Views
4 years ago

2009-08

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • April
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Nieuwe
 • Schip
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Familie

De Binnenvaartkrant 46 7

De Binnenvaartkrant 46 7 april 2009 De beste stuurlui kijken door het raam ECDIS-seminar Alphatron: blik op een digitale brug zonder papier Als eerste in de markt organiseerde Alphatron een congres over de komende verplichting voor het navigeren via het Electronic Chart Display and Information System (ECDIS). Daarbij presenteerde Alphatron een aantal gerelateerde producten en de Alphabridge-simulator, waarop ECDIS-training wordt gegeven. De gasten vertegenwoordigden een brede afspiegeling van de branche, variërend van shortseareders tot de grote internationale natte aannemers. Algemeen directeur Dick Slingerland verwelkomt de deelnemers in het bedrijfsrestaurant van het riante kantoor langs de Maas in Rotterdam. Slingerland memoreert in het kort de geschiedenis van Alphatron, die op een zolderkamertje begon. Dit jaar bestaat de onderneming dertig jaar. Alphatron heeft vier vestigingen in Nederland. Daarnaast is de onderneming vertegenwoordigd in België, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Dubai, Singapore en Nieuw-Zeeland. Hoewel de eerste discussies over ECDIS reeds plaatsvonden in 1986 kwamen pas in 1990 de eerste concepten op tafel. Uiteindelijk is EC- DIS vorig jaar officieel benoemd tot standaard navigatie- en informatiesysteem ter bevordering van veiligheid en omgevingsbewustzijn. Voor de tekeningen, installatie en configuratie, back-ups en noodstroomvoorziening gelden dwingende voorschriften. Op een ECDISscherm worden de kaarten uitsluitend gepresenteerd in een vectorweergave: er kan naadloos worden ingezoomd, alle beelden blijven scherp en in de juiste omgevingsverhouding. De weergave in 3D birdview doet binnenkort zijn intrede. Het radarbeeld met de positie van het schip is geïntegreerd, net als de informatie die tot het schip komt via AIS-transponders van andere schepen. Blijkt daaruit bijvoorbeeld dat een ferry tegemoet komt, dan wordt de 3D-afbeelding daarvan ook op het scherm vertoond, uiteraard met naam en roepletters. De ECDIS-training op de Alphabridge: levensecht. Routeplanning Sinds eind 2007 heeft Alphatron een samenwerkingsverband met Transas, een gerenommeerde onderneming op het gebied van ECDIS-systemen. Transas bouwde er al meer dan 10.000. Alphatron Marine levert zijn stand-alone ECDIS onder de naam Alphachart T. Die is simpel uit te breiden met een radaroverlay. Alphabridge T is de versie waarmee het systeem verder is uit te breiden en waarmee legio nieuwe mogelijkheden ontstaan. Denk daarbij aan een routeplanning. Niet alleen de route van A naar B wordt in de toekomst getoond maar het systeem geeft eveneens alle informatie over benodigde documenten en loodsen. Met een druk op de knop is dan tevens de meteo te presenteren binnen het vaargebied. Ook de procedure voor man over boord kan worden gekoppeld, evenals een voyage data recorder. Er is ook een mogelijkheid voor een herhaling van alle informatie van de sensoren. Bijvoorbeeld: hoe waren de koers, snelheid en roerstand op tijdstip X? Het systeem vervult op die manier de functie van een elektronisch logboek waarin ook wachtwisselingen automatisch worden geregistreerd. Alle systemen worden ingebouwd in de Alphabridge. In eigen werkplaats in Rotterdam wordt de uitrusting en apparatuur voor deze brug componenten samengesteld, waaronder complete kaartentafels. In Azië, China, Vietnam, Korea of Singapore zorgen de installateurs voor de juiste bekabeling waarna Alphatron Marine in zeer korte tijd ter plaatse de eindmontage regelt. De consoles stralen efficiency uit en rust. Er is een referentielijst met daarop de koopvaardij, patrouilleschepen, supplyschepen en de Nederlandse en de Thaise Marine. Alphabridge R. Norbert van Alphatron Marine staat uitgebreid stil bij de verplichte training die iedereen zal moeten volgen die met het systeem gaat werken. Alphatron Marine is er klaar voor, zowel met middelen als met trainers. In het pand is een niet van echt te onderscheiden brug gebouwd met alle denkbare apparatuur. De simulator is opgebouwd met modules van de succesvolle Alphabridge, die zijn weg naar alle scheepsbouwplaatsen in de wereld heeft gevonden. De simulatie is levensecht: meer dan eens zijn belangstellenden ‘van de wal’ door zeeziekte weggelopen. De noodzaak tot een training is niet voor niets. Schepen worden steeds mooier, de brug wordt comfortabel ingericht zonder geluid en trillingen. Je zou bijna vergeten dat je aan het varen bent en dat er ieder moment gevaar kan ontstaan. Vaak wordt als een vanzelfsprekendheid uitsluitend het rode lijntje op het scherm gevolgd. Dat schepen ook ramen hebben van waaruit je kunt waarnemen wat er buiten gebeurt, dreigt geschiedenis te worden. Uit onderzoeksrapporten van scheepsrampen blijkt dat in bijna alle gevallen de oorzaak moet worden gezocht in een menselijke fout. Gebrek aan kennis voor het gebruik van de apparatuur en automatisering was heel vaak de hoofdoorzaak van een ongeval. Nog erger is dat In 11 procent van alle aanvaringen en 8 procent van de strandingen sprake was van een in slaapgevallen bemanningslid. Juiste settings Het is mooi dat een ECDIS-systeem een grote functionaliteit heeft, maar dat laatste woord kun je ook vervangen door complexiteit. Het systeem zelf maakt geen fouten maar je moet wel weten welke keuze je maakt voor een scala aan mogelijke instellingen. Wat wil ik zien op de kaart, welke limieten voer ik in en op welke wijze ga ik mijn alarm instellen als de limieten worden overschreden? Uit een analyse van een scheepsramp bleek dat er werd gevaren op een scherm waarop onvoldoende details van de kaart waren geselecteerd. Op de kaart was wel degelijk een ondiepte vermeld maar die kwam niet in beeld door de keuze van de settings – ook kwam er geen alarm. Anderzijds: te veel settings aanvinken werkt ook niet. Dan kan het gebeuren dat er een paar keer per Algemeen directeur Dick Slingerland van Alphatron. minuut alarm wordt afgegeven omdat er op honderd meter naast de vaargeul een ondiepte is. In zo’n situatie luistert niemand meer naar het alarm en wordt het eenvoudig weg afgezet. Het zou een goede zaak zijn dat de kapitein per vaargebied standaard een setting aangeeft als onderdeel van de boorddiscipline. Het is niet gewenst dat bij wisseling van de wacht iedere stuurman het systeem op eigen gezag anders instelt en daardoor voor opvolgende wachten onduidelijkheid oproept. De training van Alphatron Marine is gericht op veiligheid binnen de marges van de geschetste praktijkvoorbeelden. De belangstelling en het enthousiasme voor een training met de simulator is groot. Kaarten Van groot belang is de betrouwbaarheid van de onderliggende kaarten die in het systeem worden ingebracht. J. Schaap van the Dutch Hydrografic Office en zijn Britse collega R. Kingdon verstrekten uitleg over de wijze waarop periodiek de cartografie tot stand komt en hoe updates worden verwerkt. M. Hagberg van Transas presenteerde hoe de beschikbare kaarten het best aangeschaft en gebruikt kunnen worden binnen ECDIS. Per reis of traject zijn de kaarten simpel te downloaden waarbij de laatste updates verwerkt zijn. Transas levert de diensten binnen de autorisatie die vooraf met de rederij is afgesproken. Op die manier is het niet mogelijk dat een overenthousiaste officier zijn digitale kaartenkast onnodig te veel zou vullen. ECDIS wordt trapsgewijs ingevoerd. Als eerste zijn de nieuwbouwschepen aande beurt, te beginnen in 2012 voor passagiersschepen boven 500 GT en tankers boven 3000 GT. In 2013 en 2014 volgt de overige nieuwbouw. De verplichtstelling voor bestaande schepen gaat in vanaf 2014 en loopt door tot 2018.

De Binnenvaartkrant 47 7 april 2009 Perfecte combinatie van nieuwe zakelijkheid en ontspanning Loungen bij Tanteloes Lounge Restaurant Tanteloes staat in Rhenen, aan de oever van de Nederrijn. Varend op de Nederrijn doemen net beneden Rhenen aan bakboord de contouren op van Lounge Restaurant Tanteloes. Met afmeermogelijkheden in de onmiddellijke omgeving, zowel voor de recreatievaart als voor de beroepsvaart, is het ook voor varenden eenvoudig om er neer te strijken en zich culinair te laten verwennen. De prachtige ambiance met een mooi zicht op de Nederrijn en een voortreffelijke keuken staan daar borg voor. Het bedrijf is er nog maar enkele jaren gevestigd. In vroeger tijden stond er op die locatie een veerhuis, waar mensen op de overtocht konden wachten en even wat gebruiken. “De laatste uitbaatster van het toenmalige eethuis annex veerhuis heette Loes van Essen, en iedereen kende haar als Tante Loes”, vertelt Marike van der Leeden-Vonder, sales manager van Lounge Restaurant Tanteloes. “Zij werd geassisteerd door een heel oude kelner en de pannenkoeken die men er kon eten, genoten faam in de hele regio. Nadat Tante Loes stopte, stond het pand een poos leeg. Daarna heeft de huidige eigenaar het gekocht, het gerenoveerd en zowel qua exterieur als interieur sterk gemoderniseerd. Vervolgens zijn we gestart met het huidige loungerestaurant. En omdat de naam van Tante Loes één geheel was met de locatie hier, kreeg ons restaurant deze naam.” Marike is als salesmanager al sinds het begin aan het restaurant verbonden. “Samen met de restaurantmanager en de chef-kok maak ik deel uit van het team dat de dagelijkse leiding heeft. Soms is de eigenaar ook hier, maar veelal runnen wij als team het geheel.” Reserveren Er werken ruim twintig vaste medewerkers en daarnaast nog – vooral in de zomerperiode – een aantal oproepkrachten. In de keuken staan in totaal vijf vaste koks. “Enerzijds hebben we gasten die als passanten spontaan komen eten, anderzijds hebben we gasten die tevoren gereserveerd hebben”, aldus Marike. “Vooral op zaterdag en zondag hebben we het daar druk mee en moeten we voor de passanten nog al eens nee verkopen. Dus in het weekend is reserveren echt een must.” In de restaurantruimte kunnen ongeveer honderd gasten een plaats vinden. Zowel tijdens de lunch als in de avonduren kan het zo nu en dan goed vol zitten. Verder kunnen bij Tanteloes partijen gehouden worden, zoals bruiloften, jubilea en dergelijke. “Daar hebben we aparte zalen voor op de eerste etage”, vervolgt Marike. “En zelfs hebben we bij een van die zalen een prachtig terras, zodat de gasten bij mooi weer ook buiten kunnen zitten. In die zalen kunnen we partijen organiseren tot 150 personen, terwijl dan de restaurantruimte op de begane grond ter beschikking kan blijven voor de gewone restaurantgasten.” Ook worden bij Tanteloes vergaderingen, symposia en andere grote bijeenkomsten gehouden. Bijvoorbeeld trainingsbijeenkomsten. Dat gebeurt boven in de zalen; de deelnemers eten dan beneden. Bij mooi weer kan men beneden ook op het terras eten. Daar kunnen dan nog eens 120 mensen terecht. Lounge Exclusief Dan schuift chef-kok Ronnie Jaspers aan. “We hebben een kaart met veel afwisseling”, begint hij zijn verhaal. “We hebben zowel vleesals visgerechten en dan in de geest van de Europese keuken. Onze grote kracht is dat we kiezen voor een heel breed publiek. We kunnen goedkope gerechten aanbieden, bijvoorbeeld hoofdgerechten van ongeveer 14 of 15 euro, maar we hebben er ook een zeetong op staan en die kost natuurlijk meer.” JOECHJACHEN Een serie over horeca aan het water | door Harrie van Eeuwijk Salesmanager Marike van der Leeden en chef-kok Ronnie Jaspers. (foto’s Harrie van Eeuwijk “Elke drie maanden wisselen we de kaart. Maar er zijn toch ook gerechten die altijd op de kaart blijven staan, omdat de gasten daar veel naar vragen. Verder hebben we speciale gerechten, zoals onder meer de Lounge Exclusief. Dat zijn drie luxe gerechten op één bord. Momenteel zijn dat enkele reuz garnalen, een stukje baramundifilet en een stukje ossenhaas met een lekker cognacsausje. Vervolgens hebben we nog als voorgerecht en ook als dessert een proeverijmenu. Dat zijn dan diverse kleinigheden op een bord.” “Voor de lunch hebben we vaak veel zakenlui te gast. Als men weinig tijd heeft, kan men die in een keer geserveerd krijgen, want dat bestaat uit een standaard lunchmenu.” Jachthaven Bij Tanteloes komen met de regelmaat van de klok ook varende mensen. “In de zomerperiode hebben we een eigen passantenhaven voor de pleziervaart”, merkt Marike daarover op. “Daar kunnen ongeveer twintig vaartuigen liggen. Ze mogen hier ook overnachten en wij beheren de haven zelf. Maar er zijn geen bijzondere voorzieningen, zoals douches. Maar als mensen overnachten in de jachthaven, moeten ze wel havengeld betalen. Dat is een gemeentelijke verordening.” De jachthaven heeft een aantal steigers, die van april tot ongeveer oktober in het water liggen en dan een afmeerplaats vormen voor de pleziervaart. Aan de kade, die iets verder naar boven ligt, kunnen binnenvaartschepen afmeren. Daar ook liggen regelmatig passagiersschepen, waaronder die van de Zonnebloem. Arrangementen Zo men dat wenst, kan Tanteloes voor een beperkt gezelschap ook een vaartocht in de regio organiseren. Het bedrijf heeft daarvoor een eigen, klein passagiersbootje in exploitatie, waarop voor veertien mensen plaats is. Marike: “Wanneer men met een groep bij ons komt eten en dan ook een vaartochtje wil maken om gezellig een aperitief aan boord te drinken, is het mogelijk om onze ‘Tanteloes loungeboot’ af te huren. Maar dat dient dan wel tijdig tevoren afgesproken te worden.” Lounge Restaurant Tanteloes is zeven dagen per week geopend, vanaf 11.00 uur. Alleen op 30 en 31 december is de zaak gesloten. De keuken is dagelijks open tot 21.30 uur. Het restaurant blijft daarna tot uiterlijk 24.00 uur open. Bij een partij of feest in een van de zalen, is de zaak tot uiterlijk 01.00 uur geopend. Heeft u iets te vieren? Ga gezellig varen!! bruiloften, recepties, opleveringen, personeelsfeesten T 0181-626126 F 0181-624702 www.partyschepen.org

Binnenvaartkrant