Views
3 years ago

2009-22

 • Text
 • Marine
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Europort
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Oktober
 • Onze
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 86

De Binnenvaartkrant 86 20 oktober 2009 AGENDA KSCC AGENDA BAPTISTEN DELFZIJL AGENDA WITTE ZWAAN Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de Extra van en rondom KSCC Nijmegen Extra: 25 oktober 09.30 uur Br. S.G. Buisman Maandag: ‘s middags vanaf 14.00 uur eucharistieviering en/of telefonische afspraak Wo. 21okt. 19.00 uur Cursus fotobewerking 24 okt: Zeevissen 19.00 uur Br. F. Stalman volksdansen o.l.v. mevr. Girbes Do. 22 okt. 10.30 uur Crea Doe 1 nov: Allerheiligen-Allerzielenviering Thema: Kringpreek over Hoofdstuk 3 Dinsdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur sjoelen Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Wo.04 nov. 19.00 uur Cursus fotobewerking 10 nov: Ken uw stad en kaarten Maandag 10.30 uur Stafvergadering Wo.11 nov. 19.00 uur Cursus fotobewerking 01 november 09.30 uur Ds. L. Nieman Woensdag: ‘s middags vanaf 13.30 uur 14.00 uur repetitie Wo.18 nov. 09.00 uur Bijeenkomst Agenda Het Zuiden oktober-november 19.00 uur Ds. L. Nieman Viering van het sjoelen en kaarten KSCC toneelgroep Imperial Shipping (WGL) Zondag: 10.30 uur H. Mis, aansluitend Heilig Avondmaal Woensdag: ‘s avonds vanaf 19.30 - 21.00 uur Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek Vr. 20 nov. 20.00 uur KSCC koffiedrinken.Na de H. Mis is de aalmoezenier en Franse les, hiervoor dient u zich wel op te 18.00 uur repetitie KSCC koor Medewerkersavond een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend. Iedere donderdagavond, aanvang 19.30 uur geven 19.30 uur cursus vaarbewijs 1 Di. 24 nov. 13.30 uur Dienstencentrum Woensdag: 14.00 uur Handwerken, kaarten, Bijbelbespreking en Bidstond of Donderdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur Woensdag 10.30 uur repetitie Sinterklaas aan boord bibliotheek geopend Gemeentekring. repetitie zangkoor Waalkanters koor 13.30 uur bridgen (oneven weken) Agenda Rotterdam Zondag 11.00 uur H. Mis, Extra: do. 22 okt: 13.30 uur Pergamano www.baptisten-delfzijl.nl Vrijdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur cursus stijldansen o.l.v. mevr Girbes (niet iedere vrijdag) Donderdag 15.30 uur verzorgen bulletin (oneven weken) Vrijdag 09.30 uur bloemschikken (kerk) aansluitend koffiedrinken Maandag 14.00 uur Repetitie Zangkoor 19.00 uur Vrijwilligersavond Boelaars do. 29 okt: 13.30 uur Pergamano zo. 01 nov: 10.30 uur Dodenherdenking H. Mis do. 05 nov: 13.30 uur Pergamano De Witte Zwaan: Eemskanaal N.Z. t/o. Praxis, GRONINGEN, tel. 050-3116477 ONDERWIJS nieuws Haven College officieel geopend DOOR DOROTHÉ VAN GEEMERT Het nieuwe Haven College aan de Kwadrantweg in de Amsterdamse Westpoort heeft officieel zijn deuren geopend. De opening werd verricht door wethouder Freek Ossel en de voormalige eigenaar van het pand, Richard ter Haak. Het Haven College ontving bij die gelegenheid het certificaat Erkend Leerbedrijf. Het Haven College, een samenwerkingsverband tussen ROC ASA, ROC van Amsterdam en het ROC Nova College, de gemeente Amsterdam (Dienst Werk en Inkomen, Haven Amsterdam en het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs) en de Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM, heeft tot doel het havengebied van gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers te voorzien. Voorheen stelden de diverse vakscholen hun onderwijsprogramma naar eigen goeddunken samen. Het College doet dat pas nadat bedrijven hun vacatures hebben doorgegeven en hun speciale wensen hebben kenbaar gemaakt. Vooral voor de bijscholingscursussen is dit belangrijk. Door dit initiatief sluiten opleiding en praktijk beter op elkaar aan. HELPDESK KSCC Het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum (KSCC) en het RK Schipperspastoraat zetten zich in voor de schippersgezinnen en opvarenden van de Europese Rijn- en binnenvaartvloot. De alarmnummers van de sociale helpdesk zijn 24 uur per dag bereikbaar: (024) 377 75 75 0655 35 66 66 www.kscc.nl STEUNPUNT AMVV Steunpunt Binnenvaart biedt als “bruggetje naar de wal” hulp bij ongevallen en sociaal-maatschappelijke vragen en problemen. Het AMVV-steunpunt zoekt zaken uit en helpt problemen op te lossen. Het steunpunt is bereikbaar via: 0620 11 23 19 (010) 206 06 05 steunpuntamvv@hetnet.nl PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 21: J.J. de Jong - Plaats: Lobith - Oplossing: Geleiderollen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HORIZONTAAL 1 pneuma, 3 asvaas, 6 pijn, 9 ondier, 11 harssoort, 13 windgod, 15 gezicht op iets, 16 prul, 17 wig, 18 gedwee, 20 dwaas, 22 rivier in Zwitserland, 23 zonnegod, 24 geografische mijl, 26 muzieknoot, 28 strijdperk, 29 leger, 30 meetkundig getal, 31 stibium (scheik.), 33 Boeddha, 34 Frans voegwoord, 35 goed gewicht, 38 melkproduct, 40 Kamer van Koophandel, 43 kikkereieren, 45 jachtinstrument, 47 soort palm, 48 muze van het minnedicht, 49 emelt, 52 bijnaam Oostenrijkse keizerin, 53 schutsluis, 54 godin van het vuur. VERTICAAL 1 Noorse goden, 2 leerling (Fr.), 3 geboorteplaats van Abraham, 4 limonade, 5 natrium (scheik.), 7 vliegveld in Nederland, 8 Javaans dorp, 9 betrekkelijk voornaamwoord, 10 paardje, 12 insect, 14 zintuig, 17 matig, 18 Frans bezittelijk voornaamwoord, 19 kilogram, 21 vliet, 22 zeil, 23 vlug, 25 39 1 47 8 41 48 43 12 Chinees leider, 27 eetlust, 32 bedrijfsvorm, 33 muzieknoot, 36 limiet, 37 weging, 39 melaatsheid, 40 rijtuig, 41 aanval, 42 mogelijkheid, 44 bepaalde hoeveelheid, 45 runderen, 46 prachtig, 50 overblijfsel, 51 vers (dichtk.). 14 24 34 5 Oplossing krant nr. 22 opsturen voor 28 oktober 2009! (Zie ook onze internetsite www.binnenvaartkrant.nl waar u uw puzzel-oplossing kunt doorgeven!) De Binnenvaartkrant Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Bestel het Binnenvaartspel via www.binnenvaartkrant.nl en betaal eenvoudig met iDEAL ! JA! Ik Vul in en stuur de bon zonder postzegel naar: Antwoordnr. 70133 3070 VB Rotterdam Uw abonnement dient 2 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden. wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven! Ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee. Verzendadres: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nummer: Faktuuradres zelfde als verzendadres Faktuuradres anders, nl.: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nummer: Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de verzendkosten van 22,75* (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven Bankrekeningnummer: Tenaamstelling rekeninghouder: Banknaam: ____________________________________________________________ Land + plaatsnaam van uw bank: ________________________________________ U ontvangt binnenkort een faktuur waarop staat genoteerd wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Datum: Handtekening: *Wanneer u gevestigd bent in Europa bedragen de kosten EUR 65,25 (incl. 6% btw) per jaar, tenzij u in België woont, dan kost het jaarabonnement EUR 22,75 (incl. 6% btw). Buiten Europa is op aanvraag. Automatische afschrijvingen zijn alleen mogelijk vanaf Nederlandse en Duitse bankrekeningen. Heeft u een andere buitenlandse rekening dan ontvangt u van ons binnenkort een faktuur.

De Binnenvaartkrant 87 20 oktober 2009 Aanleg retentiebekken Heel is gestart verwijderen van bomen en struiken rond het gebied. De Kanaalweg- West is ruim driekwart jaar afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Napoleonsbaan. Na verwijdering van de bomen en struiken beginnen de grondwerkzaamheden. Die bestaan uit een verlaging van 300 meter kade nabij sluis Heel zodat bij extreme hoogwaterstanden het water vanuit de Maas het gebied in kan stromen. Om het water vervolgens in het bekken vast te houden, wordt de rest van de kade langs het kanaal verhoogd. Ook worden er ter bescherming van de bewoners binnen de grenzen van het retentiebekken hogere kades gerealiseerd langs de wijk Sleijdal in Heel en ter hoogte van de Biezenstraat in Beegden. De oprit naar de N280 wordt gedeeltelijk verhoogd. In 2005 is al het retentiebekken Noord gerealiseerd. Het water stroomt bij hoogwater dit gebied in via de kade langs het Lateraalkanaal nabij de elektriciteitscentrale van Buggenum. Het noordelijk bekken functioneert onafhankelijk van het zuidelijk bekken. Na realisatie van het zuidelijk retentiebekken wordt een daling van de hoogwaterstanden met circa 10 centimeter bereikt. Spottersplekken bij sluizen De voorbereidingen zijn gestart. (foto Jo Bindels) DOOR JO BINDELS Maandag 12 oktober is aannemer Van de Biggelaar in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het zuidelijk retentiebekken bij het Lateraalkanaal. Het bekken wordt bij hoge waterstanden van de Maas onder water gezet waardoor op andere plaatsen langs de rivier de waterstand daalt. De aannemer is begonnen met het Rijkswaterstaat treft voorbereidingen voor de aanleg van spottersplekken op de sluiscomplexen in Born, Maasbracht en Heel. Vanaf die plekken kunnen belangstellenden de bouwwerkzaamheden aan de sluiskolkverlengingen volgen. Rijkswaterstaat denkt op elk complex aan een inrichting bestaande uit twee op elkaar gestapelde containers. Een trap voert naar de top, waar een reling is aangebracht. De isteek is dat de toeschouwers een zo goed mogelijk zicht hebben op de werkzaamheden en dat tegelijkertijd hun veiligheid op zowel de spottersplek als het sluiscomplex gewaarborgd is. De plekken zijn gepland in Born bij de benedendeuren (noordelijk) van de oostelijke kolk en in Maasbracht en Heel bij de bovendeuren (zuidelijk) van de westelijke kolk. Binnenkort start de aanvraag van de vergunningen. Het is nog niet bekend wanneer de spottersplekken klaar zijn. Complete service: van nieuwbouw tot reparatie WIJ WENSEN DE ‘WILHELMINA-ARINA’ EN BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART TOE WWW.DEKOOIMANGROEP.NL

Binnenvaartkrant