Views
2 years ago

2008-25

 • Text
 • Pompen
 • Binnenvaart
 • December
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Twee
 • Schepen
 • Onze

De Binnenvaartkrant 4 2

De Binnenvaartkrant 4 2 december 2008 P.H.Timmer Scheepsmakelaardij Rotterdam sinds 1973 NAVIGATIE APPARATUUR Advies Installatie Dealer van: Alphatron - Swiss - Sygo TravelVision Q6 - Orlaco Novio Nautic BV Oude Haven 47 6511 XE Nijmegen Tel. : 024-7110020 E-mail : info@novionautic.nl Mobiel 0653-14 27 01 Faxmail 0842-29 16 91 E.mail: info@phtimmer.nl Web: www.phtimmer.eu Te Koop: 1158 ton geb te Erlenbach 1954 Afm.73.00 x 8.20 x 2.79 op 2.50m 1000 ton 2 Ruimen, Azobe, inhoud 1600 m3 Den hoogte ca.160 cm. Al. schuifluiken. 925 pk Deutz 1800 omw/pm type Bam 816 1992 rev.2008 Boegschroef met 320 pk. Daf. gen.sets 17 en 25 Kva Vlak vernieuwd in 1988 laatste werfbeurt 2008 Certificaat van scheepvaartinspectie 2008 tot 2013 Vraagprijs 275.000,00 Euro Inruil is bespreekbaar Verkoop Service Diverse aanbiedingen • Radar JRC JMA609 • Radar Swiss JFS364C • TravelVision Q6 • Rivierpiloot • Ook gebruikte radars en schotels! INTERFLUVIAL IN OPDRACHT VAN… mts Dordogne zoekt 3 matrozen met boekje 8 wk op / 4 wk af beloning volgens CAO reactie aan interfluvial@hotmail.com of Tel.0031-618465147 GEVRAAGD 3 matrozen voor koppelverband. Voor info 06-53889081 BIED ZICH AAN Aflosser matroos/ stuurman, (duitser) kennis Nl-taal, TMS (ook Chemie) en KV-ervaring. Email. rhinepirate@arcor.de Tel.06-45950411 of 0049- 15201858701 GEVRAAGD op kvb Inge, Nederlandse matroos, 2wk/2wk. Tel.06-24560483 MAAS RECREATIE BEDRIJFSMAKELAARDIJ Regelmatig diverse jachthavens, campings en bungalowparken te koop. www.maasrbm.nl Tel.035-6236212 B.Z.A. AFLOS. i.b.v. alle papieren. Tel.06-53422414 GEVRAAGD Matroos voor eetbare olietanker. Vaargebied: Internationaal. Systeem: 14/14 Sollicitaties: 06-54601524 WIJ ZOEKEN voor één van de opleidingsschepen STC een stuurman. Vast dienstverband mogelijk. U moet in het bezit zijn van een geldig dienstboekje, medische keuring en een verklaring van goed gedrag. Tel. 010-4876780 AANGEBODEN Afloskap. ZZP-er. Patent Basel, ADNR basis Tel.06-53410934 OCEANWIDE NETHERLANDS Heeft de oplossing voor uw personeelsprobleem in de Binnenvaart. Wij bieden Poolse stuurmannen, volmatrozen, matrozen en lichtmatrozen. Legale werkmethodes binnen een professionele organisatie! Voor meer informatie. Tel.0118-429516 of 06-13370771 VEILIGHEIDSADVISEUR!? IVW gaat bedrijven en transporteenheden controleren of deze adviseur is aangesteld. OK MARITIME kan deze diensten verlenen, zodat uw bedrijf op korte termijn aan de wet voldoet. Informeer nu voor een aanbieding. info@ okmaritime.nl Tel.010-2344302 GEVRAAGD MCS CHEYENNE Stuurman - 2de kapitein, weekend vrij, met eigen woning. L.o.t.k. Tel.0032-476329246 Tel.0031-620735318 10 nieuwe overalls € 99,00 Werkkleding vlamvertragend, Veiligheidsschoeisel Regenkleding Werkjassen Prijzen excl. btw www.terwijn-zwolle.nl tel. 038 4651728 SPIJKENISSE BN 22-KG-1 MIDDEL- HARNIS Spui Tiengemeten Haringvliet ROTTERDAM Gespecialiseerd in ballastpompen, draadloze kraanbesturingen, Orlaco camerasystemen, Intellian satellietvolgsystemen, importeur van Elca en OLP draadloze systemen. Tel. +31(0)167-521228 fax +31(0)167-522205 Oude Maas HARINGVLIETBRUG www.wbhandel.nl Hollandsch Diep Dordtsche Kil SEA LUX SÀRL ZOEKT Voor het mts Stolt Oslo een matroos of lichtmatroos i.b.v dienstboekje, 2 jaar erv. CAO loon. Tel. 0035-226119232 DORDRECHT Nieuwe Merwede WERKZAAMHEDEN HARINGVLIETBRUG –STREMMINGENSCHEEPVAART Amer = deels gestremde vaarroute = omleidingsroute (indien hoger dan 13,5 m) VRIJDAG 5 SEPTEMBER 2008 TOT MAANDAG 5 JANUARI 2009 Let op: Aangepaste einddatum Rijkswaterstaat voert van vrijdagavond 5 september 2008 tot maandagochtend 5 januari 2009 werkzaamheden uit aan de Haringvlietbrug. WANNEER WORDT ER GEWERKT? Dewerkzaamhedenvindenoverdagplaats.Inhetweekendwordtdoorgewerkt.Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden tot 5 december 2008 plaatsvinden. Deze datum is nu verplaatst naar maandag 5 januari 2009. WATBETEKENTDITVOORHETSCHEEPVAARTVERKEER? Descheepvaartzalgedurendedewerkzaamhedengedeeltelijkgestremdzijnomdatdebrugniet kanwordengeopend.Debrugkanonderdevastebrugdelendoorwordengepasseerd,maardie hebbeneenbeperktehoogte.Schepenhogerdan13,5metermoetendeomleidingsroutevaren (max.doorvaarthoogte13,50mt.o.v.NAP).DielooptviahetHaringvliet,Spui,OudeMaas, Dordtsche Kil naar Hollandsch Diep en v.v. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie. www.rijkswaterstaat.nl NEDERLAND MOET DOOR. Sint heeft tijdens zijn overtocht vernomen, dat SwetsODV met iets nieuws gaat komen! Varen net als Sint doen zij al een hele tijd, maar met buitenlands personeel wordt dit uitgebreid! Bel nu met SwetsODV voor de mogelijkheden, en uw personeelskrapte behoort tot het verleden. De Sint Nautisch specialisten aan het werk! INFORMATIE: WWW.VANANAARBETER.NL - TELETEKST - MARIFOON - TELEFOON 0800-8002 (GRATIS) Rotterdamseweg 52, 3332 AK Zwijndrecht T 088 619 12 34, E-mail info@swetsodv.nl www.swetsodv.nl

De Binnenvaartkrant 5 2 december 2008 Akte van Mannheim is het verdedigen waard Met zijn 140 jaar is de Akte van Mannheim het oudste volkenrechtelijk verdrag ter wereld. De binnenvaart is nog steeds blij met en zuinig op de historische overeenkomst tussen de Rijnoeverstaten die de vrije scheepvaart op de Rijn mogelijk maakte. Vandaar dat de Centrale Commissie voor de Rijnvaart woensdag 26 november het jubileum vierde. Niet uitbundig, daar is 140 als getal niet ‘rond’ genoeg voor, maar de verdedigers van de Akte en de verworvenheden die hij opleverde, wilden de verjaardag ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ook al niet omdat de erin vastgelegde vrijheid van scheepvaart en het verbod op tolheffing volgens sommigen in gevaar zijn. Volgens hen is het voornemen van de Europese Commissie om alle transportvormen te belasten met de externe kosten die ze veroorzaken, in strijd met de principes van de Akte van Mannheim. Die Akte is het verdedigen waard, straalden ze uit. Alle sprekers bevestigden het belang van de Akte en van de CCR. Rol in toekomst “140 jaar is een lange tijd. Dat een organisatie zo’n lange periode doorstaat, is niet vanzelfsprekend”, zei CCR-voorzitter Detlef Lingemann. “Het bewijst dat de Akte en de CCR nog steeds belangrijk zijn. We hebben het dan ook over de belangrijkste vaarweg van Europa, de Rijn, waar over 850 kilometer meer dan 70 procent van alle vervoer per binnenschip plaatsvindt. Dat kan niet zonder goede regelgeving.” Aldus de plaatsvervangend directeur van de afdeling Economische Zaken en Duurzame Ontwikkeling bij het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken. “De CCR heeft niet alleen een groots verleden. Ze ziet ook in de toekomst een grote rol voor zichzelf weggelegd.” “Vrij scheepvaartverkeer, gelijke behandeling en uniforme regelgeving blijven actueel”, onderschreef ook zijn landgenoot Bernd Törkel, de directeur-generaal voor Waterwegen en Binnenvaart van het Bondsministerie van Verkeer. “De economische ontwikkeling langs de Rijn en in Europa heeft aangetoond dat Tijdens de reeks toespraken stonden de originele Akte van Mannheim en diens voorganger, de Akte van Mainz, midden op de centrale tafel. (foto’s MGR) de aanpak de juiste was.” Törkel wees erop dat de ministers van de betrokken landen in 2006, met de Verklaring van Basel, het belang nog eens onderstreepten – en daarmee ook de Akte van Mannheim bevestigden. Herziene Rijnvaartakte De CCR zelf bestaat feitelijk nog langer dan de Akte van Mannheim. De geschiedenis is terug te voeren op het Weense Congres van 1815 Jonathan Scheele, directeur Vervoerslogistiek bij de Europese Commissie, leverde niet echt een bijdrage aan de feestelijke stemming. Links Ralph Lewin, hoofd van het departement Economische en Sociale Zaken van het Zwitserse kanton Basel-Stadt. (gehouden na de definitieve nederlaag van Napoleon). Daar werd besloten tot de instelling van een diplomatieke conferentie van de Rijnoeverstaten, en wel in de vorm van een commissie waarin de Rijnoeverstaten vertegenwoordigd waren en zijn. In 1816 was de eerste bijeenkomst van die Centrale Commissie in Mainz. De Duitse stad was de vaste ontmoetingsplaats en dus werd daar in 1831 de Eerste Rijnvaartakte (die dan ook de Akte van Mainz heette) gesloten, met uniforme juridische principes voor de Rijnvaart (en allerlei politievoorschriften). In 1861 verhuisde de Commissie naar Mannheim. Met als gevolg dat de Herziene Rijnvaartakte van 1868 de Akte van Mannheim werd. Op 17 oktober werd die ondertekend. Woensdag 26 november, daags voor de plenaire najaarsvergadering van de CCR, werd de 140e verjaardag van het voor de Rijnvaart en de Europese economie zo belangrijke verdrag gevierd. Dat gebeurde in het Palais du Rhin in Straatsburg, waar het secretariaat van de CCR is gevestigd. (dat permanent secretariaat is er ‘pas‘ sinds 1920. De verhuizing van Mannheim naar Straatsburg was een uitvloeisel van het Verdrag van Versailles.) Tijdens de viering lieten vooraanstaande deskundigen uit de Europese scheepvaart- en transportwereld hun licht schijnen over het historische én het actuele belang van de Akte van Mannheim. Want daarover verschillen de meningen niet. Zeker niet onder de aanwezigen in het Palais du Rhin die dag. Die Herziene Rijnvaartakte regelde in 1868 de vrijheid van scheepvaart, de gelijke behandeling van vervoerders en uniforme voorschriften op de Rijn. Hij werd daarmee de standaard en inspiratiebron voor regelgeving op andere Europese vaarwegen – en zelfs rivierregimes buiten Europa, zo vertelde Eric van Hooydonk. De Belgische advocaat en hoofddocent aan de Universiteit van Antwerpen was zelf onder meer betrokken bij de totstandkoming van een soortgelijk verdrag voor de Mekong-rivier in Zuidoost-Azië en ook daar gold het Rijnregime als voorbeeld. Niet dogmatisch De opstellers van de Akte van Mannheim hebben de principes en bepalingen voor de scheepvaart op de Rijn slechts in grote lijnen vastgelegd. “Niet tot in detail”, verduidelijkte CCR-voorzitter Lingemann wat daarvan de consequenties zijn: “Dat betekent dat aanpassing van de regels steeds nodig blijft.” “Niet dogmatisch maar pragmatisch zijn de contouren en de strekking van het verdrag”, noemde Jean-Marie Woehrling de aanpak van de vaders van de scheepvaartvrijheid. “Ook de Centrale Commissie is gebaseerd op dat pragmatisme”, aldus de secretaris-generaal van de CCR. Ralph Lewin, hoofd van het departement Economische en Sociale Zaken van kanton Basel-Stadt en voormalig regeringsvoorzitter, sprak de wens uit dat De Europese Commissie en de CCR ook op pragmatisch vlak beter gaan samenwerken. De scheepvaart noch de economie zijn gebaat bij een strijd over wie waar zeggenschap over heeft. “De regelgeving moet aansluiten bij de praktijk.” Verschillende deelnemers vonden de nauwelijks verhulde aanval door Jonathan Scheele, directeur Vervoerslogistiek van het Directoraat- Generaal Energie en Vervoer van de Europese Commissie, misplaatst. Hij greep de gelegenheid aan om uit het verleden een aantal botsingen tussen EC en CCR op te sommen. Al liet Scheele er meteen op volgen dat er geen fundamentele verschillen van inzicht meer zijn – maar wel als het gaat om de rechtsgrondslagen. En daar zit hem ook de kneep: wie mag waarover beslissen? Scheele haalde aan dat 20 van de 27 lidstaten van de Europese Unie vaarwegen hebben – en dat zijn er veel meer dan alleen de landen van de CCR, leek hij te willen zeggen. Woehrling had juist gewezen op de 50-jarige samenwerking met de Europese Commissie. Hij noemde onder meer de saneringsregeling van eind jaren ‘80 en recenter die op het gebied van permanente marktobservatie. CCR en EC hadden ook al afgesproken om op informeel niveau vaker te overleggen. Los van juridische en institutionele aspecten. Juist de dag na de viering stond de eerste ontmoeting om elkaar wat aardiger te gaan vinden, op de agenda. Rob Huyser van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (en met ingang van 2009 de Nederlandse delegatieleider bij de CCR) had al eerder op de middag een oproep aan de Europese Commissie gedaan om de expertise te benutten Sinds 1920 is de CCR in Straatsburg gevestigd, een uitvloeisel van het Verdrag van Versailles. Het secretariaat van de commissie zetelt in het Palais du Rhin. die bij de CCR aanwezig is. Wat in elk geval geen discussiepunt meer zal zijn is de wederzijdse erkenning van scheepscertificaten. In de plenaire vergadering op 27 november besloot de CCR definitief om de communautaire certificaten te erkennen. Daarmee is een potentiële hindernis van tafel voor de Europese richtlijn 2006/87/E. Die richtlijn resulteerde in Nederland in de nieuwe Binnenvaartwet, die 30 december ingaat. Neem alleen genoegen met het beste: sta op Speedheat! • onze ervaring • ons systeem • onze organisatie meer dan 500 binnenvaartschepen 100% veilig, zelfregulerend, iso 9002 gecertificeerd 21 jaar beproefde kwaliteit, landelijk werkend netwerk Meer weten? Bel + 31 (0)117 40 15 00 of +31 (0)6 202 507 29 of kijk op internet: www.speedheat.nl

Binnenvaartkrant