Views
3 years ago

2009-22

 • Text
 • Marine
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Europort
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Oktober
 • Onze
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 62

De Binnenvaartkrant 62 Europort 2009 MOTOREN REVISIE AGGREGATEN POMPEN SERVICE ERVAAR DE KRACHT VAN FULL SERVICE ALLE REPARATIES . ALL REPAIRS . ALLE REPARATURE REPARATIE, REVISIE EN INBOUW VAN DIESELMOTOREN REPAIR, RECONDITIONING AND INSTALLING OF DIESELENGINES REPARATURE, UBERHOLUNG UND EINBAU DIESELMOTOREN AFBOUW VAN NIEUWE SCHEPEN . FINISHING NEW SHIPS. ABBAU NEUE SCHIFFE SCHEEPSVERBOUWINGEN . REBUILDING SHIPS . UMBAU SCHIFFE Pasman Motoren & Aggregaten is een internationale onderneming met ruim 30 medewerkers. We zijn specialist op het gebied van verkoop, revisie, service en onderhoud van motoren en aggregaten. Ook ontwerpen en bouwen we pompsets en geluidsarme omkastingen. Onze diensten voor de scheepvaart - Verkoop motoren en aggregaten. - Motorenrevisie, service en onderhoud. - Nieuwbouw en hermotorisering. - Uitvoeren van motorinspecties. - Ontwerp en assemblage van aggregaten en pompsets. - Elektronische besturingssystemen en bedieningspanelen. - Ontwerp en bouw van geluidgedempte omkastingen. - Uitlijnen van motoren en keerkoppelingen met moderne laserapparatuur. Onze servicepunten voor de scheepvaart In Baak beschikken we over een moderne werkplaats voor alle mogelijke revisiewerkzaamheden, zoals krukas slijpen, cilinderkop revisie, cilinders boren en honen. Bovendien hebben we in Millingen aan de Rijn en Hasselt speciale servicepunten voor de binnenscheepvaart. Daar kunnen schippers terecht voor onderhouds- en revisiewerkzaamheden aan hun motoren en aggregaten. MET KRACHT DE BESTE Postbus 61 2920 AB Krimpen aan den IJssel IJsseldijk 97-1 2901 BR Capelle aan den IJssel Telefoon (010) 2584255 Telefax (010) 2584256 info@smits-mf.nl BEZOEK ONS OP STANDNR. 1.407 ZUTPHEN EMMERIKSE WEG 77A 7223 DA BAAK RIJNDIJK 19 6566 CG MILLINGEN A/D RIJN AMBACHTSWEG 18-32 8061 RN HASSELT PASMAN MOTOREN & AGGREGATEN tel.: (0575) 44 11 50 www.pasman.com ALTIJD IN BEWEGING STAND 1.201 www.abcdiesel.be | T +32 (0)9 267 00 00

De Binnenvaartkrant 63 Europort 2009 connecting the maritime world 3 - 6 NOVEMBER 2009 | DAGELIJKS VAN 10.00 - 18.00 UUR | DONDERDAG VAN 10.00 - 22.00 UUR | AHOY ROTTERDAM De groene motoren van ABC Alle onderdelen worden in huis gedraaid. Het boren van de onderdelen. STAND 1.201 DOOR HANS HEILIGERS De naam van ABC staat al bijna honderd jaar synoniem voor vertrouwen en kwaliteit. In de beginjaren van haar oprichting profiteerde de onderneming van een geweldige vraag naar hun onvolprezen motoren. Zowel de industrie, havenbedrijven, binnenvaart, visserij en kustvaart stapten massaal over op de bedrijfszekere dieselmotor van ABC. Ook binnen de spoorwegen vond een geweldige afname plaats van de motoren die het stoomtijdperk genadeloos tot voltooid verleden tijd veroordeelden. Ondanks de terugval van de productie als gevolg van de twee wereldoorlogen en de recessie in de tachtiger jaren van de vorige eeuw is ABC er in geslaagd haar wereldwijde positie steeds verder uit te bouwen. Op alle continenten waar de motoren worden verkocht heeft ABC vertegenwoordigingen en servicestations. De opleiding voor de medewerkers daarvan wordt in Gent verzorgd. Het programma van ABC omvat twee series motoren, aan een derde wordt gewerkt. In de DX range gaat het om motoren tot maximaal 1200 PK met een 242mm boring. De tweede DZ range loopt op tot 4800PK met een 256mm boring. Op de tekentafels en de testbanken is de derde serie reeds gereed, het gaat om motoren tot 10.000 PK met een boring van 350mm. Die nieuwe motoren zijn vooral bedoeld voor de bestaande klantenkring van de kust- en zeevaart die ‘groter’ gaan varen en daarvoor ook een grotere ABC willen. Zoals een echte cowboy zijn favoriete jeans nooit verwisselt voor ‘dat andere merk’, zo zijn er schippers die bij verkoop van hun schip slechts met moeite afscheid kunnen nemen van hun ABC-motor. Het is dan vervelend om nee te moeten verkopen. 195.000 uur record Als we bij ABC over motoren spreken dan is het een vanzelfsprekendheid dat we het hebben over motoren met een laag toerental. Laag toerental betekent laag verbruik, lage slijtage en per saldo over alle jaren gerekend: lage kosten. De motoren van ABC zijn honderd jaar lang geperfectioneerd. Iedereen is binnen de kortste keren met de techniek vertrouwd waarmee het onderhoud plaatsvindt. Geen gepeperde rekening voor het vervangen van kostbare verstuivers of pompen maar ‘gewoon zelf een nieuw pinneke er in zetten’ zegt Jean Pierre Props ons. Props is verantwoordelijk voor de verkoop bij ABC. Hij begon zijn job in 1990, de tijd waarin het kon voorkomen dat Nederlandse schippers in problemen kwamen door het verdwijnen van motorenfabrieken met namen als Stork en Bolnes. Hij moest vooral zijn Nederlandse prospects steeds weer opnieuw overtuigen dat ABC een uitstekende positie en orderportefeuille had en dat ze in Gent absoluut niet gepland hadden om failliet te gaan. Recordhouder op de lijst probleemloze motoren is een motor welke dienst doet op een gemaal, hij heeft tot nu toe 195.000 uur reparatie- en storingvrij gedraaid. De ABC motoren zijn zeker niet slechts bestemd voor stationair gebruik. Vanwege de hoge koppelcurve zijn de motoren zeer gewild in schepen waarin het aankomt op trektoepassingen zoals bij sleepboten en de visserij. groene motoren Wanneer de motoren alle testbanken met succes hebben doorstaan en de certificaten zijn opgemaakt krijgen ze standaard het overbekende groengekleurde jasje aan. Het komt ook nog al eens voor dat een schipper voorkeur heeft voor diep blauw of Ferrari rood. Geen probleem zegt Props: “In Gent kijken we niet op een potteke verf.“ Gereed product: de groene ABC-motoren Props over de emissies: “Bij ABC is dat niet zo moeilijk om te verklaren’. Vanwege de natuurlijke slagvorm van de motoren hebben ze van huis uit al een goede emissiewaarde. Dat gaf ze enorme voorsprong toen de eisen strenger werden. Waar anderen serieuze problemen kregen omdat hun motoren niet voldeden aan de nieuwe normen waren wij onze tijd ver vooruit zodat we niets moesten aanpassen. En als we zo links en rechts door onze ooghaartjes naar de concurrentie hebben gekeken lijkt het er meer dan eens op dat die aanpassingen een stevig Gents karakter hebben. Hoe groter de hoeveelheid lucht in samenhang is met de cilinders en de slagvolumes van de motoren hoe beter de verbranding geschiedt. De toekomstige eisen zouden nog strenger kunnen worden. Het blijft dan altijd mogelijk om extra turbodruk te genereren om nog kortere tijden met nog lagere emissiewaarde te krijgen.” Groener Of dat in harmonie is met een ‘nog groener’ plaatje dat dan op de motor komt, betwijfelt hij. “Per saldo gaat zo’n motor wel een paar procent meer brandstof gebruiken. Dus wat gebeurt er als je méér organisch product verbrandt: je krijgt dan automatisch ook méér CO2 waarden.” Het vergrootglas wordt voor wat betreft de toekomst vooral gelegd op de NOx waarden. Die NOx waarde kun je op twee manieren te reduceren. “Je zou de verbranding ‘kouder’ moeten laten geschieden, dat is een moeilijk proces. Gemakkelijker is de oplossing te zoeken door een reductie van de factor tijd waarbinnen de verbranding plaatsvindt. Maar meer verbranden in korte tijd geeft ook een hogere CO2 waarde. “Iedereen die motoren maakt krijgt die wetmatigheden op zijn bordje en kan daar niets aan veranderen, ook niet met mooi geschreven publicaties.” Dual fuel ABC bouwt reeds sinds de 90’ jaren dual fuel motoren. Bij een dual fuel motor wordt er zowel diesel als gas verbrand in de motor. Het gasmengsel wordt mee aangezogen met de lucht tot in de verbrandingskamer en verbrandt daar gecontroleerd door de kleine hoeveelheid diesel die geïnjecteerd wordt en ontsteekt zoals in een normale dieselmotor. Een dergelijke motor heeft een tot 50 procent lagere NOx uitstoot met een bijna te verwaarlozen partikeluitstoot. ABC heeft deze motoren ontwikkeld zodat het aandeel van diesel beperkt is tot slechts 10 procent van het totale energieverbruik. Deze motoren zijn hiervoor dan ook voorzien van speciale onderdelen, alsook een speciaal regelsysteem om de vermogensregeling van de motor te controleren. In vergelijking met gasmotoren met vonkontsteking heeft deze motor een aantal voordelen: - Het gevaar voor het uitblijven van een ontsteking is veel kleiner. - De toerentalregeling is veel stabieler en daardoor ook een betere reactie op vermogenswisselingen. - Bij gebrek aan gas kan de motor ook enkel op diesel werken. ABC heeft zelfs een aantal bio-wkk werken waarbij een dergelijke motor ingezet wordt om een biogas, zoals een gas uit vergisting, houtgas, etc te verbranden. Met gas als brandstof is de kostprijs voor dit verbruik ook lager, het is dus een win/win-operatie. Het voordeel van een dual fuel motor is dus: Men kan gebruik maken van biogas en hiermee bruikbare energie produceren met een minimale uitstoot van emissies. Het voordeel van dual fuel: - Een hoog rendement - Een flexibele motor die op meerdere brandstoffen kan werken - Men kan gebruik maken van gassen met een lage calorische waarden.

Binnenvaartkrant