Views
4 years ago

2009-05

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Februari
 • Rotterdam
 • Wensen
 • Behouden
 • Vaart

De Binnenvaartkrant 4 24

De Binnenvaartkrant 4 24 februari 2009 [ ] Familieberichten Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost ! 0,78 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Fax: 010-4140212 Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot maandagmorgen 10:00 uur, in de oneven weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden familieberichten alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. TE KOOP Rijn-Hernekanaalschip, afm. 80 x 9,20 mtr. 1318 ton, tonnage op aflaaddiepte 2,53 mtr is 1318 ton, bij 2,09 mtr. 950 ton, gaaf casco. Tel. 06-22565505 TEVEEL VERFWERK Scheepsschilder voor binnen en buitenwerk. Allround medewerker voor nieuwbouwprojecten. Verfleverantie tegen een scherpe prijs. Tel. 06-53135007 GEVRAAGD Postzegels m.b.t. afbeeldingen v/d binnenvaart (ook van buitenlandse afbeeldingen). Aanbiedingen naar bureau van dit blad onder: nr. 2000-04 GEVRAAGD Matroos/volmatroos voor ms Volharding. Schoolvakanties en weekenden vrij. Tel. 06-53361631 / 0049-1716061366 GEVRAAGD MAAS RECREATIE Postzegels m.b.t. afbeeldingen BEDRIJFSMAKELAARDIJ v/d binnenvaart (ook van Regelmatig diverse buitenlandse afbeeldingen). jachthavens, campings en Aanbiedingen naar bureau bungalowparken te koop. van dit blad onder: www.maasrbm.nl nr. 2000-04 Tel. 035-6236212 GEVRAAGD MATROOS OP B.Z.A. SCHIPPER ZZP MS TEMPTATION ervaring met kraanschepen; n.o.z min. 3 jr erv. op Rijn- en Tel. 0031-642891330 binnenvaart, i.b.v. dienstboek, vaarsysteem 4 wkn op/4 wkn WIJ ZOEKEN af, loon CAO binnenvaart. kapiteins i.b.v. Rijn/radarpatent Tel. 06-54307928 + ADNR, schippers i.b.v. vaarbewijs/radarpatent + BIEDT ZICH AAN ADNR, stuurmannen i.b.v. Rijn/ Aflosser ZZP i.b.v. van alle radarpatent + ADNR is een pre. papieren. 06-20305534 Reageren op 010-487 67 80 Krammerjachtensluis 10 nieuwe overalls € 99,00 Werkkleding vlamvertragend, Veiligheidsschoeisel Regenkleding Werkjassen Prijzen excl. btw www.terwijn-zwolle.nl tel. 038 4651728 TE KOOP GEVRAAGD Boordgeld HAL en Rott. Lloyd, waardebonnen Rijnvaart en ander noodgeld. Tel. 0181-630662 / hcmonen@chello.nl VOLKERAKSLUIZEN, JACHTENSLUIS Hollands Diep GESUCHT SCHIFFSFÜHRER Oder Festen Ablöser mit allen papieren – ADNR, Rheinpatent bis Mannheim für 80 meter Tankschiff oder Steuermann mit Rheinpatent. Tel. 0049-1713131834 Dordtsche Kil GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Olesia 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Nouvum 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos. Vaar/ verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 INTERFLUVIAL ZOEKT I.O.V. MTS ARGES 3 matrozen met dienstboekje loon volgens cao 8 weken op 4 af. Tel. 06-14569190 of interfluvial@hotmail.com INTERFLUVIAL ZOEKT I.O.V. MTS REZOVAR 3 matrozen met dienstb. loon volgens cao 8 weken op 4 af. Tel. 06-14569190 of interfluvial@hotmail.com TE KOOP Partyboot bouwjaar 1926, 45 personen SI geldig € 125.000,00 ex btw. Originele salonboot bouwjaar 1920, 20 personen, € 80.000,00 euro ex btw Tel. 06-20609256 TER OVERNAME Partyboot bedrijf met locatie Noord Holland. Reacties onder nummer 20090301 naar het bureau van dit blad. Krammersluizen Zuid-Vlije VOLKERAKSLUIZEN Manderssluis Benedensas of Steenbergsche Sas of Heysche Sas STREMMINGEN WESTKOLK VOLKERAK Van maandag 9 maart t/m donderdag 12 maart en van dinsdag 17 maart t/m vrijdag 20 maart, of zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk, is de westkolk gestremd wegens renovatiewerkzaamheden. GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR BRIERS & DUJARDIN Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een B.V.B.A. heeft aangenomen Kipdorp 42 - 2000 ANTWERPEN (België) ! 03/213.58.20 - 2 03/231.60.52 . s.vandam@briers-dujardin.be Onderhandse verkoop onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod van het binnenschip “NADA” (“KMG”) • Naam : “NADA” voorheen “Palmyre” (varende onder de benaming “KMG”) • Artikel van teboekstelling : 03.06.650.1930 • Type : motorvrachtschip met stalen romp bestemd voor vervoer van vaste goederen • Netto tonnenmaat : 977,625 ton • Lengte o.a. : 67,02 m. – Breedte o.a. : 8,24 m. – Diepgang : 2,63 m. • Bouwjaar & -werf : 1930, J. Boel te Temse • Motor : ABC – 294 kW • Meetbrief : Brussel d.d. 20/12/2000 nr. BRB36878, geldig tot 20/12/2015 Het schip is te bezichtigen op zijn huidige ligplaats mits toegangsbewijs te verkrijgen op het bovenvermelde Gerechtsdeurwaarderskantoor BRIERS & DUJARDIN, waar ook alle inlichtingen te verkrijgen zijn en waar tevens de memorie van verkoopsvoorwaarden ter inzage ligt van de liefhebbers. Uittreksel uit de beschikking verleend door de Beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 27 oktober 2008 : In zake : A.R.Nr. 08-4261-B Wij, beslagrechter, Stellen verzoekende partij in het bezit van het binnenschip “NADA” voorheen Palmyre, mogelijk varende onder de benaming KMG.: gebouwd op de Boelwerf te Temse op 7.04.1930, met volgens meetbrief nr. 36878 en metingsmerk BR.36878 op 25.03.1930 de volgende maten: • lengte : 67,14 m • breedte : 8,29 m • voortstuwingsmotor : één motor ABC type 6MDU nr. 9816 (294KW/750tr) Teboekgesteld op het scheepshypotheekkantoor te Antwerpen onder artikel 03.06.650.1930 op 25.03.1930, Machtigen de vertogende partij om over te gaan tot de verkoop, zelfs uit de hand, door gerechtsdeurwaarder R. Dujardin te Antwerpen, Kipdorp 42, op voorwaarde dat is voldaan aan alle wettelijke vereisten. WAT GAAT RIJKSWATERSTAAT DOEN? In de twee genoemde periodes worden de vloeddeuren vervangen/gewisseld en worden de cilinders vervangen (m.b.v. de cilinders worden de sluisdeuren geopend en gesloten). Gedurende de stremming van de de westkolk zijn de andere kolken (kolk 1 (oostkolk) en 2 (middenkolk) + jachtensluis) beschikbaar voor de scheepvaart. WAT BETEKENT DIT VOOR HET SCHEEPVAARTVERKEER? Scheepvaart in de noordelijke en zuidelijke voorhaven dient rekening te houden met de hiervoor benodigde werkvaartuigen. Verkeersaanwijzingen gegeven door de sluismeester en/of de verkeersleider vanaf het ter plaatse aanwezige patrouillevaartuig, moeten stipt worden opgevolgd. INFORMATIE Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de Volkeraksluis, telefonisch 0168-477500 of bij de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht, per marifoonkanaal VHF-71 of telefonisch 0800-0236200. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie. www.rijkswaterstaat.nl INFORMATIE: WWW.VANANAARBETER.NL - TELETEKST - MARIFOON - TELEFOON 0800-8002 (GRATIS) NEDERLAND MOET DOOR. BEL 010 - 288 02 28

De Binnenvaartkrant 5 24 februari 2009 “Ondanks crisis gaan we vol door met investeren” >>vervolg van de voorpagina Er zal genoeg lading zijn voor de inland terminals Maar ook André Toet loopt aan tegen de verschillende belangen in de binnenvaart. “Al die belangetjes. Samenwerken is zowel in de binnenvaart als bij het spoor een vies woord. Als dat zo blijft, gaan we het niet voor elkaar krijgen om de haven bereikbaar te houden met de volumes die moeten worden vervoerd. Het gaat altijd maar om de buurman die het anders zou moeten doen. Daar moeten we van af.” Een gezamenlijke coördinatie realiseren voor de vloot containerschepen is volgens André Toet nog niet gelukt doordat de pijn nog niet hevig genoeg is. “Toen de pijn op de A15 te groot werd, werd de Verkeersonderneming opgericht.” Hij ziet het initiatief voor MIS-CoBiVa (Management Information System – Container Binnenvaart) dat onder de paraplu van het CBRB werd genomen, als een goede basis. Hoeveel pijn er ook wordt geleden, de concurrentie tussen de vervoerders onderling is een onaantastbare grootheid. Daar moet iedereen van afblijven. “Maar we moeten wel af van drie dagen wachten bij de terminal, want dat is niet goed voor de binnenvaartondernemer, niet goed voor de haven en zeker ook niet goed voor de klant die zijn container de boot ziet missen.” Niemand kan zeggen dat het strategisch belang van de binnenvaart voor de Rotterdamse haven hem ontgaat. “Succes van de haven ligt in de bereikbaarheid. 80 procent van de goederen moet naar het achterland. Zonder de verbinding over water was Rotterdam nooit zo groot geworden.” Er werd destijds bij Maersk overwogen om te investeren in de binnenvaart, maar dat ging niet door. Containeroperator Lucassen werd verkocht aan Mercurius Scheepvaart. Wel was er de investering in ERS, een eigen spoordienst. “Bij Maersk was dat inland transport al mijn hobby.” En nu heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Transferium Het containertransferium ziet Toet in het licht van de veranderende logistieke processen. “Het verschil tussen een inland terminal en een containertransferium is dat die eerste ladinggedreven is (de locatie is afhankelijk van klanten in de regio – red.) en dat het rendement van een transferium daarentegen de effectiviteit is van het logistieke proces naar het achterland. Het netwerk van transferia ziet hij als een driehoek: Amsterdam, Moerdijk en eentje ten oosten van Rotterdam. De eerste twee zijn al gerealiseerd door het bedrijfsleven. Voor het laatste transferium staat een consortium gepland. Voor de locatie zijn twee kandidaten: Ablasserdam en Dordrecht. “De plannen voor de vestiging in Alblasserdam hebben de steun van expediteurs, stuwadoors en een aantal andere partners. Het gaat erom dat vervoer niet per truck over de A15 gaat, maar per schip naar het oosten.” De vraag blijft hoe je voorkomt dat lading die nu per schip van de Maasvlakte naar inland terminals in Nederland zoals Tilburg of Oosterhout gaat, straks per grote bak naar het transferium wordt vervoerd en vandaar wordt uitgereden per truck? Dan stroomt er namelijk voor een deel van het traject lading van het water naar de weg in plaats van andersom. “Dat voorkom je misschien niet als het goedkoper is, maar er zal genoeg lading zijn voor de inland terminals”, aldus André Toet. Hij verwacht juist dat die terminals nog sterk zullen groeien. “En we hebben met alle betrokken partijen heel duidelijk afgesproken dat we niet willen dat lading van de binnenvaart naar het wegvervoer gaat.” Hij plaatst het in het juiste perspectief: “Het containervervoer dat per binnenschip moet worden afgewikkeld, zal stijgen van twee miljoen TEU naar acht miljoen TEU. Met de 250.000 TEU die in het derde containertransferium is voorzien om over te slaan op het transferium, haal je 2 procent van de A15.” Crisis De wereldwijde crisis laat alles als een kaartenhuis instorten en ook André Toet kan niet in de toekomst kijken wanneer het herstel zal intreden. “Wie het weet mag het zeggen. Maar wat ik wel weet, is dat we de voorgenomen investeringen in de haven doorzetten. Dat is natuurlijk ook het verschil in horizon tussen het bedrijfsleven en een bedrijf als het HbR. De horizon van een bedrijf is een week, soms maar twee of drie dagen. Bij het Havenbedrijf Het gaat erom dat het vervoer niet per truck over de A15 gaat kijken we naar 2038. Dus ja, we gaan vol door met de Maasvlakte 2.” “Ook andere investeringen, zoals de Hartelstrook (het dempen van het Hartelkanaal ter hoogte van de Beerdam met geplande nieuwe terminals – red.) en in Port City (vastgoedproject in de Waalhaven) gaan gewoon door. Ook de LNG-terminals worden aangelegd.” In het transferium zal het Havenbedrijf niet zelf geld steken, behalve dan als landlord, wat natuurlijk André Toet bij de kaart van de Maasvlakte. “Ja, we gaan vol door met de Maasvlakte 2.” (foto MGR) de core business is van het HbR. Een slechte tijd als nu heeft André Toer al eerder meegemaakt, als aankomend maritiem officier. “In 1979/1980. Dat heeft toen vier jaar geduurd, pas in ‘85 begon de economie echt weer te klimmen. Het was voor mij in ‘83 dramatisch moeilijk een leerlingenplek aan boord van een zeeschip te vinden. Nedlloyd nam negen leerlingen per jaar aan in heel Nederland.” Hij vertrouwt er op dat het ook nu wel weer een keer goed zal komen, al zal dat zeker niet al dit jaar zijn. “De groei zal weer terugkomen, ook in bulk, bijvoorbeeld in kolen, omdat Duitsland steeds meer kolen zal importeren nu daar de mijnen sluiten. En de uitdaging blijft dat we straks samen die acht miljoen TEU de haven uit krijgen.” Voorlichting CCR over elektronisch melden Op 12 mei houdt de CCR vanaf 10.30 uur in het gebouw van het Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Bonn een voorlichtingsbijeenkomst over elektronisch melden. Waarschijnlijk wordt in juni besloten wanneer elektronisch melden voor containerschepen opnieuw verplicht wordt gesteld. Tijdens de bijeenkomst in Bonn zullen vertegenwoordigers van bonden en deskundigen van alle sectoren die in de informatieketen bij het vervoer van containers in de binnenvaart betrokken zijn, spreken. De CCR wil ‘een open discussie’ en waarborgen dat de belangen van alle betrokkenen transparant worden. Bovendien wil de CCR op die bijeenkomst discussiëren over de terbeschikkingstelling en melding van nummers en van ladinggegevens van de containers in elektronische vorm, de uniformering van de meldprocedures, de verantwoordelijkheid van de schippers en de toekomstige uitbreiding van het elektronisch melden tot andere scheepscategorieën waarvoor eveneens een meldplicht van kracht is. Melden van het vervoer van gevaarlijke stoffen bij de vaarwegbeheerders is al verplicht. Het elektronisch melden ervan (van de computer aan boord naar de computer van de beheerder van de vaarweg) is nieuw. In de containervaart lijkt dat onvermijdelijk vanwege de grote aantallen verschillende containers die worden vervoerd door de binnenvaart. Aanvankelijk stond de verplichting om elektronisch gegevens door te geven over gevaarlijke stoffen in vervoerde containers gepland voor oktober 2007. Dat werd uitgesteld naar 1 april 2008. Echter al eind mei schortte de CCR die verplichting voor onbepaalde tijd op. Met name de overdracht van gegevens bij grensoverschrijdend vervoer bleek een struikelblok. Er heerst onder veel schippers nog steeds scepsis of de vaarwegbeheerders wel klaar zijn voor de invoering van de verplichting. Toch is het aantal gebruikers van de melding via BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem, gratis verkrijgbaar bij Rijkswaterstaat) met sprongen toegenomen in de containervaart. De komende weken zal de CCR een gedetailleerd programma over de voorlichtingsbijeenkomst, evenals andere informatie en een inschrijvingsformulier, op www.ccr-zkr.org ter beschikking stellen. Neem alleen genoegen met het beste: sta op Speedheat! • onze ervaring • ons systeem • onze organisatie meer dan 500 binnenvaartschepen 100% veilig, zelfregulerend, iso 9002 gecertificeerd 21 jaar beproefde kwaliteit, landelijk werkend netwerk Meer weten? Bel + 31 (0)117 40 15 00 of +31 (0)6 202 507 29 of kijk op internet: www.speedheat.nl

Binnenvaartkrant