Views
4 years ago

2009-05

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Februari
 • Rotterdam
 • Wensen
 • Behouden
 • Vaart

De Binnenvaartkrant 46

De Binnenvaartkrant 46 24 februari 2009 Westkolk Volkeraksluis gestremd De westkolk van de Volkeraksluis is van maandag 9 tot en met donderdag 12 maart en van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 maart gestremd wegens renovatiewerkzaamheden. Naar verwachting zal de kolk in de avond- en nachtelijke uren wel beschikbaar zijn voor de scheepvaart. Het werk maakt deel uit van de renovatie van de Volkeraksluis die Rijkswaterstaat sinds half 2008 uitvoert. Daarbij gaat het onder meer om de renovatie van vloeddeuren, het vernieuwen van de elektrische systemen en de hydraulische systemen en de bouw van een nieuw bedieningsgebouw. De werkzaamheden leiden tot hinder voor de scheepvaart als er, zoals in maart in de kolken gewerkt wordt. Contractueel is bepaald dat per keer maximaal één sluiskolk buiten gebruik genomen mag worden. Minimaal zijn dus twee beroepskolken en de jachtensluis beschikbaar. Een van de klussen in maart is het vervangen van de sluisdeuren door geconserveerde exemplaren. COV wijst Bos op binnenvaart Nu het kabinet kijkt naar maatregelen om de economie een impuls te geven, pleit het Centraal Overleg Vaarwegen hernieuwd voor het vervroegd uitvoeren van natte infrastructuurprojecten. Daarom heeft het COV een brief met dat idee gestuurd naar minister Bos van Financiën en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. In het Centraal Overleg Vaarwegen zijn de Vereniging van Waterbouwers in Kust- en Oeverwerken (VBKO), de EVO en Koninklijke Schuttevaer verenigd. Zij brengen, vooruitlopend op de gesprekken binnen het kabinet, onder de aandacht met welke investeringen de economie en de binnenvaart gebaat zijn. Het gaat om grote “duurzame” infrastructurele werken die in tijd naar voren gehaald zouden kunnen worden. Vorig jaar maakte het COV een vaarwegenrapportage gemaakt ook toen al gesuggereerd was projecten te vervroegen. In de brief noemt COV-voorzitter Annemarie Jorritsma als voorbeelden de overnachtingshaven bij Lobith, het Wilhelminakanaal inclusief het deel Laarbeek-Eindhoven en de Beatrixsluis die uitgerust zou moeten worden met een derde kolk. Volgens het COV passen dergelijke maatregelen ook goed bij de uitslagen van het recente onderzoek van het NEA dat de investeringen in vaarwegen achterblijven bij die in infrastructuur voor andere vervoersvormen. Bovendien is investeren in oplossingen voor binnenvaart investeren in een sector met een goed toekomstperspectief, maakt Jorrtisma duidelijk. “De prognoses voor de vervoersprestaties tot het jaar 2020 in Nederland vertonen een groei van 20%. In Europa vertonen deze zelfs een groei van in ieder geval 38% tot 2030.” Eerder recht op subsidie Marco Polo Afgelopen november werden ook sluisdeuren vervangen. (archieffoto Rijkswaterstaat) De Europese Commissie heeft voorgesteld om de subsidie-eisen voor Marco Polo te verlagen. “Hoewel het een goede eerste stap is, blijken de drempels voor binnenvaartondernemers nog steeds onhaalbaar”, reageert de Nederlandse Europarlementariër Corien Wortmann. “Ik ga daarom voorstellen de drempels nog verder te verlagen, zodat het vervoer over water echt een kans krijgt zich te ontwikkelen.” Marco Polo is een Europese subsidieregeling ter waarde van ongeveer een half miljard euro, bedoeld om meer goederen van de weg naar het spoor en het water over te hevelen. Op dit moment kan pas aanspraak worden gemaakt op deze subsidie bij zeer grote omzetten. “Hier blijkt bijna geen binnenvaartondernemer aan te kunnen voldoen. Ook het nieuwe Commissievoorstel gaat nog altijd uit van een minimum van 17 miljoen ton kilometer. Ik ga daarom in het Europees Parlement voorstellen om deze drempel voor de binnenvaart verder te verlagen tot 10 miljoen ton kilometer”, aldus Wortmann. “Belangrijk is ook dat de Commissie de procedures voor het aanvragen van subsidies vereenvoudigt. Voor veel ondernemers zijn deze procedures een doorn in het oog, waardoor ook de motivatie om mee te doen aan deze projecten helaas afneemt. De Europese Commissie zou wat mij betreft veel makkelijker technische bijstand moeten leveren, bijvoorbeeld door het instellen van een hulppunt.”

De Binnenvaartkrant 47 24 februari 2009 Rotterdamse vereniging Arrows’81 zoekt sponsors, donateurs en vrijwilligers Rolstoelbasketballers willen via Polen naar Antwerpen Arrows’81 reist binnenkort af naar Lotz in Polen. Daar doet het eerste team van de Rotterdamse rolstoelbasketbalclub van 13 tot en met 15 maart mee aan het voorrondetoernooi voor de Europacup 3. De vereniging, waar de uit de binnenvaart afkomstige Kornelis van der Werf speler/ coach is, kan nog sponsors, donateurs en vrijwilligers gebruiken. Tijdens het toernooi kan Arrows’81 zich direct plaatsen voor het Europacup 3-toernooi dat in mei in Antwerpen wordt gehouden. Sinds de oprichting in 1981 was de club verschillende malen landskampioen en won zij de nationale beker. Op het Europese toneel werd het team twee maal tweede in de Europacup-2 (in 1999 in Italië en in 2001 in Rotterdam). Arrows’81 levert ook een aantal spelers voor het Nederlands heren- en het damesteam. Het is dus geen kansloze missie naar Polen. Helm van der List, sinds twee jaar als center in het eerste team spelend, zegt: “We hebben dit jaar in de eredivisie en in de bekercompetitie laten zien dat we met onze mix van ervaren paralympische spelers en jonge talenten goed met de top in Nederland mee kunnen. Het zal zeker niet makkelijk worden, maar als we deze lijn vasthouden is plaatsing voor Antwerpen een reële mogelijkheid. Dit is het eerste belangrijke toernooi in het buitenland voor het team in deze samenstelling; dus iedereen is erop gebrand goed te presteren.” Kleine bijdrage Van der List is ook lid van de sponsorcommissie. Hij vertelt dat Arrows’81 werkt aan het opbouwen van een duurzame mix van sponsors, die alle een relatief kleine bijdrage leveren. “Dat voorkomt afhankelijkheid van enkele grote sponsors en houdt het leuk voor bedrijven. Voorbeelden van sponsorpakketten zijn shirtsponsoring, kledingsponsoring, websitesponsoring en evenementensponsoring. Hiernaast kan men kiezen uit kleinere pakketten, zoals het sponsoren van bidons, sponsorvlaggen in de sporthal of sponsorlogo’s op de sportstoel. Voor alle sponsorovereenkomsten stellen we een sponsorcontract op naar de normen van de Nederlandse Basketball Bond. Hierdoor start de sponsoring vanaf een bedrag van 100 euro per jaar.” Een compleet overzicht van mogelijkheden is op de website van de vereniging (www. arrows81.nl) terug te vinden. “Tevens is er de mogelijkheid een donatie te doen. Donateurs krijgen een eervolle vermelding op onze website.” Het sponsor- en donatiegeld is bedoeld om de kosten van bijvoorbeeld buitenlandse reizen en integratietoernooien op te vangen en om de contributie voor de leden binnen de perken te houden. Paralympiërs Wat hebben sponsors eraan? Wat krijgt een bedrijf ervoor terug? “Bij elke vorm van sponsoring bieden wij een gepaste tegenprestatie. Zo krijgt een kledingsponsor bijvoorbeeld het bedrijfslogo op de wedstrijdkleding maar kunnen we ook zorgen voor extra exposure door zaken als sponsorvlaggen in de sporthal of vermelding op onze website. Ook kunnen sponsors gebruik maken van onze professionele fotoreportage, zodat ze dit op hun eigen website als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen presenteren.” “We nodigen onze sponsors uit deel te nemen aan ons integratietoernooi, waarbij ze zelf in de stoel kunnen plaatsnemen en wedstrijden spelen tegen andere teams. Onder leiding van paralympische sporters leren we ze de kneepjes van het rolstoelbasketbal.” Schipperszoon Kornelis van der Werf (met rugnummer 9), werkzaam bij Observator Instruments, is speler/coach van Arrows’81. (foto Lia van der Werf) “Het belangrijkste voor de sponsor is de wetenschap dat ze bijdragen aan de grootste gehandicaptensport van Nederland. Arrows’81 heeft een sociaal-maatschappelijke functie in Rotterdam en omgeving als vangnet voor gehandicapten. We integreren met name in de multiculturele stad Rotterdam autochtonen en allochtonen gehandicapte mensen en wisselen onderling ervaringen uit. Arrows’81 werkt samen met het Rijndam Revalidatiecentrum om revalidanten enthousiast te maken voor de sport en ze de kans te bieden in contact te komen met mensen met een gelijke handicap die op topniveau sporten. Dit willen we blijven kunnen doen, ondanks teruglopende subsidie-inkomsten.” Tafelen Ook de hulp van vrijwilligers is altijd welkom, maakt Van der List duidelijk. “Dan gaat het onder andere om algemene praktische zaken bij thuiswedstrijden. Denk aan het klaarzetten van de wedstrijdtafel, de apparatuur en het ophangen van sponsorvlaggen. Voor tijdens de wedstrijden willen we deze mensen ook leren ‘tafelen’: het bijhouden van de scores, de tijd en fouten.” “Ook zoeken we iemand voor het verzorgen van handdoeken, water, kleding en techniek (bijvoorbeeld banden wisselen) en een fysiotherapeut voor behandeling van blessures en sportmassage. Tevens zoeken we mensen met organisatorische vaardigheden die een bestuursfunctie willen bekleden of bijvoorbeeld onze activiteitencommissie willen structureren en professionaliseren.” Voor sponsoringzaken of donaties kunnen belangstellenden contact opnemen via een e-mail naar sponsoring@arrows81.nl. Vrijwilligers kunnen zich melden op info@arrows81.nl. Jumbo Offshore tekent contract voor olievelden Golf van Mexico Jumbo Offshore heeft een contract getekend met Technip USA voor transport- en installatiewerkzaamheden voor de exploitatie van de Cascade- en Chinook-olievelden in De Fairplayer zal later dit jaar assisteren bij de installatie van olieplatforms in de Golf van Mexico. de Golf van Mexico. Hierbij zal het Nederlandse bedrijf expertise leveren op het gebied van het hijsen en transporteren van zware lading. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het hijsen en transporteren van vijf zogeheten buoyancy cans, gefabriceerd bij Technips vestiging in het Finse Pori. Die moeten naar het Cascade- en het Chinookveld in de Golf van Mexico worden vervoerd. Die velden liggen zo’n 160 mijl ten zuiden van de kust van Louisiana. Verder zal Jumbo’s zwareladingtransportschip Fairplayer Technips pijpenlegger en diepwaterconstructieschip Deep Blue assisteren bij de installatie van de vijf buoyancy cans en Free Standing Hybrid Risers. Voor dit project zijn Jumbo en Technip USA een uitgebreid samenwerkingsverband aangegaan waarvoor beide bedrijven gespecialiseerd personeel inzetten. Nu verkeert het project nog in de voorbereidingsfase. De uitvoering staat gepland voor het derde kwartaal van dit jaar. Jumbo Offshore is een Nederlands bedrijf dat zich vooral richt op gecombineerde transport- en offshoreinstallatiewerkzaamheden voor de olie- en gasindustrie. Het maakt deel uit van de zwareladingrederij Jumbo uit Rotterdam, dat een vloot van dertien speciaal hiervoor ontworpen schepen exploiteert. De twee J-type schepen Jumbo Javelin en Fairplayer, beide voorzien van DP2-klasse, worden veel gebruikt voor gecombineerd transport- en offshore-installatiewerk. Deze zusterschepen zijn 143 meter lang en 26,50 meter breed en maken gebruik van twee 900 tons- Huisman mastkranen. Nieuwe regels geneeskundige verklaring voor Rijnpatent bij voor 65 jaar en ouder Op 1 januari zijn de voorwaarden veranderd voor de vernieuwing van Rijnpatenten voor mensen van 65 en ouder. Zij kunnen bij de jaarlijkse vernieuwing niet langer volstaan met een eigen verklaring. Ze dienen een keuringsarts te raadplegen. Wie de 65-jarige leeftijd bereikt, dient jaarlijks zijn Rijnpatent te vernieuwen en daarvoor bij het CCV een geneeskundige verklaring te overleggen. Die wordt afgegeven door een keuringsarts, aangewezen door de Inspectie Verkeer & Waterstaat. De lijst met keuringsartsen is terug te vinden op www.ivw.nl. De lijst kan ook telefonisch worden aangevraagd bij CCV, afdeling binnenvaart: (070) 372 05 80. De geneeskundige verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden. De divisie CCV van het CBR neemt in Nederland vrijwel alle examens voor beroepschauffeurs, schippers, logistiek medewerkers en ondernemers in het transport af. De informatie over de het vernieuwen van het Rijnpatent is te vinden op www.vaardocumenten.nl, dan links bovenin ‘vaardocumenten’ aanklikken, en vlak daaronder ‘Rijnpatent’, naar beneden de pagina scrollen en daar staat in de tekst het woordje ‘vernieuwen’. Dat aanklikken en dan komt het aanvraagformulier tevoorschijn. In de toelichting (pagina 2) staat hoe en waarom. Voor informatie kan men bellen naar (070) 372 07 00.

Binnenvaartkrant