Views
2 years ago

2009-17

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Augustus
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Behouden
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 46

De Binnenvaartkrant 46 11 augustus 2009 V e i l i g & V a s t | een bijdrage van Klaas den Braven, oud-lid van de CCR-werkgroep Gevaarlijke Stoffen Aan welke eisen moet navigatieverlichting voldoen? (slot) Na in de vorige aflevering ingegaan te zijn op de huidige keuringseisen en de ontwikkeling van de navigatieverlichting is nu de toekomst van de LED-navigatieverlichting aan de beurt. De nu in de handel verkrijgbare LED-lampen mogen in elk geval niet worden gebruikt, dat geldt ook voor de normale gloeilampen zonder keurmerk. Nu nog iets over de nu aangeboden LED-navigatielantaarns. Na controle van de documentatie die mij werd toegezonden door een Duitse fabrikant van LED-navigatielantaarns, blijkt hij te voldoen aan de nieuwste eisen. Alleen moet de fabrikant er nog voor zorgen dat de vermelding in de CCR-lijst plaats vindt, zodat scheepseigenaren bij controle geen problemen krijgen. Een waarschuwing voor nieuwe gebruikers is wel op zijn plaats: let op de eventuele nadelen. Nu is het bij een kapotte gloeilamp zo dat eenvoudig een nieuwe gloeilamp inzetten weer licht geeft. Bij de LED-verlichting is het zo dat het gehele binnenwerk vervangen moet worden en dat is niet eenvoudig en ook niet goedkoop. Dit is vaak specialistisch werk en het zal door een vakman moeten worden uitgevoerd. De nu aangeboden LED-navigatielantaarns worden daarom dubbel uitgevoerd, dus hoofd- en noodverlichting in één. De levensduur wordt hierdoor verdubbeld, maar de lantaarn wordt ook duurder. Ook is het niet zo dat de LED-lampen mogen worden gebruikt totdat ze geen licht meer geven zoals bij de normale gloeilamp wel het geval is. Bij de LED-lamp moet volgens de norm een meetpunt aanwezig zijn dat de lichtsterkte meet. Als de sterkte tot een bepaald niveau is gedaald, moet de verlichting vervangen worden. De teruggang van deze lichtsterkte heeft niet alleen te maken met de veroudering van de LED maar ook met de omgevingstemperatuur waarin de lamp zich bevindt. Maar we weten dat in de toekomst toch dergelijke verlichting zal moeten worden gebruikt, al is het alleen al vanwege het feit dat de normale gloeilampen op termijn zullen verdwijnen door Europese regelgeving. Naaste de nu te koop aangeboden lantaarns zal ook de Nederlandse leverancier binnen ongeveer een half jaar in staat zijn om LED-lantaarns die voldoen aan de internationale normen te leveren. Dus om de Nederlandse economie in deze krappe tijden te helpen zou ik zeggen: wacht nog even. Ik adviseer u om kritisch te kijken als u nieuwe navigatieverlichting aan wilt schaffen en niet te overhaast een beslissing te nemen. Maar laat u vooral niet verleiden om LED-gloeilampen of niet-goedgekeurde gloeilampen in uw huidige navigatielantaarns te plaatsen. Dat zou u op een hoge boete kunnen komen te staan. Dekverlichting En nu ik het toch over de navigatieverlichting heb nog een kleine opmerking. Mij komen steeds vaker klachten ter ore aangaande de dekverlichting aan boord van binnenvaartschepen. Als u bijvoorbeeld bij de ingang van de woning een deklamp aanbrengt, let er dan op dat deze geen invloed heeft op de zichtbaarheid van de navigatieverlichting. Het blijkt dat dit niet in alle gevallen zo is, waardoor de navigatielichten moeilijk zijn te onderscheiden. Omdat dergelijke lampen tijdens de normale controles aan boord voor de certificering nimmer branden - en de controle wordt normaliter overdag uitgevoerd – zal het de controleur nooit opvallen. En we zitten er, neem ik aan, niet op te wachten om door een politieman op het probleem te worden gewezen. We zullen hierop dus zelf zeer attent moeten zijn bij de installatie van de dekverlichting en met name de lampen in de nabijheid van de navigatielantaarns. Maar ook de als dekverlichting gebruikte ‘bouwlampen’ kunnen zeer hinderlijk zijn. Let dus op, het is in het belang van uw mede-vaarweggebruikers. Gebr. Sluyter koersbepalend in verzekeringen Wij verzorgden de complete betimmering aan boord van de Bunkerboot Gulf Max en wensen schip en bemanning een behouden vaart Scheepsbetimmering - nieuwbouw/verbouw/onderhoud - bedrijfsgebouwen - woningbouw - Utiliteitsbouw Ambachtsweg 4 8321 DW Urk Zuidoostrak 12 8321 MA Urk Tel. (0527) 684 004 Tel. (0527) 683 304 Fax (0527) 682 104 Wenst Gulf Oil Nederland B.V. veel succes en een behouden vaart met bunkerboot Gulf Max Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 Postbus 30101, 3001 DC Rotterdam Receptie 17e verdieping Telefoon 010-405 20 00, Telefax 010-405 52 52 Officieel vertegenwoordiger van “The Standard P. & I. Association Ltd.” te Londen. Op de bunkerboot Gulf Max verzorgden wij het stuurwerk en hydrauliek. Wij wensen Gulf Oil Nederland B.V. veel succes en behouden vaart met de Gulf Max. Agent for: Krampe & Co: steering gears, capstans, windlasses. * COMPLETE HYDRAULIC SYSTEMS * STEERING GEARS * CAPSTANS * ANCHOR WINCHES * WINCHES

De Binnenvaartkrant 47 11 augustus 2009 Wij feliciteren Gulf Oil Nederland B.V. van harte met de bunkerboot Gulf Max. Forward Engeneering Papendrecht B.V. SCHEEPSRAMEN

Binnenvaartkrant