Views
3 years ago

2009-22

 • Text
 • Marine
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Europort
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Oktober
 • Onze
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 4 20

De Binnenvaartkrant 4 20 oktober 2009 [ Familieberichten ] Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost 0,78 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) . Fax: 010-4140212 E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot maandagmorgen 10:00 uur, in de oneven weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden familieberichten alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. In memoriam 20 oktober 1999 20 oktober 2009 Jan Kik Het gemis zal altijd blijven, de lege plek het doet zo’n pijn. In gedachten en in ons hart, zal je altijd bij ons zijn. Verbijstering en ongeloof gingen hand in hand toen wij hoorden van het overlijden van onze oud-collega Fred Westerdijk Hij was toch nog jong? Hij zou toch lang van zijn welverdiende pensioen genieten, samen met Greet? Het heeft niet zo mogen zijn. Wij zullen onze herinneringen aan Fred koesteren. En hem dankbaar blijven voor zijn collegialiteit èn voor hetgeen hij, onvermoeibaar, betekend heeft voor de ontwikkeling van de kwaliteit van onze organisatie. Wij wensen Greet en de (klein-)kinderen de kracht toe die nodig is om dit grote verlies te dragen. Green Award Foundation Rotterdam 10 nieuwe overalls € 99,00 Werkkleding vlamvertragend, Veiligheidsschoeisel Regenkleding Werkjassen Prijzen excl. btw www.terwijn-zwolle.nl tel. 038 4651728 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Chardonnay, lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos. Vaar/ verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Friso, volmatroos en/ of stuurman i.b.v. dienstb. met functie volmatroos/stuurman. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Ger-Jan, lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Govert Sr, lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos. Vaar/ verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Merdeka, lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos. Vaar/ verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2563764 KAMAR b.v MEER DAN 30 JAAR UW DUWBAKKENSPECIALIST Biedt te koop, te huur of te vercharteren aan: DUWBAKKEN: • 1 stks: 108,00 x 11,40 x 4,00 mtr., luiken, 3850 ton, bj. 1973 • 5 stks: 76,50 x 11,40 x 4,00 mtr., open, 2780 ton, bj. 1973/1980 • 2 stks: 76,50 x 11,50 x 4,00 mtr., luiken, 2750 ton, bj. 1971 • 4 stks: 70,00 x 10,50 x 2,50 mtr., luiken, 1250 ton, bj. 1989 • 5 stks: 76,50 x 11,40 x 3,50 mtr., luiken, 2500 ton, bj. 1978 • 2 stks: 90,00 x 11,45 x 4,30 mtr., open, boegschroef, 3500 ton, containers , bj. 1993 • 4 stks: 76,50 x 11,40 x 4,00 mtr., luiken, 2750 ton, bj. 1982. Tevens te koop gevraagd: Duwbakken 76,50/90/110 mtr., alle leeftijden. OOK NIEUWBOUW DUWBAKKEN OF PONTONS IN DIVERSE MATEN. Tel.: 010-2847848/ Fax.: 010-2847839 sales@kamar.nl/ www.kamar.nl A NAVIGATIE APPARATUUR Advies Installatie Verkoop Service Diverse acties • Radar JRC JMA609 • Radar Swiss JFS364C • AIS systemen • Travel Vision Q6 • Rivierpiloot • Gebruikte radars Dealer van: Alphatron - Swiss - Sygo Travel Vision Q6 - Orlaco Novio Nautic BV Sterk in Oude Haven 47 6511 XE Nijmegen servicewerk! Tel. : 024-7110020 E-mail : info@novionautic.nl BEZOEK ONS OP STAND 7.101 BEL 010 - 288 02 28

De Binnenvaartkrant 5 20 oktober 2009 Nieuwe havenwet verplicht tot gebruik walstroom Havenbedrijf Rotterdam voorziet 447 ligplaatsen van walstroom. Als de Rotterdamse gemeenteraad ermee akkoord gaat, dan wordt de binnenvaart nog dit jaar verplicht om gebruik te maken van de walstroom in de Rotterdamse binnenvaarthavens. VITO en CBRB samen in LINC Het nieuwe Logistiek Intermodaal Netwerk.com ofwel LINC is een samenwerkingsverband van de containeroperators in het CBRB en de Vereniging Inland Terminal Operators (VITO). Dinsdag 6 oktober hebben de inland terminal operators en de container operators – die gezamenlijk vertegenwoordigen ze de hele containerbinnenvaart in Nederland – het besluit genomen een samenwerkingsverband te starten. Het LINC-doel is een goed functionerend achterlandnetwerk en versterking van het intermodale product door innovaties in duurzaamheid, efficiency en samenwerking met andere ketenpartners. Dat is volgens de partijen essentieel voor de zeehavens. LINC Ook in 2010 gaat de Tijdelijke Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart (SIB) open. Volgens manager ir. Raymond Voogt van het EICB is de verwachting dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2010 ongeveer 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar stelt voor deze regeling. Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) en SenterNovem voeren samen de subsidieregeling uit. De subsidieregeling in 2009 is een groot succes gebleken. Al het beschikbare subsidiegeld werd toegekend aan interessante innovatieprojecten. Kijk voor meer informatie over deze projecten op de website van het EICB: www.eicb. nl. Onderzoek toont aan dat ongeveer de helft van de schippers in de Maashaven de elektriciteit aftapt van de kades en de rest de stroom opwekt door de dieselgenerator te laten draaien. Het doel van de verplichting is de luchtkwaliteit te verbeteren. De nieuwe maatregel staat in de ‘Havenbeheerverordening Rotterdam 2009’, de nieuwe ‘havenwet’ van de gemeente Rotterdam, die voor het einde van 2009 in werking treedt. De nieuwe ‘havenwet’ moet nog worden goedgekeurd door de raad. De verordening vervangt die uit 2004. Het geeft de basisregels voor het gebruik van de Rotterdamse haven. Voorzien is het plaatsen van 447 aansluitingen tot 2012 voor binnenschepen in de Maashaven en vanaf 2009 onder andere bij Noordereiland, Koningshaven, Waalhaven, Heijplaat en in het westelijk havengebied. Deregulering Het Rotterdamse college. Dat streeft naar deregulering door het schrappen van vergunnings- en ontheffingsstelsels. Van de 2400 ontheffingen die het Havenbedrijf jaarlijks zoekt voor een integrale aanpak ook samenwerking met stuwadoors en rederijen. Als voorbeelden van anticipatie op nieuwe ontwikkelingen geeft LINC dat VITO het Hartelhaven-project startte om te komen tot een betere samenwerking met de zeehaventerminal ECT, via afstemming en monitoring van de barge-afhandeling. De container operators van het CBRB zijn gestart met MIS-Cobiva, een breed managementsysteem voor de containerbinnenvaart. Het streven is te komen tot synergie van ervaring en kennis, waarmee nieuwe innovaties kunnen worden ingezet, zoals een meerterminalafstemming. LINC komt over enkele maanden met een strategisch plan. Voor wie? De regeling is bedoeld voor binnenvaartondernemingen, in goederen- en personenvervoer. Ook sa- i Wat menwerkingsverbanden waarin ten minste één binnenvaartonderneming zit en één of meer andere ondernemingen of kennisinstellingen komen in aanmerking voor de regeling. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het financiële aandeel van de binnenvaartonderneming(en) ten minste gelijk is aan het aandeel van de overige deelnemers in het samenwerkingsverband. SIB regeling De regeling biedt subsidie aan kansrijke, innovatieve projecten in de binnenvaart op thema’s als logistiek en nieuwe markten, overslagtechnieken, vermindering van luchtemissies en brandstofgebruik, scheepstechniek, ICT en informatiestromen, onderwijs en beveiliging. De innovatieprojecten moeten betrekking hebben op haalbaarheidsstudies, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of demonstraties. afgeeft, worden er 1600 vervangen door een meldplicht. Zo hoeven straks scheepsreparatiewerkzaamheden alleen nog maar te worden aangemeld. Ook maakt de verordening het voor tankschepen mogelijk om op basis van een meldplicht af te meren buiten de petroleumhavens. Dat is mogelijk door de aangescherpte veiligheidseisen voor tankschepen. Spudpalen Tevens speelt de havenverordening in op nieuwe ontwikkelingen in de scheepvaart, zoals het gebruik van spudpalen, zijn verticale (telescopische) palen waarmee een schip zichzelf in de bodem verankert. Daar in de onderwaterbodem van Nieuwe (Rijks)havenmeester Bij de uitvoering van de Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart (SIB) werken het Expertise-en InnovatieCentrum Binnenvaart en SenterNovem samen. Opdrachtgever is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. EICB Het Programmabureau Innovatie van het EICB verricht voor de binnenvaartondernemer (of een samenwerkingsverband met daarbij minimaal één binnenvaartondernemer) kosteloos de volgende diensten: • Het EICB informeert over de Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart en over het Innovatieprogramma • Het EICB adviseert en ondersteunt bij het maken van het projectvoorstel dat de ondernemer vervolgens als onderdeel van uw subsidieaanvraag voor de SIB indient bij SenterNovem. Uiteraard behandelt het EICB de innovatie strikt vertrouwelijk. • Het EICB brengt desgewenst marktpartijen en kennisinstellingen bijeen in een kenniskring (expertgroep) om de haalbaarheid van de innovatie in te schatten. • Het EICB kan elke organisatie met een innovatie, of deze nu gebruik de haven veel infrastructurele voorzieningen zitten is het in principe verboden om van spudpalen gebruik te maken. Enkele plaatsen in de haven zijn aangewezen, bijvoorbeeld in het Hartelkanaal, waar het wel toegestaan is spudpalen te gebruiken. Motoren In diezelfde havenwet is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2025 binnenschepen die niet zijn voorzien van een emissiearme dieselmotor, de haven niet mogen aandoen. De Europese Commissie heeft desgevraagd aangegeven dat er geen bezwaren zijn tegen de invoering van de maatregel om alleen binnenvaartschepen met schone motoren Jaap Lems gaat 1 maart volgend jaar met pensioen als havenmeester van Rotterdam en als Rijkshavenmeester. Hij wordt opgevolgd door René de Vries (49). Geen nieuweling in de haven van Rotterdam. In 1982 begon hij als matroos op één van de patrouillevaartuigen van de Rotterdamse Havendienst. Momenteel is hij manager van de afdeling Verkeersplanning & Operaties, met 220 medewerkers. De (Rijks)havenmeester leidt 570 mensen, in verkeerscentrales, het Havencoördinatiecentrum, op bruggen en sluizen, op patrouillevaartuigen en als inspecteur aan boord van bezoekende schepen. Hij is tevens port security officer. Tot 1 maart 2010 blijft Lems op de post waar hij sinds 1989 zit. wil maken van de SIB of niet, in contact brengen met experts of businesspartners om deze innovatie verder te ontwikkelen en succesvol op de markt te brengen • EICB raadt ondernemers die van deze subsidies gebruik willen maken daarom aan om deze maand al contact op te nemen met het EICB en SenterNovem, in de aanloop naar de subsidieregeling in 2010. Voor de diensten van het EICB kunt u contact opnemen met het Programmabureau Innovatie van het EICB: (010) 798 98 30 of per e- mail: eicb@binnenvaart.nl. SenterNovem SenterNovem voert de regeling uit: dat wil zeggen dat de subsidieaanvragen bij SenterNovem ingediend moeten worden. SenterNovem neemt namens de minister een beslissing over de aanvragen en draagt zorg voor de financiële afhandeling. SenterNovem helpt bij het invullen van het aanvraagformulier. U kunt daar terecht met vragen als: • Welke projectkosten behoren tot de subsidiabele kosten? • Is een bedrijf dat meedoet in het innovatieproject een projectpartner of een toeleverancier? vanaf 1 januari 2025 in de Rotterdamse haven toe te staan. De branche was al eerder op de hoogte gesteld in het kader van de vaststelling en goedkeuring van het bestemmingsplan Maasvlakte 2. Veilige toegang Naar aanleiding van de reactie van het CBRB en de Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam is de verplichting voor binnenschepen om een veilige toegang te hebben gewijzigd. De wijziging houdt in dat de verplichting voor een veilige toegang niet voor binnenschepen geldt indien deze kortstondig afmeren. René de Vries is de nieuwe (Rijks)havenmeester. (foto Ben Wind) In 2010 weer subsidie voor binnenvaartinnovaties van Columbus doet het EICB? Neem alleen genoegen met het beste: sta op Speedheat! • onze ervaring • ons systeem • onze organisatie meer dan 500 binnenvaartschepen 100% veilig, zelfregulerend, iso 9002 gecertificeerd 21 jaar beproefde kwaliteit, landelijk werkend netwerk Meer weten? Bel + 31 (0)117 40 15 00 of +31 (0)6 202 507 29 of kijk op internet: www.speedheat.nl • Tot welk projecttype behoort het project? • Past het projectidee binnen de SIB? Om te beoordelen of de aanvragen voor grote projecten voldoende draagvlak hebben in de binnenvaartbranche zelf, is de Innovatieraad Binnenvaart in het leven geroepen. Deze Innovatieraad bestaat uit vooraanstaande vertegenwoordigers van de binnenvaart en logistiek. Daarnaast bestaat er de Adviescommissie. Deze is opgericht door het V&W en heeft als taak de minister te adviseren ten aanzien van de aanvragen voor grote projecten. Voor deze vragen kunt u contact opnemen met SenterNovem, secretariaat Maritiem Transport en Luchtkwaliteit, telefoonnummer: (070) 373 53 39 of per e-mail: innovatiebinnenvaart@ senternovem.nl.

Binnenvaartkrant