Views
2 years ago

2010-02

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Behouden
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Meter

De Binnenvaartkrant 24

De Binnenvaartkrant 24 19 januari 2010 Scheepswerf Grave b.v. Maaskade 28, Postbus 52, 5360 AB Grave Tel. 0486 - 47 24 64, Fax 0486 - 47 59 88 e-mail: info@scheepswerfgrave.com • Alle voorkomende reparatie werkzaamheden • Nieuwbouw van alle typen bedrijfsvaartuigen • Dokcapaciteit 110 mtr Sliedrecht TracTie baTTerij 24 VolT V.a. 1.250,- excl 4 jaar garanTie alle Type leVerbaar Startaccu 12V v.a. 79,- excl Semi-tractie 12V v.a. 84,- excl 2 jaar garanTie beZorging Door geHeel neDerlanD en anTWerpen Bel voor de laagste prijzen: 0184-425310 www.scheepsaccus.nl • Branderketels 230 en 24v (tevens met voorziening voor tapwater) • Vergassingsketels (met carburateur) • Rookgasafvoeren en schoorsteenkappen • Boilers (direct of indirect gestookt) • Alle aanverwante artikelen voor C.V. installaties • Electrische verwarming (oliegevulde wandconfectoren) Tevens specialist voor uw Gaskeuringen volgens S.I., Hydroforen, drinkwaterfilters, Electrotechniek, Non food scheepsbenodigdheden en Aandrijftechniek (roerwerk kettingen, V-snaren, kogellagers, tandwielen enz.enz). Geyssendorfferweg 61 - 3088 GJ Rotterdam Tel.: 010 - 414 90 55 - fax 010 - 414 93 33 - info@troost-rotterdam.nl Wij zijn de goedkoopste! FEMM SCHEEPSUITRUSTING IN DE NASSAUSTRAAT IN ANTWERPEN ! Nassaustraat 40-42 Antwerpen Tel. +32(0)3-2906644 Fax +32(0)3-2906646 Mobiel +32(0)4-78656736 Internet www.femm.be Verkoop- installatie en reparatie centrum *aCTIe* Acculader STarT 520-2 12/24V 60Amp. Tijdens de maand Februari 10% korting. ACTIE!! *Verbandkoffer* bHV/a Basis inhoud in oranje koffer. Voldoet aan de eisen van de Scheepvaartinspectie. Brede Hilledijk 111 · 3072 NB Rotterdam Tel. (010) 297 39 99 · Fax (010) 484 28 74 www.oechies.nl · info@oechies.nl Ma t/m Vrij van 08.00 tot 16.00 / Zaterdag van 09.00 tot 13.00 Radar, JRC Multifunction Line Basic Line Binnenvaart AIS E-mail: binnenvaart@alphatronmarine.com Joystick systemen Portofoons Camera’s Satelliet televisie Tracking/Tracing Proud to be aboard! Alphatron - communication, observation, navigation Meer weten over Alphatron? Kijk op www.alphatronmarine.com Alphatron Marine is importeur, leverancier, installateur en fabrikant van hoogwaardige navigatie-apparatuur voor de scheepvaart. Daarnaast bieden we communicatieapparatuur voor zowel maritieme doeleinden als toepassingen op het land. Ons werkterrein bestrijkt zeevaart, binnenvaart, yachting en visserij, waar het navigatie- en communicatieapparatuur betreft. Binnen de passagiersvaart vervullen wij een innovatieve rol. Interessant voor de passagiersvaart is het dockingsysteem van de JMA609 radar wat gekoppeld wordt aan diverse GPS antenna’s. Een ruim aantal passagierschepen zijn voorzien van onze navigatie- en communicatieapparatuur uitgevoerd in de welbekende Alphatron MultiColourLine. Postbus 21003, 3001 AA ROTTERDAM, Tel. 010-4534000

De Binnenvaartkrant 25 19 januari 2010 V e i l i g & V a s t | een bijdrage van Klaas den Braven, oud-lid van de CCR-werkgroep Gevaarlijke Stoffen Wat u écht moet weten over vaarbewijzen (deel 2) Om een klein vaarbewijs te verkrijgen dient men te voldoen aan de medische eisen voor de binnenvaart. Tot en met het examen hebt u formeel nog niets te maken met deze medische eisen. Nadat u examen hebt gedaan hoort u direct de uitslag en ontvangt u het aanvraagformulier. Pas als u bent geslaagd en u een aanvraag indient voor het klein vaarbewijs moet duidelijk zijn dat u voldoet aan de keuringseisen. Het aanvraagformulier stuurt u samen met een recente pasfoto naar de Stichting Vamex. Om aan te tonen dat u aan de keuringseisen voldoet, moet u een zogenaamde Eigen Verklaring invullen. Dit formulier ontvangt u nadat u het aanvraagformulier voor het vaarbewijs hebt ingestuurd. Om de tijd te bekorten kunt u de Eigen Verklaring downloaden van de site van het CCV, afdeling Binnenvaart. Als alle vragen met ‘nee’ zijn beantwoord stuurt u de Eigen verklaring samen met de aanvraag voor het klein vaarbewijs naar de Stichting Vamex (www.vamex.nl). De eigen verklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden. Als op de Eigen Verklaring één of meer vragen met ‘ja’ is/zijn beantwoord, laat u een arts een schriftelijke verklaring afgeven, waaruit de aard en de ernst van de aandoening blijkt. De Eigen Verklaring wordt, samen met de verklaring van de arts, beoordeeld door de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR. De contactgegevens hiervan staan op de Eigen Verklaring. Om een groot vaarbewijs te verkrijgen, dient men ook te voldoen aan de medische eisen voor de binnenvaart. Het examen voor het groot vaarbewijs moet worden aangevraagd bij het CBR. Ook hier hebt u tot en met het examen formeel nog niets te maken met de medische eisen. Pas als u bent geslaagd en u een aanvraag indient voor het groot vaarbewijs moet duidelijk zijn dat u voldoet aan de keuringseisen. Om dat aan te tonen moet u een zogenaamde Geneeskundige Verklaring insturen. Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden. Deze verklaring is te verkrijgen nadat u zich hebt laten keuren door een keuringsarts. Een lijst van keuringsartsen die deze keuring mogen verrichten is te verkrijgen bij het CCV, afdeling Binnenvaart. Als u een groot vaarbewijs A wilt aanvragen en u bent reeds in het bezit van een groot vaarbewijs B, dan is een dergelijke verklaring niet noodzakelijk. Als u voor het examen een zeevaartkeuring (niet ouder dan drie maanden) hebt ondergaan met een positieve uitslag, is alleen een Eigen Verklaring nodig. In dit geval moet het keuringsbewijs van de zeevaartkeuring samen met de Eigen Verklaring worden ingezonden. Deze Eigen verklaring is te downloaden van de site van het CCV, afdeling binnenvaart. Na het behalen van het diploma ontvangt u naast het diploma een aanvraagformulier voor het groot vaarbewijs. Om nu in het bezit te kunnen komen van het definitieve groot vaarbewijs, moet naast het behalen van alle examens en het aantonen van de lichamelijke geschiktheid een vaartijd van minimaal vier jaar worden aangetoond. Onder één jaar vaartijd wordt verstaan 180 vaardagen. Binnen een periode van 365 dagen kunnen maximaal 180 dagen worden geteld. Dit aantonen kan bijvoorbeeld door het overleggen van het dienstboekje voor de Rijn- en Binnenvaart bij de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart. De geldigheidsduur van een groot vaarbewijs is tot de leeftijd van 50 jaar onbeperkt. Daarna moet het vaarbewijs bij 50, 55 en 60 jaar worden vernieuwd. Vanaf 65 jaar moet het jaarlijks gebeuren. Een dergelijke vernieuwing kunt u vanaf een maand voor uw verjaardag indienen. Het kan ook nog worden vernieuwd als de geldigheidsduur al is verlopen. Maar let op: met een verlopen vaarbewijs mag niet worden gevaren. Voor de aanvraag van een dergelijke verlenging zijn telkens een nieuwe geneeskundige verklaring en een recente pasfoto noodzakelijk. De bezitters van buitenlandse vaarbewijzen (Belgisch, Duits, Fins, Frans of Oostenrijks) zijn in Nederland vrijgesteld van de verplichting een groot vaarbewijs te bezitten. Ook als u in het bezit bent van een geldig Rijnpatent is een groot vaarbewijs niet noodzakelijk. Het patent is gelijkgesteld aan het groot vaarbewijs A; dus heeft als vaargebied alle binnenwateren. In de volgende aflevering zal ik ingaan op de Rijnpatenten en de ADNR-verklaring. Vraag via onze website een gratis VIP-Relatiekaart aan! Bij deze vakbeurs wordt dé unieke full-service-formule gehanteerd. CONSTRUCTION & SHIPPING INDUSTRY 27, 28 en 29 april 2010 14.00 - 22.00 uur BEZOEKADRES: EVENEMENTENHAL GORINCHEM Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem CORRESPONDENTIEADRES: EVENEMENTENHAL HARDENBERG Energieweg 2, 7772 TV Hardenberg T (0523) 28 98 98 E info@evenementenhalhardenberg.nl W W W . E V E N E M E N T E N H A L G O R I N C H E M . N L

Binnenvaartkrant