Views
5 years ago

2010-02

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Behouden
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Meter

TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Editie 2 - 19 januari 2010 De Stroomboot vaart Utrecht heeft al sinds 1996 een Bierboot die de horeca aan de stadswerven bevoorraadt. Omdat die niet meer aan de groeiende vraag kan voldoen, besloot de gemeente tot de bouw van een tweede vrachtschip, maar dan wel een volledig elektrisch aangedreven vaartuig. Met de Stroomboot heeft Utrecht een wereldprimeur. www.binnenvaartkrant.nl tel. 010 414 00 60 fax 010 414 02 12 Verbijstering om afkeuren Het afkeuren van het plan-milieueffectenrapport over de verbreding van het Schipdonkkanaal heeft tot verbijstering geleid bij het haven- en bedrijfsleven in West-Vlaanderen. “Het lijkt wel alsof administraties in Vlaanderen elkaar liever tegenwerken dan samenwerken.” Tegenstanders hopen dat het plan nu definitief wordt begraven. Bremen: Nullrunde Auch die Bremischen Häfen kommen ihren Reeder- Kunden 2010 bei der Gestaltung der hafenbezogenen Abgaben entgegen. Bremens Senator Ralf Nagel sprach von einem „Krisenreaktionsprogramm“. Zu seinen Kernbestandteilen gehört unter anderem eine „Nullrunde“ bei den Hafengebühren. 5 11 31 ESO kijkt goed terug op periode Johnny Conings Afgelopen zaterdag heeft de Europese Schippers Organisatie (ESO) afscheid genomen van Johnny Conings, die negen jaar voorzitter van de organisatie is geweest. Tijdens de nieuwjaarsreceptie droeg Conings de fakkel over aan Jan Veldman. Met Veldman is voor het eerst sinds lange tijd weer een Nederlander voorzitter van de ESO. Veldman bedankte zijn voorganger voor diens charmante en deskundige voorzitterschap. “Johnny, wij kijken goed op jou terug.” Op de foto laat Conings een van de afscheidscadeaus zien die hij kreeg. Links ESO-penningmeester Leen de Waal. (foto Sarah De Preter) victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Lees verder op pagina 19. Op www.binnenvaartkrant.nl staat een uitgebreid verslag van de afscheidsreceptie. Tel. 0182 - 38 75 22 Vraagtekens bij ‘crisiskartel’ T.: 078-673 3799 • F.: 078-673 2726 E.: i n f o @ b a r t h a g g r e g a t e n . n l I.: w w w . b a r t h a g g r e g a t e n . n l 24-uur s stor ingsdienst AGGREGATEN Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl De plannen van het Crisisberaad voor capaciteitsregulering zijn afgelopen week onverwacht in zwaar weer terecht gekomen. Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), omschreef het plan in de binnenvaart als ‘crisiskartel’. Een vergelijkbaar initiatief van Duitse shortsea-reders werd een dag later omschreven als “potentieel een zware inbreuk op de concurrentieregels” door Neelie Kroes bij de overdracht van het Commissariaat van de Mededinging in Brussel aan haar opvolger, de Spanjaard Joaquín Almunia. Voorzitter Wim van Sluis van het Crisisberaad laat zich niet uit het veld slaan. “De politiek staat achter ons. En wie bestuurt dit land, de NMa?” Kalbfleisch zei in zijn nieuwjaarstoespraak: “Ik heb vorig jaar bij de presentatie van ons jaarbericht over 2008 ook al gezegd: De crisis mag geen vrijbrief vormen om een situatie te creëren die op de lange termijn nadelig is voor de Nederlandse economie. Dat neemt niet weg dat de NMa oog heeft voor specifieke problemen als gevolg van de crisis. We zijn soms streng: denk aan de wens voor een crisiskartel in de binnenvaart, waar wij vraagtekens bij zetten.” Naar de rechter Wim van Sluis in een reactie daarop: “Ik ben er niet optimistischer van geworden. We weten al een tijdje dat dit geen gemakkelijk dossier is, maar we laten ons niet uit het veld slaan. We hebben het onderzoek van de Erasmus universiteit van dit kostenreductieplan en daaruit blijkt dat het niet vrachtprijsverhogend werkt. Het is maar de vraag of dit ingrijpen in de markt is.” Hij wijst ook op het verschil met het Duitse initiatief voor de zeevaart, waarvoor Neelie Kroes haar opvolger waarschuwde. Een overkoepeling van Duitse zeereders heeft een pool opgericht van 500 containerschepen met als doel minimumcharterprijzen te realiseren door een deel van de vloot op te leggen. Ook Nederlandse reders overwegen deelname aan deze pool. Concurrenten van deze reders hebben wel geprotesteerd, maar dienden geen formele klacht in. Vandaar dat Kroes zelf het initiatief heeft genomen. “Het verschil is dat de politiek achter het voorstel van het Crisisberaad staat en de politiek heeft toch zeker wel wat te vertellen.” Mocht de NMa het voorstel voor een crisismaatregel helemaal afwijzen, dan noemt Van Sluis ook nog de mogelijkheid om naar de rechter te stappen voor een oordeel hierover. Van de Europese Commissie is nog geen reactie gekomen op het betoog dat de vertegenwoordiging van de binnenvaart heeft gehouden 16 en 17 november. Wel is inmiddels de nieuwe Europees Commissaris voor Transport bekend. Het is de uit Estland afkomstige Siim Kallas. Kallas (Tallinn, 1948) was de afgelopen vijf jaar commissaris voor administratieve zaken, audit en fraudebestrijding. Verzuimd Tijdens de hoorzitting in het Europees Parlement en in zijn schriftelijke verklaring over transport in Europa verzuimde hij de binnenvaart te noemen, zo merkte Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) op. Peter van Dalen is vicevoorzitter van de Transportcommissie van het Europees Parlement. Hij heeft Kallas tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement voorgesteld Europese maatregelen te nemen om de crisis in de binnenvaart te bestrijden. >> Lees verder op pagina 3 onderhoud en service van keerkoppelingen Twin Disc dealer T: 010-5912611 www.hollanddiesel.nl www.olthof.eu SCHROEF KAPOT? OF ANDERE NODIG? BEL ONS!! Tel. 078-6133831 48x50_keerkoppel_fc.indd 1 05-02-2009 10:06:23

Binnenvaartkrant