Views
3 years ago

2009-22

 • Text
 • Marine
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Europort
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Oktober
 • Onze
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 78

De Binnenvaartkrant 78 20 oktober 2009 Structuurversterking Het gevaar bestaat dat straks de hele (Rand)stad dichtslibt door de almaar groeiende filedruk. De binnenvaart kan een oplossing bieden. Maar we moeten er dan wel voor zorgen niet vergeten te worden bij de ontwikkeling van stedelijke mobiliteit. (archieffoto MGR) Vervolg van pagina 77 >> De binnenvaart kan een noodzakelijke bijdrage leveren aan innoverende en ambitieuze oplossingen voor het stedelijke vervoer. Maar we moeten er dan wel voor zorgen niet vergeten te worden bij doelgericht onderzoek naar stedelijke knelpunten en de ontwikkeling van stedelijke mobiliteit. Het is van groot algemeen belang om zo de voorwaarden te scheppen voor de economische ontwikkeling van de stad, de levenskwaliteit van haar inwoners en de bescherming van het milieu. De ASV wijst terecht op het dreigende transportinfarct. Het behoud van de kleine binnenvaart is inderdaad een absolute voorwaarde voor het herstel van een goedlopende economie. Anders zal er na de huidige crisis nog een crisis in het vervoer zijn. De diversiteit van de vloot is steeds meer in het belang van de grote schepen. En van de concurrentiekracht van de binnenvaart. Kleine schepen varen ook op groot vaarwater. Dat heeft betekenis voor de economische en de maatschappelijke waarde van alle vaarweginfrastructuur. Uitgestelde oud-voornieuw-verplichting Alle maatregelen hebben bijwerkingen en ongewenste uitkomsten. Het maakt niet uit of het een capaciteits- of een andere maatregel is. Denk in dit verband aan een oplegregeling, oud-voor-nieuw, afijken, vaartijdbeperking, toerbeurten, minimumtarieven. We moeten dit beperken. Een aardige verduidelijking hiervan vind ik bij judo. Je kunt met behulp van de kracht van de tegenstander je eigen situatie verbeteren. De benadering is om met marktwerking de marktwerking te versterken. Als, met deugdelijke zekerheidstelling, de oud-voor-nieuw-verplichting uitgesteld wordt, zijn er minder nadelen. Maar het moet wel om economisch gelijkwaardige tonnage gaan. Dus de diversiteit van de vloot mag niet aangetast worden. Want daarin ligt veel van de concurrentiekracht van de binnenvaart. De regeling moet ook permanent gemaakt worden. Juist in de ‘goede’ tijd moet de hier bedoelde verplichting al bestaan. Eigenlijk kan deze capaciteitsmaatregel alleen zo evenwichtbevorderend zijn. Actieplan Alle maatregelen hebben bijwerkingen en ongewenste uitkomsten. Maar structuurversterking heeft alleen gewenste gevolgen. Er is behoefte aan een actieplan. Met samenwerking komen nieuwe markten en grotere vervoersstromen binnen bereik. In 1935 hebben de particuliere bonden daarvoor de NPRC opgericht. Integratie in de keten is nu een sleutel. Dat betekent een grotere doordringing in de ruimte met een meer omvattend logistiek concept, met vervoersnetwerken en haarvaten. Maar ook innovatie en een interne toerbeurt met capaciteitsbeleid zijn nodig. Er komt meer evenwicht in de vervoersmarkt als de verladers er niet meer om heen willen. Maar er moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Meneba werd, onbedoeld, concurrent van de oprichters, de (warme) bakkers. Als het juridisch niet mag, dan moet het zó dat het uiteindelijk nog beter kan. En dat kan met samenwerkingsverbanden en ketendenken! De ELV biedt deur-tot-deur-vervoer. Met modulair vervoer en shippoolen zijn kostenbesparing, energiebesparing en minder overslag haalbaar. Met deur-tot-deur-vervoer gecombineerd met minder overslag wordt de concurrentiekracht groter. Het evenwicht in marktmacht is structuurverbeterend en maatschappelijk zeer belangrijk. (wordt vervolgd) Marten Fernhout (drs Fernhout, vervoerseconoom en schipperszoon, was jaren voorzitter van de Federatie van Schippersbonden en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) ver vooruit in duurzame technologie Cofely West Industrie Marine & Offshore feliciteert Acta Marine Waterweg met de oplevering en ingebruikname van MV Coastal Discovery. Cofely West Industrie Marine & Offshore is verantwoordelijk voor het ontwerp, de levering, de inbouw en de inbedrijfstelling van de machinekamerinstallatie van MV Coastal Discovery. De opdracht is uitgevoerd naar alle tevredenheid van Acta Marine Waterweg en daar zijn wij trots op! Ook in de toekomst bieden wij de scheepsbouw en scheepvaart de beste technische dienstverlening. EEN VOORTVARENDE TOEKOMST Veiligheid, betrouwbaarheid, continuïteit én duurzaamheid staan hierbij voorop. Cofely is ver vooruit in duurzame technologie. COFELY MAAKT DEEL UIT VAN GDF SUEZ ENERGY SERVICES, EUROPEES MARKTLEIDER OP HET GEBIED VAN (ENERGIE)INSTALLATIES EN TECHNISCHE DIENSTVERLENING.

De Binnenvaartkrant 79 20 oktober 2009 Wij feliciteren Acta Marine B.V. van harte met de Coastal Discovery. Forward Engeneering Papendrecht B.V.

Binnenvaartkrant