Views
2 years ago

2009-03

 • Text
 • Jaar
 • Januari
 • Schip
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Wensen
 • Behouden
 • Vaart

De Binnenvaartkrant 8 27

De Binnenvaartkrant 8 27 januari 2009 GEVRAAGD op k.v.b., 1 stuurman en 2 matrozen i.b.v. dienstboekje. Tel. 06-55830263 Papendrecht, Westeind 193 ◊ Direct aan “De Noord” gelegen ◊ Eigen ligplaats ◊ Botenkraan ◊ 605 m2 perceelopp. ◊ Diverse mogelijkheden ‘t Anker 100 3332 BP Zwijndrecht T. 078 677 27 92 F. 078 677 27 16 Vraagprijs 725.000,- k.k. www.kika.nl Giro 8118 info@bremmer.nl www.bremmer.nl Jachtmakelaardij de Maas Flevoclipper, b.j. 1988/afbouw 1998, 17,40 x 4,50 x 1,50 m, Scania 310 pk, dubbele mastfundatie aanwezig. € 199.500,- Jan Klingenweg 3, 5335 JK Alem. www.jachtmakelaardij-demaas.nl 0418-663236 / 0650-597021 GEVRAAGD GEVRAAGD GEVRAAGD GEVRAAGD voor dubbelwandige tanker (2991 ton): 2 KAPITEINS Wij vragen: Wij bieden: Patent tot Mannheim ADNR patent Radarpatent Onmiddelijke indiensttreding Aflossen met firmawagen loon n.o.t.k. Contact: 00 32 (0) 475 94 54 34 GEVRAAGD GEVRAAGD GEVRAAGD Werkendam, Raadhuislaan 15 ◊ Luxe afgewerkte woning ◊ Perceelopp. 741 m2 ◊ 4 slk. / Living 61m2 ◊ slk. en badk. op de beg. grond ◊ Zo te betrekken Zwijndrecht, Grevelingen 18 ◊ Perceelopp. 244 m2 ◊ Uitzicht op de ‘Maas’ & ‘Balkengat’ ◊ 5 slk. / Living van 50m2 ◊ Inhoud: 600 m3 ◊ Moderne woning Vraagprijs 769.500,- k.k. Vraagprijs 576.000,- k.k. Imperial - De Grave B.V. - Scheepmakerij 120 - 3331 MA Zwijndrecht Het motto ‘Water is onze drijfveer’ loopt als een rode draad door onze onderneming. Wij bieden dan ook voor ondernemers, die met dit motto bekend zijn, een breed scala aan mogelijkheden, waarbij bevrachting naar alle bestemmingen in Europa slechts een onderdeel is. Bent u geïnteresseerd in een gesprek met één van onze medewerkers, bel dan: +31 78 7501 264 Inspraak ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen: Hernieuwde kennisgeving ontwerp-Stroomgebiedbeheerplan Schelde In de periode van 17 tot en met 20 december 2008 is in diverse dag- en nieuwsbladen een kennisgeving geplaatst van de terinzagelegging van de ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen Eems, Maas, Rijndelta en Schelde en het ontwerp-Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren. De tekst van die kennisgeving is te vinden op www.inspraakpunt.nl. Vanaf 21 januari 2009 ligt een complete versie van het ontwerp-Stroomgebiedbeheerplan Schelde zes maanden ter inzage. Begin januari 2009 is gebleken dat in de kaartenatlas behorende bij het ontwerp- Stroomgebiedbeheerplan Schelde de kaarten 16a tot en met 23 ontbreken. Voor inspraak op dit ontwerpplan is het van belang datuoverhetvolledigedocumentkuntbeschikken. Inmiddels is het volledige ontwerpplan in te zien via de website www.inspraakpunt.nl. Achtergrond In de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP’s) staat per stroomgebied aangegeven met welke beheermaatregelen het oppervlakte- en grondwater in Nederland voor 2015 – of zo snel mogelijk daarna – in een goede ecologische en chemische toestand gebracht gaan worden. Voor het Nederlandse deel van de stroomgebieden Eems, Maas, Rijndelta en Schelde is beschreven wat de huidige waterkwaliteit is, wat de grootste bedreigingen voor de waterkwaliteit zijn en welke doelen er gelden voor het oppervlakte- en grondwater. Het opstellen van de SGBP’s is een verplichting die voortkomt uit de Kaderrichtlijn Water van de Europese Unie. Belangrijk onderdeel is een samenvatting van alle maatregelen die waterschappen, gemeenten, provincies en het rijk gaan nemen om die doelen te bereiken, zowel in de planperiode 2009-2015 als in de daaropvolgende planperioden. De doelen en maatregelen van provincies en waterschappen zijn opgenomen in de provinciale plannen en waterbeheerplannen van de waterschappen. Op de website www.nederlandleeftmetwater.nl/ inspraak kunt u zien welke plannen voor uw gebied van belang zijn, waar deze ter inzage liggen en hoe u kunt inspreken. Waar ligt het ontwerp-Stroomgebiedbeheerplan Schelde? De volledige versie van het ontwerp-Stroomgebiedbeheerplan Schelde inclusief kaartenatlas ligt vanaf 21 januari 2009 ter inzage op de volgende locaties: - Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6, Den Haag. - Het kantoor van regionale dienst Zeeland van Rijkswaterstaat te Middelburg. - De provinciehuizen van Zeeland en Noord- Brabant. - De waterschapskantoren van de waterschappen Zeeuwse Eilanden, Zeeuws-Vlaanderen en Brabantse Delta. U kunt het plan downloaden vanaf www.inspraakpunt.nl. Hoe kunt u inspreken? U kunt inspreken op alle onderdelen van het ontwerp-Stroomgebiedbeheerplan Schelde. Als gevolg van deze hernieuwde kennisgeving is de sluitingsdatum voor inspraak op het ontwerp- Stroomgebiedbeheerplan Schelde 20 juli 2009. De sluiting van de inspraakperiode voor de overige ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen blijft ongewijzigd (22 juni 2009). U kunt gedurende de inspraakperiode van 21 januari 2009 tot en met 20 juli 2009 schriftelijk of mondeling reageren. Via internet Op www.inspraakpunt.nl kunt u online uw mening geven door het invullen van een reactieformulier. Schriftelijk Uw schriftelijke reactie op het ontwerp-SGBP Schelde en het bijbehorende plan-MER kunt u sturen naar: Inspraakpunt Ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen Postbus 30316, 2500 GH Den Haag Mondeling Tijdens de inspraakperiode van de ontwerp- SGBP’s vinden informatie- en inspraakbijeenkomsten plaats in Roermond (20 januari), Goes (21 januari), Deventer (22 januari), Amersfoort (26 januari), Zoetermeer (27 januari), Heerenveen (28 januari) en Hoogezand (29 januari). Op deze avonden is er ook een hoorzitting waar u mondeling kunt inspreken op alle ontwerp- SGBP’s. De locaties en tijdstippen zijn bekendgemaakt in de oorspronkelijke kennisgeving over de terinzagelegging van de ontwerp- SGBP’s en het ontwerp-Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren. Deze kunt u vinden op www.inspraakpunt.nl. Voor nadere informatie over deze bijeenkomsten kunt u ook bellen met het Inspraakpunt, telefoon 070 351 96 00. Nadere informatie Voor vragen en nadere informatie over de waterplannen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kunt u contact opnemen met de Helpdesk Water (contact@helpdeskwater.nl of 0800 659 28 37). Een exemplaar van de documenten kunt u ook hier aanvragen. De documenten worden u dan tegen kostprijs toegezonden. Voor een digitale versie van de documenten kunt u terecht op www.inspraakpunt.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Inspraakpunt, telefoon 070 351 96 00. Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang Wat vindt u van onze voorstellen? Nederland is een waterland. Kijk maar naar onze dijken, polders, kanalen, en naar de prachtige waternatuur waarin je zo goed kunt ontspannen. Tegelijk zijn het klimaat en de samenleving in beweging. Het Rijk werkt samen met de provincies, de waterschappen, de gemeenten en met onze buurlanden. Zo ontstaan nieuwe waterplannen met voorstellen om het water schoon, mooi en veilig te maken en te houden, nu en in de toekomst. Deze plannen gaan ook over uw toekomst en uw water. Vertel ons daarom wat u vindt en reageer op de ontwerp-Stroomgebiedplannen en op het ontwerpbeheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. www.inspraakpunt.nl www.nederlandleeftmetwater.nl

De Binnenvaartkrant 9 27 januari 2009 Havenman Ben Vree hield Smit bij elkaar De kersverse Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was getuige van de benoeming van Ben Vree als Havenman 2008. Ben Vree is de CEO van Smit Internationale en werd door de Havenpersclub Kyoto uitgeroepen tot opvolger van André Kramer. De voorzitter van Kyoto, Theo Jongedijk, (journalist van De Telegraaf) sprak de nieuwe Havenman toe. “Als je de nieuwe Havenman van het Jaar vraagt wat zijn bedrijf doet, dan weet hij dat in drie woorden duidelijk te maken: ‘Kloten met boten.’ Zonde dat zo iemand in de haven werkt. Die had bij de krant gemoeten. Ben Vree zou een kei van een koppenmaker zijn geworden.” Ben Vree is Havenman geworden omdat hij – volgens de journalisten van Kyoto - een groot deel van de Smitvloot heeft kunnen vernieuwen en gelijktijdig een aanzienlijke uitbreiding heeft gepleegd. Onafhankelijkheid Het spande er eind vorig jaar even om of Ben Vree erin zou slagen om Smit bij elkaar te houden. Aannemersbedrijf Boskalis had een bod van een miljard op Smit gedaan en daarmee zou Smit niet alleen z’n onafhankelijkheid verliezen maar waarschijnlijk ook zijn opgesplitst Ben Vree, Havenman van 2008. (foto Smit Internationale) en (gedeeltelijk) in buitenlandse handen komen. Dat is niet gebeurd, doordat Ben Vree duidelijk kon maken dat het bod veel te laag was. “Daarmee zou de zorgvuldig opgebouwde synergie tussen de vier divisies havensleepvaart, terminals, bergingen en transport & heavy lift teniet zijn gedaan. Hij staat hier als Havenman, omdat hij het afgelopen jaar heeft aangetoond een bekwaam schipper te zijn, die in moeilijk vaarwater voor de belangen is opgekomen van zijn personeel, van zijn klanten en van zijn aandeelhouders.” Smit is in de handen van Vree sinds 2000 flink veranderd en uitgebreid. Iets dat hij zelf omschrijft als ‘kralen rijgen’: de kralen zijn dan andere bedrijven die werden overgenomen, acht in totaal. De Smit vloot is sterk uitgebreid met nu in totaal 150 boten en wereldwijd actief. Onder andere in Santos, Brazilië, waar achttien slepers van Smit varen, en sinds 2008 ook in Thaipé op Taiwan. Jongedijk: “Smit laat in den vreemde zien Hoe wij Nederlanders maritieme dienstverlening interpreteren.” Smit onderzoekt samen met motorenfabrikant Wärtsilä of gevaren kan worden op LNG (aardgas). Het bedrijf is actief op vijftig locaties, heeft 3.500 werknemers en een jaaromzet van ruim 1,1 miljard. “Ik blijf graag zelf kloten met boten”, antwoordde Ben Vree gevat op de speech van Theo Jongedijk. Hij haalde wat oude herinneringen op, want hij volgde de klassieke loopbaan in de haven, van waterklerk en loopjongen van de kapitein – via de Hogere Haven- en Vervoersschool – een carrière bij Seaport Terminals, Van Ommeren tankopslag, negen jaar in Singapore, tot hij eind 2000 bij Smit begon, waar hij nu de grote baas is. Hij gaf aan ook met het bedrijf in zwaar weer te hebben vertoefd. “In 2001, 2002. Dat ligt ons wel: kop in de wind en doordouwen.” Hij verwacht nog meer overnames. “De recessie kan ook kansen bieden.” Al noemde hij Smit ook ‘evenals Rotterdam niet immuun voor de gevolgen van de recessie’. “Maar Rotterdam en Smit beschikken over veerkracht. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.” Waarbij Vree wel aandacht vraagt voor de instroom van jonge medewerkers. “De haven vergrijst, raakt uit zicht, verder naar westen. De personeelstekorten zijn voelbaar en vacatures zijn moeilijk in te vullen.” Hij waarschuwde ervoor dat de recessie geen reden mag zijn om te stoppen met het stimuleren van die instroom. “Die recessie gaat wel weer voorbij en dan moeten vacatures zijn opgevuld. Het gaat in de haven niet alleen om ijzer en staal maar meer om mensen.” Pantoffels aan Het is bitter koud buiten en binnen is het behaaglijk warm. De schippersvrouw ligt loom op de bank met een warm huispak en een paar pantoffels aan. Eigenlijk is ze met haar vele hobby’s best een bezige bij. Altijd in de weer met het een of ander. Ze is in ieder geval niet het type dat zomaar wat op de bank hangt. Maar vanavond is het een ander geval. Alles wat ze af wilde hebben is ook echt af. Zelfs de laatste foto’s zijn reeds ingeplakt. En het breiwerk al klaar. De schipper ligt, met de kat op schoot, op de andere helft van de grote hoekbank en de hond ligt tussen hen in. Op tv wordt een grappige serie herhaald waar ze naar kijken. De thermoskan staat op tafel en dus hoeven ze niet eens op te staan om een kopje koffie in te schenken en een koekje te pakken. Er hoeft niet gevaren te worden, geen vrachtafrekening gemaakt. Er is geen bezoek. Het is een van die zeldzame avonden waarop er echt niets moet. Zelfs de hond hoeft niet uitgelaten te worden want die laat zich aan boord immers zelf uit. De schippersvrouw constateert dat het een heerlijk gevoel is. Zo vaak komt dat immers niet voor. De wind giert om de roef en dat maakt het dubbel lekker om zomaar op de bank voor de tv te kunnen liggen met een warme kop koffie in de hand. Eigenlijk was ze al bijna vergeten dat er ook zoiets als gewoon ontspannen en genieten bestaat. Zelfs het nieuws, dat de ene crisis na de andere laat zien kan haar deze keer niet raken. Zij kan daar op dit moment toch niets aan veranderen. Misschien dat ze morgen besluit bepaalde stappen te zetten. Maar vandaag in ieder geval niet. En zo laat ze voor deze ene keer de ellende van de wereld aan zich voorbijgaan zonder er over na te denken. Na het weer en nog een kop koffie kabbelt er een soapje langs. Ze komt overeind om een bonbon te pakken en trekt vervolgens haar voeten weer op de bank. Daarna kijken ze naar een wat oudere film met nog een echt verhaal over echte mensen met echte emoties. En de schippersvrouw voelt zich heerlijk, zo in haar huispak, met de pantoffels aan op de bank, en bedenkt dat ze dat eens vaker zou moeten doen. VARELING door Irene Bruyninckx CO 2 mpetitie nu ook voor particulier Onlangs is de campagne ‘Ik daag je uit’ gestart. Doel van de campagne van de Binnenvaart Brandstof CO2mpetitie is om Nederlandse rederijen, diensten en particuliere binnenvaartondernemers uit te dagen om mee te doen met de wedstrijd. Organisator Platform Voort- Varend Besparen streeft naar een grote groep deelnemers om zo het positieve effect van de brandstofbesparing te vergroten. Iedere besparing levert milieuwinst op door vermindering van CO2-uitstoot. Bij de wedstrijd van 2009 worden extra prijzen beschikbaar gesteld. Ook voor tussenklassementen. Die prijzen worden bepaald door een nieuw onderdeel van de CO2mpetitie: ‘Verzin een prijs en win de prijs’. De ‘Ik daag je uit’-campagne duurt twee maanden en daarom is de uiterlijke inschrijfdatum verzet naar 1 maart 2009. Een maand later start de brandstofbesparingswedstrijd. Particulieren Bij de eerste Binnenvaart Brandstof CO2mpetitie wisten de deelnemende schippers gemiddeld 14 procent brandstof te besparen. Voor 2009 is de opzet aangepast. Meedoen is nog gemakkelijker en ook particuliere ondernemers kunnen deelnemen. Dit jaar streeft het platform naar meer deelnemers om het positieve effect op het milieu te vergroten en om meer inzicht te krijgen in het besparingspotentieel van de verschillende scheepsklassementen. Ook als een schipper verwacht dat hij weinig of niets kan besparen, is het zinvol om mee te doen, aldus het Platform VoortVarend Besparen. “Voor de gehele binnenvaartsector kan dit waardevolle informatie opleveren. Wanneer bij massale deelname blijkt dat meeste schippers al heel zuinig varen, dan is dat een bevestiging van het groene imago van de Nederlandse binnenvaart.” Iedere Nederlandse binnenvaartschipper,-rederij of -dienst kan meedoen. Aanmelden gaat heel eenvoudig via de website www. voortvarendbesparen.nl. Daar staat ook alle informatie over de CO2- mpetitie en de prijsvraag ‘Verzin een prijs en win de prijs’. Deelnemers die andere schippers willen uitdagen, gaan ook naar de website van VoortVarend Besparen.

Binnenvaartkrant