Views
4 years ago

2009-06

 • Text
 • Schip
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Maart
 • Binnenvaartkrant
 • Schepen
 • Onze
 • Rotterdam
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 22

De Binnenvaartkrant 22 10 maart 2009 Wij feliciteren Clearwater Group B.V. van harte met de coaster Capewater. VERHAAR OMEGA AIR & NITROGEN B.V.

De Binnenvaartkrant 23 10 maart 2009 Havenbedrijf betaalt mee aan nieuwe sluis Het Antwerpse Havenbedrijf wil zelf een deel van de kosten betalen voor de bouw van een tweede zeesluis op Linkeroever. Daarvoor moet het Havendecreet worden gewijzigd. De Raad van Overleg dringt erop aan dat de overheid nog deze legislatuurperiode een beslissing neemt over de nieuwe sluis. In de Raad van Overleg zijn alle stakeholders van de Antwerpse haven vertegenwoordigd: het Havenbedrijf, de stad, de Maatschappij Linkerscheldeoevergebied, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere betrokken sectoren. De laatste vergadering van de raad op 11 februari stond volledig in het teken van de economische crisis die het laatste kwartaal van 2008 ook in de Antwerpse haven duidelijk zichtbaar werd. Volgens het Havenbedrijf heeft de neergaande trend zich in januari doorgezet. Dagelijks zouden er gemiddeld 1300 havenarbeiders werkloos zijn. Niettemin verwacht de Raad van Overleg dat Antwerpen een “hypercompetitieve” haven blijft. Op dit moment wordt onder meer de kostenefficiency onderzocht. Het Havenbedrijf laat alvast weten dat aangekondigde investeringen zoals de bestelling van nieuwe sleepboten zeker doorgaan. De leden van de Raad van Overleg hameren op een snelle vooruitgang in het dossier rond de aanleg van een tweede zeesluis op Linkeroever. Ze gaan ermee akkoord dat het Havenbedrijf ongeveer de helft van de kosten zelf zal dragen, hoewel dergelijke infrastructuur normaal gezien volledig door de overheid wordt gefinancierd. Snel besluiten Maar Vlaams minister-president Kris Peeters had de zeehavens al eerder laten weten dat grote projecten alleen kunnen doorgaan als er sprake is van cofinanciering. Wat Antwerpen betreft, is dat dus in orde maar alleen op voorwaarde dat de andere zeehavens op dezelfde manier worden behandeld. Om mee te kunnen betalen aan de nieuwe sluis moet het Havendecreet worden gewijzigd. Daarom eisen de stakeholders dat de overheid nog deze legislatuurperiode een besluit neemt over dit project. De Antwerpenaren willen de bouw van de sluis nog deze zomer aanbesteden. Verder zijn ze een onderzoek gestart naar de bouw van een nieuwe sluis op Rechteroever. Waar die sluis precies zal komen, is nog niet duidelijk. Ze zou ongeveer evenveel kosten als de Linkeroever-sluis: 625 miljoen euro. Cruise in eigen land Brusselse haven gebruikt voortaan nieuwe concessie Rivertours heeft een nieuwe vaarbrochure uitgebracht, boordevol vaartochtjes in eigen land. De brochure biedt een overzicht van dertig boottochten, vaar- en fietsarrangementen en vaar- en Antwerpen versterkt scheepvaartbegeleiding Tijd van krachtige groeicijfers voorbij Het transport op de Vlaamse vaarwegen is vorig jaar nagenoeg stabiel gebleven. Na een lichte groei in de eerste negen maanden begonnen de gevolgen van de wereldwijde crisis tegen het eind van het jaar ook door te sijpelen naar de binnenvaart. De vervoersprestatie bedroeg 4,58 miljard tonkilometer en dat was De overheidsafdeling ‘scheepvaartbegeleiding’ voert in de vier Vlaamse zeehavens investeringen uit in de camera- en radarinfrastructuur om de scheepvaart te begeleiden. Voornaamste doel is de overheidsapparatuur en de techniek die binnen de havens wordt gebruikt, beter op elkaar af te stemmen. Zo werd in de haven van Zeebrugge begin dit jaar een nieuw radarnetwerk in gebruik genomen. Eind februari was de haven van Antwerpen aan de beurt. Fabricom GTI heeft er in opdracht van de overheid zes nieuwe radars op de rechteroever geïnstalleerd. Op de kaaien 287 en 653 zijn telkens twee kleurencamera’s geplaatst om de scheepvaart te begeleiden. De nieuwe radars en camera’s moeten schepen helpen de haven in- en 0,28 procent minder dan in 2007. Voor het eerst sinds jaren is het containertransport naar de binnenlandse terminals afgenomen: over het hele jaar bekeken noteerde de sector een daling van 1,59 procent. Ook het aantal ladingen van schepen daalde (met 4,2 procent), terwijl er juist meer werd gelost. “Voor een conjunctuurgevoelige sector als de binnenvaart is het niet bezoekcombinaties voor groepen en individuen. Men vaart mee met ervaren schippers en nautische gidsen die de binnenwater op en top kennen. Vijftien Belgische gemeenten vormen het vertrekpunt voor tochtjes over de Schelde en de Dender, het Zeekanaal, het kanaal Leuven- Dijle, het kanaal Brussel-Charleroi en het Centrumkanaal. Daarbij wordt men steeds teruggebracht onverwacht dat de economische crisis zich in de jaarcijfers weerspiegelt”, becommentarieert Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) de cijfers. “De bouwsector, die in de tweede jaarhelft serieuze klappen kreeg, zorgt nog altijd voor zowat 35 procent van de binnenvaartvolumes. Bovendien is de periode van krachtige groeicijfers, die de sector het afgelopen decennium kende, al naar de vertrekplaats. Deelnemers kunnen hun eigen lunch meebrengen of een maaltijd bestellen. Kijk voor meer informatie op www.rivertours.be. uit te varen en het manoeuvreren aan bruggen en sluizen vereenvoudigen. De komende twee jaar wordt het netwerk uitgebreid naar vier radarsites met telkens twee camera’s en één site met twee camera’s op Linkeroever aan de Kallosluis. Verder krijgt de haven van Antwerpen tegen 2013 een nieuw coördinatiecentrum voor de scheepvaartbegeleiding. De nieuwe verkeerstoren komt in de plaats van het huidige gebouw tussen de Zandvliet- en de Berendrechtsluizen te staan. Hij wordt veel hoger dan het huidige gebouw, waardoor men beter zicht heeft op de Schelde. Alle diensten die in Antwerpen betrokken zijn bij de scheepvaartbegeleiding gaan er samen aan de een tijd voorbij. De binnenvaart klokt al vier jaar min of meer af op een status quo op het vlak van vervoerde tonnage.” Maar ‘stilstaan’ betekent volgens PBV eigenlijk achteruitgaan, omdat het goederenvervoer in Vlaanderen nog steeds groeit. PBV roept zowel de sector als de overheid op tot waakzaamheid en extra inspanningen. De haven van Brussel sluit vanaf dit jaar een nieuw type concessiecontract af met ondernemingen. De nieuwe contractvorm kwam tot stand na maandenlang overleg tussen het havenbedrijf en de ondernemingen die in de Brusselse haven actief zijn. Met de invoering van het nieuwe contracttype wil het havenbedrijf het gebruik van het kanaal als transportweg bevorderen. Wie zich op een terrein met een kade wil vestigen, moet voortaan garanderen een bepaalde hoeveelheid lading met schepen aan- of af te voeren. Voor de looptijd van de concessie worden nieuwe criteria gehanteerd, zoals de hoogte van de investeringen, het aantal nieuwe banen dat een bedrijf creëert en de toegevoegde waarde die het levert. Volgens de Brusselse haven zal de nieuwe contractvorm ook leiden tot een administratieve vereenvoudiging. Voortaan worden alle concessies die de haven verleent (voor terreinen, opslagruimte et cetera) immers geregeld via één enkel type contract. slag. Het zogenoemde ‘Antwerp Coordination Center’ gaat tevens dienst doen als crisiscentrum voor het Antwerpse havengebied. Het moet niet alleen een functioneel, maar ook een mooi gebouw worden. Daarom gaat het Havenbedrijf een architectuurwedstrijd uitschrijven. “De crisis is een kans om bijvoorbeeld de afhandeling aan haventerminals efficiënter te organiseren. We kijken ook hoopvol uit naar de extra investeringsinspanningen die de federale en Vlaamse regeringen hebben aangekondigd.”

Binnenvaartkrant