Views
4 years ago

2009-05

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Februari
 • Rotterdam
 • Wensen
 • Behouden
 • Vaart

De Binnenvaartkrant 14

De Binnenvaartkrant 14 24 februari 2009 L. deWaardt Scheepsmakelaardij B1V1 Voor meer in)ormatie kunt u vrijblijvend contact opnemen. 6obiel: 06-53185636 ?-mail: makelaardij@ldewaardt.nl Voor meer schepenD zie onze website: www.ldewaardt.nl SCHIPPERSKOPPEL ZOEKT werk op binnenschip, geen Rijnpatent, met of zonder matroos. 0032-472 23 79 05 of 0031-651 84 86 89 MR M.A. VAN ROTTERDAM Poststraat 32, 4301 AD Zierikzee. Tel. 0111-450445 Fax. 0111-450446 Specialist vervoersrecht WIJ ZIJN OP ZOEK VOOR MTS WATERPOORT naar stuurmannen en matrozen met ervaring in de Binnenvaart, in het bezit van dienstboekje, het vaarsysteem: 4wk/4wk., het salaris vlgs. CAO- Binnenvaart. Voor meer Info. Tel. 06-22424148 - OOST bv Bemiddeling aan- en verkoop van schepen J.A. Oost tel 0653-153374 • jan.oost@veka-group.nl VELE SCHEEPSSIERADEN www.nauticstyle.com Verkoop- installatie en reparatie centrum DE OECHIES NAUTIC TACHOGRAAF www.huizinga-snijder.nl TRACVISION Brede Hilledijk 111 · 3072 NB Rotterdam Tel. (010) 297 39 99 · Fax (010) 484 28 74 www.oechies.nl · info@oechies.nl Ma t/m Vrij van 08.00 tot 16.00 / Zaterdag van 09.00 tot 13.00 MOTORSCHEPEN CASCO, afm. 135 x 11,45 m., direct leverbaar. MS, afm. 135 x 14,20m, bjr. 2008, 5500 ton, 2 x 1600 pk, Cummins, inruil mogelijk Ms Excelsior, bj 2008, afm. 135 x 11,45 x 3,60 m. Zeer compleet schip MS, bj. 1982, afm. 105 x 11,45 x 3,52 m. 2900 ton, 2 x 1200 pk MTU Ms Necton, bj 1998, afm. 105 x 9,40 x 2,97 m., 2000 ton, 1600 pk Cummins Ms Glissando, bj 1956, afm. 110 x 12 x 3.20 m., 2968 ton, 1800 pk ABC Ms bj 2007, afm. 110 x 11,45 x 3,64 m., 3237 ton, 1700 pk Caterpillar Duwboot Nairobi afm. 19 x 11.20, bouwjaar 2005, 2 x 953 pk Mitsubishi Kvb Carisma bj 1998, afm. 172.50 x 11.45 x 3.50 m., 2 x 1300 pk Wärtsilä, met vast werk Kvb Vagarie bj 1965/2005, afm. 181.50 x 11.45 x 3.45 m., 1 x 1200 pk MTU en 1 x 1300 Mitsubishi, event. met vast werk Duwboot Kevin bj 1923/88, afm. 25.50 x 6.58 x 2.14 m., 956 pk Cummins met 535 pk boegschroef. Mds bj 1994, 2924 ton, afm 110x11,40x3,52 m 2 x 1300 pk Cummins Mds bj 1986, 3178 ton, afm 108,50 x11,40 x4,09 m 2 x 1100 pk Ms bj 2006, 3200 ton, afm 110x11,45 x3,56 m 1835 pk Cat Ms Jero bj 2006, afm 135 x 11.45 x 3.20 m, 3561 ton, 2 x 953 pk mit ms Marie Joseph, bj 2004, 2949 ton, afm. 110 x 11,45 x 3,40 mtr., motor 2000 pk Cummins BEUNSCHEPEN Mbs Linsi bj. 1960, 946 ton, afm. 67 x 8,20 x 2,72 m., 2 x 360 pk Volvo TANKERS Mts Isabel bj. 1974 2000 ton afm 100x9,00x3,20 m 1200 pk MITSUBISHI Mts Vopak Rowland, bj. 2005, afm. 81,20 x 10,20 x 3,20 m, 1700 ton, RVS tanks Met starters mogelijkheden Mts, bj. 1959/2005, 2007 ton, afm. 86 x 11,40 x 3,21 mtr., 960 pk, met nieuw middenvoorschip 2005 1 Bunkertanker, bj. 2006, afm. 110 x 11,45 x 3,60 mtr., 3000 ton, 1800 pk ABC Op diverse schepen inruil en financiering bespreekbaar Mts Zeemeeuw, 2000 ton, 86x11,40x3,20 mtr., 1200 pk. Inruil enkelwandig schip mogelijk. Tanker dubbelwandig, bj. 2006, afm. 110 x 11,45 x 3,60 mtr., 300 ton, 1775 pk Cat Mts Hans Nico, bj 2005, 2992 ton, afm 110 x11,45 x3,56 m 1835 pk Cat NIEUWBOUWTANKERS 1 x 135 x 11,45 x 5,90 holte 4000 ton 5150 cub type compleet geleverd 2009 geb China 1 x 135 x 11,45 x 5,23 holte 4500 cub type Tricolore leverbaar 2009 geb Turkije 1 x 110 x 11,45 x 5,40 holte 3800 cub leverbaar 2009 geb Polen Gevraagd diverse schepen ter bemiddeling. Voor diverse klanten jonge schepen gevraagd. Installatie, onderhoud, revisie van alle merken scheepsdieselmotoren en keerkoppelingen, afbouw van nieuwbouw casco‚s, tevens alle voorkomende werkzaamheden aan elektrische en hydraulische installaties. MOTOREN INBOUWEN Bij MARKERINK in Lobith bent U aan het JUISTE adres! 24 uur service Vertrouwen Kwaliteit Officieel Wärtsilä - Deutz dealer Bijlandseweg 30, 6916 BJ Tolkamer, www.markerink.nl, info@markerink.nl, T: 0316-541041, F: 0316-542436

De Binnenvaartkrant 15 24 februari 2009 Groen licht voor investering in West-Vlaamse vaarwegen Hilde Crevits, de Vlaamse minister van Openbare Werken, heeft het fysisch programma van Waterwegen en Zeekanaal (WenZ) 2009 goedgekeurd. Daardoor kunnen enkele belangrijke projecten op de West-Vlaamse vaarwegen gerealiseerd worden. Zo trekt de overheid dit jaar 14 miljoen euro uit voor de doortocht van de Leie in Kortrijk. Daarmee worden de Noordbrug, een tuikabelbrug die de oude Gerechtshofbrug vervangt, en de Collegebrug verder afgewerkt. De Leie moet voor het einde van dit decennium toegankelijk zijn voor schepen van 1350 ton. Volgens minister Crevits liggen de werkzaamheden op schema. Op het kanaal Brugge-Oostende wordt de Scheepsdalebrug herbouwd. De werkzaamheden gaan na het bouwverlof van start. De huidige brug is erg log en draait nogal traag. Daardoor houdt ze het verkeer van en naar het centrum van Brugge langer op dan de andere bruggen. Er komt nu een nieuwe, bredere brug waarvan de bouw een goed jaar gaat duren. Rolbasculebrug Voor de ombouw trekt de overheid dit jaar 2,6 miljoen euro uit. De nieuwbouw wordt een rolbasculebrug, die via schuin oplopende armen zijdelings naar boven wordt getild. Minister Crevits neemt ook andere maatregelen om het verkeer op de ring rond Brugge vlot te trekken. Door de openstaande bruggen staan automobilisten er regelmatig in de file. Binnenkort worden langs de ring zes LED-borden geplaatst met daarop de toestand van de bruggen. Aan de bruggen zelf laat de overheid camera’s plaatsen zodat de bediening veiliger en vlotter verloopt. Voor deze maatregelen staat 465.000 euro ter beschikking. Andere elementen in het werkprogramma van WenZ zijn de aanleg van een waterkerende dijk in Houthulst en structurele onderhoudswerken aan de afwateringskokers van het Afleidingskanaal van de Leie in Knokke-Heist. Koepel voor maritiem erfgoed Vlaanderen telt tientallen organisaties en particulieren die met groot enthousiasme oude schepen en kranen, historische kaaien en getijdemolens opknappen. Het begint vaak met een maquette naar oorspronkelijke historische plannen, (Foto Watergebonden Erfgoed) het eindigt met de oeverloze inzet om unieke scheepswerven te redden van de ondergang. Wat de liefhebbers van het maritieme erfgoed tot nu toe niet hadden, was een overkoepelende organisatie voor hun activiteiten. Daarom is onlangs de nieuwe vzw Watergebonden Erfgoed opgericht. Aanjager van het project was de vzw De Steenschuit in Boom, die sinds twintig jaar authentieke schepen nabouwt of restaureert. Via hun nieuwe koepelorganisatie kunnen de verenigingen voortaan nauwer samenwerken en beter inspelen op het politieke beleid. Ook het uitwisselen van gegevens en kalenders wordt hierdoor vlot getrokken. Watergebonden Erfgoed gaat ook de promotie voor de sector verzorgen. Deze maand nam de organisatie deel aan de Belgian Boatshow. Overigens is ‘watergebonden’ een ruim begrip. Het gaat om alles wat met water te maken heeft. Dus niet alleen de scheepvaart, maar ook visserij, bebakening en de havenwereld. Wallonië kan bijna weer baggeren Half miljoen voor extra rustplaatsen In het Schipperswelzijn hebben de Vlaamse minister van Leefmilieu Hilde Crevits en vertegenwoordigers van de binnenvaartsector op 9 februari een convenant ondertekend om de duurzaamheid van de binnenvaart te stimuleren. Het zogenoemde 3E-convenant staat voor energiezuinig, economisch en ecologisch varen. Het legt volgens de minister de basis voor een duurzame toekomst van de binnenvaart in Vlaanderen. Die is nu al de milieuvriendelijkste transportmodus en moet dat ook blijven. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m. Onder het convenant hebben de binnenvaartorganisaties, verschillende verladers, werkgevers, havens en vaarwegbeheerders hun handtekening gezet. Omdat het een ‘open convenant’ is, kunnen andere partijen op een later tijdstip nog altijd meedoen. Concrete doelen De ondertekenaars formuleren een aantal concrete doelen, waaronder het terugdringen van vervuilende emissies, het gebruik van schone brandstof en duurzame technieken en aangepast vaargedrag. Maar ook de zorg voor een goed vaarwegennet, een hoger aandeel in de vervoersketen en de herwaardering van de kleine scheepvaart. Ter ondersteuning geeft minister Crevits 500.000 euro bovenop het investeringsprogramma van de vaarwegbeheerders voor de aanleg van extra wacht- en rustplaatsen. Vóór mei willen de ondertekenende partijen een actieplan uitwerken met doelen op de korte, middellange en lange termijn. Diverse werkgroepen zijn inmiddels aan de slag. Zo komt de verwerkingsinstallatie in Farciennes er uit te zien. Valse bommelding bij Strépy-Thieu Op de Waalse vaarwegen is al jaren nog maar amper gebaggerd doordat er geen oplossing is voor het verwerken van vervuild slib. De zowat 2,1 miljoen kubieke meter vervuilde baggerspecie in rivieren en kanalen vormt een groot probleem voor de binnenvaart. Het vervuilde slib kon tot nog toe alleen in beperkte mate worden opgeslagen in zogeheten Centres d’ Enfouissement Techniques (CET). Een nieuwe verwerkingsinstallatie in Farciennes aan de Samber biedt vanaf dit najaar uitkomst. Ze is ontwikkeld door DEME-dochter Ecoterres in samenwerking met de haven van Charleroi en de Waalse milieumaatschappij SPAQuE. Vervuild slib wordt er behandeld, waarbij de verontreinigde deeltjes door inkapseling geneutraliseerd worden. Na een Europese aanbesteding heeft het Waals gewest het consortium Ecoterres-Envirowall-Ferrari de opdracht gegeven om op deze manier de komende vier jaar 285.000 kubieke meter slib per jaar te baggeren en verwerken. De belangrijkste baggerwerken zouden nog dit jaar worden aanbesteed. De bouw van de nieuwe verwerkingsinstallatie in Farciennes gaat binnenkort van start. In de herfst moet de fabriek klaar zijn. Een flauwe grappenmaker heeft de scheepvaart nabij de scheepslift van Strépy-Thieu op vrijdag 13 februari bijna een halve dag lam gelegd. Rond zeven uur ’s ochtends ontvingen de hulpdiensten van La Louvière een telefoontje van een onbekende. De man vertelde dat er een bom zou ontploffen aan de scheepslift. De politie rukte uit om het gebouw te evacueren en de scheepvaart op het kanaal stil te leggen. Zo’n dertig agenten, speurhonden en een helikopter zochten in de buurt van de scheepslift naar explosieven. Tegen de middag was duidelijk dat er geen springtuig te vinden was en kon de scheepslift weer worden vrijgegeven. Het parket van Bergen is een onderzoek gestart naar de anonieme beller.

Binnenvaartkrant