Views
3 years ago

2009-17

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Augustus
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Behouden
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 4 11

De Binnenvaartkrant 4 11 augustus 2009 [ ] Familieberichten Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost € 0,78 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) . Fax: 010-4140212 E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot maandagmorgen 10:00 uur, in de oneven weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden familieberichten alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Prediker 3 : 1 Tot onze droefheid heeft de Heere van ons weggenomen, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa, mijn zoon, onze broer, zwager en oom Op de leeftijd van 59 jaar 2 augustus 2009 Beatrixstraat 17 2974 BA Brandwijk Jilles van Dijke G. van Dijke – de Deugd Michel Cindy André Jan Johan en Cristina Thiago Robert Jolanda en Kees Jan Mette en Sarah Elena E. van Dijke – Snijders en verdere familie De begrafenis heeft vrijdag 7 augustus plaats gevonden op de algemene begraafplaats te Brandwijk Voor ons toch nog onverwachts, bereikte ons het bericht van het overlijden van onze zeer gewaardeerde kapitein en collega Jill van Dijke Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Namens Sleepdienst Verschoor B.V. Directie en Personeel VOOR MPS-LIBERTY-ANN ZIJN WIJ OP ZOEK naar matrozen en stuurmannen met ervaring in de binnenvaart, in het bezit van dienstboekje, het vaarsysteem 6wk/2wk., het salaris vlgs. CAO-binnenvaart. Tel. 06-22424148 GEZOCHT VOOR EEN VAN ONZE SCHEPEN SCHIPPER (STEL) A1 vaart, hoofdzakelijk Main-Donau gebied. Tel. 0049-1739338585 of 06-53596204 TE KOOP LOOP-FIETSBRUG 20 x 1.70 mtr. Azobe, dekrailing € 4000,00, ex. Tel. 06-20609256 B.Z.A AFLOSSER i.b.v. alle vaarpapieren info Tel. 06-53667367 of 0049-1749181756 TE KOOP Houten stuurhut, in vrij goede staat, dubbel glas, met klap mogelijkheid, afm. 241 x 331, t.e.a.b. Tel. 06-12316850 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Eveline, lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Anja, lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Spauwer, lichtmatroos en/of matroos i. b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos. Vaar/ verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS North Carolina, lichtmatroos en/of matroos i. b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos. Vaar/ verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 www.huizinga-snijder.nl IVW scherpt toezicht aan Alle Chinese casco’s ‘onder klasse’ De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft maatregelen afgekondigd die een aanscherping betekenen van het toezicht op de productie van casco’s voor binnenschepen in China. Uit onderzoek en controles is gebleken dat in tientallen gevallen het laswerk en in één geval het plaatwerk van onvoldoende kwaliteit was bij uit China afkomstige casco’s. Aanleiding was dat in maart 2008 een gedeelte van de ‘den’ van een schip na belading scheurde. De afspraken over de controle van de categorie schepen waartoe dit schip behoorde, waren niet helder, aldus de IVW afgelopen maandagmiddag in een mededeling. Het gaat om de afspraken die IVW maakte met klassenbureaus. Het betreffende klassenbureau volstond volgens de IVW in deze gevallen met een verklaring dat het casco gebouwd is op basis van een goedgekeurde tekening en wettelijke eisen. Daardoor werd er onder meer te weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van het plaat- en laswerk. Maatregelen De maatregelen van de IVW houden onder meer in dat alle in China te bouwen casco’s voor binnenvaartschepen langer dan veertig meter voortaan op basis van de regels en de procedures van klassenbureaus gebouwd moeten worden (‘onder klasse’ bouwen). Tot nu toe beperkte dit scherpere regiem zich tot bepaalde schepen langer dan 110 meter en tankschepen. De IVW voert over een aantal maanden opnieuw een audit uit bij lokale kantoren van de klassenbureaus en werven in China; met bijzondere aandacht voor plaat- en laswerk en een evaluatie van eerder gemaakte afspraken. De allerlaatste controle van de casco’s vindt niet langer in China maar in Nederland plaats. GEVRAAGD Volmatroos op mvs Maria-S, 928 ton, liefst aan/b. wonend. Tel. 06-49913379 of 0049-1622767696 10 nieuwe overalls € 99,00 Werkkleding vlamvertragend, Veiligheidsschoeisel Regenkleding Werkjassen Prijzen excl. btw www.terwijn-zwolle.nl tel. 038 4651728 GEVRAAGD BUNKERKAPITEIN op MTS ANTON - 3.200 T. 2 wkn op/af, vaargebied ARA Tel. +32(03)23.67.456 Onderzoek De aanleiding voor het onderzoek dat de basis vormde voor deze maatregel is een voorval met een in China gebouwd motorvrachtschip in maart 2008. Tijdens de belading van het schip in Moerdijk ontstond een scheur in de den. IVW – Toezichteenheid Binnenvaart (TE BV) – besloot een onderzoek in te stellen naar dit voorval. De redenen waren dat het hier ging om een ongebruikelijk voorval, dat een schip op gedegen wijze gerepareerd wordt en het feit dat er meerdere zusterschepen in de vaart en in productie zijn. Herhaling van dergelijke voorvallen konden niet op voorhand uitgesloten worden. Volgens het rapport werd de scheur veroorzaakt door een slechte stuiklas in de den. “Het onvoldoende taai zijn van het plaatmateriaal in langsscheepse richting maakt het mogelijk dat er een scheur midden in het plaatveld ontstaat. Als de kerftaaiheid voldoende was geweest, was de plaat niet gescheurd. Nader onderzoek wijst uit dat ook een zusterschip slechte stuiklassen heeft. De kwaliteit van de staalplaat is bij het zusterschip in langsscheepse richting voldoende. Beide schepen zijn reeds hersteld. Lassen in casco’s gebouwd in China bleek in tientallen gevallen onvoldoende. De algemene conclusie is dat een dergelijk incident zich vaker kan voordoen bij schepen waarvan het casco in China geproduceerd is. Het gehouden toezicht heeft er niet toe geleid dat de onvolkomenheden in de stuiklassen en het onvoldoende taai zijn van diverse staalplaten aan het licht zijn gekomen. Als een casco onder klasse wordt gebouwd zijn er heldere procedures en regels voor het te houden toezicht. De onderzochte schepen zijn niet onder klasse gebouwd. Indien een schip niet onder klasse wordt gebouwd, houdt het klassenbureau wel namens IVW toezicht, zonder dat er heldere afspraken en procedures zijn. Het klassenbureau hanteert niet haar eigen regels en IVW eist dit ook niet. Het toezicht gebeurt volledig op vertrouwen, zonder dat de kwaliteit goed getoetst kan worden.” TE KOOP: MTS Dubbelwandig. Bouwjaar: 2005, 2990 ton, type C. Afm. 110 x 11.45 x 3.60m, Deepwell pompen, gecoated. Inhoud tanks 3800 m3 bij 100 %, matrozenwoning voorop. Hoofdmotor: 1800 pk. Caterpillar bij 1200 toeren type: 3516. Zeer goed onderhouden schip! MTS Dubbelwandig. Bouwjaar 2009, 2030 ton, type C Afm. 100 x 9.50 x 3.20m., inhoud 2250 m3. Ketels en spiralen. Hoofdmotor: 1500 pk Caterpillar. MTS TE KOOP MVS 80 x 28 x 2.62 mtr., 1144 ton, bjr. 1962, 800 pk, nautisch compleet. Tel. 06-20251723 Bunkertankertje. Bouwjaar 1962, 410 ton. Afm. 49 x 6.50 x 2.60m. Hoofdmotor: 235 pk. Stork-Ricardo J.J. Geluk Handels- en Scheepvaartonderneming Middelburg B.V. Punt 15-4332 AB MIDDELBURG-NL Telefoon: 0118-613786 GSM: 06-53488479 Fax 0118-623109 Autotel: 0653-488 479 n.o.z. GEVR. PER 01-09-09 Kapitein met patent voor mts en A.D.N.R. Tel 06-51530772 BIJ OCEANRIVER MOET JE ZIJN VOOR DE GOEDKOOPSTE FILIPPIJN. Lichtmatroos MAAND € 2.128 ALL-in Tel. 0041 4350 16455 Email: sales@oceanrivercontractors.com www.oceanrivercontractors.com BEL 010 - 288 02 28

De Binnenvaartkrant 5 11 augustus 2009 Dual-fuel installatie voor schonere en goedkopere voortstuwing Niet alleen in de regelgeving worden grote stappen gezet naar een schonere binnenvaart. De motorenproducenten hebben de handschoen opgepakt en nemen de uitdaging aan om met nieuwe technieken zelfs op die regelgeving vooruit te gaan lopen. van De nageschakelde techniek is een mooi voorbeeld van grote emissiereductie van schadelijke stoffen door scheepsdiesels te realiseren. Directeur Thecla Bodewes van scheepswerf De Kaap gaf bij de jaarvergadering van de Koninklijke Schuttevaer aan dat het waarschijnlijk goedkoper en effectiever is om aandacht te besteden aan de brandstof die voortstuwingsmotoren van schepen gebruiken. Het EICB werkt mee aan een ontwikkeling om schonere brandstoffen te gebruiken in dieselmotoren aan boord van binnenschepen. ‘Dual Fuel’ is een aansprekend project waaraan samen met het consortium Deen Shipping, de motorenproducent Pon Power en het ontwerpbureau INEC wordt samengewerkt. Het betreft de technische mogelijkheid om met conven- i Wat tionele voortstuwingsmotoren te varen, die als brandstof een mengsel van twintig procent gasolie en tachtig procent aardgas verbranden. Gebruik De mogelijkheid van het gebruik van aardgas in de binnenvaart komt in zicht met de import van LNG (‘Liquid Natural Gas’), waarvoor momenteel op de Maasvlakte de eerste terminal van in aanbouw is (door Vopak en de Gasunie). Een tweede terminal staat ook al op de planning. LNG is aardgas, vloeibaar gemaakt door het af te koelen tot -162 graden Celsius. In vloeibare vorm heeft het dan nog maar 1/260 deel van het gasvormige volume. Aardgas – grotendeels methaan – geeft een veel schonere emissie. Weliswaar komt er CO2 vrij, maar de uitstoot van fijnstof en NOx is vrijwel nihil, vooral dankzij de relatief hoge temperatuur van de verbranding van aardgas. Bij de Dual Fuel motor wordt de brandstof/luchtverhouding continu geoptimaliseerd door het motormanagement systeem naar een Columbus doet het EICB? De Dual-Fuel installatie zoals Pon Power die heeft ontwikkeld. optimaal aardgasverbruik en motorprestatie. De emissiewaarden van een dual-fuel motor kunnen mogelijk voldoen, mede dankzij die optimalisatie. aan de eisen volgens CCR3 en CCR4. Daarmee wordt meteen een grote stap gezet naar een nog meer milieuvriendelijke binnenvaart. Het concept is toekomstbestendig omdat op het moment dat biogas in voldoende mate beschikbaar op de markt komt, daarop overgeschakeld kan worden zonder aanpassingen aan het systeem. De verbranding met (vloeibaar)biogas zal voor tachtig procent ‘CO2-neutraal’ zijn. De hogere verbrandingstemperatuur van aardgas maakt het brandstofverbruik ook efficiënter, omdat er meer energie vrijkomt bij de verbranding. Bovendien zal de motor aanzienlijk minder snel slijten met het gebruik van aardgas. Ook daar is winst te behalen, onder andere door minder onderhoud en langere levensduur van de motor. Die winst plus de lagere brandstofkosten leidt tot een dusdanige besparing op de kosten dat de dual-fuel installatie in een beperkte periode kan worden terugverdiend. De ontwikkeling van de dual-fuel installatie wordt deels gerealiseerd met steun van het EICB. Het CBRB heeft met de EBU een verzoek ingediend bij de CCR en de EU om het ROSR aan te passen, zodat het gebruik van aardgas in de scheepsdiesels mogelijk wordt. De aanpassing betreft het gebruik van brandstof met een lager vlampunt dan 55 graden Celsius, waarbij een bewijs van gelijkwaardigheid wordt aangetoond. DEELNEMERS VAN DE BINNENVAART BRANDSTOF CO2MPETITIE: HOUD ‘T GAS EROP! MAAR WEL ZUINIG

Binnenvaartkrant