Binnenvaartkrant
Views
6 years ago

2009-07

 • Text
 • Maart
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Behouden
 • Wensen
 • Onze

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 24 maart 2009 COMPUTER STUK!! BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK NEDERLAND B.V. Voor alle soorten lieren en kluizen >> Gezocht voor m.t.s. Djovaki

De Binnenvaartkrant 13 24 maart 2009 LENA is voorbeeld van geslaagde samenwerking Eerste Vlaamse binnenvaartsimulator Dat was even schrikken voor minister van Openbare Werken Hilde Crevits, toen ze op 11 maart de wal sneller op zich af zag komen dan haar lief was. Gelukkig bevond ze zich aan boord van de nieuwe navigatiesimulator LENA, die averijen snel vergeet. De ingebruikname van de simulator is een grote stap voor de Vlaamse binnenvaart en volgens de minister een schitterend voorbeeld van samenwerking. De sector heeft alle reden om trots te zijn op LENA (Leren Navigeren): in amper vijftien maanden tijd hebben een heleboel partijen gezamenlijk deze hypermoderne vaarsimulator gerealiseerd. LENA is een voortvloeisel uit het Flanders Inland Shipping Network (FISN), in 2007 opgericht op initiatief van de Vlaamse regering. Een van de speerpunten van FISN is het verbeteren van de instroom in de sector. “We hebben nog steeds grote nood aan nieuw bloed”, aldus Filip Martens, voorzitter van Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV). Daarom vond in het kader van FISN sectorbreed overleg plaats over het opleidingsaanbod in de binnenvaart. Tijdens die bijeenkomst werd het idee geopperd om een vaarsimulator op te nemen in de opleidingen. In Nederland, Frankrijk en sinds enkele maanden ook Duitsland gebeurt dat al. De zeevaart en de luchtvaart waren nog eerder. Teamprestatie Samen met de sector zette de overheid de schouders onder het idee. Minister Crevits maakte 600.000 euro vrij voor de aanschaf van de simulator. Daarnaast is elk jaar 100.000 euro nodig voor het onderhoud, het updaten van de programma’s en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Minister Crevits aan het roer. (foto Sarah De Preter) Voor de techniek was het Waterbouwkundig Laboratorium verantwoordelijk, dat al ervaring heeft met een zeesimulator en bovendien op korte termijn de gegevens over de Vlaamse vaarwegen kon invoeren. Andere partners waren de opleidingsverstrekkers, werkgevers en werknemers, mensen uit de praktijk en niet te vergeten de vele leveranciers die ervoor zorgden dat de stuurhut van LENA zich in niets onderscheidt van die op een echt binnenschip. “Tot nu toe werden maar weinig dossiers in zo’n korte tijd gerealiseerd”, aldus Martens. “We mogen trots zijn op deze teamprestatie!” Schoolvoorbeeld LENA staat in de gebouwen van het opleidingscentrum Syntra Midden- Vlaanderen in Sint-Niklaas, maar ook de leerlingen van Cenflumarin en de vaarwegbeheerders kunnen er gebruik van maken. Op termijn is de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer geïnteresseerd om via de simulator radarexamens af te nemen. Bernard Strosse, algemeen directeur van Syntra Midden-Vlaanderen, is blij met de nieuwe aanwinst, die volgens hem perfect aansluit bij de vernieuwing van Syntra. “De komende jaren gaan we nieuwe, gespecialiseerde opleidingen ontwikkelen voor ondernemers en daarmee onze sectorenwerking verder uitbouwen. LENA is een schoolvoorbeeld van deze samenwerking met sectoren.” Syntra biedt opleidingen aan in 28 sectoren, waarvan de binnenvaart er één is. Vorig jaar kwam het centrum met een online cursus voor volwassenen die matroos willen worden. Binnenkort zal een volledig traject worden uitgewerkt: van matroos tot binnenvaartondernemer. Strosse: “De binnenvaart is qua investeringen niet te onderschatten. We zijn blij dat we ook voor deze sector een opleidingsaanbod kunnen ontwikkelen.” Volgens Filip Martens is de binnenvaart een leergierige sector: “In geen enkele andere beroepstak is de bereidheid om deel te nemen aan bijkomende opleidingen zo groot. Dat hebben we heel goed kunnen waarnemen tijdens de overgang naar de vrije markt. Zo is ook de samenwerking met Syntra ontstaan.” Vaartijdverkorting? De binnenvaart is echter ook een sector die schreeuwt om nieuwe instroom. Matroos is een knelpuntberoep. Onlangs stelde de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV) het beroepscompetentieprofiel van binnenvaartkapitein/ binnenvaartondernemer voor als proefproject. Filip Martens is daar blij om: “Behalve matrozen willen we ook hoger personeel naar de sector trekken. Als we daar in slagen, hebben we een grote stap vooruit gezet.” LENA kan daarbij helpen, want dankzij de simulator kunnen mensen vaarervaring opdoen zonder uren te hoeven kloppen aan boord. “Het mooiste zou zijn als deze simulator-uren ook meetellen voor het behalen van de brevetten”, zei Ivan Victor van het Fonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Hij vroeg minister Crevits hiervoor te pleiten bij haar collega’s van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Volgens de minister zijn de gesprekken al volop gaande: “We overleggen momenteel ook met andere belangenniveaus, zoals de CCR, om de simulatietijd als officiële vaartijd te laten erkennen. Dat is mijn wens en die van de sector. Ook Nederland is vragende partij, wat de kans van slagen alleen maar groter maakt.” Tijdens een kleine proefvaart kon de minister zich zelf ervan overtuigen hoe realistisch LENA werkt. Ook al dreigde ze eventjes van de juiste koers af te komen, ze was er niet minder enthousiast om. “LENA is een schitterend voorbeeld van samenwerking tussen de overheid en de sector. De binnenvaart maakt zelf gebruik van hypermoderne techniek, dus moeten we dit vernieuwingstempo ook op onderwijsvlak bijbenen. Ik beschouw LENA als een krachtig middel om de drempel naar een carrière in de binnenvaart te verlagen. Zo’n simulator maakt interesse los bij de jeugd. Nu is het de kunst om hem zo goed mogelijk te integreren in de opleidingen en hem volop te laten renderen!” Samenwerkingsakkoord afvalstoffenverdrag De ministerraad heeft het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten goedgekeurd over de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, het zogenoemde afvalstoffenverdrag. Het ontwerp dat staatssecretaris Etienne Schouppe van Mobiliteit voorstelde, regelt de samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten die nodig is om de wet van 19 juni 2009 uit te voeren. Met deze wet stemt België in met het afvalstoffenverdrag. Er komt een stuurgroep die de uitvoering op nationaal vlak zal coördineren. Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren zal de taak van Nationaal Instituut uitoefenen. Ten slotte regelt het akkoord de uitgaven die de uitvoering van het verdrag zal vergen. Eerste schip laadt bij BioWanze In het Waalse Wanze is BioWanze met uur later was de Synthese 20 in de de productie van bio-ethanol gestart. haven van Antwerpen. BioWanze laat BioWanze liet er voor 245 miljoen de bio-ethanol vervoeren naar bestemmingen als Antwerpen, Rotterdam, euro een splinternieuwe fabriek bouwen die jaarlijks 300.000 kubieke meter bio-ethanol gaat produceren. Duisburg en Gent. (foto OPVN) Eind vorig jaar leverden binnenschepen de eerste tarwe aan, een van de grondstoffen. Eind februari verliet de eerste bio-ethanol – ook weer per binnenschip – de fabriek. De Synthese 20 kwam er 1000 ton ethanol laden. Het beladen duurde tweeënhalf uur en 16 10 procent vaart ‘fijnstof-vriendelijk’ Sinds het voorjaar van 2007 kunnen binnenschippers aan de Vlaamse regering cofinanciering aanvragen voor het plaatsen van een emissiearme motor. Voor 10 procent van de vloot is een aanvraag ingediend. “Een groot succes”, zegt een trotse minister van Openbare Werken, Hilde Crevits. “Daarmee vaart al tien procent van onze binnenvaartvloot fijnstof-vriendelijk.” Gemiddeld ontvingen binnenvaartondernemers via deze regeling 13.000 euro subsidie van de overheid.

Copied successfully!

Binnenvaartkrant