Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2009-25

 • Text
 • Jaar
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Behouden
 • Wensen
 • Meter
 • Twee
 • Vaart

TWEEWEKELIJKS MEDIUM VOOR DE BINNENVAART, PASSAGIERSVAART, VISSERIJ, DREDGING, SHORTSEA & YACHTING Editie 25 - 1 december 2009 Energie uit Albertkanaal In de komende zes jaar laat de Vlaamse overheid op sluizencomplexen in het Albertkanaal zes gecombineerde pompinstallaties en waterkrachtcentrales bouwen. Ze moeten de waterbeheersing in tijden van droogte garanderen en gaan energie uit water opwekken. Het is voor het eerst dat dergelijke installaties in België worden toegepast. www.binnenvaartkrant.nl tel. 010 414 00 60 fax 010 414 02 12 Alles draait om kwaliteit! SERVICE AAN: „Rhein stärker nutzen“ Einer Untersuchung der IHK-Initiative Rheinland zufolge wird der Güterverkehr im Rheinland bis 2025 um zwei Drittel zunehmen. Da die Straße dieses Wachstum nicht allein wird bewältigen können, fordert die rheinländische Industrie den Ausbau aller Verkehrsträger. Darum soll auch der Rhein als Transportweg stärker genutzt werden. Nagelnieuwe kribben Op twee locaties in de Waal zijn innovatieve kribben aangelegd. Die zijn zo ontworpen dat ze eenvoudiger te beheren en onderhouden zijn. Door bodemdaling komen de traditionele kribben steeds hoger te liggen. Mede daarom wil Rijkswaterstaat alle kribben verlagen. Die komen bij hogere waterstanden onder water te liggen. 17 37 45 Leren omgaan met de ‘intelligente haven’ TANDWIELKASTEN KEERKOPPELINGEN binnenkalkhaven 17 3311 JC Dordrecht telefoon 078-6138277 fax 078-6144887 info@dolderman.nl www.dolderman.nl victron energy OMVORMERS, ACCULADERS Tel. 0182 - 38 75 22 T.: 078-673 3799 • F.: 078-673 2726 E.: info@barthaggregaten.nl I.: www.barthaggregaten.nl 24-uurs storingsdienst AGGREGATEN Frankepad 1 - Hendrik Ido Ambacht Tel. (078)6813127 - Fax (078)6812025 www.koedood.nl - info@koedood.nl OPTO studeert op maatregelen De situatie in de tankvaart is rustig. Er liggen af en toe schepen stil. Is de crisis nu ook in de tankvaart doorgedrongen? OPTO-voorzitter Ronald Versloot: “De crisis speelt een rol in de situatie in de chemie. In het vervoer van diesel, benzine en huisbrandolie zit al jaren een licht dalende tendens.” Het CBRB heeft bij monde van diverse bestuursleden unaniem de CCR geadviseerd ook in het ADN de mogelijkheid open te houden tankers te verbouwen van enkelwandig naar dubbelwandig. Maar men is zich bewust van de capaciteitsproblematiek. Ronald Versloot: “Daarom staat de overleggroep van het CBRB achter de denkwijze van de besteding van geld uit het Reservefonds voor het slopen van enkelwandige tankers. Uiteraard moeten hiervoor nog nadere zaken uitgewerkt worden. Hieraan zal worden begonnen zodra er inzicht is of het Reservefonds überhaupt aangesproken mag worden door Europa.” Tevens wordt gestudeerd op de oplegregeling die het Crisisberaad Binnenvaart heeft voorgesteld. De voorgestelde oplegregeling is weliswaar voor de droge lading bedoeld, maar het zou ook in de tankvaart kunnen werken. Als het werkt. “Op dit moment is dit echter niet aan de orde.” Omgaan met Portbase, het gezamenlijke, digitale havencommunicatiesysteem van Rotterdam en Amsterdam, is een echt vak geworden op het Scheepvaart & Transport College (STC). Inmiddels worden er al 450 leerlingen opgeleid om alle foefjes van het systeem onder de knie te krijgen. Op de foto legt Ahmed Aykour, één van de drie Portbaseleraren, de ins en outs van het Port Community System uit aan een leerling. Voor het praktijkvak Portbase is één van de theorielokalen in Rotterdam verbouwd tot een kantoortuin. Scholieren oefenen hier met het uitwisselen van logistieke informatie via het Port Community System van de haven. Het Port Community System is voor veel bedrijven een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Alle informatie-uitwisseling met de Douane, de Havenmeester en andere bedrijven gebeurt in de haven tegenwoordig elektronisch via Portbase. Bellen, faxen en het versturen van grote pakken papier is verleden tijd. Bedrijven verwachten van nieuwe medewerkers daarom dat zij weten hoe het Port Community System werkt. (foto Ben Wind) Stijgende olieprijs Versloot geeft een helder beeld van de ontwikkeling in de tankvaart. “De situatie in de minerale producten werd gemaskeerd door bepaalde ontwikkelingen. De afnemers van huisbrandolie in Duitsland en Zwitserland hadden hun voorraden een jaar geleden op een historisch laagtepunt. Dat hield bijvoorbeeld in dat mensen die om huisbrandolie vroegen, soms vijf, zes weken moesten wachten eer er een tankwagen voorreed. Die lage voorraden hadden te maken met de hoge olieprijs. Toen die eind vorig jaar kelderde, nam de vraag met sprongen toe en daar profiteerde de tankvaart van. Nu is de situatie omgekeerd. De voorraadtanks in het achterland zijn gemiddeld voor 65 procent gevuld en de olieprijs stijgt weer.” Door die situatie komt aan het licht hoe groot de vloot momenteel is. “Er zijn twee vloten, een enkelwandige en een dubbelwandige.” Mede als gevolg van signalen van onder andere BP dat er spoedig geen enkelwandige schepen meer welkom zouden zijn, is in hoog tempo nieuw gebouwd. De voorgenomen maatregelen van de oliemaatschappijen werden echter teruggedraaid. “We dachten dat er maximaal vijftig per jaar bij konden komen. Dit jaar stond de teller na oktober al op zeventig. Ik schat dat als alle schepen die nu nog in de pijplijn zitten eenmaal zijn afgebouwd, er genoeg dubbelwandige schepen zijn om in 2018 aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen. “ In 2018 dienen de meeste vloeibare producten in dubbelwandige tankers te worden vervoerd. Sloopregeling “En dan tel ik nog niet eens de tankers mee die worden omgebouwd. Bovendien moet je rekenen dat de efficiencygraad van nieuwe, vaak grotere schepen ook nog veel hoger ligt. Tot nu toe werd van die hogere efficiency nauwelijks gebruik gemaakt, maar dat hield de markt ook goed. Van de andere kant hebben de vele nieuwe, grotere schepen ook een grotere diepgang, waardoor ze gevoeliger worden voor laagwater.” Ronald Versloot is eigenaar en uitbater van de dubbelwandige tanker Commander, waarop hij zelf 14 dagen op/14 dagen af vaart. Onlangs volgde hij Bert Visser op als voorzitter van de OPTO (Overleggroep Particuliere Tankvaart Ondernemers). Hij was al vicevoorzitter. “Ik heb altijd met Bert geklankbord, maar ben nog bezig te ontdekken wat er allemaal moet worden gedaan als voorzitter.” Versloot is natuurlijk ook nog ondernemer. Zijn er soms geen conflicterende belangen? “Bij de CCR in Straatsburg hebben we ons sterk gemaakt dat ook in het ADN de mogelijkheid komt dat enkelwandige tankers kunnen ombouwen naar dubbelwandige schepen. In feite ben ik dan zeker niet in mijn eigen belang bezig, want die ombouwers kunnen best goedkope concurrenten voor mij zijn. Vrijwel het volledige bestuur van de OPTO heeft dubbelwandige tankers. >> Lees verder op pagina 3 Rabobank Shipping Verkoop Inbouw Onderhoud Reparatie Revisie T: 010-5912611 www.hollanddiesel.nl www.olthof.eu Dorpsstraat 67a Krimpen a/d Lek T: +31 (0)180 51 15 77 F: +31 (0)180 51 15 78 E-mail: binnenvaart@vdvelden.nl www.vdvelden.nl www.rabobankshipping.nl Tel. +31 (0)10.400.37.00

Copied successfully!

Binnenvaartkrant