Views
3 years ago

2009-22

 • Text
 • Marine
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Europort
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Oktober
 • Onze
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 76

De Binnenvaartkrant 76 20 oktober 2009 Wij feliciteren Intertank GmbH van harte met het mts Stadt Essen. Maritieme betimmeringen en interieurbouw

De Binnenvaartkrant 77 20 oktober 2009 Voor structuurversterking binnenvaart is een actieplan nodig Geliberaliseerde markten ontwikkelen zich vaak richting monopolistische markten via ruïneuze concurrentie. Met excessieve, eenzijdige opbouw van marktmacht. Helaas geloven nog erg veel mensen in het sprookje van de vrije markt. De wereld wordt zelfs gekenmerkt door het feit dat de marktwerking zeer gebrekkig is. Milton Friedman was een toonaangevend voorvechter van vrijemarktkapitalisme. Gelukkig komt er steeds meer kritiek op zijn ideeën. Men ziet de onoverkomelijke bezwaren. “Denk aan het heilig geloof in de vrije markt dat tot excessen heeft geleid, waar we nu de wrange vruchten van plukken”, zei premier Balkenende eerder dit jaar. Steeds vaker luidt de conclusie: “De markt bracht niet het succes dat wij ervan verwachtten.” De Nederlandse overheid en de Europese Commissie hebben bij herhaling gezegd dat samenwerking in de binnenvaart bevorderd moet worden. Het is in het algemeen belang om ruïneuze concurrentie tegen te gaan. Daarvoor is evenwicht in marktmacht nodig. De marktmacht van de kleine schepen is erg klein. Politiek is het nodig op zijn minst de voorwaarden voor een goede marktwerking te scheppen. Kunstje afkijken Toekomstgericht ondernemen kán niet zonder ketendenken. Telers werken in door de EU goedgekeurde samenwerkingsverbanden, vooraf getoetst op naleving van de mededingingsregels. Maar…de vruchten van de verbetering in productiviteit zijn terechtgekomen bij de supermarkten en de tussenhandel. Misbruik van economische machtspositie? Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert telers om De binnenvaart moet niet dezelfde fouten maken als in voorgaande crises. Marten Fernhout betoogt in een serie artikelen dat de bedrijfstak deze crisis moet benutten om zich voor eens en voor altijd te wapenen tegen de almaar terugkerende overcapaciteit. Als de binnenvaart er nu in slaagt de marktstructuur op essentiële onderdelen te verbeteren, versterkt ze daarmee definitief haar positie. Dit is deel 3 en gaat over de funeste gevolgen van het sprookje van de vrije markt en hoe samenwerking en ketendenken voor de ommekeer kunnen zorgen. Wilt u reageren? Mail dan naar redactie@binnenvaartkrant. nl. Reacties publiceren we op www.binnenvaartkrant.nl. gemeenschappelijke marktordeningsgelden in te zetten zijn voor het versterken van de afzetkracht en marktpositie. De binnenvaart kan het kunstje afkijken. Zijn er ook voor de binnenvaart zulke gelden voorhanden om de concurrentiekracht en de marktpositie te versterken? Een goede analyse van de mogelijkheden voor structuurverbetering is hard nodig. Het tarief moet minder doorslaggevend worden. En de negatieve gevolgen van (tijdelijke) overcapaciteit moeten kleiner worden. We moeten ons voorbereiden op de problemen van wisselende waterstanden en een ernstig tekort VAN GEMERT GROEP NIJMEGEN WIJ DANKEN INTERTANK GMBH VOOR HET IN ONS GESTELDE VERTROUWEN EN WENSEN HET MTS STADT ESSEN EN HAAR BEMANNING EEN BEHOUDEN VAART! aan vloeibare brandstof. De catamaran van Jacco Wakker kan naar keuze tot 90 procent zuiniger of tot drie maal sneller varen dan vergelijkbare vaartuigen. Dat is gunstiger ten aanzien van waterstand en schaarse aardolie. Transportinfarct De binnenvaart moet nog meer aandacht vragen voor de rol van de bedrijfstak in de structuurversterking van Nederland en Europa. Wij worden steeds belangrijker voor de “Samenwerkingsverbanden kunnen de binnenvaart redden” haven, de economie, het milieu, de leefbaarheid en de aanpak van toekomstige problemen. waaronder de waterstandgevoeligheid van de vloot, het verkeersinfarct en een nieuwe (ernstiger) energiecrisis. Dat de vaarwegen meerdere nuttige functies hebben, moet meer aandacht krijgen. Evenals het belang van verbetering van de vaarweginfrastructuur, met inbegrip van de kleine vaarwegen. Met betrekking tot het vervoer over water in steden geven Amsterdam en Utrecht het goede voorbeeld. Het grootste gevaar is dat straks de hele (Rand)stad dichtslibt door de almaar groeiende filedruk. Dan worden de steden onleefbaar en is er schade aan de economie. De binnenvaart kan vaak een rol spelen in de oplossing van dit probleem. Daarom zijn er het Groenboek Een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur en een Actieplan Stedelijke Bereikbaarheid. Lees verder op pagina 78>> SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. Wij verzorgden en/of installeerden: • Stuurhuis met hefkolom met vaste bovenbouw. • Blauwbord. • Alu. boordlichten bakken • Telescoopmast voorschip • Alu. stuurhuistrap met beweegbare treden. • Aluminium roefdeur • Betimmering stuurhuis NIJVERHEIDSWEG 37 - 39, 6541 CL NIJMEGEN TEL: 024-6782233, FAX: 024-6782239, INFO@VAN-GEMERT.NL, WWW.VAN-GEMERT.NL

Binnenvaartkrant