Views
2 years ago

2008-26

 • Text
 • Jaar
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Schip
 • Rotterdam
 • Onze
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 24

De Binnenvaartkrant 24 16 december 2008 TeamCo Shipyard kenmerk van expertise en kwaliteit Scheepsstoffering OP MAAT Banken Tapijt Vinyl Gordijnen TeamCo Shipyard geniet faam als afbouwspecialist van casco’s voor de binnenvaart en kleine zeevaart. In Heusden beschikt TeamCo over moderne faciliteiten en een team ervaren en gemotiveerde scheepsbouwers. TeamCo werkt klantgericht en koppelt topkwaliteit aan scherpe prijzen. Vanaf de eerste kennismaking tot na de oplevering staat TeamCo haar relaties met raad en daad terzijde. Voldoende reden om met TeamCo in zee te gaan. Dijkje 1, Nieuwendijk • T 0183 - 401 933 F 0183 - 403 837 • info@degostofferingen.nl www.degostofferingen.nl Tel: +31(0) 416 665500 Fax: +31(0) 416 665505 info@teamcoshipyard.nl www.teamcoshipyard.nl kuipen & kolommen stuurhuizen rvs werkzaamheden roefdeuren alu reparatie radarmasten Alubouw De Mooy BV Nieuwe Bosweg 4 3341 LH H.I. Ambacht Tel.: (078) 682 12 14 Fax: (078) 682 12 17 www.alubouwdemooy.nl HARDOX ® 400 is een sterke slijtplaat met unieke eigenschappen. Door het toepassen van deze HARDOX ® 400 slijtplaten kunt u 3 tot 4mm* dunner op de diktes van laadvloer en beunwanden. Deze gewichtsbesparing betekent een hoger laadvermogen. Het laadruim wordt minder gevoelig voor slijtage wat de levensduur verhoogd met een factor 2 tot 3*. Tevens wordt de kans op vervorming verminderd en het slagabsorberend vermogen is 4 maal* verhoogd. Met onze technische support optimaliseren wij u specifieke toepassing met de bijbehorende kwaliteit. Wij werken graag samen met u. De bewerkingsmethodes snijden en lassen zijn in de combinatie met standaard plaatstaal goed uitvoerbaar. Vervanging- dan wel reparatiewerkzaamheden aan laadvloer en beunwanden zijn door de Nederlandse Scheepvaart Inspectie toegestaan. * t.o.v. S235JRG2, standaard plaatstaal. Om te controleren op oorsprong worden alle HARDOX ® slijtplaten af fabriek standaard met een 3.1B certificaat geleverd. SSAB Swedish Steel B.V. Office Benelux: Tel.: +31 24 6790570 Fax.: +31 24 6790577 www.ssabox.com www.hardox.com ONLY BY SSAB OXELÖSUND

De Binnenvaartkrant 25 16 december 2008 Alle seinen op groen voor ‘Seine-Nord’ Directeur Maritieme Zaken Rob Huyser van Verkeer & Waterstaat spreekt van een ‘enormous boost to fight road congestion’ (een enorme impuls in het gevecht tegen wegopstoppingen) als de Seine-Schelde-verbinding wordt aangelegd. Hij vertelde dit bij een presentatie van de kanaalplannen door de Franse vaarwegbeheerder VNF in Rotterdam, dinsdag 2 december. “En zeker niet alleen voor de binnenvaart. Het is ook een economische stimulans en biedt de mogelijkheid nieuwe technieken toe te passen in een moderne vaarwegverbinding en die vaarweg te integreren in het landschap.” De bijeenkomst was vooral bestemd voor bouwers en consultants. Vandaar dat Huyser beklemtoonde dat hier kansen liggen voor de Nederlandse industrie. De Franse staat heeft alle mogelijke seinen op groen gezet om alvast te beginnen met de aanleg van het Seine-Nord kanaal. Archeologen zijn alvast het traject aan het afgraven en kunnen het aanbod van wat ze daar allemaal vinden nauwelijks aan. In 2011 begint de aanleg definitief en in 2015 moeten er schepen varen op het kanaal. Wat is de Seine-Schelde of Seine- Nord verbinding? Het is een vaarwegverbinding tussen het Seinebekken en het Scheldebekken, waarbij grote delen van de bestaande vaarwegen op het traject zullen worden verruimd en een nieuw kanaal wordt gegraven in Noord- Frankrijk van 106 kilometer lengte (van de rivier Oise bij Compiègne in het zuiden tot de Boven-Schelde bij Aubencheul-au-Bac in het noorden). Het huidige Canal du Nord valt op sommige plaatsen gelijk met dit nieuwe kanaal en de ‘losse restanten’ ervan – die buiten de hoofdroute liggen – zullen op den duur hooguit nog een functie behouden voor de pleziervaart. Kosten De kosten van het kanaal worden momenteel geschat op 4,2 miljard euro. Daarvan neemt de Europese Unie 333 miljoen voor haar rekening, een miljard komt van de Franse staat, een tweede miljard 21156 BALLAST POMP MET 7,5 KW MEER DAN 1000 KUUB / UUR VERPOMPEN! www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69 l’Association Entreprendre pour le Fluvial presenteert zich bij de VNF Meetings. Françoise Morhange van VNF legt uit wat het project Seine-Nord Europe inhoudt. (foto’s MGR) komt van de locale en regionale overheden met een direct belang bij het kanaal en de rest (zo’n 1.9 miljard) moet een private investering worden. Dat zou het kanaal tot een publiek-private samenwerking maken, een PPS. Dat bedrijven die aan het werk gaan om het kanaal aan te leggen daar zelf in gaan investeren is niet zo waarschijnlijk. Wel wordt er iets verwacht van de bedrijven die als het kanaal klaar is in 2015, daar direct profijt van hebben. Zo komen aan het kanaal vier ‘platforms’, waarmee de VNF overslag- en distributiecentra bedoelt. Dat is een belangrijke troef van het kanaal, want daarmee krijgt inderdaad de regio waar het kanaal doorheen loopt een economische impuls. Ook wordt er gedacht aan directe investeringen door de havenbedrijven van Antwerpen, Gent en Rotterdam, die immers over een grootscheepse vaarwegverbinding met het economische centrum rond Parijs verkrijgen. Daar zouden voor de investeerders dan natuurlijk ook directe inkomsten tegenover moeten staan. Al vast staat dat de scheepvaart tol zal moeten gaan betalen op het kanaal. Hoewel er officieel nog geen bedragen worden genoemd, is in de wandelgangen te horen dat het gaat om een bedrag van 2,70 euro per ton scheepsgrootte (leeg of geladen) waarvan 2 euro voor het nieuwe kanaal en de rest voor de verruimde overige delen. Victor Schoenmakers van het Havenbedrijf Rotterdam gaf al aan dat het HbR er positief tegenover staat. “Het project is precies in lijn met wat we bij het havenbedrijf wil: het is ondernemend, duurzaam, klantgericht en betrouwbaar.” Hij wees er tevens op dat Rotterdam nadrukkelijk nadenkt over hoe meer te vervoeren naar het achterland. Even de huidige crisis buiten beschouwing latend, rekent het HbR nog steeds met een groei in het achterlandvervoer van 406 miljoen ton (in 2007) naar 800 miljoen ton in 2030. “Tot nu toe was onze focus voor oostwaarts gericht, maar deze verbinding met het Ile de France zal zeker belangrijke effecten hebben op de transporten vanaf de Rotterdamse haven.” Het nieuwe kanaal Seine-Nord kruist onderweg twee grote snelwegen (de A29 va Amiens naar St. Quentin en de A26) een flinke rivier, de Somme. Drie kruisingen die worden ‘opgelost’ met aquaducten, waarvan het aquaduct over de Somme met 1,3 kilometer lengte de grootste is. Een aquaduct in een klasse V-vaarweg (goed voor duwcombinaties tot zo’n 4.400 ton) is niet gering: de betonnen bak is 55 meter breed en zeker vijf meter diep. Het is bij de Somme een opmerkelijke constructie omdat het oude Canal du Nord daar op het niveau van de Somme zelf de rivier kruist en over een afstand van kilometers een flink aantal meters lager ligt dan het kanaal. Behalve de vier ‘platforms’ zijn langs het nieuwe kanaal nog eens vijf kades voorzien voor graanoverslag. “Het is voor agrarische bedrijven zelfs op een afstand van honderd kilometer van het kanaal aantrekkelijk om de goederen naar die plaatsen te brengen voor de overslag op binnenschepen”, vertelt Françoise Morhange van VNF project Seine-Nord Europe. Ook zijn er langs het 106 kilometer lange kanaal vijf plaatsen voorzien waar de scheepvaart kan aanleggen en er zijn twee kades met overslagfaciliteiten. Er worden zeven sluizen gebouwd en in het midden van het kanaal ontstaan twee kunstmatige meren als waterreservoirs om het kanaal te voeden. Over het kanaal komen 59 bruggen voor wegen en spoorwegen. Kansen Daags na de bijeenkomst in Rotterdam werd bij de eerste VNF Meetings in Parijs vooral gewezen op de kansen die er liggen voor de Franse ondernemers. Frankrijk wil groot inzetten op de binnenvaart. De verbinding tussen het vaargebied van de Seine en de noordelijke vaarwaters en havens in Nederland en België – en in het verlengde daarvan dus ook in Duitsland – biedt de Franse binnenvaart de kans om serieus mee te gaan spelen in Europa. Er zijn rond de Seine voorbeelden genoeg van bedrijven die de laatste jaren over water zijn gaan vervoeren waar ze dat eerder over de weg deden. Zo was er een presentatie van een papierproducent die nu per container recyclepapier aanvoert en grote rollen papier afvoert per schip. De haven van Le Havre wordt op deze wijze direct ‘over land’ verbonden met de noordelijke concurrenten. Daar was aanvankelijk wel wat protest te horen, maar dat is inmiddels verstomd. “Natuurlijk is vervoer tussen Le Havre en Rotterdam over zee heel goed mogelijk en direct transport zal ook gebruik blijven maken van shortsea tussen die havens”, vertelt Nicolas Bour, directeur van het Seine-Nord Europe project. “Maar de vier platforms langs het kanaal (overslagplaatsen – red.) bieden ook voor Le Havre een nieuw achterland.” >> Lees verder op pagina 27 De vaarweg van de Oise in het zuiden tot de Schelde in het noorden. 99.211 GOED DOOR DE BOCHT MET EEN VETH KOPROER www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69

Binnenvaartkrant