ben aan deze functie begonnen, omdat ik nog wel heel actief bij de bedrijfstak betrokken wil blijven. Ik vaar nog nu en dan een stukje mee of ik begeleid de bouw van een schip. Ik wil graag goed op de hoogte blijven van de praktijk. Andere functies die ik nog bekleed, zijn bestuurslid van SON (Scheepsverzekeringen) en voorzitter van de Vereniging Van Eigenaren Heumen Staete, het appartementencomplex waar ik zelf woon en dat aan het Maas-Waalkanaal gelegen is.” Een van de actuele aandachtspunten is, vanwege de crisis, ligplaatsen te creëren bij bestaande grindgaten. “Daarover wordt al overleg gevoerd met Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Rijkswaterstaat Limburg”, geeft Valk aan. “We willen nagaan of bestaande grindgaten eventueel benut kunnen worden als ligplaats voor schepen die nu niet te varen hebben en die opgelegd dienen te worden. Voor die schepen mag het natuurlijk niet te veel kosten. Zo willen we daar dan ook graag casco’s, die reeds besteld zijn en naar hier komen, maar momenteel niet afgebouwd worden, af laten meren, want die moeten we ook kwijt kunnen.” “Door de crisis hebben we al overcapaciteit, maar daar komt nog bij dat er bijna elke week een nieuw schip bij komt. Maar je hebt, om schepen in die grindgaten te kunnen leggen, toch wel Rijkswaterstaat nodig. Die bemiddelt, want het zijn vaak privé-eigendommen. En die eigenaars moeten dan toestemming geven dat je daar, voor niet al te hoge kosten, je schip mag parkeren als het ware. Daar moet dan wel een steiger komen, waar zo’n schip aan vastgemaakt kan worden. En daarin moet Rijkswaterstaat ook weer participeren.” Een groot project in zijn regio zijn de geplande werkzaamheden op het Julianakanaal. “Momenteel kan men daar varen met schepen tot 110 meter bij 11,40 meter. Koppelverbanden van 185 meter kunnen elkaar niet passeren op het gedeelte tussen Born en Maastricht. Daarom wil Rijkswaterstaat op het Julianakanaal daarvoor op bepaalde plaatsen verbredingen maken.” “Eigenlijk zijn wij daar op tegen. Wij zouden liever zien dat die vaarweg in zijn totaliteit verbreed wordt. Ook worden de sluizen vergroot. Die zijn 142 meter en worden 225 meter. En ook daar heb ik nu bemoeienis mee.” www.cornetgroep.nl WERKENDAM TEL.: 0183-505475 Wij wensen het mts Quadrans II veel succes en een behouden vaart. Niveau - alarmering Overvul beveiliging Drukmeting en -alarmering Temperatuurmeting en -alarmering Magnetrol niveaumeting NXT Computer systeem Diepgang meting X-BOB met Lloyds certificaat Keurmeesterstraat 15d 2984 BA Ridderkerk Telefoon; NL 0180 - 430327 Telefax: 0180 - 433728 Wij wensen mts Quadrans II een goede en behouden vaart

Binnenvaartkrant