Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2009-10

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Rotterdam
 • Onze
 • Nederland
 • Waar

!"#$$%" &'''()(*+(,,

!"#$$%" &'''()(*+(,, -%..%" /'''()(*+(,, 0123%" 4*''()(5'(,, ,=>?@A=BC(DCECFG@AHCAI(=JJ=F=KCADLMEI(>LANKFM>K@C9(CA(JB==KECFGCA %&'()*+,-./,0-01,23,456578)(56,, 9:';

De Binnenvaartkrant 15 5 mei 2009 Overheidsrederij zoekt 150 varende personeelsleden Volop vernieuwing bij VLOOT DOOR SARAH DE PRETER Wie een baan zoekt op het water, heeft tegenwoordig niets te klagen. Alleen al bij de Vlaamse overheidsrederij VLOOT worden de komende vier jaar 100 tot 150 nieuwe varende collega’s gezocht. Ondanks deze lucratieve beroepsperspectieven is het lastig om jonge mensen naar de scheepvaart te trekken. Nog altijd blijkt: jong geleerd is oud gedaan. Hoewel de economische crisis bij sommige bedrijven de rem op de personeelsgroei zet, blijft het een uitdaging voor VLOOT om aan goede medewerkers te komen. Iederéén is immers op zoek naar varend personeel en in de dunbevolkte vijver vissen ook grote commerciële marktpartijen mee. De internationale vaarcarrière waar bijvoorbeeld baggerbedrijven mee lonken, hoeft men bij VLOOT niet te zoeken. “Wij varen dichter bij huis”, zegt Kapitein Yves Goossens, algemeen directeur van VLOOT. “Dat heeft als voordeel dat je je werk makkelijker kunt combineren met een sociaal leven, terwijl de uitdaging even groot is: ook bij ons kan je varen op de allernieuwste schepen en kun je rouleren tussen verschillende diensten. En we blijven natuurlijk een overheidsdienst, wat voor sommige mensen wellicht een stukje extra zekerheid biedt.” Evenwichtsoefening VLOOT ontstond in 1997 toen de Vlaamse overheid besloot al haar civiele vaartuigen samen te voegen onder één koepel. Tot die tijd waren de maritieme overheidstaken niet functioneel maar regionaal georganiseerd. Met de beslissing van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 werd VLOOT een zogehete ‘Dienst Afzonderlijk Beheer’. Sinds Yves Goossens er vijf jaar geleden als algemeen directeur aan de slag ging, is VLOOT geëvolueerd naar een verregaande autonome organisatie, waarbij ze natuurlijk nog steeds onder de Vlaamse overheid hangt. In het kader van deze verzelfstandiging werden concrete doelstellingen afgesproken, waaronder het vergroten van de slagkracht: een marktconforme werkwijze, kort op de bal spelen en afwegen wat je als overheidsrederij zélf doet en wat je toebedeelt aan privébedrijven. “Dat is een evenwichtsoefening”, zegt Goossens. “Als VLOOT groeperen we een aantal bijzondere opdrachten, maar op een aantal vlakken hebben we de voorbije jaren een stap teruggezet. Zo hebben we onder meer de commerciële sleepopdrachten volledig stopgezet en doorverwezen naar de private sleepvaartmaatschappijen.” “Men vraagt zich als overheidsrederij voortdurend af wat men er eventueel nog bij kan doen om de meest optimale invulling te geven aan de Kapitein Yves Goossens in Vlissingen, met op de achtergrond twee vaartuigen die ingezet worden voor het loodswezen. Sinds kort varen alle schepen van VLOOT op zwavelarme brandstof. VLOOT is daarmee de tweede rederij in Europa die voor haar loodsboten helemaal is overgestapt op zwavelarme brandstof. Nummer één waren de loodsen in Rotterdam. maritieme verantwoordelijkheden van overheidszijde. Kan de privésector een bepaalde dienst aanbieden, en zo nee: kunnen wij dat dan doen? Uit de zaken die ook maar enigszins commercieel waren, zijn we de laatste jaren teruggetreden.” “Op dit moment is ons dienstenpakket redelijk stabiel. We merken wel dat de schaalvergroting in de zeevaart voor ons geleid heeft tot een stukje meerwerk. Vooraleer grote schepen zoals onlangs de MSC Beatrice de haven van Antwerpen kunnen binnenvaren, zijn er tal van flankerende maatregelen nodig waar ook wij een rol in spelen. Ook werken we veel meer justin-time dan vroeger. De scheepvaart verlegt nu eenmaal haar grenzen en daar moeten wij in mee.” Verjonging De komende vier jaar gaat een flink deel van de huidige VLOOT-medewerkers met pensioen. Tussen nu en 2013 heeft de overheidsrederij 100 tot 150 nieuwe varende personeelsleden nodig, in Antwerpen, Vlissingen, Gent en Oostende. Deze instroom komt voor een deel van de Hogere Zeevaartschool, Cenflumarin en het maritiem instituut Mercator. Goossens is blij met de ‘uitstekende opleiding’ die studenten er krijgen. “Een groot voordeel is dat al deze jongeren een STCW-vaarbevoegdheid hebben, wat sinds kort een vereiste is om voor ons te mogen varen. Omdat niet al onze medewerkers hierover beschikken en we ook nog nieuwe instroom zonder STCW-vaarbevoegdheid verwachten, bieden we de nodige bijscholing aan. De jongeren die van de maritieme scholen afkomen, hebben een groot deel van de cursussen niet meer nodig.” Je kunt nu eenmaal geen taxibedrijf runnen met oldtimers “Spijtig genoeg is het aantal afstudeerders aan deze scholen veel te klein om de noden van de maritieme sector in te vullen. Je merkt nog steeds dat jongeren niet staan te springen voor een job op het water. Dat heeft er deels mee te maken dat de maritieme sector in België jarenlang maar weinig meer voorstelde. We hadden geen zeevloot meer onder Belgische vlag, de opleiding kustvaart was opgeheven.” “Hoewel dit gat inmiddels weer aardig gedicht is, blijft het moeilijk om de jeugd naar het water te trekken. We zien dat ruim de helft van de studenten die aan een maritieme opleiding beginnen ooit in een ‘natte’ jeugdbeweging heeft gezeten en dat nog steeds een grote groep familie heeft die in de maritieme sector werkt.” “Alleen met deze jongeren gaan we het echter niet redden. Daarom hebben we vorig jaar alle mogelijke verenigingen aangeschreven die een band hebben met het water. We hebben daar redelijk veel respons op gekregen en er zijn ook goede ideeën uit voortgekomen.” “Met het oog op het rekruteren van nieuwe medewerkers werken we trouwens ook zeer nauw samen met de VDAB, de centra voor volwassenenonderwijs in Deurne en Oostende en www.areyouwaterproof.be, een prima platform om jonge mensen wegwijs te maken in de maritieme opleidingsmogelijkheden.” “Natuurlijk ontgaat het ons niet dat de grootschalige reclamecampagnes van internationaal opererende sleep- en baggerbedrijven vaak meer succes hebben. Ik ben er echter van overtuigd dat het ene het andere versterkt: als bijvoorbeeld de baggersector in the picture komt, varen wij daar ook goed bij. Het versterkt namelijk het imago van de hele maritieme sector.” Nieuwe schepen Naast het personeelsbestand van VLOOT ondergaan ook de schepen een ‘verjongingskuur’. “Door nieuwbouw is de gemiddelde leeftijd van onze vaartuigen de afgelopen vijf jaar gedaald van 25 naar zeventien jaar. Ons investeringsplan, dat hopelijk ook door de volgende Vlaamse regering behouden blijft, moet ons uiteindelijk laten landen bij een gemiddelde leeftijd van elf jaar. Dan zitten we qua scheepsleeftijd weliswaar nog steeds hoger dan de meeste privérederijen, maar voor een overheidsbedrijf is het voldoende. Per slot van rekening werken wij met belastinggeld.” De vloot telt 45 schepen, waaronder ook de loodsboten die door VLOOT worden onderhouden en bemand. Uniek is dat de Vlaamse overheidsrederij ook de schepen van de douane en de scheepvaartpolitie onder haar hoede heeft, hoewel dat federale diensten zijn. Op dit moment zijn er acht nieuwe vaartuigen in aanbouw: vijf veerboten, een hydrografisch vaartuig, een nieuwe redeboot voor het loodswezen en een boeienlegger met sleepcapaciteit. In 2011 moeten ze allemaal in de vaart zijn. Schwung “Hoogstwaarschijnlijk gaan we dit jaar ook nog een hydrografisch schip voor de Schelde en een aantal nieuwe loodsboten van het SWATHtype (Small Waterplane Area Twin Hull) aanbesteden. Vooral de nieuwe loodsboten zijn belangrijk, want die worden ook 24 uur per dag en zeven dagen op zeven ingezet. Ook enkele andere schepen in onze vloot zijn nog aan vervanging toe. Je kunt nu eenmaal geen taxibedrijf met oldtimers runnen.” Met het oog op het nieuwbouwprogramma hoopt Goossens dat de scheepsreparatie, die in Vlaanderen de voorbije jaren sterk is gekrompen, weer terugkomt. “Als reder kijk je verder dan de nationale grenzen. Zo wordt een deel van onze nieuwe schepen in het buitenland gebouwd. Maar het zou mooi zijn als er weer schwung komt in de reparatiesector. We hebben dringend behoefte aan mensen met kennis van de nieuwste scheepselektronica.”

Copied successfully!

Binnenvaartkrant