Views
3 years ago

2009-17

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Augustus
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Rotterdam
 • Behouden
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 11 augustus 2009 AMFIBIEBUS WIJ FELICITEREN SPLASHTOURS VAN HARTE! L e o W i j n h o v e n

De Binnenvaartkrant 15 11 augustus 2009 Vlaanderen is getreuzel beu Frustratie over nieuw uitstel Westerscheldeverdieping Toen Vlaams minister-president Kris Peeters eind 2007 het baggeren van de Westerschelde op Vlaams grondgebied officieel in gang zette, hoopten de Vlamingen dat ook de Nederlanders spoedig met het baggeren zouden beginnen. Anderhalf jaar later is het geduld op. “Wij kunnen niet langer toekijken en afwachten”, aldus de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel in een reactie op een uitspraak van de Raad van State in Nederland. Die verbiedt voorlopig het verdiepen van de vaargeul op Nederlands grondgebied omdat de effecten daarvan op de natuur onvoldoende onderzocht zouden zijn. Jan De Nul verbreedt Panamakanaal Het Spaanse consortium ‘Grupo Unidos Por El Canal’, waar ook de Belgische baggeraar Jan De Nul deel van uitmaakt, heeft het contract gekregen voor de verbreding van het Panamakanaal. Het gaat om een order ter waarde van 3,1 miljard dollar. Eerder deze maand was al duidelijk geworden dat het consortium de laagste offerte had ingediend. Het ontwerp van de groep kreeg ook de beste technische evaluatie. Het Panamakanaal, dat de verbinding vormt tussen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan, moet tegen 2014 verbreed worden. Het in 1914 gegraven kanaal is immers te klein voor ’s werelds grootse vrachtschepen. Nu kunnen er alleen de zogenoemde ‘Panamaxschepen’ varen, met maximaal 5.000 containers aan boord. Eenmaal verbreed kan het kanaal ook schepen van 12.000 containers aan. De verbreding van het Panamakanaal is een van de meest prestigieuze waterbouwprojecten ter wereld. De werken omvatten onder andere de bouw van zes nieuwe sluizen, waarvan het ontwerp een doorslag is van de Berendrechtsluis Wellicht walstroom in Gent Antwerpen de vragende partij De haven van Antwerpen is al jaren vragende partij voor de Westerscheldeverdieping die ervoor moet zorgen dat schepen met een diepgang tot 13,10 meter in de toekomst de haven getij-onafhankelijk kunnen bereiken. Vorig jaar moesten meer dan 1500 schepen – vooral containerschepen - wachten op hoog water om de haven te kunnen binnenvaren. Na de verdieping zouden dat slechts een kleine 500 zijn. De Westerscheldeverdieping is inmiddels een lang aanslepend dossier. Nadat Vlaanderen en Nederland in 2001 een principeakkoord bereikten, duurde het tot 2005 vooraleer de Nederlandse en Vlaamse regering officieel hun handtekening onder de verdragen plaatsten. Die moesten vervolgens geratificeerd worden door de parlementen van beide landen. Dat was in Vlaanderen een formaliteit, maar in Nederland hield men tot grote ergernis van Vlaanderen de poot stijf tot eind 2007. De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel sprak in die tijd al van ‘een dossier met een hoog thrillergehalte’. Nadat ook de Nederlandse Tweede Kamer op 19 december 2007 instemde met de verdragen, liet Kris Peeters een dag later in Antwerpen triomfantelijk de schop de grond ingaan. In Nederland is tot op heden niet gebaggerd en met de voorlopige uitspraak van de Raad van State lijkt voor de Vlamingen alle hoop vervlogen dat het baggeren nog dit jaar gaat beginnen. Besluit is ‘onaanvaardbaar’ De frustratie op Vlaamse zijde is groot. Het Antwerpse Havenbedrijf geeft aan er steeds op vertrouwd te hebben dat ‘goed nabuurschap’ het beste vooruitzicht gaf op de verruiming van de vaargeul. De havengemeenschap benadrukt dat ze steeds begrip heeft opgebracht voor de eisen en randvoorwaarden die de Nederlanders stelden. Zo is er constructief meegewerkt aan de uitwerking van een langetermijnvisie en de Ontwikkelingsschets 2010. Toch werd het moment waarop het baggeren kon beginnen steeds verschoven. “Goed nabuurschap en wederzijds vertrouwen hebben er duidelijk niet voor kunnen zorgen dat in Nederland de eerste spade in in de haven van Antwerpen. De Nul was betrokken bij de bouw van deze sluis in de jaren tachtig. Het consortium, waar behalve De Nul het Spaanse Sacyr Vallehermoso, het Italiaanse Impregilo en het Panamese Cusa deel van uitmaken, heeft nog zes maanden tot een jaar studiewerk en engineering voor de boeg voor de bouwwerken kunnen beginnen. De werkzaamheden zullen vijf jaar duren. Na afsluiting van de werken zal de capaciteit van het Panamakanaal met zo’n 50% verhoogd zijn. De haven van Gent denkt na over walstroom voor binnenschepen. Tijdens overleg tussen het havenbedrijf en de binnenvaart heeft de sector aangegeven behoefte te hebben aan krachtige walstroomsystemen die ook gebruiksvriendelijk zijn. Schippers willen het liefst met een gewone bankkaart betalen en niet met specifieke betaalpasjes voor iedere haven apart. Walstroomvoorzieningen zouden het best geplaatst worden op de speciale ligplaatsen voor binnenschepen: in het Sifferdok en het Rodenhuizedok en aan de Riga- en Wondelgemkaai. De binnenvaart hoopt dat het aantal ligplaatsen in de Gentse haven verder wordt uitgebreid. Vooral voor de duwvaart en schepen met gevaarlijke lading zouden er aparte ligplaatsen moeten komen. Het havenbedrijf heeft aangegeven op dit moment geen zware investeringen in de binnenvaartinfrastructuur te kunnen doen, maar het wil wel bekijken hoe het aan de wensen van de binnenvaart tegemoet kan komen. Ook zal het havenbedrijf onderzoeken of de doorvaarttijd in het weekend kan worden opgetrokken van 18 naar 72 uur, zoals de binnenvaart vroeg. 20 december 2007. Kris Peeters geeft via de marifoon het startsein voor de Westerschelde-verdieping op Vlaams grondgebied. (Foto Sarah De Preter) de grond is gegaan”, aldus havenschepen Van Peel die er bij de nieuwe Vlaamse regering op aangedrongen heeft ‘onverkort alle noodzakelijke stappen richting Nederland te zetten’. “Gezien de economische belangen die voor Antwerpen en Vlaanderen op het spel staan, kunnen we niet langer geduldig toekijken en afwachten. De doorkomst van grote schepen is voor ons van cruciaal belang.” De Antwerpse Havengemeenschap heeft tezelfdertijd de Nederlandse regering gevraagd de nodige politieke wil aan de dag te leggen om de in 2005 gemaakte afspraken na Al 100.000 aanmeldingen via BTS In de haven van Antwerpen is onlangs de 100.000e termijnaanvraag ingediend via het Barge Traffic System (BTS). Binnenschepen kunnen via deze toepassing onder meer hun komst aanmelden bij terminaloperators. BTS maakt een automatische registratie van het scheepvaartverkeer mogelijk, wat kan leiden tot kortere wachttijden aan de terminals. Sinds de invoering van het systeem begin 2007 zijn er volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen gemiddeld 800 aanmeldingen per week geregistreerd. De 100.000e termijnaanvraag werd verricht door het MS Thiakata in opdracht van vervoersondernemer Groep Gheys uit Mol. “Het gebruik van het BTS heeft voordelen voor vervoersondernemers, terminalbeheerders en voor te komen. Het nieuwe uitstel zou betekenen dat er in de Antwerpse haven direct en indirect 180000 banen op het spel komen te staan. Alfaport Antwerpen, de federatie van havengebonden en logistieke bedrijven, noemt het besluit ‘totaal onaanvaardbaar’: “Dit gaat in tegen eerdere met Nederland ondertekende verdragen.” Met het besluit kan namelijk Nederland niet meer voldoen aan zijn verdragsrechterlijke verplichtingen om de baggerwerkzaamheden uit te voeren tegen eind 2009. onszelf”, aldus het Havenbedrijf. “Vervoersondernemers kunnen elektronisch termijnaanvragen doen bij alle terminals en hebben in een databank inzicht in de openingstijden en eventuele nautische beperkingen van de containerterminals.” “Voordeel voor terminaloperators is dat zij een nauwkeurige ligplaatsenreservering kunnen inplannen en zo onnodige wachttijden vermijden. Door het gebruik van het BTS krijgen wij als Havenbedrijf automatisch een elektronisch overzicht van het binnenvaartverkeer en kunnen we wanneer nodig ingrijpen om een betere service of een hogere veiligheid te garanderen.” Nieuwe kantelbrug over de Dender In Aalst zijn de voorbereidingen begonnen voor de bouw van een nieuwe brug over de Dender. Deze vervangt de sterk verouderde Sint-Annabrug die eind jaren dertig van de vorige eeuw werd gebouwd bij het rechttrekken van de rivier. De ijzeren hefbrug wordt dagelijks intensief gebruikt en moest al een paar keer ingrijpend worden hersteld, nadat onderzoek had uitgewezen dat ze op veel plaatsen doorgeroest was. Inmiddels is ze niet meer veilig genoeg voor de passage van zwaar verkeer en autobussen. Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) laat de brug daarom vervangen door een moderne kantelbrug die op een paar meter van de huidige brug komt te liggen. Schepen tot 1350 ton zullen er kunnen passeren. De nieuwe brug wordt in fases gebouwd. Eind augustus zal de Sint-Annabrug een paar dagen omhoog worden gezet om de bediening over te zetten van het huidige bedieningsgebouw naar de tijdelijke bedieningscontainer. Daarna worden de landhoofden op de linker- en rechteroever gebouwd. Aansluitend wordt de machinekelder gebouwd, de brug gemonteerd en de elektromechanische uitrusting geplaatst. Tijdens de werkzaamheden blijft de oude brug in gebruik. Pas als de nieuwe brug in gebruik is, volgens de planning begin 2011, zal WenZ de bestaande brug en de nabijgelegen voetgangersbrug laten afbreken.

Binnenvaartkrant