Views
2 years ago

2010-02

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Behouden
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Meter

De Binnenvaartkrant 36

De Binnenvaartkrant 36 19 januari 2010 Wij feliciteren Catharina Tankvaart B.V. van harte met het mts Catharina. DE JONG’S PIJPLEIDINGFABRIEK B.V.

De Binnenvaartkrant 37 19 januari 2010 EFIP wakkert politieke aandacht voor stedelijk goederenvervoer afval aan DOOR SARAH DE PRETER De Europese Commissie gaat ervan uit dat in de toekomst steeds meer mensen in de stad zullen wonen. Maar deze verstedelijking of urbanisatie brengt ook nieuwe goederenstromen met zich mee. In dat kader vestigt de Europese binnenhavenorganisatie EFIP (European Federation of Inland Ports) de aandacht op afvaltransporten. Met wat politieke wil zouden die nog vaker van de weg naar de vaarweg kunnen verschuiven, aldus EFIP. In september 2009 presenteerde de Europese Commissie haar actieplan voor stedelijke mobiliteit: twintig maatregelen om lokale, regionale en nationale overheden te helpen hun stedelijk vervoer groener, efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. Een nuttig initiatief, vindt ook EFIP-directeur Isabelle Ryckbost. “Het is de eerste keer dat men op Europees niveau over stedelijke mobiliteit spreekt. We vinden het wel jammer dat de klemtoon op personenvervoer ligt, terwijl het goederenvervoer in de stad slechts een klein deel uitmaakt van dit actieplan. Als in de toekomst meer mensen in de steden gaan wonen, zullen ook de goederenstromen van en naar de steden toenemen. Die link ontbreekt nog in het actieplan. Blijkbaar werkt de dienst voor stedelijke mobiliteit binnen de Europese Commissie niet goed samen met de dienst goederenvervoer. Ook de ambtenaren zelf geven aan dat ze iemand nodig hebben die naar stedelijk goederenvervoer kijkt.” Afvaltransporten Een voorbeeld van goederenstromen die als gevolg van de urbanisatie zullen toenemen zijn stedelijke afvaltransporten. In de Europese Unie produceren we met z’n allen ruim twee miljard ton afval per jaar. Hoewel 60 procent van dit afval met trucks naar de stortplaatsen en verbrandingovens wordt gebracht, is er ook een aantal Europese steden die hiervoor een beroep doen op de binnenvaart. In Parijs worden oud papier, plastiek, industrieel- en bouwafval in grote hoeveelheden via het water vervoerd. Ook Londen is vergevorderd in het afvaltransport via de waterweg. Andere steden, zoals Luik, Rijssel en een aantal Nederlandse steden, hebben eveneens afvalprojecten met de binnenvaart gestart. “Afval Wij wensen mts Catharina en haar bemanning een behouden vaart is een uitstekend product voor de binnenvaart”, aldus Ryckbost. “Je hebt geen tijdsdruk en je hebt het voordeel van de massificatie. Hoe groter de massa’s zijn, hoe interessanter het afvaltransport per binnenschip wordt. In Europa zorgt ieder persoon jaarlijks voor ongeveer 500 kilog afval. Het zou mooi zijn als we een flink deel daarvan naar de vaarwegen kunnen verschuiven.” “Ik zie kansen, want het Europese afvalbeleid is sterk gericht op recycleren. Het gaat om specifieke stromen die naar specifieke verwerkingscentrales moeten. Die liggen vaak in een straal van 50 kilometer rond de stad. Op deze afstand wordt het binnenvaartvervoer interessant. We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat de centrales zoveel mogelijk langs het water worden gebouwd.” Politieke wil Drie jaar geleden begon EFIP aan een studie om afvaltransporten over water in kaart te brengen. Het onderzoek zat in de finale fase toen de voorganger van Isabelle Ryckbost EFIP verliet. Daarna is de studie blijven liggen. Ryckbost: “Jammer, want er zat veel materiaal in. Ik vond dat we er alsnog iets mee moesten doen.” Dat heeft EFIP onlangs gedaan: begin december 2009 hebben enkele Europese binnenhavens hun afvalprojecten gepresenteerd in het Europese parlement. Aanwezig waren naast Belgische ook Franse en Duitse Europarlementariërs. Het Europees Parlement gaat nog een resolutie opstellen over het actieplan stedelijke mobiliteit van de Europese Commissie. EFIP hoopt dat deze resolutie de politieke wil zal aanwakkeren om meer afval via de waterwegen te vervoeren. EFIP koppelt het onderwerp ook aan de actuele discussie over de internalisering van externe kosten in het goederenvervoer. Ryckbost: “We beseffen dat dit een moeilijke oefening is. Ik heb de indruk dat de Europese Commissie er geen beginnen aan ziet. Daarom stellen wij voor om een afvalproject met binnenschepen als pilot te nemen.” “Afvalvervoer via het water is vaak duurder dan afvalvervoer via de weg, wat onder andere te maken heeft met de overslagkosten. Maar kijk eens naar de externe kosten die het wegvervoer veroorzaakt: de files en de visuele overlast. Als je dat meerekent in de prijs is er geen verschil meer tussen wegvervoer en binnenvaart.” Randvoorwaarden Voordat afvaltransporten kunnen verschuiven van de weg naar het water moeten enkele randvoorwaarden vervuld zijn. Ruimte en draagvlak bijvoorbeeld. “Stadsbewoners aanvaarden niet altijd dat men terreinen langs het water voor overslag gebruikt. In de middeleeuwen bouwden we steden aan het water om de scheepvaart te kunnen gebruiken. Maar toen de treinen en vrachtwagens kwamen, is de binnenvaart op veel plaatsen uit het stadsbeeld verdwenen. In de jaren ‘60 zijn de waterkanten echt verloederd geraakt. Vandaag worden ze herontdekt als woonwerkgebied, maar hun logistieke functie is achtergebleven. Je moet het voordeel van een binnenhaven in de stad te hebben benutten. Binnenhavens zijn poorten naar milieuvriendelijk vervoer.” Afvaltransport in de haven van Rijssel. (foto EFIP) In Parijs en Londen loopt het afvaltransport via het water erg goed. In Rijssel doet men er veel aan, maar is het prijsverschil ten opzichte van het wegvervoer nog vrij groot. In Luik heeft men de ervaring opgedaan dat afvaltransporten over water interessanter worden naarmate de volumes toenemen. “Je vraagt je wel eens af hoeveel mensen zich realiseren dat nu al grote hoeveelheden afval via het water worden vervoerd”, besluit Ryckbost. “We moeten zien dat nog meer binnenhavens hiermee aan de slag gaan.” “Als EFIP zullen we volgen wat er met het actieplan van de Europese Commissie gebeurt. Maar de Commissie is ook bezig met een nieuw Witboek. Ook daarin komt de toenemende verstedelijking aan bod. Voldoende reden dus om ook het goederenvervoer van en naar de steden hoog op de agenda te zetten.” Voor het mts Catharina leverden en of installeerden wij: ATIS klokken, niveaumeting, tankalarmering en aanleg sanitair. Wij wensen schip en bemanning een behouden vaart. Kantoor en werkplaats: Sterrekroos 11 4941 VZ Raamsdonksveer Telefoon (0162) 51 25 36 Telefax (0162) 51 76 25

Binnenvaartkrant