Views
2 years ago

2009-01

 • Text
 • Jaar
 • Schip
 • Januari
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Wensen
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Onze
 • Behouden

De Binnenvaartkrant 11 6

De Binnenvaartkrant 11 6 januari 2009 ‘De haven werft’ personeel Met een speciaal actieplan gaat de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) de havensector helpen geschikt personeel te vinden. Een eerste onderdeel van het plan, een website voor vacatures en opleidingsmogelijkheden, is in december gelanceerd. Op www.vdab.be/haven vindt men banen voor hoog- en laaggeschoolden, maar ook nieuwsberichten uit de maritieme sector. De VDAB heeft het actieplan uitgewerkt in samenwerking met de vier Vlaamse zeehavens, die al een paar jaar kampen met een structureel “Bruggen en sluizen onvoldoende verlicht” Zo’n 150 actievoerders van de scheepvaartpolitie hebben op 16 december de Kallosluis twee uur lang bezet. De vakbonden ACOD, ACV-Openbare Diensten en VSOA hadden de prikactie gezamenlijk aangekondigd. Ze eisen meer personeel en financiële middelen voor de scheepvaartpolitie. Anders komt de veiligheid van de scheepvaart volgens de vakbonden in gevaar. De actie gold als een nationale waarschuwingsactie. De vakbonden hopen snel weer rond de tafel te gaan met de federale overheid om een oplossing uit te werken voor personeelstekort. Momenteel werken er bijna een kwart miljoen mensen in de Vlaamse havensector. Ondanks de economische malaise geraken knelpuntvacatures maar moeilijk ingevuld. Naar verwachting zal de krapte de komende jaren verder toenemen. De Europese Ontwikkelingsschets gaat ervan uit dat er – bij een hoge groei van de haventrafiek – tegen 2015 zo’n 13.000 jobs bijkomen. Vorig jaar organiseerden de Vlaamse minister-president Kris Peeters en minister van Werk Frank Vandenbroucke een ‘vierkante tafel’ De verlichting aan sluizen en bruggen laat vaak te wensen over, schrijft VBR in een brief aan het Waalse transportministerie. “Vooral in deze winterperiode, waarin het vroeg donker is, krijgen we klachten van onze varende leden en buitenlandse kapiteins.” Boos over prikactie scheepvaartpolitie het geld- en personeelstekort. “We willen niet elk jaar rond augustus of september weer moeten praten omdat er geen geld meer overblijft.” Het Antwerpse Havenbedrijf heeft de actie scherp veroordeeld. Twee zee- en een elftal binnenschepen zouden ernstig vertraging hebben opgelopen. Ook havenschepen Marc Van Peel had geen goed woord over voor wat hij noemde de “gijzeling van het scheepvaartverkeer”. Dergelijke acties kosten de haven handenvol geld en imagoverlies, aldus Van Peel. rond dit thema. Het actieplan is een uitvloeisel van deze bijeenkomst. In aanvulling op de website wil de VDAB ook speciale accountmanagers inzetten om de zeehavens te ondersteunen bij het aantrekken van personeel. Verder gaat men een havengericht opleidingsaanbod ontwikkelen. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar oudere en allochtone werkzoekenden, die nu nog ondervertegenwoordigd zijn in de havens. VBR wijst in de brief op een signalisatiefout op bruggen over de Maas tussen Yvoz-Ramet en Monsin. Brugdelen waar men niet onderdoor mag varen, zijn voorzien van twee verticale rode lichten in plaats van één. Twee rode lichten mogen volgens VBR alleen gebruikt worden bij beweegbare bruggen of bij een tijdelijke of langdurige stremming van de rivier. Verwarrend, VBR haalt bakzeil op sluis Wijnegem Medio december liet vaarwegbeheerder NV De Scheepvaart een handtekeningenactie van VBR op de sluis van Wijnegem stopzetten. VBR maakt zich zorgen over de personeelsbezuinigingen op de sluis van Wijnegem. De veiligheid van de sluis- en scheepsbemanning zou “Invloed crisis niet overdrijven” De Vlaamse zeehavens kampen al een paar jaar met een structureel personeelstekort. (foto Sarah De Preter) want de bruggen in Luik zijn niet beweegbaar. Problematisch zijn volgens VBR ook de bruggen en andere kunstwerken op het traject van Yvoz- Ramet tot Namen. Daar ontbreken de verplichte radarreflectoren. Voor de ‘gewoontevaarders’ is dit volgens VBR niet zo’n probleem, omdat ze de route kennen. Maar vreemde daardoor in het gevaar komen. Ook verwacht VBR logistieke problemen, want bij grote drukte moeten schepen nu al lang wachten. Op de sluis van Wijnegem legde de vereniging in december een formulier ter ondertekening uit voor varenden die er ook zo over denken. Daarvoor had VBR echter geen toestemming gevraagd. NV De Scheepvaart reageerde terstond en deelde mee dat het “allerminst gebruikelijk” is dat een enquêteformulier waarin beslissingen van de NV De Scheepvaart aan de orde worden gesteld juist op een sluizencomplex van De Scheepvaart ter ondertekening ligt. “Jullie moeten een andere manier zoeken om leden te bevragen”, aldus de vaarwegbeheerder, die VBR schippers hebben het er wel moeilijk mee. VBR stipt ook aan dat de radarreflectoren op de Schelde tussen Temse-Dendermonde tot Gent voor de scheepvaart bijna onzichtbaar zijn. Verder vinden veel schippers de afvarende invaart voor de sluizen van Ampsin Neuville gevaarlijk. De lage bovenpier wordt er namelijk helemaal niet verlicht. wel uitnodigde om de al ingevulde formulieren op te halen. “Als er moet bezuinigd worden, dan op andere sluizen, maar niet in Wijnegem”, aldus VBR. “Op de sluizen in Olen, Kwaadmechelen, Hasselt en Diepenbeek zit overal minstens één man per ploeg te veel.” “Welke werkgever kan het zich permitteren om personeel ter beschikking te houden aan sluizen waar slechts een paar keer per dag een vaarvergunning moet worden uitgeschreven voor een leeg schip dat toevallig tussen deze sluizen gelost heeft? Hier zou elke werkgever aan failliet gaan.” De economische crisis zal niet aan de Antwerpse haven voorbijgaan, maar “de haven ligt niet plat”, aldus verantwoordelijk schepen Van Peel. (foto Sarah De Preter) Ook aan de Antwerpse haven zal de wereldwijde economische crisis niet voorbijgaan, en daar is de laatste weken van 2008 dan ook veel over gesproken. Zo trok de Vlaamse vice minister-president Dirk Van Mechelen in het parlement aan de bel in verband met de dalende containeroverslag. Paniek en angst zijn echter geen goede raadgevers. In de Antwerpse gemeenteraad adviseerde havenschepen Marc Van Peel de invloed van de crisis op de haven niet te overdrijven. “De haven ligt niet plat”, aldus Van Peel die ertoe opriep de crisis voor wat de haven betreft tot haar ware proporties te herleiden. Hoeuervandaagvoorstaat,datweetu.Maarwaarbentumorgen? MetdearbeidsongeschiktheidsverzekeringvanProFinancevaltunooit tussenwalenschip.Maakdaaromvandaagnogeenafspraakmet adviseurArnoutPunt.Wievoor1februari2009reageert, wordtgegarandeerdgeaccepteerdenprofiteertbovendien vanfiksekortingenopdepremie.Bel(020) 46 32 990 of kijk voor meer informatie op www.ProFinance.nl.

Binnenvaartkrant