Views
2 years ago

2010-02

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Behouden
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Meter

De Binnenvaartkrant 18

De Binnenvaartkrant 18 19 januari 2010 Wij feliciteren familie Weima & bemanning van harte met het mts Riad. Rabobank Shipping Piping & Industry Maritieme betimmeringen en interieurbouw

De Binnenvaartkrant 19 19 januari 2010 ‘Volaan Vooruit’ vernieuwd Door Harrie van Eeuwijk Al een halve eeuw verschijnt het katholieke schippersblad Volaan Vooruit. Sinds kort kent het blad in Hans Jacobs een nieuwe hoofdredacteur en vorige week kwam de eerste editie van 2010 uit, die geheel vernieuwd is. Op woensdag 13 januari reikte KSCC-directeur en aalmoezenier Bernhard van Welzenes het eerste exemplaar van de Volaan Vooruit-nieuwe stijl uit aan boord bij de familie Kerkhof (ms Osar). In het laatste nummer van 2009 stond al te lezen dat Cor van der Veeken als hoofdredacteur zou stoppen. Na dertien jaar had hij het bestuur van het landelijke KSCC te kennen gegeven dat hij graag wilde dat men naar een opvolger ging uitzien. Die werd gevonden in Hans Jacobs uit Ooij, die de functie van hoofdredacteur op 1 januari op zich heeft genomen. In de editie van januari maakt hij zijn entree. Bijna 35 jaar heeft hij als journalist gewerkt, vertelt hij in dat artikel. “Ik heb geen verstand van schepen, maar wel een beetje van mensen. Daar ga ik graag mee om.” Onder het kopje ‘Wereld’ beschrijft hij zijn visie op diverse zaken in de samenleving: “Niet het grote en grootse is belangrijk, maar het kleine. Het dicht bij elkaar zijn, geborgenheid. Terug naar de menselijke maat.” Met in zijn kielzog de nieuwe hoofdredacteur Hans Jacobs en enkele fotografen stapte de directeur van het landelijk KSCC, aalmoezenier Bernhard van Welzenes, 13 januari aan boord van het motorschip Osar van de familie Kerkhof. Onder zijn arm had hij het eerste exemplaar van de net van de pers gerolde, vernieuwde Volaan Vooruit geklemd. Van Welzenes had besloten om het allereerste exemplaar aan een jong schippersgezin uit te gaan reiken. In de stuurhut van de Osar gebeurde dat. “Immers”, zei Van Welzenes, “hier willen we toch wel even goed aandacht aan besteden en daarom In de stuurhut van hun motorschip Osar kregen Rinaldo, Bianca en de kleine Lennert Kerkhof uit handen van KSCC-directeur Van Welzenes als eersten de nieuwe ‘Volaan Vooruit’ onder ogen. (foto Harrie van Eeuwijk) brengen we dit eerste exemplaar officieel bij een schippersgezin aan boord.” Vervolgens vertelde hij het een en ander over de inhoud en daarna werd het blad aan Rinaldo, Bianca en de kleine Lennert Kerkhof overhandigd. Vervolgens ging men terug naar het KSCC-Schipperscentrum en de Duitse schippers die daar een cursus volgden, ontvingen ook een exemplaar, vergezeld van een korte toelichting. Monteren van AeroFinn levert spectaculaire prestatieverbetering van motor op Meer lucht, minder gasolie Door de inkomende luchtstromen bij een verbrandingsmotor te laten circuleren, verbeteren de prestaties van die motor aanmerkelijk. Tegelijkertijd dalen het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen. De Aero- Finn zet laminaire luchtstromen om in circulaire. Montage daarvan op de luchtinlaat levert gasoliebesparingen op van 6 tot 8 procent. Bovendien gaan brandstoffilters en motorolie veel langer mee. De AeroFinn is ontwikkeld door Technology Center Europe (TCE) uit Stadskanaal. Dat bedrijf heeft ervaring op het gebied van aerodynamica en het uitvinden en produceren van toepassingen voor de ruimtevaart, luchtvaart, defensie en autoracerij. Het bezit ook de eerste patenten voor de klapschaats. Ademhaling Het idee voor de AeroFinn is afkomstig van Gert van Veldhuizen. Deze brandweerofficier is gefascineerd door luchtbewegingen. Hij stapte af van de traditionele manier waarop motorenontwerpers naar hun producten kijken. “Noem het een andere kijk op ademhaling. Als je verkouden bent, moet je er meer energie in stoppen om adem te halen. Andersom raak je met een slechte ademhaling eerder vermoeid. Zuurstof is nu eenmaal nodig om de menselijke motor te laten draaien.” Een goede luchtinvoer is voor een motor essentieel om een optimale verbranding te realiseren. En daar schort het volgens Gert van Veldhuizen aan. De laminaire stromen (parallel ten opzichte van elkaar) gaan te langzaam en ondervinden last van bochten. Circulaire luchtstromen verplaatsen zich sneller. Zodoende komt er 40 tot 80 procent meer zuurstof in de cilinders (ook bij lage toerentallen) en dat zorgt voor een betere menging met de brandstof en dientengevolge ook een betere (schonere) verbranding. Dat voorkomt roetvorming. Bovendien ontstaat door de snellere luchtstroming een constante reiniging van het inwendige van de motor. Directeur Thecla Bodewes van Scheepswerf De Kaap uit Meppel heeft hoge verwachtingen van de AeroFinn. Zij was in een vroeg stadium betrokken bij het product. Samen met TCE organiseerde De Kaap enige tijd terug een ‘groene infodag’ in het Aluminiumcentrum in Houten. De werf zou de Aero- Finns kunnen installeren in de binnenvaart. Dat past helemaal in een nieuwe tak die Thecla Bodewes aan het opzetten is: Maritime Green Technology. Besparing De AeroFinn is toepasbaar op alle verbrandingsmotoren. Hij wordt gemonteerd op de luchtinlaten van alle cilinders (en in sommige gevallen één extra, vóór het spruitstuk). Het uit één stuk aluminium vervaardigde hulpmiddel moet voor elk type op maat worden gemaakt (afmeting en vorm). TCE en De Kaap inventariseren momenteel welke motoren in de binnenvaart in aanmerking komen voor een eventueel seriematige productie. De AeroFinn kan worden gemonteerd op nieuwe en bestaande motoren. Peter van der Klok, directeur van TCE, deed dat een jaar geleden op de Wärtsilä 6SW280 (vermogen: 2000 pk) aan boord van de UK 382 van Rederij Geertruida. Louw Koffeman, mede-eigenaar en verantwoordelijk voor technische zaken bij de rederij, is enorm enthousiast over de resultaten. “Meer lucht, minder gasolie”, zegt hij. “De brandstofbesparing is 6 tot 8 procent. Met de smeeroliefilters zijn we van 500 naar 1000 uur gegaan, en die levensduur kan nog hoger. Met zes filters à 100 euro per keer is dat veel geld. De motorolie ging 4500 uur mee; nu zeker 7500 uur. Als we manoeuvreren, hadden we bij lage toeren weinig lucht en dat veroorzaakte veel rook uit de pijp. Nu is die vrijwel helemaal weg.” GoFour Volgens Gert van Veldhuizen wint de AeroFinn het op milieugebied van oplossingen die achter de motor (dus na de verbranding) worden gemonteerd om de uitstoot van schadelijke gassen en roet tegen te gaan. Zoals de SCR-katalysator, het roetfilter en het EGR-systeem (dat uitlaatgassen recirculeert). Die vergen niet alleen een ingrijpender installatie, maar voorkomen bovendien niet dat uitlaten, filters en leidingen dichtslibben door de residuen uit de uitlaatgassen, legde Van Veldhuizen uit. “Daardoor verhoogt de tegendruk en daalt het vermogen van de motor. Dat moet dan gecompenseerd worden door een hoger verbruik.” Onder de naam GoFour brengt TCE nog meer (milieu)besparende producten op de markt. Zoals additieven voor motorolie en koelvloeistof, een brandstofconditioner en een middel dat faecaliën biologisch afbreekt. Van der Klok wil dat Go- Four binnen een paar jaar de status krijgt van een keurmerk voor schone visserij en scheepvaart. CCR2-norm Bij de UK 382 is geen nulmeting gedaan; de geboekte resultaten op het gebied van de uitstoot zijn dus niet vast te stellen. Directeur Fons Jans van Hamer Installatietechniek heeft wel een aardige indicatie voor de vrachtwagen van zijn bedrijf die hij liet uitrusten met een AeroFinn. >> Vervolg van de voorpagina Met enige weemoed kijkt Conings terug op zijn beginperiode, toen vooral de oud-voor-nieuw-verhoudingen onderwerp van gesprek waren: “In mijn diepste gedachten zou ik willen dat dit knopje nog eens zou worden aangezet.” Verder onderstreepte hij het belang van samenwerking met de CCR en de Europese Commissie, maar zeker ook met andere binnenvaartorganisaties zoals de EBU. “De Nautisch Technische Commissie die ESO en EBU in 2004 hebben opgericht is een zwaarwegend, gewaardeerd instituut geworden. Daarmee heeft de binnenvaart sterk aan invloed gewonnen.” De nieuwe ESO-voorzitter, Jan Veldman, wil de komende periode eerst met de ESO-Raad alles eens goed op een rijtje zetten: “Het is voor het eerst sinds lange tijd dat weer een Nederlandse voorzitter aantreedt bij “Die DAF95XF was Euro2-norm en had 800.000 kilometer gelopen. Bij een APK-test bleek onlangs dat hij nu dezelfde uitstoot heeft als een nieuwe DAF105, en die voldoet aan Euro5.” Thecla Bodewes gaat zich ervoor inzetten dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat ook bestaande scheepsmotoren het predikaat ‘CCR2’ verleent als ze na montage van de Aero- Finn aan de normen voldoen. “Ook al is het een oude motor; het gaat toch om de uitstoot.” Afscheid Johnny Conings ESO. Dat vergt een bezinning op de uitvoering van de werkzaamheden. Want ofschoon ik wat verder van Brussel af woon, moet de ESO wel slagvaardig blijven.” Veldman deed een dringend beroep op de Europese Commissie om op korte termijn het overleg met de binnenvaartsector te hervatten als vervolg op de hoorzitting in december. “Samen met de Commissie moet het mogelijk zijn om onze sector een betere structurele bedding te geven, zodat zij zich te weer kan stellen tegen dit soort plotselinge economische situaties.” Ook Veldman beklemtoonde het belang van samenwerking in de sector. “Maar wees gerust, ik ken het verschil tussen samenwerken en samengaan. Voor samengaan is bovenal draagvlak op het grondvlak nodig. Dat grondvlak vertegenwoordigt de ESO-Raad. Ik hoop met de ESO-Raad een goede en loyale samenwerking uit te bouwen.”

Binnenvaartkrant